Saturday, September 17, 2016

Luận về cung Phúc Đức

Tính Chất Cung Phúc Đức Trên Lá Số Tử Vi


Cung Phúc Đức thuộc cường cung của lá số tử vi, nhưng tầm quan trọng của cung này lớn hơn cung Phối và Di, nếu cung an Thân tại đây tức sinh giờ Sửu Mùi càng quan trọng. Các câu phú Tử Vi đã đưa ra nhiều cách ở Phúc cung, đây là cung của tổ tiên, dòng họ và liên quan trực tiếp tới bản thân. Ở các nước Châu Á nói chung, từ xưa đến nay cổ nhân đã nhận biết được sự liên quan của dòng họ, những người đã khuất tới đời sau. Ta thường nghe tới câu " Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". Cũng nhiều người nói về sự hưng thịnh hay suy tàn của cả dòng họ. Việc xem phong thủy mộ,... về vấn đề tâm linh nhưng dễ thấy. Có dòng họ phát về binh nghiệp, có dòng họ phát về y thuật hay về kinh doanh. Cung Phúc Đức tốt còn ám chỉ sự thừa hưởng các phẩm chất tốt đẹp từ dòng họ. Ở Châu Âu việc cung Phúc Đức có thể không quan trọng bằng Phối cung vì tập quán sống của họ. Như ở nước ta, việc tự hào con cháu vua Hùng, quan trọng hơn nữa là sự cố gắng nỗ lực suốt cuộc đời của chính bản thân là để lại tài sản cho con cháu, bao nhiêu tước vị, công danh đều phải có người kế tục, nối tiếp. Trong Tử Vi, các sao Thiên Lương và Thiên Đồng bộ sao phúc may dễ đưa vào thế giới tâm linh, nhưng đúng như vậy, Mệnh có hai sao này dễ tin tưởng vào sự phù hộ, Thiên Đồng và Thiên Lương có tâm tính phúc thiện, hay được che chở may mắn, điều này rất rõ với người có bộ sao này thủ mệnh, tức Đồng Lương hợp cách. " Ấm Phúc tọa Mệnh Thân, bất phạ tai ương". Cung Phúc Đức là cung chỉ sự may mắn, phúc của chính bản thân, nếu cung này tốt có thể che chở cho nhiều cung khác. Cung Phúc Đức tam hợp với cung Thiên Di và cung Phu Thê, khi Phúc tốt tức ba cung đều tốt tức là cách ra ngoài đường gặp may mắn, được giúp đỡ, là gặp người Phối Ngẫu thích hợp. 12 cung trên Tử Vi đều quan trọng, và đều có thể gây nguy hiểm cho tính mạng nếu xấu đến rất xấu, đặc biệt là khi Hạn qua. Vì vậy có người chết vì anh em, chết vì con cái, chết vì bạn bè,.... đều rất thực tế, ở đây Chết có thể là tài sản, công danh đến tính mạng. Các cung Tam Hợp của Cường Cung nếu xấu thì tác hại đến thường nhanh chóng nên cần quan tâm hơn. Cung Thiên Di nhiều sách đưa ra luận chứng là cung không cần tốt. Như cách " Thiên Di tối kị Kiếp Không lâm vào" là cách ra ngoài gặp nạn rất xấu, nguy hiểm. Hay cách " Địa Kiếp lâm Phúc Đức nhi hữu tai" cũng là cách lắm tai lắm nạn. Lắm kẻ Tử Vi học lỏm được mấy câu chữ đã học đòi luận giải lá số của người khác, rồi lập luận sai lầm, đưa ra bao lý thuyết mới để lý giải mà không biết đến cái gốc. Như việc các thầy xem Tử Vi bây giờ chăm chăm nhìn vào Mệnh Tài Quan, thấy tốt đẹp phán là số làm vương, làm tướng mà không rõ lẽ Âm Dương. Lại đọc trong sách viết " Mệnh là tối quan trọng, chủ định phân cục số". Đa phần đều lầm tưởng lấy cung Mệnh phán xét tính cát hung, cách cục cao thấp của cả đời người. Cần phân biệt rõ Mệnh và Cung Mệnh mới rõ lí của cổ nhân. Một lá số Tử Vi tốt thì là Mệnh tốt, không phải cung Mệnh tốt. Nếu muốn xét MỆNH tốt hay xấu phải luận toàn bộ Lá Số Tử Vi. Tiêu chuẩn đầu tiên của Mệnh tốt phải là " Bình Hòa là Phúc". Như kể một kẻ Mệnh rất tốt Tử Phủ Dần Thân gia Tam Hóa Phụ Bật Khôi Việt, đáo hạn Sát Phá Tham ngộ Không Kiếp Tuần Tồn Hình Kỵ vẫn chỉ là kẻ có MỆNH xấu, mặc dù cung Mệnh rất tốt, nhưng Đại Hạn 22 đã bước vào tuyệt khí, tiểu hạn đáo Sát Phá Tham mệnh vong, như vậy không thể luận là tốt đẹp, nếu hạn Sát Phá Tham chỉ ở mức xấu thì Mệnh tốt vẫn có thể qua dễ dàng vì cung Mệnh quan trọng hơn, chủ tính cách, bản tính của chính đương số. Vì vậy nên lại có câu " ( Cung ) Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Hạn tốt". Xét đời người tốt xấu phải lấy toàn bộ cách cục của lá số xem xét nơi xấu nhất và tốt nhất, các Hạn hành đi hợp lí không.


Các Cường Cung Mệnh, Tài, Quan, Phúc, Phối, Di là nơi cung Thân có thể an vào đều là các cung có tính quan trọng và mang tính bản thân nhiều hơn. Cung Phúc Đức cần thiết phải tốt đẹp để khi thành công, tức giai đoạn hưởng PHÚC không bị tai họa ập xuống, đây cũng là một điểm khi đoán Hạn chết, khi đó cung Tiểu Hạn quan trọng, đến Đại Hạn, đến cung an Thân, đến cung Phúc Đức rồi đến cung an Mệnh nguyên thủy bị Lưu Phi Tinh xâm phạm. Cung Phúc Đức hỉ có Thiên Đồng hoặc Thiên Lương, Thái Âm tọa thủ hợp cách. Cung Phúc Đức lưu ý không nên quá tốt đẹp hơn cung Mệnh, vì khi đó các cát tinh bị phân phối ở Phúc Phối Di khiến Mệnh Tài Quan yếu thế, dễ dẫn đến sự phụ thuộc, nhờ cậy hoặc được giúp đỡ của Mệnh tới các cung ấy. Tuy nhiên, nếu tốt quá nhưng Mệnh Thân không xấu vẫn luận là hay vì đại hạn thứ ba bước vào tam hợp Phúc Phối Di khi ta còn trẻ cũng cần sự giúp đỡ từ bên ngoài hoặc bà con, vợ. Chỉ xấu khi cung Phúc quá tốt khiến Mệnh trở nên xấu và các cung khác mất cân bằng. Cung Phúc Đức rất cần Vòng Trường Sinh chủ khí cho Phúc, đa phần các cách tốt đều có Vòng Sao này, gia cát tinh chủ Phúc lớn, tính giải họa khá mạnh.
" Thiên Lương ngộ Trường Sinh ư Phúc địa, Thân thượng hữu kỳ tài". Cung Phúc Đức ảnh hưởng rất lớn tới cung Tài Bạch, xung chiếu với Cung Tài.
" Sinh lai bần tiện, Không Kiếp lâm Tài Phúc chi hương".
Cung an Thân tại Phúc Đức hình thành cách đặc biệt là Mệnh tạo thường gắn liền với dòng họ, ngoài thực tế cuộc sống ta cũng dễ gặp dạng người như vậy. Như câu " Một người làm quan cả họ được nhờ". Nếu cung Phúc Đức trong trường hợp này tốt thì ta là người mang lại sự may mắn cho dòng họ là kẻ giúp bà con. Nếu xấu thì dòng họ thường không nói tốt về ta, hoặc mang phiền phức lớn đến ta. Cũng là cách THÂN THỂ không được tốt đẹp, THÂN PHẬN không được may mắn. Trong trường hợp Thân cư tại Phúc Đức quan trọng hơn cả cung Mệnh. Lá số cùa anh em ta có cung Phúc Đức khác ta tức sự quan tâm của dòng họ tới mỗi người khác nhau, truyền đạt phẩm chất tốt như khả năng lãnh đạo, khả năng kinh doanh là khác nhau và Âm Phúc mỗi người nhận được cũng khác nhau. Cung Phúc Đức không nên gặp Triệt.

0 comments: