Trời Đất có họa phúc, con người có thời vận. Tử vi đông a trọng khí hình ứng hợp với trợ cách. Nắm được thời vận nghiệp rồng còn khả, huống tới phú quý thường tình.

Trong tử vi có bốn nhóm sao lớn gồm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật. Phân hạng người ngoài xã hội không ngoài bốn thứ vậy.

Một lá số tử vi hàng vạn người cùng giờ sinh vậy. Cũng như gieo hạt giống, phát triển biến hóa vô cùng tùy hoàn cảnh bên ngoài ứng hợp. Sinh trụ dị diệt cùng sở đích nhưng tùy khác biệt ở mức độ. Vòng khởi nguyên của mệnh số là vòng chuyển dịch, do biến đổi liên tục nên không có số phận.

Thursday, September 28, 2017

Luận vận mệnh Thiên Lương cư HợiMệnh Lương thì cái nghiệp là sự bày tỏ, lương tâm, khi đắc cách thì được bên ngoài đánh giá là người có tâm và thành đạt. Cái tâm của Thiên Lương nằm trong bộ Âm Dương Lương khác với Cơ Nguyệt Đồng Lương. Với bộ Âm Dương Lương có tính dương, ở đây bố cục bày tỏ ra bên ngoài càng trở nên quan trọng. Mệnh tạo đi theo hướng y học đúng hướng với nghiệp của sao này. Thiên Lương này có quyền khá lớn do được Phượng Tuế Quyền Ấn, ở đây chữ Quyền đi với Thiên Lương tức là uy tín, thường là những quan điểm bày tỏ ra bên ngoài. Nếu một thầy bói cần chữ Đồng Linh Quyền tức có quyền lực rất lớn khi phát ra những lời dự đoán thì sao Thiên Lương này bày tỏ quan điểm của cá nhân dễ được sự hưởng ứng, ngưỡng mộ. Tuy nhiên với bố cục này chưa đủ để tạo nên một sự nghiệp phi thường. Một chữ Hỏa Tồn Kỵ Triệt là cần thiết để hoạch phát tài danh tuy nhiên ở vấn đề mang họa cũng lớn hơn nhiều. Với Hỏa Tinh may nhập miếu và được chế hóa một phần khi đi với Thiên Lương là cách cục xấu do Thiên Lương ở đây chủ phối hợp quan trọng với bên ngoài thì cách Hỏa Kỵ Triệt có Tuế khiến mệnh tạo mắc phải lỗi lầm là sự bộc phát, đa phần liên quan tới nóng nảy và khó chịu khiến bố cục Lương đắc cách trở nên phá cách một phần.


Sao Hỏa Tinh rất kỵ đi với Âm Dương Lương đặc biệt là cách Tồn Hỏa Kỵ tức không có lý do gì ta cũng vẫn tức giân, bày tỏ thể hiện bằng lời nói hay hành động thiếu tính kiểm soát, nhẹ nhàng và binh tĩnh. Đây là một điêm yếu của mệnh tạo và có tác động rất lớn khi đi qua các đại vận. Đại vận đầu tiên tại cung mệnh hình thành cá tính ưa biểu lộ ra bên ngoài, có tính nhiệt huyết, có sự ưa được ngưỡng mộ, trọng vọng với bản thân, dễ được thu hút và được nổi bật trước đám đông. Một sao Thiên Lương ưa thể hiện và ở đây Thiên Lương này khá may mắn, cuộc sống tình cảm tuy có phần mâu thuẫn, bất hòa của gia đình sẽ ảnh hưởng tới đương số. Tất nhiên Âm Dương Lương này vẫn rất may mắn vì tránh được Kình Hao hay Đà Hao và đắc vòng Lộc Tồn tương đối hợp cách tránh được cách cục phá cách với vòng Lộc Tồn là điểm tốt của lá số. Sau giai đoạn này đương số có được sự tự tin, lương tâm của bản thân được hình thành và phát triển theo chiều hướng tốt. Mệnh tạo thuộc cách mạnh bạo thực hiện việc không cảm thấy có lỗi với hản thân. Tuy nhiên một phần quan trọng ở cung độ nhị hợp của Liêm Trinh ngộ Cô Thần là sự thanh liêm, liêm khiết, theo dõi liên quan rất lớn tới mệnh tạo, trợ giúp mệnh tạo khi ở vị trí nhị hợp. Cũng vì vậy cách Minh Lộc Ám Lộc hay Khoa Minh Lộc Ám có giá trị không thua cách Lưỡng Lộc trùng phùng. Ở đây ngôi sao lương tâm nhị hợp với ngôi sao liêm khiết, liêm chính sẽ trợ giúp tác động lẫn nhau.


Một sao Thiên Lương độc tọa với bố cục không mấy hay ban đầu tuy nhiên có tính chuyên môn và khả năng uy tín tạo ra mạnh thuộc dạng cát hung tương bán nên cá tính phát khởi khá tốt khiến khí hình vượng theo chiều hướng này. Cung độ đại vận thứ hai vào cung Tuất có Tử Tướng đồng độ bản cung gặp Khoa Khúc Quả, tam hợp đầy đủ nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Với bố cục Tử Tướng mang tính chất ổn định và có tính chất tìm hiểu, nghiên cứu về học vấn nên đương số theo con đường văn cách là hợp cách, phát huy được điểm mạnh của bố cục Khoa Khúc là văn tinh. Ở đây cũng chế hóa được Hóa Kỵ tuy nhiên dụng với Hỏa Tinh khá khó khăn. Ở đại vận này đương số dễ phát khởi lý tưởng cống hiến, sự tương trợ và tình cảm khởi dậy. Ở đây bố cục Tử Tướng không có Tả Hữu nên khó được sự đồng cảm, trợ giúp lớn. Tử Tướng là cách tiếp nối truyền thống, đại vận này sẽ có sự định hướng nghề nghiệp từ cả cha mẹ kết hợp với khuynh hướng của mệnh tạo. Ở cung độ Tử Tướng tại đây như đã luận mang tính ổn định và có tính chất kế thừa nên tốt hơn cần có tình cảm và sự nhiệt tâm với cấp trên, có thể là thầy cô khi đang còn học tập sẽ thu được lợi ích rất nhiều từ đó. Một Vũ Phủ ở trong tam hợp cung ngộ Triệt ảnh hưởng lớn tới bố cục này. Cái gần nhất là vấn đề tích lũy tiền bạc và kiến thức khó được hoàn chỉnh, Vũ Phủ là ngôi sao tài lộc, cũng chủ lời nói vì vậy đại vận này có thể khiến cách cục giao tiếp trở nên khó khăn hơn.


 Thực chất đại vận này không có biến cố lớn để luận, chỉ có cách Đà Hao chủ muộn, sau, bố cục Tử Tướng khá hay và yên bình, cách cục hướng về văn cách chủ lợi ích học tâp, nghiên cứu.  Do chỉ còn năm sau hết vận nên sẽ luận tập trung vào năm này trong đại vận. Năm tiếp theo Mậu Tuất sẽ gặp biến động khá lớn trong phương diện tình cảm và sự hoạch phát trong học tập vì gốc đại vận chủ yếu về văn cách và tình cảm. Thất Sát nhập vận ngộ Khôi Đà Hình gia Phá Hồng Kình Linh, cung độ Tham Lang ngộ Trường Sinh có Tuần. Nếu không đắc vòng Trường Sinh bố cục này sẽ nguy hiểm vì hình thành cách Sát Phá Kình Linh Hình là bố cục của sự tranh đoạt, mâu thuẫn, cãi cọ vì tính SÁT của Sát Phá kỵ thêm Kình Hình Linh Việt. Ở đây đắc vòng Trường Sinh có khả năng cát hóa hoàn toàn bố cục Sát Phá hướng tới tham vọng của Tham Lang ở đây là Tham Tuần ngộ Trường Sinh, một sự hoạch phát sẽ xảy ra trong tiểu vận này. Ở đây bố cục cung trọng điểm xuất hiện tuy nhiên không quá mạnh, do sự xuất hiện này mà năm sau sẽ đánh mất sự ổn định của đại vận. Với Kình Việt Linh Hình thì xuất hiện sự vượt quá, quá hạn, đây là cách cục không hay mang tính chất xấu đặc biệt khi có Sát Phá. Vì vậy cần cẩn trọng vì Thiên Lương bản cách đã gặp Hỏa Kỵ nên tiểu vận này tác động theo chiều hướng xấu về mặt này. Năm này không phải là năm tốt, may được Trường Sinh nên không gặp tai họa lớn. Ở trong tổ hợp này khi lưu tiểu vận tới chỉ vị trí của Tham Lang mang ý nghĩa tốt đẹp, các vị trí còn lại của Phá Quân và Thất Sát tùy gốc đại vận nếu chế hóa được thì phát, nếu phá cách thì tai họa lớn.


Đại vận tiếp theo nhập cường cung Phúc Phối Di bản cung có Cự Cơ Phi Lộc ngộ Mã Không Kiếp Đồng cung VCD có Tang Môn. Ở đây bố cục Cự Cơ Đồng ngộ Phi Phục Thanh giao hội Tang Hư Mã Khách và Không Kiếp nhập miếu tại cung Tị. Bố cục này mang ý nghĩa xấu nếu xét về mặt tai họa. Cũng may mắn bản cung chưa gặp Không Kiếp tại đây và Cự Môn có thể một phần chế hóa cặp này tuy nhiên không hoàn toàn và bị tác họa lớn của cặp Đại Sát Tinh. Với mệnh Thiên Lương trong bố cục Âm Dương Lương bố cục ban đầu bất ổn định nay ngộ cách Đồng Cơ Cự chủ bế tắc có Không Kiếp hình thành cách " Thiên Đồng ngộ Không Kiếp bất cát". Thiên Lương nhập cung vận này tính thăm trầm lớn, gặp nhiều việc không may và sự hoạch phát hoạch phát xuất hiện nhiều. Bản cung một chữ Tuần khiến tai họa đến không thể tránh, chữ Tuần ở đây có tính tăng nặng. Đương số nếu dụng Khoa tức thiêm về nghiên cứu sáng tạo trong chuyên môn thì một phần chế hóa được bố cục. Ở mệnh của các nhà khoa học thì luôn có cặp Không Kiếp để tạo ra một cá tính khác thường, trái truyền thống cũng khiến Không Kiếp dụng được. Nếu không thì ta hay gặp trường hợp Không Kiếp vô đạo, trái đạo đức thì tai họa sẽ xuất hiện. Trợ cách đại vận này nên chuyên tâm vào việc nghiên cứu, ở đây tính động rất lớn nên tránh cả những chỗ đông người vì Tuần Đồng Kiếp dễ gặp phải họa tập thể, khác với Cơ Không Kiếp là trong tập thể riêng ta bị họa. Thiên Lương đặc biệt Lương Tuế kỵ đến vận này, cần rõ về đặc tính, đặc biệt các lưu niên tức năm Dần, Tuất, Mão, Mùi nếu có trong đại vận cần cẩn trọng hơn. Đại vận xấu nhưng không tới mức vong mạng, trợ cách thiên về dụng bộ Không Kiếp Tuần Đồng.


Đại vận từ 35 tới 44 nhập cung độ Tham Lang ngộ Trường Sinh có Tuần ở bản cung thuộc cách Sát Phá Tham hoàn chỉnh, có phần tốt hơn khi ở vị trí Tham Lang. Đây là đại vận cát hung tương bán, tính hung khá nặng nề, do tính Sát nặng nhưng được chế hóa cũng không đủ, mà có khuynh hướng dễ gặp đổ vỡ, bất ổn, chữ Sát tăng nặng tới mức độ cao, một Tham Lang có Việt Linh Hình Kình Khôi thì dễ gây ra tội trạng, cũng dễ gặp cách tai họa về điện hay sét do mệnh là Thiên Lương chủ đầu , tuy nhiên do Tham Lang tính cát hóa rất lớn, được cách Tham ngộ Trường Sinh trong trường hợp này thì đương số do ngành nghề bác sĩ nên sử dụng nhiều tới kim khí vào dụng cụ bằng kim loại tới bệnh nhân là hợp cách. Một Trường Sinh nhập cách thì bố cục trên thì không đủ lực cát hóa, tai họa vẫn tồn tại. Ở đây cái dễ gặp là bệnh về máu, đương số có thể gặp bệnh về huyết áp hay máu mặc dù là bác sĩ, cũng cẩn trọng khi mệnh và ngay cung an Thân đồng độ có Hỏa Kỵ thì tới vận gặp Linh Tinh, ở đây lại là Việt Linh Hình Kình Tuần ngộ Sát Phá là tối kỵ, đại vận này sát tinh trùng phùng lại không có Khoa Quyền chế hóa chỉ một sao duy nhất là Tham Lang ngộ Sinh lại là cách Tham Tuần chủ trúng họa. Đương số cần cẩn trọng trong đại vận này vì tai họa tự rơi xuống đầu, về vấn đề tâm thần cũng có thể gặp. Ở ngay trong làm y tế người viết cũng đã luận cho nhiều lá số bản thân là bác sĩ, dược sĩ nhưng gặp bệnh nan y, bệnh tật không trừ ai. Trường hợp này cần biến TUẦN trở thành phòng vệ, phòng trừ. Bố cục không dừng lại ở đây vì xuất hiện một cách cục rất độc là Quế Sứ Hoa Thương ngộ Thất Sát, cách cục này có câu phú nổi tiếng " Quế Sứ Hoa Thương tối hiềm giao hội, mạc phùng Sát diệu đa khổ tai ương". Chỉ với cách cục trên đã mang tính nguy hiểm lớn, ở đây gặp thêm bố cục Việt Linh Hình Kinh Tuần, may không thêm Không Kiếp nhưng cũng là rất nặng nề.  Tất nhiên mức nguy hiểm tới tính mạng cũng còn chưa chắc chắn tùy thuộc vào khả năng chế hóa do trợ cách và khí mệnh của đương số, một chữ Lương Tuyệt với Hỏa Kỵ tại Mệnh Thân dường như khá yếu trước bố cục sát hóa này, rất cần lưu tâm tới đại vận này vì xuất hiện dấu hiệu của Tuyệt Khí, người viết sẽ luận trợ cách để tránh một phần họa và cần mức khí hình vượng để chế hóa bố cục nặng này.  Do cách Quế Sứ Hoa Thương có Thất Sát kinh nghiệm đây là bố cục của vận chết, đặc biệt trong trường hợp này. vận này có phần khó khăn để đương số theo trợ cách này tuy nhiên đây là cần thiết. Một lá số người viết từng luận mệnh Dương Lương cư Mão có Khoa Lộc ngộ Tang Môn đắc cách ở Mệnh Thân bố cục tốt đẹp hơn lá số này. Đại vận chết gặp cách Thất Sát ngộ Quế Sứ Hoa Thương phùng Kình Linh Việt có Hỏa nhị hợp đương số tử mạng do bị ám sát, khi đó chức vụ rất cao trong xã hội, cũng khi nhập tiểu vận Cự Đồng. Ở đây hạn tuyệt mệnh tức dòng khí đã tuyệt, nếu ứng hợp với khí hình bên ngoài thực tế thì không chết bằng cách này thì bằng cách khác. Tuy nhiên lá số trên ở thời chiến nên có phần khí hình xã hội thời đó dễ tử mạng hơn bởi tính Sát ứng hợp với thời kỳ bất ổn của vận nước, đang lúc chiến tranh khí hình Sát rất nặng nề, thời bình luận khác. Ở đây nếu đương số nhập đại vận ở cung độ Thất Sát thì luận mạng vong, ở cung độ Tham Lang thì trợ cách có thể chế hóa một phần của các cách theo hướng dụng Sát. Nếu gặp tiểu vận nhập cung độ Sát Phá hay tiểu vận Thiên Đồng cần rất cẩn trọng bản thân.

Tới vận 45 tới 54 có Âm Dương ngộ Kỵ Triệt, ở đây quay về tam hợp Mệnh Tài Quan và bố cục này khá tốt, tuy nhiên ở bản cung đại vận thì có phần bị ghét bỏ do cách Kỵ Triệt, dễ chuốc lấy thị phi, ghen ghét nhưng không nặng nề. Đại vận này do gặp bố cục Lộc Tướng Bệnh nêm mang tính ổn định cao, nếu đường công danh phát triển tốt đẹp, về việc tình cảm thì có phần bất ổn, tuy nhên cũng là mâu thuẫn nhỏ, có thể mở rộng mối quan hệ xã hội để đạt thành tựu trong vận này. Trong đại vận này nếu gặp năm Hợi Mùi lại hoạch phát tài danh, theo chiều hướng tốt vì gốc đại vận ưa gặp Không Kiếp hội họp.

Sunday, September 24, 2017

Tử Vi và tri kiến phương đông ( Phần 1 )Tất cả con người đều có ham muốn, trong tử vi đại diện mỗi nhóm sao đều có một Chính Tinh chủ sự tham muốn, tham vọng. Cái dễ nhìn thấy nhất là ham muốn của cải, ham muốn vật chất và tình ái. Có những ham muốn có phần khác biệt hơn như ham muốn cống hiến, ham muốn thoát ràng buộc. Vì vậy nên đa phần kẻ nào cũng sợ chết, từ già tới trẻ, bắt đầu nảy sinh tham muốn ắt sợ chết. Một số trường hợp tự tử do bế tắc, hoặc tự tử do tình ái là do ham muốn không đạt được, trong khi tưởng ấm chưa dụng, tính Sát cực vượng khiến đương số kết liễu bản thân. Kẻ tu hành cũng vậy cũng chỉ là một dạng ham muốn, có khác hơn là ham muốn ở đây về lý tưởng của thoát khỏi ràng buộc, cũng tất yếu do bản tính của tham vật chất từ thời nguyên thủy tới nay nên bản tính này rất khó dời bỏ. Trừ khi tìm được lợi ích lớn hơn mới có thể bỏ cuộc sống bình thường để đi tu hành. Nhiều kẻ chê bai hành động ngu muội nhưng thực chất như một người bình thường không có cái thấy với tâm linh thì khó lòng mà tin tưởng đi theo. Đây là đặc tính đa nghi, nghi kỵ của Hóa Kỵ. Vì vậy Hóa Kỵ khi đắc cách chính là sự phát triển, tiến bộ, cũng chủ tinh tường.


Riêng về khoa học tây phương hướng tới nghiên cứu những thứ bên ngoài xung quanh và phát kiến khoa học đã tới mức độ khó tin so với từng thời điểm trong quá khứ, như hiện nay so với thời điểm cách đây khoảng trăm năm tính đến nay đã là kỳ diệu. Ta hay nghe với thành tựu khoa học hiện nay thì con người đã bỏ rất nhiều quan niệm sai lầm về thế giới, trong khi đó ở bên các nước Phương Đông có phần lạc hậu, có khuynh hướng tâm linh nhiều hơn việc nghiên cứu khoa học bên ngoài. Tuy nhiên Phương Đông cái tâm khám phá và nghiên cứu hướng vào chính bên trong nội tâm của mỗi người và cũng tiến hóa như Phương Tây, thành tựu ở đây chủ về mặt tâm linh với những điều kỳ lạ mà khoa học chưa giải thích. Đến ngay khí công việc phát xung điện từ của khí công sư đã được công nhận bằng các kiểm chứng và khoa học hiện nay đã dần chứng minh được điều có thật này. Việc hướng tốc hành tâm ra bên ngoài của Phương Tây và vào bên trong nội tâm của Phương Đông là hai hướng đi có phần trái ngược nhau và nếu người đã có kiến thức về huyền học được chứng nghiệm thì sự phát triển của tâm thức hay tâm linh đã ở mức độ rất cao. Nếu phát triển về thể lực cần rèn luyện cơ bắp, phát triển dẻo dai cần rèn luyện sức bền. Tiền nhân từ thời cổ có khuynh hướng tới phát triển năng lực đặc biệt, khả năng linh tính và có một bề dày thành tựu rất lớn như khoa học Phương Tây.


 Nhiều khám phá được tìm ra và ngay trong môn tử vi đã dụng rất nhiều những kiến thức này để tạo ra môn toán mệnh. Một người bình thường khi trưởng thành sẽ nhận ra một số quy luật của trời đất , cái dễ nhìn thấy là việc tâm trung dồn tâm trí không sao nhãng vào công việc sẽ thành tựu. Cổ nhân lấy ý rất đơn giản ở việc dụng tốc hành tâm tức hướng suy nghĩ dù ở thời gian nhỏ tới mục đích sẽ tạo ra kết quả. Một con hươu nai khởi tâm hướng tới mục đích trốn chạy thì sẽ phát triển các đời sau theo chiều hướng này. Một con hổ hướng tới tính chủ động bắt mồi sẽ phát triển theo chiều hướng săn mồi, cơ thể cũng thay đổi cho phù hợp. Cái hành ấm tức hành vi sẽ dần sinh ra ý thức. Một tốc hành tâm tự có là việc bảo vệ sinh mạng, ở đây đã thành ý thức tức thức ấm, nằm sâu trong tiềm thức thành bản năng, ở đa phần đến động vật cũng sợ cái chết.


Thí như ham muốn tình dục của người, nhận ra đây là bản năng nhưng luôn chìm vào trong đây, nhẫn tới rất nhiều việc làm hay gọi là vô nhân tính hay thú tính không chỉ trường hợp đơn lẻ mà còn ở một tập thể, một tổ chức rất lớn. Như việc đội quân pôn pốt của Campuchia không những giết hại vô số thường dân vô tội, ngay chính đồng loại mà còn hãm hiếp, giết hại phụ nữ trẻ em, hiếp dâm và xẻo thịt với các hành vi thỏa mãn dục vọng. Không ở bản quốc mà Việt Nam cũng bị quân pôn pốt sang giết hại. Một đoạn trích như sau "Bên trong dãy tập thể, cô hiệu trưởng tên Lan cùng 6 cô giáo đều chết trong tình trạng cơ thể lõa lồ, mỗi người nằm vắt vẻo một nơi. Sau khi cưỡng hiếp các cô, bọn ác thú lấy chính cơ thể các cô ra làm trò tiêu khiển. Cô thì cửa mình bị nhét đầy đất đá, vết máu loang ra đầy sàn nhà. Có cô thì bị chúng dùng giáo mác đâm thẳng vào cửa mình, cô thì bị chúng rạch bụng, cô thì bị chặt đầu, chặt tay, vứt lăn lóc cùng với những thi thể khác" . Tất nhiên là ác thú cũng không tới mức độ như vậy. Môi trường hay hoàn cảnh sống tác động gần như hoàn toàn tới nhận thức của một người. Con người cũng như các loài khác đều có đại đồng tiểu dị. Lắm kẻ sinh ra chỉ có tâm muốn giết hại thì làm đồ tể. Kẻ muốn có tri thức, kiến thức thì làm người nghiên cứu, giới tri thức.


Hai hướng đi của tốc hành tâm khác nhau dẫn tới thức ấm và mục đích phát triển khác nhau. Có người ưa cuộc sống an ổn, không lo nghĩ, làm công ăn lương. Có người có ham muốn thống trị. Thực chất tử vi có thể xem cho động vật, chữ cạnh tranh, chủ động, tấn công chính là Kình Dương. Chữ phòng thủ, bị động, nhường nhịn là Đà La. Các Sát Tinh gồm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp khởi từ nguyên thủy luôn tồn tại trong hành vi và đã khởi trong thức ấm, tức tiềm thức phàm các loài vật có Linh tính.

Friday, September 22, 2017

Tang Hư Khách và chữ giả dối


Trong xã hội ở tầng lớp cao thời phong kiến ở quan lại trong triều đình thuộc tầng lớp này. Ngày nay phân hóa về việc quyền lực ở hai chữ Tài Quan tập trung không nặng nề và có đặc quyền như phủ của quan lại mà phân ra thượng lưu của xã hội khi xét về tiền bạc hay mức độ đóng góp, công danh tạo ra hay chính trị. Sau giai đoạn khi bỏ việc làm công hữu thì tư nhân phát triển mạnh, chữ Tài được xếp lên đầu vì liên quan trực tiếp tới thụ hưởng vật chất tạo ra nhiều hiện nay và khi kết thông thương tự do sang các quốc gia khác để sinh sống hay du ngoạn. Tuy nhiên chữ Danh tuy không như thời trước nhưng cũng vẫn còn được lệnh, trái với cách lan truyền thời xưa thì ngày nay các trang báo mạng truyền tin tức rất nhanh chóng, nhưng đa phần truyền những thông tin giải trí ở trang nhất tiếp cận nhiều hơn về việc gây dựng công danh sự nghiệp, cống hiến cho quốc gia. Hiện nay giới trẻ đang sống ở thời đại có phần bình đẳng hơn rất nhiều và đều có cơ hội để tạo nên sự nghiệp, thành tựu. Tuy nhiên một vấn đề là sức cám dỗ lớn của giải trí khiến việc đeo đuổi công danh trở nên khó khăn hơn. Sức tham vọng của quân tử cũng không được lưu truyền như việc chí " Trị quốc, bình thiên hạ". Sống trước khi chết lưu danh hậu thế. Tang Hư Khách là nhóm sao bại tinh, khi luận công danh dùng Tang Hư Mã, khi luận tình cảm liên quan tới Tang Hư Khách làm tính chất chính của tổ hợp.


Cũng vì nhiều điều vui mới liên tục được tạo ra trên mạng internet do đây là thông tin, vì vậy nên Cự Môn và Phi Liêm tính thị phi ồn ào nhưng cũng chính là sự thu hút chú ý và hơn hết là những thú vui này dễ được hưởng ứng hơn việc học tập những kinh nghiệm quý của những người thành công và các bài học của họ trên ngay cả thế giới khiến bố cục cách giàu có từ xây dựng sự nghiệp của mệnh tạo đã biến đổi theo chiều hướng khác. Sát Tinh đặc biệt nhóm sao của quyết tâm qua nghiệm lý đang đắc lệnh và xuất hiện khi luận của người viết có các lá số mức khí hình ban đầu thấp nhưng mức hoạch phát rất lớn. Ở đây là những người đi lên từ tay trắng, hoặc ở tầng lớp cuối cùng để vượt lên nhóm trên của xã hội. Nhóm sao Tang Hư Khách Mã ở thời trước đắc dụng ở võ nghiệp hay nếu tốt đẹp hơn gặp Lộc Tồn hình thành bộ Lộc Mã giao trì, thực chất là cách Tang Lộc là nguyên nhân lớn khiến bố cục này mang ý nghĩa hay thì do kinh thương hay sử dụng đồng tiền để sinh lời. Nhóm Tang Hư Khách ở đây hình thành bố cục khá hay để tạo hoạch phát chế hóa Sát Kỵ tuy nhiên ở đây có khuyết điêm vì nghịch cảnh thuộc trường hợp này mang tính khó khăn, khổ cực về tình cảm gia đình rất lớn khi đắc cách do tính chất của bố cục Sát Tinh luôn mang ý nghĩa đánh đổi, giữa được và mất.


Tang Hư Khách xung chiếu với Tuế Hổ Phù. Ở đây đầy đủ là nhóm Tang Hư Mã Khách, nhóm sao này có tính động, trái ngược với Tuế Hổ Phù có tính chất ổn định. Tang Hư Khách Mã thủ tam hợp mệnh thì đương số có tính chất linh hoạt, đa phần ở trong lời nói dễ gặp cách nói chuyện xã giao, mang tính chất không thực sự. Bố cục Tang Hư Khách Mã chịu tác động lớn bởi sự khó khăn do Tang Môn và Thiên Hư gây ra. Đặc biệt mệnh tạo có Thiên Hư thuở nhỏ làm việc gì cũng thấy hư hỏng, tiền nhân có luận về Thiên Hư rất dễ hiểu. " Khốc Hư thủ mệnh mạc đàm phú quý". Ở đây tức cung Mệnh tạo có sao Thiên Hư tọa thủ thì khó luận tới phú quý. Với Thiên Khốc đồng cư càng khó đắc cách. Thực chất bộ Khốc Hư là sự giao hội giữa Tang Hư Mã Khách và Phượng Khốc, ở đây luận hay khi ở vị trí của Phượng Các và Thiên Mã tọa mệnh, các vị trí khác có Tang Môn có phần tương bán, vị trí Thiên Hư và Thiên Khốc thì không hay. Sao Thiên Khốc và Thiên Hư kỵ thủ mệnh vì một sao chủ sự buồn khổ sầu não, một sao chủ hư hỏng, giả dối. Ở đây hai sao này tác động mạnh tới tính cách. Với Thiên Khốc thì chỉ có Thiên Đồng hình thành cách đồng cảm biến đổi theo chiều hướng tốt. Với Thiên Hư thì đi với Âm Dương và Phá Quân.  Cũng một Phủ Tướng đặc biệt trường hợp đơn đủ tính chất rõ ràng hơn, khi đi với Tang Hư Khách thì lời nói yêu thương giả dối, sự tương trợ mang tính lợi ích đằng sau, cũng có thể là vì tốt cho người khác nên nói dối tùy vào bố cục. Nếu người thân bị bệnh nan y chỉ sống được vài ngày thì nói dối họ có thể là tốt, hoặc một số trường hợp như để động viên cho người khác. Tuy vậy đa phần dù tốt hay xấu sẽ vẫn có ý kiến đánh giá là là lời nói dối.


Vì vậy nên cách cục Tuế Hổ Phù được đánh giá cao hơn Tang Hư Khách. Với Phủ Tướng đơn thủ gặp Tuế Hổ Phù thì ta thường nghe thấy được lời nói tình cảm thật lòng, lời nói gây tổn hại nhưng tốt hơn đôi trá thuộc cách cục này, xấu hơn là nói ưa châm chọc, nói sự thật với ý hãm hại người khác. Với Tuế Hổ Phù giao hội với Sát Kỵ thì không luận vậy, có thể biến đổi thành không thật, lừa đảo. Ta hay gặp ngoài thực tế nhiều trường hợp lời nói phủ dụ, hàm chứa tính yêu thương, tình cảm nhưng dễ nhận ra trong đó là cách xã giao, không thực lòng. Với việc tình cảm chữ thật với không thật nhưng bàn bao nhiêu cũng không hết, có thể gây ra xung đột, mâu thuẫn vì vậy mức tác động cách Tuế Hư rất lớn. Bộ Tang Hư Khách Mã an theo Địa Chi giao hội chủ yếu với bốn nhóm sao cơ bản của Thiên Can là Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Bệnh, Phi Thanh Phục. Trong đó hay nhất là trường hợp giao hội với Lộc Tướng Bệnh và Kình Hao.

Monday, September 18, 2017

Bàn về sao Phi Liêm


Phi Liêm là sao mang ý nghĩa quan trọng trong Tử Vi. Luôn ở vị trí xung chiếu với Lộc Tồn và mang ý nghĩa có phần trái ngược với sao này. Với Địa Chi thì ta có hai tổ hợp Tang Hư Khách và Tuế Hổ Phù với Tang Môn xung Bạch Hổ, Thái Tuế xung Thiên Hư và Điếu Khách xung Quan Phù. Quan trọng nhất ở đây là cặp Thái Tuế và Thiên Hư tức một bên là chữ Thái mang ý nghĩa là sự thật, cảnh thật. Một bên là chữ Hư tức cái giả, cảnh giả. Ở đây hai nhóm sao này đa phần mô tả ở tính cách rõ rệt hơn, cũng thể hiện tính chất của sự việc. Nhìn chung hai tổ hợp trên là nhóm sao cơ bản có thể nhìn bằng thực tế quan trọng ở bên ngoài cuộc sống. Với các sao an theo Thiên Can thì ta có cách cục Lộc Tướng Bệnh và Phi Thanh Phục. Ở đây đối xung là Lộc Tồn và Phi Liêm, sao Thanh Long đối xung với Bệnh Phù và Phục Binh đối xung với Tướng Quân. Như việc Tang Hư Khách đầy đủ gồm 4 sao Tang Hư Mã Khách, với Thiên Mã ở đây là sao cố định bổ trợ cách cục, mang ý nghĩa tượng trưng cho bố cục Tang Hư Khách là sự khó khăn, vất vả, nghịch cách và Thiên Mã là nghị lực.


Ở đây với nhóm sao Lộc Tướng Bệnh có Quốc Ấn là sao bổ trợ cố định. Các sao bổ trợ cho cách cục có tính chất rất mạnh, vì mang tính ổn định cho toàn cục. Xét về cách cục Thanh Phi Phục. Với sao Phi Liêm thì đây là ngôi sao ít được biểu hiện tính chất trong tử vi, cũng như việc vòng Trường Sinh quan trọng nhất của lá số cũng không được hiểu rõ đúng tính chất. Sao Phi Liêm cũng quan trọng như Lộc Tồn. Bố cục của Thanh Phi Phục là một tính cách đặc trưng của nhóm người trong xã hội. Phân theo Thiên Can gồm bốn hạng người do bố cục Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Bệnh và Thanh Phi Phục. Ở đây thì Phi Liêm có phần mang tính chất chuyển động, linh hoạt trong khi nhóm đối cung mang tính ổn định cao. Sao Phi Liêm là ngôi sao chủ hành vi nhanh chóng, thời cơ, cũng là ngôi sao dễ làm những việc sai trái. Phi Liêm là phân tán trong khi Lộc Tồn là tích trữ. Khi xét tới sao Phi Liêm nhấn mạnh ở tính chất chớp nhoáng và thực hiện các hành vi trái với quy định. Những việc như lách luật hay lợi dụng sơ hở của đối phương là bộ Thanh Phi Phục, không phải ý nghĩa của Phi Liêm đều là trái đạo đức, nhiều trường hợp Phi Liêm và Bác Sĩ xung chiếu nhau là hai quan điểm trái ngược nhau, bên này luận bên kia sai không phân biệt được.


Như nhiều trường hợp khó có thể phân đúng sai, đặc biệt trong chiến tranh cũng chính là bộ Thanh Phi Phục bên thắng có quyền viết lại toàn bộ lịch sử, bên thất bại sẽ bị tiếng xấu là cách Lộc Ấn Bệnh. Vì vậy với Thanh Phi Phục tốt là linh hoạt, không chiếu vào luật cứng nhắc mà làm. Sao Phi Liêm khi tốt là thiết lập nên cái đúng mới, loại bỏ những điều sai trái. Tuy nhiên sao Phi Liêm rất khó đắc cách khi mệnh tạo ở vị trí này. Do Phi Liêm có tính chất chia rẽ, cùng mang ý nghĩa thị phi ảnh hưởng tới các bố cục Chính Tinh ổn định. Với cách Thanh Phi Phục tốt với cách cục chuyển động, đặc biệt với bố cục bế tắc, rối loạn là đắc cách. Chữ đắc cách và phá cách khi luận khiến toàn bộ cánh cục mang ý nghĩa tốt đẹp hay xấu. Khi luận tử vi nếu cần thiết ngắn gọn nhất khi đánh giá bố cục thì chỉ cần hai chữ này.


Nhóm sao Sát Phá Tham đơn thủ hay giao hội với Tử Vũ Liêm và Cự Nhật hay Cự Cơ Đồng ưa gặp Thanh Phi Phục. Sao Phi Liêm do tính chất nhạy bén khi xét riêng hỉ khi có Thiên Cơ, Thất Sát, Tham Lang đồng cung. Ở đây sao Phi Liêm an theo Thiên Can, rất cần được trợ cách bởi trợ tinh và các sao an theo Địa Chi. Cần gặp cách Phượng Khốc hình thành bộ Phi Phượng khiến tính thị phi trở thành ngưỡng mộ, cũng mang sự ủng hộ của quần chúng về phía của Phi Liêm khi xung đột của hai nhóm sao. Vì vậy Phi Liêm tại đây mang ý nghĩa hay. Trường hợp được Tả Hữu giao hội được trợ lực, cũng là cách nắm bắt thời cơ để thành công. Với Khôi Việt ngộ Phi Liêm ở đây bán cát bán hung. Ở đây cần tránh các Sát Tinh vì chứa cách Phi Việt trong bộ Phi Việt Linh Hình. Sao Phi Liêm thủ mệnh tuy khó biến đổi theo chiều hướng cực đoan, tuy nhiên cũng khó đắc cách vì tính chất của sao này cần thiết phải táo bạo và lợi dụng thời cơ, nhanh nhạy. Sao Phi Liêm gặp nhiều trường hợp trái pháp luật, đặc biệt khi gặp Kỵ Hình, bố cục này phức tạp khi luận trợ cách vì liên quan nhiều tới khí hình của mệnh tạo.

Wednesday, September 13, 2017

Sao Tham Lang tọa thủ mệnh hạn


Sao Tham Lang ngũ hành thuộc Mộc, tính chất chủ ôn hòa, có tham muốn lớn vì thế có chiều hướng theo khuynh hướng dục vọng nếu gặp các sao chủ dâm hoặc theo chiều hướng tham vọng về tiền bạc hay địa vị nếu kiến Sát Kỵ. Đặc biệt với Tham Lang bản thân không có tính Sát mà đa phần tham gia đóng góp, tham vấn không hành động nên bố cục tính Sát không mạnh như Sát Phá bằng hành động. Tuy nhiên khi xét chung toàn bộ tổ hợp vẫn có tính Sát của cách cục Sát Phá Tham. Sao Tham Lang chủ sử dụng lời nói, suy nghĩ hơn hành động nên dễ thành cách cục tốt đẹp. Ở đây có giá trị như Thiên Phủ và Cự Môn ở mặt lời nói.
"THAM LANG NGỘ LINH HOẢ TỨ MỘ CUNG, HÀO PHÚ GIA TƯ HẦU, BÁ QUÝ".
Ở dây Tham Lang nhập cung vị Tứ Mộ là cách cục hay vì gặp được Vũ Khúc đồng độ hoặc xung chiếu. Ở cách cục Vũ Tham cư Sửu Mùi, sao Tham Lang tính chất chủ việc đưa ra chủ ý, lời khuyên, có Vũ Khúc là ngôi sao chủ hành động, cũng chủ sự đồng thuận nên cách Vũ Tham là cách cục nhất trí. Ngay cách Đồng Âm hòa thuận ở cung độ nhị hợp tác động khiến Vũ Tham không gặp phải tính Sát và chế hóa tính chất Tham Vọng ở mức ảo vọng của Tham Lang. Sao Tham Lang dễ gặp cách hư vọng vì vậy nếu biến đổi theo chiều hướng này kỵ gặp Xương Khúc.


Mặt khác, Tham Lang cũng do tính chất đào hoa, ưa việc tán tỉnh do khuynh hướng chiếm hữu vật chất và tinh thần lớn nên dễ phá cách chơi bời sa đọa. Nếu có Hỏa Linh dù vẫn còn tính chất này nhưng mệnh tạo có khuynh hướng gây dựng công danh sự nghiệp hay tiền bạc trước mới tham muốn sau.
"THAM LANG NÃI LÃNG ĐÃNG CHI TÍNH, NGỘ KHOA QUYỀN NHI HỌC NGHIỆP TINH THÔNG".
Tham Lang ít gặp tai họa vì là ngôi sao biết cảnh giác trước nguy hiểm, suy nghĩ trước các việc tai họa. Như tính chất của Hỏa Tinh là tính nóng, hỏa vượng đương số dễ mất kiềm chế mà gây tai họa thương tích nếu phá cách. Tuy nhiên khi đi với các Chính Tinh khác nhau thì Hỏa Tinh có tính chất khác. Nếu gặp Thiên Cơ thì dễ thiên về bệnh tâm thần. Nếu gặp Sát Phá thì gây thương tích, tai họa do sát. Khi gặp Tham Lang thì là cách tham vọng lớn và mạnh, chế hóa được tính giải đãi của Tham Lang lại là bố cục mang ý nghĩa hay. Tham Lang là ngôi sao dễ bị những cám dỗ khiến đương số không thể thành tựu được sự nghiệp. Khi gặp Khoa Quyền tức đây là hai hóa khí chủ kết quả của chính tinh. Như Tham Lang hóa thành Quyền do tính tham vọng của bản thân mà thành quyền lực, uy tín. Vì vậy Khoa Quyền hóa khí biến đổi chính tinh với tính chất thành kết quả tốt. Hóa Khoa là văn tinh hướng Tham Lang tới văn cách hợp với tính chất của sao này. Xét toàn cục Sát Phá Tham ngộ Khoa Quyền tính chất cát hóa khiến cách cục hóa Sát thành cách khám phá, tìm hiểu sâu một vấn đề nên luận học nghiệp tinh thông.


Tham Lang là ngôi sao chủ thọ, đặc biệt khi gặp Trường Sinh khí vượng khiến Tham Lang tăng tính chất cẩn thận,  tham muốn sống và cẩn thận với việc làm. Bố cục này cũng khiến Thất Sát từ chữ thất, mất, tuyệt vọng khi xâu biến đổi thành tinh tường cũng bổ trợ tốt cho Tham Lang. Hiện nay trên một số báo ta hay đọc các nội dung có viết về những việc tai nạn trước khi tuyệt mạng  khi tai nạn có điềm báo sự chán chường, cảm giác bất an, tuyệt vọng là thời điểm Sát Tinh tác họa và cách Tuyệt Mệnh xuất hiện ở tai họa bất ngờ như tai nạn giao thông khi đương số không còn những suy tưởng  nắm giữ, gắn bó với cuộc sống. Điều này viết ra khó có thể mô tả. Ở ngay cách cục bệnh ung thư hay nan y cũng rất rõ ràng việc này. Bệnh nhân thường buông xuôi và cái chết sẽ đến nhanh hơn. Nhiều người luận tới yếu tố tâm linh khi bệnh nhân ra nghĩa địa sẽ dễ phát bệnh mà tử vong nhưng thực chất do tư tưởng mà ra. Vì vậy cũng nhiều trường hợp có niềm tin mãnh liệt về sự sống thì đương số vượt qua. Ta hay gặp mệnh Thiên Lương luôn có niềm tin may mắn vì lương tâm của bản thân, trong trường hợp đắc cách thì bố cục Đồng Lương rất mạnh bất phạ tai ương vì lý do này. Những dấu hiệu báo trước của Tuyệt Khí là phần hay gặp trong cuộc đời mỗi người. Khi Sát Tinh nắm lệnh gây họa và bản thân bị động. Tham Lang ngộ Trường Sinh thọ khảo như Bành Tổ do Phá Quân chủ nắm giữ, sợ hãi việc chết.


Thất Sát tinh tường và Tham Lang suy nghĩ trước khi thực hiện việc làm, tham muốn sống. Người luận tử vi nghiên cứu kỹ khí hình và khả năng chế hóa tức lực cát hóa đối với hung cách của bản thân thì xem năm tuyệt mệnh của bản thân thì mới nên luận cho người khác vì đây là điều quan trọng hơn tất cả. Tới năm vậy có thể tránh được hay không tùy thuộc vào cách hiểu biết của bản thân về mức chế hóa bằng trợ cách của bản thân. Nhưng bản người viết nghiệm lý thì tới năm tuyệt khí cách cục xác định khó tránh khỏi mạng vong. Tháng này thuộc tháng Mậu Thân có Lưu Hóa Kỵ nhập cung Mệnh. Bản thân mệnh tạo nguyên cục Hóa Kỵ. Tiểu vận nhập cung Mệnh. Ở đây hình thành bố cục Lưỡng Tang Hổ, Lưỡng Kỵ Hình, với cách Cự Kỵ nên rất xấu mặc dù cung đại vận hiện hành tốt đẹp. Những điều tai họa đến dồn dập, một chữ họa vô đơn chí, đến mức khó có thể tin nhưng không phải họa lớn nên vẫn còn mạng. Ở đây do Lưỡng Tang Kỵ Hình nên tối tăm, bế tắc. Một chữ Khoa đệ nhất giải thần giải họa kết hợp cung đại vận tốt đẹp nhưng vẫn không đủ để chế hóa cách cục này.

Sunday, September 10, 2017

Đào Hoa và đặc điểm của nhan sắc trong Tử Vi


Chữ Đào Hoa ở đây được nhắc đến là một ngôi sao chủ sắc đẹp mang tính chất bộc lộ ra bên ngoài. Sao Đào Hoa tượng là một bông hoa, màu sắc là màu hồng trong khi Hồng Loan cũng chủ nét đẹp và màu sắc là màu đỏ. Trong tử vi có rất nhiều sao chủ ngoại hình,  nhưng mức độ khác nhau và tính chất về cái đẹp của các sao này cũng khác nhau hoàn toàn. Một điều đặc biệt trong tử vi là không có một ngoại hình đẹp hoàn mỹ dù người đó là bất kỳ ai. Cái đẹp ở đây luôn đi liền với sự ngưỡng mộ, và tất nhiên tùy vào mắt mỗi người đánh giá mức độ. 12 cung độ của Tử Vi ta có các sao hay được phân loại là Sát Tinh và Cát Tinh. Ở đây sự xuất hiện của Sát Tinh khiến đương số sẽ gặp vấn đề về các bộ phận trên cơ thể mà Sát Tinh tác động vào. Như bộ Kỵ Hình nếu đi với vị trí khuôn mặt tức Kỵ Hình thì khiến ở mặt có dị tướng. Nếu Không Kiếp đi với sao chủ cơ thể khiến cơ thể có dị tướng. Trường hợp dễ nghiệm lý là Cự Môn đi với Kỵ Diêu Kình tức Kỵ Hình Kình thì miệng và hậu môn có vết đen, hay miệng méo. Vì Chính Tinh phân bố tại các cung trong lá số tử vi. Tốt hơn là trường hợp Sát Tinh không  tụ tập tại một cung độ và tam hợp chiếu dễ dẫn tới việc tai họa lớn theo chiều hướng cực đoan mà cần thiết phân bố ra các cung để tránh tạo thành bố cục xấu trọng điểm đại hạn khiến tai họa lớn khi nhập vận. Chính điều này dẫn tới nếu mệnh tạo có ngoại hình sắc đẹp ở nhiều mặt, tức ở thân thể hay khuôn mặt tức đa phần các cung còn lại gặp các sao Cát Tinh thì do sự phân bố của Sát Tinh tập trung tại các cung độ dẫn tới cách cục do sắc mà sinh họa. Như tiền nhân đã để lại những điều nghiệm lý đúng từ xa xưa như. " Sắc đẹp là tai họa". Hay " Hồng nhan bạc phận". Chính là cách cục đương số có nhan sắc đẹp nhưng bạc phận hay bạc mệnh do Sát Tinh trùng trùng tạo thành cung độ trọng điểm với lực sát vượng. Cũng phần lý do thứ hai về cái đẹp toàn mỹ do bố cục của Phượng Khốc là nhóm sao chủ đẹp của sự cao quý, tốt đẹp hơn khi hình thành Tứ Linh không đi cùng với Đào Hồng.


Ở đây hai nhóm sao này hoàn toàn ở vị trí lệch tam hợp của cách cục nên không thể có trường hợp hai sao Đào Phượng đồng cung, tức sự ngưỡng mộ của tất cả ngay ở tại cung Mệnh hay Thân mà chỉ có được khi Mệnh có tới Vận hạn đầy đủ như Mệnh có Đào Hoa tới vận là Phượng Các hay ngược lại. Ở đây hai sao Đào Hoa là sắc diện, Phượng Các là khí độ cao quý. Điều này khiến mỗi mệnh tạo sinh ra chắc chắc sẽ có một nét đẹp riêng về ngoại hình vì hai sao này luôn có mặt tại lá số, có người tốt là khuôn mặt đẹp, hình thể đẹp, nổi bật là mắt đẹp, miệng đẹp, mũi đẹp, da đẹp đều có thể luận trong tử vi. Cũng như vậy mỗi người dù là hoa hậu hay hoa khôi vẫn có những khuyết điểm rất lớn tùy vào Sát Tinh tụ hội vào cung vị bộ phận trên cơ thể hoặc nhân cách. Và quan trọng là không có được cái đẹp lâu dài mà sẽ tàn theo năm tháng, và tới vận Thiên Hư là sự cố giữ lại điều đó là trang điểm, đánh phấn tô son, ngày nay hiện đại hơn là sử dụng biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Ngay cả ngôi sao Đào Hoa cũng mang ý nghĩa là nét đẹp rực rỡ nhưng sẽ tàn phai theo năm tháng, đặc biệt nghiệm lý ở cuối vận của sao này tọa thủ tại bản cung. Một Phượng Các được tôn thờ hay hơn Đào Hoa vì vậy nếu xét về vẻ đẹp thì Phượng Các có phần hơn vì cái đẹp được đa phần công nhận và ngưỡng mộ cũng sẽ đến lúc phải luận theo Thiên Khốc ý nghĩa là sự buồn bã, xấu. Ta hay gặp việc Phượng Các được ngưỡng mộ tức một người nổi tiếng như hoa hậu ở các quốc gia khác nhau bản thân người quốc gia ấy sẽ thấy sắc đẹp của họ ở mức độ khác nhau so với vẻ đẹp hình dung ra. Tiêu chuẩn về cái đẹp thay đổi dần theo cả thời gian, thời kỳ. Ở


 thời trước thì phụ nữ răng nhuộm đen được đánh giá là nét đẹp của người Việt Nam. Đến ngày nay thì cái tiêu chuẩn đẹp đã thay đổi rất nhiều, có thể biểu hiện qua cái nhìn ở hai thế hệ thấy sự khác biệt. Một Đào Hoa thu hút và một Phượng Các cao quý nếu thủ mệnh thì bản thân đương số cũng luôn biến đổi theo chiều hướng của xã hội tùy theo chuẩn mực của cái đẹp. Vì lá số tử vi luôn chuyển động nên tất cả mọi thứ đều thay đổi. Không chỉ riêng hai sao này mà tất cả các Chính Tinh hay Bàng Tinh trong tử vi đều gắn liền với bên ngoài thực tế và thay đổi tính chất theo thời gian. Cái đẹp của Đào Hoa thiên về nhan sắc bề ngoài. Cái đẹp của Phượng Các có thêm tính cách. Và thực tế thì hai phần trên đều quan trọng khi xét vẻ đẹp của một người. Phượng Các chủ tính cách, cốt cách. Đào Hồng chủ sắc đẹp theo chuẩn mực ở cái nhìn. Cũng vì khác vị trí và không bao giờ giao hội mà chỉ có thể gặp trong đại vận nên ta thường thấy một trường hợp dễ gặp Đào Hoa lẳng lơ, dâm đãng. Một Phượng Các tính cách cao quý nhưng sắc đẹp không nổi bật như hoa nở. Chữ " Hồng nhan bạc mệnh" là điều dễ hiểu khi một cung độ trên lá số tử vi tập trung Sát Kỵ Hình tinh. Cũng trường hợp khi Đào Hồng ngộ Không Kiếp là yểu cách. " Thầy Nhan Hổi yểu chiết do Đào Hồng mạc phùng Không Kiếp". Hay trường hợp với Phượng Khốc thì đi liền chữ Phượng Các với Thiên Khốc là cách cục bi thương, sầu não, Phượng Các từ được ngưỡng mộ trở thành được tôn thờ, tức bản thân ta đã vong.

Monday, September 4, 2017

Luận vận lá số vô chính diệu
Luận vận lá số vô chính diệuMệnh tạo đang tuổi trưởng thành có thể dụng hướng đi trợ cách để thành tựu vào những đại vận sau. Hướng dụng chủ yếu là chế hóa cách cục Không Kiếp Tuần Khoa Lộc là con dao hai lưỡi, tuy nhiên không còn bố cục tốt đẹp hơn cho cách này. Đại vận từ 13 tới 22 là đại vận có Phá Quân ngộ Tồn Tang là cách cục không tốt đẹp gì cho quá khứ. Ở đây cản trở sự khám phá, thay đổi sau này của đương số khi vận trước một số lần cố gắng thay đổi nhưng kết quả vẫn là con số không. Cách cục này thể hiện rất rõ sự bất mãn ví Phá Quân phùng Tồn cát dã tàng hung. Qua đại vận này thời niên thiếu để lại nhiều dấu ấn cho mệnh tạo. Thất  Sát ngộ Phượng Ấn tức sự mất mát xuất hiện, ở đây một dấu ấn rất lớn về cái mất đi, ham muốn có thể liên quan tới tình cảm khiến để lại dấu ấn không thể quên. Mệnh Vô Chính Diệu qua đại vận thứ hai này chưa được nhiều sự trưởng thành về phẩm chất và thành công mà bất mãn, cái muốn phá bỏ cái xấu thì vẫn tồn tại không thể thực hiện được. Cũng may có bộ Tam Không ở mệnh nên còn có sự thăng trầm khi thì hoạch phát, khi thì hoạch phá nếu không đại vận này còn phức tạp hơn. Qua đại vận của Phá Tồn ngộ Khúc kiến Thương Khốc có chứa sự buồn thương tới đại vận tiếp theo Vô Chính Diệu có Đồng Cự Cơ với cách cục không mấy hay là Đồng Cư cư Sửu và Thiên Cơ cư Tị. Cũng còn may mắn khi Dương Lương khá hay xung chiều bộc lộ tính cách ra bên ngoài, hay chịu tác động theo chiều hướng tính chất tổ hợp này vào trong tính cách. Bản cung Vô Chính Diệu có Kình Hồng ngộ Tả Phụ có ý nghĩa khá hay. Một sự khởi đầu sự nghiệp theo chiều hướng thay đổi tốt, một sự cạnh tranh và tấn công ở thế chủ động là cần thiết để dụng cặp Không Kiếp này. Tuy nhiên khi nhìn tới bố cục tổ hợp khi xét chung toàn bộ cách cục là Đồng Cự Cơ thì không mấy tốt đẹp khi Cự Đồng ngộ Hỏa Kỵ ngộ Kình Đại hình thành bộ Kỵ Hỏa Kình là các cục dương khí quá vượng.


Cách cục này do thái quá trở nên tai họa, cái dễ nhìn thấy nhất là chữ thị phi xuất hiện. Đồng Cự ở đây rất bất mãn, phối hợp với cung mệnh tạo thì đương số dễ phải nổi nóng, bốc hỏa mà sinh ra chuyện cự cãi tại đây, khi mà chữ Không Kiếp Tuần vẫn luôn tồn tại trong tâm trí. Và ở đây cách cục cũng dẫn tới một tổ hợp đáng lo ngại là bệnh tật cách. Cự ngộ Hỏa Kỵ đồng độ là cách cục xấu, nay thêm Kình Đại mang ý nghĩa sát tính khá lớn, hóa thành tai họa nếu không dụng được. Cách cục này chủ dễ mắc bệnh nan y do Cự Kỵ là cách cục ám, hai ám tinh dễ dẫn tới diễn biến âm thầm. Trong đại vận này cũng dễ gặp có sự rời xa, chia lìa mang ý nghĩa chết ở đây cũng xuất hiện. Cần lo lắng cho sức khởi của cả bản thân và Phụ Mẫu trong đại vận này. Quan trọng là hướng đi dùng suy nghĩ cần thiết phải dụng được bố cục này. Cự ngộ Hỏa Kỵ dễ dẫn tới do sự khó khăn mà gặp cảnh chung thân ải tử. Áp lực sẽ có rất lớn trong đại vận này. Nhìn chung ở đây cũng có thể phát triển nhưng nên theo chiều hướng tránh việc nóng vội, mau chóng xong công việc. Ở đây Vô Chính Diệu có Dương Lương ngộ Linh xung vô hình chung hình thành đủ bộ Hỏa Linh rất kỵ gặp nhóm sao văn đoàn. Một ngôi sao chủ khí huyết là Hồng Loan kết hợp với mệnh tạo khiến đương số dễ gặp bệnh tật về máu huyết. Một chữ Trường Sinh tại Thái Âm lại cứu cho bệnh tật nan y trong cơ thể khi mà khí vượng của vị trí Trường Sinh chế hóa được tất cả các cách cục kể cả Không Kiếp tuy vẫn mắc nạn nhưng xấu tới mấy cũng không thể vong mạng. Đại vận VCD có đủ 5 sao Đồng Cự Cơ Dương Lương là cách cục nổi trội của Cự Môn. Ở đây Cự gặp Kình Kỵ Đại Hỏa Linh sự bất mãn, vấn đề về đầu óc đa phần là căng thẳng tăng lên mạnh hơn, ở đây có bố cục của sự khởi đầu trong khó khăn, tìm ra cách khai thông những thứ bế tắc tức thời cơ để tiến hành công việc khởi tạo ở trong đại vận này rất rõ. Tuy nhiên cần lưu ý rằng đại vận này rất vất vả, khả năng thành tựu luôn bấp bênh đi liền với sụp đổ và ý chí phải rất mạnh mới chế hóa được cách cục trùng trùng Sát Kỵ như vậy.Đương số VCD nên lại càng bị ảnh hưởng bởi bố cục của đại vận tác động lên bản thân. Các năm trong đại vận này nếu có Hợi, Mão, Ngọ, Tuất là các năm gặp tiểu vận xấu trong khi đại vận khó khăn kết hợp với Mệnh sẽ khiến độ số giảm nặng, cách cục dễ bị phá hỏng dẫn tới tai họa lớn nếu dụng sai cách cục tức khi bản thân để sức bộc phát, nóng nảy của Hỏa Kỵ Kình tác động sẽ khiến Cự Môn không thể đương cự và trường hợp xấu chính là vong mạng là điều có thể xảy ra. Lưu ý các năm sau nếu có trong đại vận này thì tác họa sẽ nặng hơn. Năm Mão và năm Tuất là hai năm có những khó khăn tồn tại khó có thể đương cự, ứng với cách cục Cự Hỏa Kỵ Kình và Phá Tồn không thể thay đổi mà tai họa vẫn tồn tại. Năm Sửu có phần khá hơn nhưng vẫn rất nguy hiểm vì Không Kiếp ngộ Âm Dương Lương là cách cục xấu, thất thường. Năm Hợi có cách cục tốt hơn nên là năm đỡ xấu hơn so với các năm trên. Lưu ý cung độ VCD này cũng chính là cung Phúc Đức của đương số, một chữ Phúc dày khó đạt được hoàn toàn do bố cục sát tinh trùng phùng, tuy nhiên ở đây là Đồng Cự Cơ, một sao Thiên Đồng chủ phúc thiện kết hợp với bản cung Phúc Đức có cả Tả Phụ cũng giảm thiểu không tới mức gặp phải chữ Vô Phúc. Một cung Phúc Đức rối ren khiến cho mặt họ hàng và phúc phần của đương số không lớn, ảnh hưởng tới chữ may mắn và thành tựu của đương số phải trải qua khó khăn nhiều mà ít gặp cái may do phúc để lại. Tuy Phúc Đức là cường cung nhưng quan trọng với nữ mệnh hơn nam mệnh vì nữ coi trọng Phúc Phối Di. Một cung Phúc Đức không mấy hay khiến việc ra ngoài gặp khó khăn hơn và cuộc sống hôn nhân có thể gặp trục trặc nhỏ, nhưng về mặt công danh thì với Dương Lương có Lộc xung không mấy ảnh hưởng. Cung độ VCD này khá quan trọng khi bước qua vì tính chất thay đổi của đại vận dài 10 năm này. Đây cũng chính là cường cung tam hợp Phúc Phối Di mà đương số trải qua khi đến giai đoạn trưởng thành.


Trong quan hệ vợ chồng sẽ có nhiều mâu thuẫn và những thứ khó kiểm soát, kiềm chế. Cách cục này biểu hiện rất rõ trên lá số nên cần thiết chú trọng việc này, sự mâu thuẫn hay xảy ra trong hôn nhân vì vậy khi biết tới tử vi thì nên có cách khắc phục tình cảnh này. Nhập cung đại vận từ 33 tới 42 vào cung Điền Trạch. Trong giai đoạn này của cuộc đời ảnh hưởng nhiều bởi chữ Tật Ách và Điền Trạch tức nhà ở, mối quan tâm về nhà ở và đất đai. Ở đây cách cục Liêm Phủ ở vị trí đúng, có cách Phủ Thanh ngộ Văn Xương cát hóa cho Thiên Phủ. Cách cục này rất có lợi cho nhà đất, chủ cơ ngơi to lớn và có giám sát tức an ninh bảo mật lớn. Tùy vào mức dộ chế hóa ở các đại vận trước đối với Sát Tinh mà kết hợp Điền vận cho ra kết quả. Nếu mệnh xấu thì ta là kẻ ở nhờ, ở đậu. Vì vậy mới phải luận riêng tổng quan mệnh để có cái nhìn ban đầu khi kết hợp. Ở đây phối hợp mệnh được cát hóa khá mạnh do cung đại vận tuy mệnh gặp Không Kiếp nhưng vận có Phủ Thanh là cách cục hay, dụng được Không Kiếp. Đương số nhập vận này mang ý nghĩa khá tốt đẹp, cái thấy rõ là có tiếng nói trong vận này, chữ thanh danh được tốt hơn, một ngôi nhà nơi ở tốt là cái có thể nhìn ra. Tuy nhiên với xét đường công danh thì đại vận này mang ý nghĩa không may, Tử Vi ngộ Nhị Không là cách không thể tự quyết định, đương số dễ gặp cảnh phải chịu tai họa do thiếu trách nhiệm, không thể gánh vác được vị trí mặc dù có Phủ Thanh tức đang còn tiếng nói, lời nói có trọng lượng. Đại vận này rõ ràng việc khởi đầu, gánh vác sẽ gặp khó khăn, ở vị trí quản lý sẽ dễ phải giải trình, sử dụng lời nói. Ở đại vận này bệnh tật dễ phát sinh ở đầu, mặt. Cung Tật Ách có cách cục Vũ Hình không mấy hay mang bệnh trong người có thể liên quan tới dao kéo nếu nhập tiểu vận xấu. Từ 43 tới 52 tuổi nhập vận Thái Âm cư Hợi tức về cung Quan Lộc. Cung độ Âm Dương Lương ngộ Không Kiếp Tuần Sinh là cách cục khá hay về tài cách. Thái Âm ở đây rất dễ bạo phát về công danh và tiền bạc. Cách cục này có ý nghĩa bạo phát bạo tàn nên cần trong vì đây là cặp Không Kiếp, tai họa có thể rất nghiêm trọng nếu đương số không chế hóa được cặp sao này. Ở đây tồn tại cách tai họa ngầm, trúng họa phát hiện không kịp, cung đại vận này cũng mang tính bấp bênh nhất trong các đại vận, có thể bạo phát rất lớn vì mệnh là Tam Không nhưng có thể gặp tai kiếp quan trọng do chơi với Không Kiếp tại ngay bản cung. Cái còn lại là do duyên số có thể thắng được hay không mà người viết đã đưa ra trợ cách dụng chế hóa Không tính. Đại vận này cần xem phần sức khỏe và tai nạn do Thái Âm ở đây ngầm không biểu hiện nên khó phòng tránh. Nếu đắc dụng thì hoạch phát như lôi. Ở lá số thì nhìn chung cung Quan Lộc khá thăng trầm, tài năng khi sáng khi tối do việc thất thường này. Với cung độ Dương Lương thì tiền bạc khó gặp được may mắn, có tiền đi liền với họ, gặp may đi liền với tai phải dùng tới tiền. Vận Âm Không Kiếp Tuần cách cục có Đào Hoa thì tai họa là do bản thân gây ra, nếu biết trước có tránh được hay không còn tùy vào đương số. Người viết không luận qua cung độ 50 vì " Ngũ thập tri thiên mệnh". Người trên tuổi ngũ thập sẽ hiểu hết được bản thân của mình và số mệnh của mình.