Sunday, September 25, 2016

Vũ Sát Mão Dậu Cách
Vũ Khúc và Thất Sát đồng cư tại Mão Dậu


Vũ Khúc và Thất Sát đồng tại Mão Dậu thuộc cách Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm hình thành các bộ sao không mấy hay là Vũ Sát Mão Dậu, Liêm Tham cư Tị Hợi và Tử Phá Sửu Mùi. Thất Sát có đặc tính kim, chủ sát. Vũ Khúc cũng với đặc tính kim, chủ táo bạo, giải quyết vấn đề, cũng chủ kim loại vàng, bạc, chủ tài sản. Các Chính Tinh thường được quy tính chất về ngũ hành, vì tính cách của con người, hay đa số vạn vật đều có thể quy về ngũ hành, không phải là Tử Vi bắt đầu xuất phát gốc từ ngũ hành. Thất Sát và Vũ Khúc mang đầy đủ đặc tính KIM. Thất Sát lại chủ sát, nên thành quá nhiều mà không hay. Vũ Khúc là sao chủ cắt, bỏ. Thất Sát là sao chủ mất, được. Mệnh hay Hạn có cách Vũ Sát dễ gặp phải cách phẫu thuật, hay gươm đao, sấm sét nếu gia sát tinh, đặc biệt là bộ Việt Linh Hình có tính hình khắc, chủ tai họa rơi xuống. Mệnh Vũ Sát đặc biệt rất kỵ bộ sao Việt Linh Hình, hoặc bộ Hỏa Hao Việt Hình đa số là cách bị điện giật, sét đánh. Nếu gặp cách này cần phải có Triệt hoặc Hóa Khoa tọa thủ tại Mệnh. Triệt giúp trừ bỏ yếu tố nguy cơ. Hóa Khoa giúp giải sao Thiên Hình thành phương pháp phòng tránh. Vũ Sát thủ Mệnh thường là người có vẻ ngoài cương nghị, có thể chịu đựng khó khăn, thử thách. Tuy nhiên cách Vũ Sát là cách rất nổi tiếng với câu phú.
" Vũ Sát Liêm Tham hợp khúc toàn cố quy".
Vũ Khúc và Thất Sát không nên đồng cung với nhau, nay lại có thêm bộ Liêm Tham tại Tị Hợi là cách không hay. Liêm Trinh là sao chủ dài, là sao chủ may mắn, có khuynh hướng chính trị, cũng là một Tù Tinh, tức dễ liên quan đến hình pháp, biểu tượng là nữ. Đồng cung với Tham Lang là sao chủ đào hoa, chủ lòng tham, tượng là đàn ông trung tuổi,  dễ dẫn đến cách làm việc sai trái tham ô, vi phạm pháp luật vì có Thất Sát ưa lấy của người về của mình, cũng là cách dâm. Liêm Tham đồng cung tính chất đa phần trái ngược nhau, cách LIÊM THAM còn là cách xấu khi các sao hợp với cả bộ Liêm Tham khó gặp. Câu phú trên nêu cách Vũ Sát có tam hợp Liêm Tham Tị Hợi tọa thủ tại Mệnh cả đời chỉ gặp khó khăn. Thất Sát là một trong những sao chủ sợ hãi, tác động tâm lí. Nếu hợp cách và ở vị trí đắc ý gây áp lực, chèn ép kẻ khác. Tuy nhiên, Thất Sát tại vị trí này cần phải có Khoa Quyền nhưng cũng cát hung tương bán, vì Chính Tinh khi đồng cung tạo ra tính chất khó thay đổi hoàn toàn mà chỉ biến đổi một phần. Vũ Sát trường hợp này dễ mất, khó đạt được không phải không thể. Vũ Khúc là sao chủ tài sản, Thất Sát trường hợp này chủ mất hình thành cách hao hụt tài sản. Vũ Khúc chỉ hợp gặp với Tham Lang khi gặp với nhóm Sát Phá Tham vì Tham Lang là ngôi sao chủ tiền của nhóm sao này, Tham Lang là sao chủ ham muốn, tham vọng không xấu, chỉ có Sát Phá mang nhiều tính chất xấu nên gọi là hung tinh. Cách Vũ Sát do thuộc tính của Thất Sát rất dễ bạo phát. SÁT PHÁ tuy là hung tinh, khi hợp cách lực cát hóa lớn, làm nên việc phi thường hoặc phát trong thời gian rất ngắn, mỗi sao đều có đặc điểm tốt riêng, chỉ cần hợp cách đều là tốt. Bộ Vũ Sât khi gia KHOA QUYỀN LỘC là cách thành công lớn nhờ sự táo bạo của Sát Phá và nhanh nhạy, khả năng giải quyết vấn đề của Vũ Khúc. Để đạt được cách tốt với bộ này là khó khăn. Như việc Thất Sát phải tuyệt đối tránh bộ Kỵ Hình, Bạch Hổ đồng cung, Triệt tại bản cung. Vũ Khúc kỵ gặp Hỏa Linh. Ở tam hợp khi Liêm Tham đồng cung kỵ có Xương Khúc, nếu gặp Khôi Việt phải tránh Hỏa, Linh, Hình. Gặp Lộc Tồn sao Thất Sát rất kỵ. Bộ Đào Hồng cũng không thích hợp với Thất Sát. Ba sao Khoa Quyền Lộc là hợp cách nhất với cách này, chủ dấu hiệu thành công và tránh xung đột cho hai nhóm sao. Cung Quan Lộc là cách Tử Phá mộ cung, hai sao chủ đứng đầu tọa thủ khiến cung Quan có tính xung đột, bộ Sát Phá Tham tính chất khác với Tử Vũ Liêm, cũng như nhóm Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương.


 Vì vậy khó tương hợp lẫn nhau, nhất là Tử Vi và Phá Quân. Mệnh có cách Vũ Sát thích hợp với kinh doanh hơn con đường quan chức nếu không đắc cách. Cần nhất sao Hóa Quyền để hóa Sát thành quyền hành. Thất Sát là ngôi sao chủ nhầm lẫn, gặp Quyền biến thành tinh tường. Lưu ý nếu có Hóa Quyền tại Mệnh là tối hỉ, ở tam hợp cần thêm cát tinh. Cách có QUYỀN gặp ở tuổi Giáp, Kỷ, Canh, Nhâm. Tuổi Canh có Vũ Khúc hóa thành Quyền là cách tốt. Mệnh không bị gặp Lộc Tồn do khác trục. Gặp Kình Hao hoặc Đà Hao. Với tuổi Giáp hợp với cách này khi được cả bộ Khoa Quyền Lộc, cũng không gặp Lộc Tồn, cách này dễ gặp thành công lớn và nhanh khi nhập hạn, với can Giáp thì không thể có bộ Tuế Hổ Phù chủ tăng thêm tính quan trọng, bù lại thêm được sao Thiên Khôi hoặc Thiên Việt. Các cách giao hội giữa Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm hợp cho tuổi Giáp, không gặp Hóa Kỵ nên tránh được bộ Kỵ Hình. Vũ Sát cách cổ nhân đánh giá không cao, thường các câu phú không luận tốt đẹp về cách này nhưng vẫn còn các bàng tinh, trợ tinh với uy lực mạnh gần như chính tinh Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, vì vậy việc đánh giá khi chưa xem xét kỹ lưỡng là hoàn toàn sai lầm mà người viết đã nêu lên nhiều lần đúc rút từ các kinh nghiệm luận giải các lá số. Như cách Thất Sát cư Tí Ngọ Dần Thân nếu có Kỵ Hình lại là yểu cách. Cũng cần phân biệt khi Kỵ Hình ở vị trí tam hợp và khi có một hay cả hai sao xung chiếu luận giải khác nhau. Cách Vũ Sát cần gặp Hóa Quyền, Hóa Khoa, Tả Hữu. Tùy theo sự tụ tập các sao mà ở các cấp độ khác nhau. Gặp Hóa Quyền không bằng Khoa Quyền, tiếp đến là Khoa Quyền Lộc Tả Hữu, thêm Xương Khúc trường hợp này càng tốt, có Khôi Viêt tính quan trọng, chủ quý. Thêm Hình Ấn thành bộ Binh Hình Tướng Ấn quyền thế rất lớn. Tuy vậy, cách này vẫn còn những mặt khuyết điểm vì Vũ Sát có những bàng tinh khi gặp gây ra cách xấu. Mệnh Vũ Sát tối kỵ cung an Thân tại đây hình thành cách chết yểu nếu có thêm Sát Tinh, cách này nguy hơn cách Thất Sát độc tọa. Cách Vũ Sát gặp tại hạn tối kỵ bị các cách Quế Sứ Hoa Thương ngộ Thất Sát, Phi Việt Hỏa Linh Hình, Hình Kỵ Không Kiếp, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu Mệnh và Thân lại bị các sao lưu động xấu như Lưu Kỵ, Lưu Kình Đà.

40 comments:

Hoang Long said...

Cháu đang rất phân vân với cách Vũ Sát ngộ Triệt bản cung thì luận tốt hay xấu vậy bác.

Unknown said...

Cháu cần hiểu rằng bộ Vũ Sát rất kỵ ngộ Sát Kỵ Hình, vì vậy có Triệt tại bản cung là tốt. Tuy nhiên nếu Sát Tinh vây chiếu thì cũng khiến cách này chủ triệt hạ, bị mất, chết khi mà Triệt mang tính Không Vong, Sát là mất. Câu phú " Tam phương xung sát nhất hạnh triệt nhi khả bằng" hay các câu phú khác là trường hợp đơn lý tưởng luận như vậy.

Minh Huynh said...

Em cũng Vũ Sát tại mão, thân mệnh đồng cung, can Mậu, mà hông thấy điểm mạnh của mình. Bác cho em hỏi, muốn được bác xem số để hiểu thêm về bản thân thì điều kiện thế nào ạ

Unknown said...

Chỉ cần Thiên can ở can Mậu có Thanh Long cư Mão, Thiên Việt cư Mùi. Vũ Sát có Thanh Long tùy việc có Không Kiếp hay Xương Khúc là trước. Nếu có Không Kiếp do không có Triệt vì Triệt tại Tí Sửu thì chủ họa lớn phát sinh liên quan tới cắt bỏ. Nếu có Xương Khúc tốt hơn được cách Vũ Sát ngộ Xương Khúc Thanh Việt là cách chủ danh tiếng phát triển, theo võ nghiệp tốt hơn. Lưu ý nếu sinh giờ Tí Ngọ cung an Thân tại đây thì rất dễ yểu cách. Mệnh có Vũ Sát cư Mão thì đại hạn tùy theo thuận nghịch tới cung Tị hoặc Sửu đặc biệt cần chú ý, tức khoảng từ 22, 26 đến 32, 36 tùy cục số. Kiến thức người viết đã trình bày tương đối đầy đủ ở trên blog này nếu bạn muốn nghiên cứu khá sâu gề tử vi, nếu bạn muốn luận giải biết rõ về lá số ở trong mục Quán Trà Tử Vi. Thân!

Minh Huynh said...
This comment has been removed by the author.
Thienviet485 said...

Năm nay có hạn Vũ Sát ngộ Không Kiếp Kỵ Hình Triệt Mã tháng trước cháu có đăng ký nhờ bác luận ở Quán Trà mà gặp họa ngay trong tháng này bác ạ. Chắc năm nay cháu khỏi ra nhà mất. Nhưng cháu có thắc mắc là sao đắc Triệt nhi khả bằng tại bản cung vẫn không thể thoát khỏi tai nạn vậy bác.

Unknown said...

"Triệt ngộ Không thành quý". Triệt không phải sao tác động tới Chính Tinh tại bản cung khiến thay đổi tính chất mà thay đổi cả bố cục Chính Tinh. Cũng như việc có Tử Vi đáo Triệt tại bản cung khác với có Triệt tại Vũ Khúc, Liêm Trinh không gọi là ngộ Tử Vi ngộ Không Vong. Có nhiều Chính Tinh kỵ Triệt vì tính triệt đứt của sao này. Cách Vũ Sát ngộ Triệt tại bản cung là tốt, đây là Triệt Thiên Không tức ngăn được sự bất ngờ. Cái xấu là có Kỵ Hình Linh Kiếp khiến mặt Không Vong bộc lộ mà gây họa.

Hải Trần said...

E in các bài viết ra để đọc số lượng khiếp thật gần 200 trang. Trước có đọc nhiều ở các trang tử vi nhưng mỗi a Bửu đình cũng có số lượng kiến thức nhiều đến như vậy ,bây giờ may mắn khi biết tới trang tử vi của a

Đại Lý Giấy In said...

Xin cảm ơn anh về những kiến thức vô cùng quý báu này!
văn phòng phẩm VINACOM | www.vinacom.org

Unknown said...

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết tử vi của tác giả. Thân.

Unknown said...

Tìm hòai mới thấy 1 bài viết khác biệt về vũ sát
Mình vũ sát lại có mệnh không thân kiếp nhưng có hại ai bao giờ đâu . Vũ sát can giáp đắc tam hóa thân cư quan tử phá hóa quỳên đắc tả -hữu ,gíap quang -quý ,thai- tọa vẫng sống ung dung bình yên đây thôi . Thân mệnh ôm trọn bộ lục sát tinh cũng chẵng hề hấn gì ...nếu như đưa ls cho các thầy "mò" xem chắc lại phán mình là trùm giang hồ giết ng ko gớm tay :)))
Bài viết hay lắm . Cám ơn ad vì đã minh oan cho vũ sát

Unknown said...

Đoạn "Vũ sát có tam hợp Liêm Tham Tị Hợi" bác nói chi tiết cho em được không ạ.

Unknown said...

Nhiều người bị oan bởi Lục Sát đặc biệt là Không Kiếp. Anh hùng và tiểu nhân cũng ra từ Sát Tinh, tốt hay xấu cũng tương tự như vậy.

Tien Duc said...

Bộ Vũ Sát này làm khổ em lắm. Trước hồi năm 8 tuổi bị điện giật suýt chết. Năm lớp 9 trèo cây ngã gãy xương sống. Rồi đi mổ bụng do sa ruột. Cái số tai nạn cứ theo đuổi em đến tận giờ. Được mỗi cái đường quan lộ cũng không đến nỗi hay được cấp trên giao trọng trách, bây giờ ít tai nạn nhưng nghĩ lại ngày xưa đúng là trời hành.

Unknown said...

Chắc Vũ Sát này có Tồn Kiếp hay Không Kiếp thêm Sát Kỵ nếu không thì cũng không đến nỗi như vậy.

Tiến Phạm said...

Bác cho e hỏi cách Vũ Sát ngộ Việt Linh Hình Kỵ có phải là cách bị tai nạn điện giật sét đánh ko vậy bác, e có cách này hồi nhỏ bị điện giật suýt chết ko biết sau này tnao nữa, nếu phải chết vì điện hay sét thì bất công quá vì e từ xưa đến nay chưa làm việc gì quá trái vs lương tâm cả.

Unknown said...

Đúng vậy cách này rất hay bị tai họa liên quan tới điện, sét. Đặc biệt quyết định khi các sao đều tọa thủ tại bản cung. Trong trường hợp có Khoa, Quyền, Xương Khúc hay Triệt có thể giảm thiểu họa nặng thành nhẹ vì Khoa là hiểu biết, Xương Khúc là kiến thức, Triệt chủ chặn. Nếu cách này có thêm Không Kiếp rất độc, đáo hạn xấu khó thoát, nếu biết có thể phòng tránh được một phần.

Đinh Tiến said...

Mình có người e họ mới mất vì tai nạn gt có mệnh Vũ Sát này ngộ Tuyệt Mã đúng là số khổ nhà khó khăn mà đứa con duy nhất phải chết oan. Trước đó đã có dấu hiệu báo trước về tai nạn cứ hỏi mình về vận số.

Unknown said...

Chia buồn với bạn. Tuy nhiên với cách Vũ Sát ngộ Tuyệt Mã chưa phải là cách xấu. Cần thiết ít nhất có thêm Hình Kỵ, hoặc Không Kiếp. Còn trong trường hợp vận nước thì không thể tránh được.

Đinh Tiến said...

Cảm ơn ad đã có giải đáp cho mình. Mình cũng ghé thăm vài trang tử vi nhưng họ k quan tâm nhiều tới comment của mình chỉ có trang này là có giải thích.

đức trung said...

Bài viết ns rất đúng vì mình cũng mệnh Vũ Sát gặp Không Kiếp Kỵ Hỏa và tính cách của mình cũng không phải xấu và gian hiểm như một số bạn luận cho mình. Mình nghĩ sát tinh một mặt có thể biến mỗi người thành anh hùng nhưng một mặt có thể biến thành kẻ gian tà.

Thái Linh said...

Cũng nhiều Vũ Sát nhỉ mình cũng mệnh Vũ Sát nhưng bị ăn hành bởi sao này, đúng như bác viết trong các bài Vũ Sát luôn có cảm giác cô độc quá mà tính mình có khó tính đâu chứ.

Huyền trang said...

Vũ Sát bị mổ xẻ hồi chập chững đây, từ đó đến nay cuộc sống có vẻ thoải mái hơn và chưa bị thêm một vét sẹo nào hihi

Thảo said...

Xin Ad cho e hỏi. E cũng ở mệnh đồng cung Vũ Sát này nhưng thường ko gặp may mắn và lận đận về tình duyên lẫn công việc
E Tra lá tử vi trên mạng nhưng giờ sinh ko nhớ chính xác chỉ nhớ trong khoảng 1->3h sáng tuổi Đinh Mão
E thấy trong ô mệnh của e có ghi những cái tên này:

K. Dậu Mệnh 5
Vũ Khúc ( Đ)
Thất Sát ( H)
Văn Xương (H) Linh Tinh(H)
Thiên Việt Thiên Diêu(Đ)
Thiên Y Tiểu Hao(Đ)
LN Văn Tinh Tuế Phá
Thiên Hư(Đ)
L. Thái Tuế
L. Thiên Khốc

Mùi Mộc Dục tháng10

Nhờ Ad xem giúp e với ạ

tranha2006 said...

Bác ơi bác xem nhận đc thư nhờ luận giải của e chưa ạ, e đợi 2 hôm nay rùi ạ.

Unknown said...

Người viết trả lời câu hỏi mang tính học thuật với người nghiên cứu tử vi, việc xem lá số phức tạp vui lòng đăng ký tại phần Luận Giải Tử Vi.

Unknown said...

Cháu mới chỉ 17 tuổi xem tử vi qua nghiệm lý người viết thì mang nhiều họa hơn phúc do chưa hoàn thiện suy nghĩ và cũng đã đề cập trong phần đăng ký luận giải. Đã hồi âm thư lại cho cháu mong cháu thông cảm. Thân.

Đvquang said...

Mệnh của tui có Vũ Sát gặp Hình Hổ Kiếp nhỏ lớn ít tai nạn nhưng nhớ nhất lần thoát một cái nạn giao thông may phúc chỉ gãy xương chậu và xương chân nằm viện 4 tháng. Lẽ nào mệnh Vũ Sát lại xui xẻo như vậy hả ad, mà tui bt cũng k có tính hiếu ấy, tự nhân đôi lúc bộc phát nhưng chưa hại ai bao giờ.

Hải Sinh said...

E thấy Vũ Sát có Khôi Kình Đại Tuế tự thấy bản thân mình có tính cách thích uy quyền, e cũng trọng chữ tín nên khá được nhiều người nể phục. Tự xem tử vi chưa được bao lâu nhưng qua các bài viết của bác cũng nhận ra được nhiều điều, e tâm niệm cuộc sống và tính cách luôn nỗ lực sẽ thay đổi được bác ạ. E đã gửi thư điền thông tin bản thân theo đăng ký mong được bác trả lời thư sớm.

Đặng Tâm said...

Tôi có biết một cậu có lá số Vũ Sát rất thành công giàu có phải cỡ trăm tỉ mà tay trắng gây dựng trong thời kỳ 2010 lúc sốt giá cây sưa, cậu ta đi buôn lậu gỗ sưa và chỉ trong thời gian ngắn từ tên làm thuê trở thành chủ đầu nậu. Tiếp xúc thì có vẻ dữ dằn nhưng thực chất cậu ta lại rất hiền lành, thương người. Cậu ta cũng tuổi Giáp.

Unknown said...

Vũ Sát tuổi Giáp đắc cách như vậy là chuyện bình thường.

Duc long said...

Cảm ơn những kiến thức mà ít nơi có được, mong trang nhà ngày càng phât triển có nhiều bài viết hơn. Thầy chia sẻ cho mọi người thứ mà người ta thường mập mờ để giữ làm bí mật.

Đại học sĩ said...

Nhớ cách đây 3 năm khi còn ở blog cũ con đăng ký luận thầy viết được đúng 6 dòng làm con rất bực bội. Tuy nhiên com theo thầy đi theo hướng ấy và thấy không hề sai thầy ạ. Tử Vi Đông A thực chất cái cốt tủy cũng chỉ nằm ở cách dụng Sát Tinh như vua Trần cứu hiền tài thoát chết phải không ak.

Unknown said...

Blog cũ người viết quên mật khẩu nhưng may nó vẫn còn sống tới hiện nay.

Unknown said...

Gửi bác,
Vũ Sát tuổi Canh giáp song Lộc thì có được tính là có Lộc tại mệnh k bác?

Unknown said...

Ý nghĩa của Lộc tại bản cung, tại cung tam hợp chiếu, cung xung chiếu, đi với các cách cục, tại cung độ nhị hợp và giáp hoàn toàn khác nhau. Nếu tại giáp có Song Lộc thì đại vận chắc chắn đi qua, hai tam hợp tổ hợp có Lộc cũng tốt.

Unknown said...

Ad! Cho e hỏi em mệnh liêm tham tị tuổi tân mùi. Cung quan lộc có vũ sát ngộ địa không và lộc tồn. Nhưng công việc rất khó khăn.

van phong pham binh duong said...

xin cám ơn bạn nhiều nhé. Kiến thức rất hữu ích

Unknown said...

Cháu chào bác. Cháu đang rất lo lắng vì qua năm cháu bước vào đại hạn có Vũ Khúc , Thất Sát , có địa không, thiên hình , bạch hổ Phi liêm ở cung Dậu. Mệnh Thân cháu lại thuộc bộ Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương với Thiên Cơ cư Tý. Cháu rất mong bác cho lời khuyên vì cháu rất lo lắng ạ.

miao said...

Bộ này cho em chết hụt 3 lần rồi.một lần bệnh,hai lần đuối nước.cuộc sống cứ trơ trọi sao ấy.lúc nào cũng thấy chán nản mất định hướng.