Saturday, September 10, 2016

Âm Dương Sửu Mùi luận giải

Bộ sao Âm Dương đồng độ Sửu Mùi


Cách cục Âm Dương Sửu Mùi là nơi bộ Âm Lương và Thái Dương giao hội với nhau, Thái Dương thuộc nhóm CỰ NHẬT và Âm Lương thuộc nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG, hai nhóm sao này  do Cự Môn đứng đầu về khả năng lãnh đạo. Vì vậy, bộ Âm Dương nên nhập miếu để có vị trí địa vị cao trong xã hội. Bộ Âm Dương Lương ở Sửu Mùi cách luận về tổ hợp sao như cách Âm Dương Lương ở Hợi Mão với cách Thái Âm ở Hợi và Dương Lương cư Mão. Việc xét về bản cung Mệnh có tính đại đồng tiểu dị khi một bên là Thượng Cách của cả ba sao Thái Dương, Thiên Lương và Thái Âm. Cách Âm Dương Sửu Mùi không được như vậy, bộ Âm Dương không tối hãm nhưng không nhập miếu. Bộ sao Âm Dương phân miếu hãm rất rõ ràng, trừ cách bàng tinh sai biệt mới phân nếu không cách cục định cao thấp hoàn toàn khác nhau. Vì như Thái Dương nhập miếu ở Mão Thìn Tị Ngọ đều mang tính uy quyền, Dương sáng chủ tính Quyền, Vượng thể hiện rất rõ.  Thái Âm sáng biểu tượng là Tài, Vượng. Và bộ Âm Dương còn biểu hiện cho tinh thần của lá số. Đây là một lí do quan trọng để cách TỬ VI cư Ngọ hay hơn cư Tí khi bộ Âm Dương ở vị trí tốt đẹp nhất. Tuy vậy việc quyết định là ở phụ tá tinh trợ giúp như đã từng phân tích rất nhiều lần. Một Âm Dương đồng cung có Tuần án ngữ tại cung Mệnh tốt hơn một Âm Dương Lương tại Hợi Mão có Tuần ở vị trí Âm hoặc Dương. Bộ Âm Dương ở Sửu Mùi luận khác biệt nhau, ở cung Sửu có lợi cho Thái Dương khi đêm đã tàn, và ở Mùi lợi cho Thái Âm khi ngày tàn. Âm Dương Sửu Mùi tối hỉ được bộ Khôi Việt, bộ sao này khiến chính tinh hãm trở nên đắc ý trở lại, như bộ Âm Dương lại rất cần thiết.
" Nhật Nguyệt phản bối hà vọng thanh quang tối hỉ ngoại triều Khôi Việt".
Sao Thiên Khôi và Thiên Việt là hai sao tăng giá trị, Khôi chủ đứng đầu, Việt chủ phát sinh. Bộ sao này còn là văn tinh hợp với Âm Dương. Bộ Xương Khúc cũng cần thiết với Âm Dương.
" Âm Dương hữu Xương Khúc nhi đắc lực".
Cách cục Âm Dương Sửu Mùi là cách trước siêng năng sau trở nên lười biếng mà bỏ dở, vì vậy cần Khôi Việt chủ phát sinh từ đầu nhỏ nhất của sự việc tới mức cao nhất của Thiên Khôi để khắc phục khuyết điểm. Cách Âm Dương Khôi Việt là cách hay, nhưng rất kỵ thêm các sao Hình, Linh, Hỏa khiến bộ Khôi Việt dễ chuyển biến xấu về một phương diện nhất định. Cách Âm Dương Sửu Mùi thuộc bộ Âm Dương Lương có ý nghĩa tốt nhưng do khó gặp bộ Khoa Quyền Lộc hoặc hai trong ba Hóa nên Âm Dương cần nhập miếu. Ở Sửu Mùi cần có thêm Hóa để đánh giá kết quả nỗ lực của Âm Dương. Thái Âm là ngôi sao chủ nhà đất, mệnh có bộ Âm Dương tốt đẹp dễ được phần đất đai tốt đẹp của Phụ Mẫu.


Âm Dương Sửu Mùi rất cần Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, nếu có LỘC TỒN tốt đẹp hơn rất nhiều vì được bộ Tồn Ấn Bệnh phù hợp với toàn bộ cách Âm Dương Lương. Thiên Lương hóa giải ngôi sao làm xấu đi nhiều phần của sao Bệnh Phù hình thành cách LƯƠNG Y, hoặc kém hơn là kẻ may mắn có những phương thuốc tốt, cách Lương Bệnh Phù là cách sống thọ. Bộ Tồn Ấn Bệnh trở nên tốt đẹp khi có cách Âm Lộc Tồn chủ phú cách, ngoài ra bộ Dương Lương cần Lộc, nếu có thêm Xương hình thành cách Dương Lương Xương Lộc danh lợi đều có. Khi đó cường cung PHÚC DI PHỐI được bộ Phi Phục Thanh hình thành cách Cự Thanh và cách Đồng Binh là cách tốt. Cách CỰ THANH khiến Cự Môn tăng tính danh và giảm thị phi vì THANH LONG là ngôi sao chủ danh tiếng, cũng chủ mưu trí không ngại ngược lại rất mừng khi gặp các sao có tính ám như Hóa Kỵ, Thái Âm, Thiên Phủ hình thành cách KỴ THANH có thêm Lưu Hà là vận hội, cách Âm Thanh chủ tiếng nói, cách THIÊN PHỦ THANH LONG là cách rất hay, Thiên Phủ có cách này thêm Không Kiếp vô hại, gặp Tam Không không chết, trừ khi bầy sát tinh quá lớn khiến phản cục mà vong. Bộ Âm Dương Sửu Mùi chỉ có bộ Tồn Phi ở cung Mão Dậu Tị Hợi. Tuổi Ất có LỘC TỒN tại Mão có bộ Âm Dương Lương được thêm Quyền Kỵ, tuồi Bính có LỘC TỒN tại Tị được thêm Hóa Lộc chiếu với Lộc Tồn hình thành cách Song Lộc dễ nổi vì giàu nếu Thân hoặc Hạn đến. Tuổi Tân có LỘC TỒN ở Dậu hình thành bộ Song Lộc gia Quyền tốt đẹp. Chỉ cấn lá số có bộ Song Lộc xuất hiện không bị phá cách thì mệnh không phải kẻ nghèo, hỉ hạn đến dễ giàu.Bộ Tam Hóa đánh giá sự thành công hay thất bại của Mệnh tạo. Và vòng Thái Tuế với một số trợ tinh như Khôi Việt thuộc tính nhận xét, tính ngưỡng mộ, giá trị về phẩm chất tới Mệnh tạo. Bộ Tam Hóa là Danh, Quyền, Lộc. Đây là bộ Hóa Khí mạnh và đặc biệt của cung số theo THIÊN CAN. Tiếp theo là bộ sao TỒN TƯỚNG ẤN là nơi khí Chuyên Vượng theo ngũ hành của Thiên Can tác động lên địa chi. HÓA KỴ không hay do là Hóa Khí của Tứ Hóa, vì vậy thuộc nhóm sao Thành Bại. Sao này nhập Mệnh với chính tinh nếu gặp chính tinh không hợp với Kỵ xảy ra nhiều mặt tai họa. Vì Kỵ mang tính ám, tính cản trở về hành động, đố kỵ, nghi kỵ, lo âu về tính cách nên khi không hợp cách là hung, tức là bộ Kỵ Hình, Kỵ với các sát tinh, Kỵ với Cự Môn,.... Bộ Âm Dương ở vị trí Sửu Mùi gặp Hóa Kỵ hóa theo chính tinh tức tuổi Giáp, Ất hoặc do trợ tinh Xương Khúc hóa khí ở can Kỷ, Tân. Ở can Tân, mệnh ở Mùi luận Hóa Kỵ tốt, tuổi Ất có Âm Dương ở Sửu luận tốt. Tuổi Giáp đều luận có Kỵ là xấu. Tuổi Kỷ khá tốt do được bộ KHOA KỴ. Âm Dương ở vị trí này tối hỉ kiến TUẦN TRIỆT, gặp Tuần tốt hơn Triệt. Nếu có Triệt kỵ tại cung an Thân. Nếu có bộ Tam Minh rất hợp cách, bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG được bộ Tam Minh là cách an vui hưởng phúc, đúng với tất cả trường hợp có các chính tinh trong bộ. Cách cục này phía trước có Tham Lang, phía sau giáp, liền cung có bộ Vũ Phủ nên cách cục Âm Dương Sửu Mùi có tính thiên về tài sản lớn, cung Mệnh có bộ Âm Lương chủ tài tinh, đại hạn ngược xuôi đều mang nặng tính phát phú khi chính sao Tham Lang và Vũ Khúc đều là các sao tài sản, lại qua thêm hạn Cự Cơ Mão Dậu, vì vậy rất cần Khoa Lộc hơn Khoa Quyền. Khoa ở đây cần thiết vì Khoa là danh tiếng, khi có danh tức tính giá trị khác nếu không có Khoa, và vì lý do vậy Khoa là ngôi sao hay chính xác hơn là Hóa Khí tăng tính quan trọng cho bản cung tam hợp .


2 comments:

Minh Ngọc said...

Bộ Âm Dương sửu mùi chán lắm bác ợ. E có lập hội mệnh có bộ sao này đa phần kể cả mệnh tốt cũng không bền chí hầu như là chỉ công chức bình thường thôi bác.

Hoàng An said...

Nhóm ở đâu đó cho mình tham gia với