Saturday, September 3, 2016

Thiên Lương Tí Ngọ Cách

Thiên Lương độc tọa vị trí Tí Ngọ luận
Thiên Lương ở vị trí Tí Ngọ có bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương với Thiên Đồng tọa Thìn Tuất cư cung Quan Lộc và bộ Cơ Âm ở vị trí Dần Thân cư cung Tài Bạch, sao Thái Dương ở đối cung chiếu về. Đây là bố cục hợp cách vì Thái Âm đóng cung Tài Bạch mang đến tiền bạc âm thầm, phối hợp với Thiên Lương tại Mệnh mang ý nghĩa may mắn về tiền bạc. Nhưng mệnh Thiên Lương ở Tý Ngọ phân hai trường hợp khi bộ Nhật Nguyệt đắc và hãm. Xét kỹ bố cục thì Thiên Lương độc tọa không hay bằng cách có thêm Chính Tinh đồng độ.  Thiên Lương cư Tý Ngọ Tỵ Hợi Sửu Mùi sở dĩ không được ca ngợi như Cơ Lương ở Thìn Tuất và Đồng Lương ở Dần Thân vì đặc tính ngôi sao này thủ mệnh. Mệnh có Thiên Lương độc tọa đơn thuần mang tính may mắn ở mệnh, vì vậy nếu điểm tựa không có Sát Tinh kích phát mệnh tạo mang đến sự hưởng thụ và phụ thuộc của Thiên Lương với phụ nữ Thái Âm, đây cũng là cách mềm mỏng, hiền hòa bất lợi cho nam giới. Việc Thiên Lương luôn có Thái Âm vĩnh viễn tam hợp khiến sao này sinh ra luôn được che chở may mắn, tính phản hóa xảy ra khi chỉ gặp bộ Kình Đà trong lục sát Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thích hợp. Tuy vậy bộ Âm Dương đều có ở các vị trí Thiên Lương độc tọa kỵ gặp Kình Đà, dẫn đến nếu được một thì mất một. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương rất kỵ Hỏa Linh và Không Kiếp.
" Cơ Nguyệt Đồng Lương tối kỵ Hỏa Linh xâm phá".
Gặp Không Kiếp là cách phản cục khá nguy hiểm, tùy vào từng vị trí của Không Kiếp đều có một thứ không may, hoặc may mắn không chết sau bao nhiêu tai ương họa hại,tất nhiên là nếu không gặp tai ương mà sống bình thản thì vẫn coa điểm tốt hơn, một số trường hợp gặp tai ương khiến mệnh bắt đầu bạo phát, Thiên Lương khi may mắn là có kết quả tốt, việc diễn biến khó luận. Như việc không may tôi bị giải tỏa nhà để làm đường, sau diễn biến không may lại dẫn đến kết quả là tôi được nhà nước cấp kinh phí và chỗ ở mới giá trị gấp nhiều lần chỗ cũ. Thiên Lương cá biệt là cách thoát khỏi mọi tai kiếp, như việc một số người may mắn chết hụt do Thiên Tai, vận Thiên Hạ ở mức độ lớn hủy diệt, thương vong hầu như toàn bộ người dân ở Thành Phố của Nhật Bản trong thế chiến thứ hai, trong đó sẽ có người mệnh tốt xấu, nhưng kẻ may mắn, có Thiên Lương hoặc hạn có Thiên Lương tốt đẹp có thể may mắn thoát khỏi họa lớn tập thể.


Do Thái Âm chủ ngầm ở cung tài bạch sử dụng và liên quan đến tiền theo cách ẩn giấu không lộ, mệnh Thiên Lương ở cung Tý Ngọ Sửu Mùi có bộ Liêm Sát giáp mệnh.
" Công danh đợi tuổi tác cao, giáp Liêm giáp Sát một hào chẳng sai".
Cách này dành cho Thiên Lương Sửu Mùi, hoàn toàn đúng khi bộ Âm Dương lạc hãm. Cách Thiên Lương Tý Ngọ liệt vào cách này nhưng tác động không mạnh, vì Liêm Sát đồng độ khác một bên có Sát và một bên nhị hợp Liêm. Nếu Thiên Lương gặp vị trí bộ Âm Dương tối luận ban đầu như vậy, tiếp theo tùy thuộc bàng tinh trợ lực mạnh yếu mới phân định. Cung Quan Lộc có Thiên Đồng Thìn Tuất là bố cục kém hay, vì vậy đường Công Danh cần có thêm Khôi Việt là quan trọng nhất, tiếp theo đến bộ Tam Hóa đánh giá kết quả sau tính chất của Chính Tinh,  cũng cần bộ Xương Khúc rồi mới đến Thái Tuế, nếu có Tuế Phượng khá hay. Bộ ngoại Dương nội Lương nếu có Xương Lộc hình thành cách Dương Lương Xương Lộc nổi danh vì văn tài. Dương Lương chính là người đàn ông gặp may mắn. Thiên Lương cư Tý Ngọ tối hỉ tuổi Đinh, hình thành bộ Khoa Quyền Song Lộc rất tốt đẹp, gặp Hỏa Linh bất luận xấu, ngược lại dễ phát tài hoặc phát danh nhanh chóng, chỉ kỵ gặp thêm Không Kiếp. Nếu ở cung Ngọ thì Thiên Đồng giáp Khôi Việt được nâng đỡ trên quan trường, nếu tại Tý có bộ Thanh Long Lưu Hà hợp cách chủ danh tiếng, sang quý hợp với toàn bộ nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương, tuy nhiên bản cung mệnh có Phi Liêm dễ chuyển biến thành xấu khi gặp hạn xấu.


Xét chung mệnh Thiên Lương Tý Ngọ có đặc điểm hạn không được trợ lực mạnh khi bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm giao hội với Sát Phá Tham hình thành cách Tử Tham Mão Dậu, cách Liêm Sát Sửu Mùi và Vũ Phá Tị Hợi không mấy đắc ý, cung hạn Cự Môn và Thiên Đồng lạc ở La Võng cũng không hay. Bộ Phủ Tướng đơn thủ. Vì vậy, cộng với mệnh Thiên Lương may mắn được che chở mọi thứ,  cách này thường gọi là về trung niên mới phát đạt. Tức đến hạn Cơ Âm hoặc VCD có Cơ Âm xung hoặc Phủ Tướng tốt đẹp hơn. Cách Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham giao hội trong một số trường hợp có thể tốt, nhưng đa phần đều được cũng mất không ít, vì các bàng tinh của hai bộ sao này có ít sao phù hợp cả hai, và bộ Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham có tính xung đột với nhau, không nên giao hội. Tuy nhiên tốt xấu do bàng tinh quyết định kết quả, hạn dù bộ cục Chính Tinh xấu có bàng tinh trợ hợp lý luận kết quả cát, vận bố cục chính tinh tốt bàng tinh không hợp phá cách luận xấu. Hạn phải dùng Mệnh để phối hợp luận đoán, tức cái bản năng tiềm thức từ thai sinh biến hóa như thế nào với từng biến đổi của hạn, như việc cái cây gốc tốt là Mệnh, xu hướng phát triển tốt là hạn và kết quả cây xanh tốt. Là mệnh và hạn kết hợp. Nếu mình hạn tốt, mệnh xấu tức gốc rễ không tốt được xu hướng phát triển tốt ắt không những không tuyệt mạng mà vẫn tiến triển mạnh.Mệnh quá xấu không nhắc đến vì có khả năng cao Đại Hạn đầu tiên ở cung Mệnh đã không qua nổi. Vì vậy, Hạn chính là quan trọng. Như việc phối hợp Mệnh có Sát Phá Tham gia KHOA QUYỀN cát tinh hạn chính tinh khác xấu ở mức độ vừa, hỉ có KHÔNG KIẾP tọa thủ bạo phát, là cách bộ Sát Phá đè nén, khiến cái hạn là hoàn cảnh không tốt ta tạo ra cho kẻ khác. Nếu cấp độ cao hơn như thêm Kỵ Hình kẻ chết là ta. Vì vậy, Thiên Lương Tý Ngọ cần cung hạn trải đều và kỵ tập trung bàng tinh bất hợp vào cung hạn có Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm giao hội. Khi đó Mệnh tốt phối hợp Hạn trung bình vẫn có thể phát mạnh.0 comments: