Friday, September 23, 2016

Thất Sát cư Dần Thân

Thất Sát độc tọa tại vị trí Dần Thân thủ mệnhThất Sát tọa thủ ở vị trí Dần Thân thuộc nhóm sao Sát Phá Tham, với Phá Quân cung Quan Lộc và sao Tham Lang ở cung Tài Bạch. Bộ sao Sát Phá Tham là đối trọng của bộ Tử Vũ Liêm, hoặc khi đầy đủ là Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Khi giao hội hai nhóm sao này xảy ra xung đột như nhóm Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương. Sát Phá Tham là bộ sao cổ nhân liệt vào nhóm Hung Tinh, trường hợp này đúng khi Mệnh có Sát Phá vì hai sao này có tính chất Sát . Bộ SÁT PHÁ THAM được lãnh đạo, cầm đầu bởi sao Phá Quân, và Tham Lang chính là tham vọng, kế hoạch. Phá Quân là ngôi sao chủ bắt và thả. Bộ Sát Phá Tham hợp cách có thể nhập hạn với KHÔNG KIẾP và giải họa rất tốt với hai Sát Tinh này. Thất Sát ở 12 cung độ đều mang đặc tính Sát và tính nhầm lẫn. Thất Sát là ngôi sao rất dễ mất khi xấu, và cũng là ngôi sao chủ được khi chỉ cần tránh các sao kỵ gặp, chưa nói đến các bàng tinh, trợ tinh hợp cách. Tổ hợp của ngôi sao Thất Sát phân hai trường hợp rõ ràng là Thất Sát độc tọa và Thất Sát giao hội với Tử Vũ Liêm. Các cách Vũ Sát, Liêm Sát, Tử Sát tùy các chính tinh đồng độ mà mang các đặc tính hoàn toàn khác nhau. Thất Sát độc tọa có vị trí Dần Thân Tí Ngọ được xét là hay, Thất Sát không nên đồng cung với chính tinh khác mang ý nghĩa chủ gây ra tình trạng xấu hơn cho cả hai sao, do Thất Sát chỉ giao hội với bộ Tử Vũ Liêm chủ bạo lực, hành động càng gây ra tính khắc hình của Thất Sát. Thất Sát ở cung độc toạ trừ ở vị trí Thìn Tuất nhập la võng kị cho Sát Phá nên xấu, các cung độc tọa còn lại đều là vị trí đắc ý. Thất Sát nhập Mệnh trong tính cách liên quan nhiều đến tính tham vọng và tính sát của ngôi sao này. Thất Sát là ngôi sao có tính khắc kỵ, chủ được và mất, không hóa khí với tất cả các Thiên Can. Tham Lang và Phá Quân hóa khí ảnh hưởng nhiều đến Thất Sát, nếu có Hóa Kỵ gia thêm Thiên Hình là yểu cách vì hình thành cách chủ mất, bộ Kỵ Hình gây nguy hại cho thân thể.
" Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng Nhan Uyên"
Bộ sao Hóa Kỵ và Thiên Hình khi thành cách không được các sao hợp với Kỵ và Thiên Hình thì mang tính vi phạm, cũng chủ các hành vi bị ghét bỏ, chủ loại trừ. Thiên Hình có tính chất khắc xung, hình hại khi đi với Hóa Kỵ, nếu chỉ có Thiên Hình gia cát tinh không bị Thiên Việt hoặc Hỏa Linh là cách chính trực công minh do tính kim mang sát của Thất Sát.
" Thất Sát ngộ Thiên Hình thần long định giáng".
Sao Thiên Hình còn chủ về pháp luật, hình pháp, cần có cách Binh Hình Tướng Ân, Hình Xương Khúc, Hình Khoa, Hình Quyền để đắc cách cho Thiên Hình. Thất Sát kỵ các sao mang tính sát, nếu ngộ Bạch Hổ là cách dễ gặp tai ương.
" Thất Sát thủ mệnh,  lưu niên Bạch Hổ tai ương".
Thất Sát luôn có đối cung là Thiên Phủ. mệnh Thất Sát đa phần thích chiếm lấy của người làm của mình, trái ngược sao Thiên Lương lấy của mình cho mượn hoặc tặng. Thất Sát tại Dần Thân cung Tử Phủ xung chiếu ở đối cung, nếu Sát tốt thì biến địa vị bên ngoài là của mình, nếu xấu là cách bản thân  bị trị bởi cách Tử Phủ. Do tam hợp có THẤT SÁT luôn có hai sao rất mạnh là Tham Lang và Phá Quân. Nếu Tham Lang được Linh hoặc Hỏa đồng cung là cách Hỏa Tham tương phùng, và Tham Linh tịnh thủ là cách ham muốn làm giàu hoặc quyền lực, Mệnh có cách này đại vận tốt đẹp bộc phát thường lớn. Cách THAM HỎA tốt hơn cách LINH THAM vì Tham Lang cư ở Tài cung nên tài cách tốt hơn. Nhị hợp Tham Lang có cả Thiên Đồng Mão Dậu. Phá Quân cư cung Quan Lộc ở vị trí đắc ý hợp lí, ở vị trí Tứ Mộ, sao Tham Lang hợp cách chủ được ngưỡng mộ bên ngoài vì ham muốn, tham vọng.  Phá Quân cư Quan Lộc thường đảm nhiệm phụ trách một vị trí quản lí trong công việc. Phá Quân rất cần thêm các sao chủ Quyền để hóa tính hao tán, bắt thả thành Quyền Lực trong công việc. Với Phá Quân Hóa Lộc cũng là cách hay, chủ công việc càng thay đổi phá cũ càng tạo ra tiền bạc. Bộ sao Sát Phá Tham trừ mệnh thuộc một trong ba sao có tính chất riêng biệt rõ ràng của từng sao. Khi luận cần xét cả tổ hợp Sát Phá Tham giao hội với bàng tinh để đưa ra các kết quả chính xác, các sao ở vị trí đồng cung tác động lớn hơn với bàng tinh ở vị trí tam hợp. Thất Sát Dần Thân có Cự Môn ở vị trí nhị hợp, đây là cách hay khi có cả Cự Môn, Tử Vi và Phá Quân tăng thêm độ số cho cách cục. Bộ Sát Phá Tham cần có Xương Khúc hoặc Tuần Triệt, Hóa Khoa tăng tính hiểu biết cho nhóm sao này, mặt khác hưởng chữ phòng tránh, phòng bị, khám xét ra các tai họa. Mệnh Thất Sát cần thiết nhất là Hóa Quyền, Thất Sát chủ được mất có Hóa Quyền là được, hoặc được nhiều hơn mất,  luận trong mọi  trường hợp có Thất Sát tại Mệnh. Hóa Khoa là sao chủ hiểu biết, phòng tránh, cũng chủ bằng cấp, Thất Sát có Hóa Khoa sự liên quan đến tính Sát giảm. Bộ Xương Khúc chủ văn hóa, nghệ thuật, phòng tránh được Không Kiếp tại Mệnh, Thất Sát gặp Không Kiếp tại hạn tốt nhưng tại Mệnh cần phải xét các sao Khoa Quyền, Tả Hữu, Binh Tướng tại mệnh. Trường hợp tại Mệnh cũng cần bộ Không Kiếp ở vị trí đắc ý, phải tránh xa các bàng tinh kỵ với Không Kiếp như Đào Hồng, Kỵ, Hình, Lộc Tồn,... Thất Sát ở vị trí Dần Thân mệnh lập đã là cách tốt, tối kỵ Thân Mệnh đồng cung hình thành cách Thất Sát lâm thân là yểu cách. Thất Sát kỵ có Triệt đáo đầu, các sao Tử Phủ Tướng, Nhật Nguyệt sáng gặp Triệt là cách xấu, các chính tinh này không thích hợp với Triệt, đặc biệt là bộ Tử Phủ, khi đó tính KHÔNG VONG của Triệt thể hiện lớn cần chú ý khi luận giải.


Thất Sát cư Dần Thân gặp Thái Tuế hình thành cách lập trường tư tưởng chính đạo, nói đi đôi với làm, uy tín của Thất Sát được gia tăng, nếu có bộ Tuế Phượng là cách được ngưỡng mộ, tức được bộ Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long.
" Thất Sát ngộ Thái Tuế trí dũng hữu thừa".
Cách này dễ bị nhầm lẫn với trường hợp Thất Sát Bạch Hổ và Thất Sát Quan Phù. Cách này đúng chỉ khi Thất Sát đồng cung với Thái Tuế, nếu đồng cung với Bạch Hổ tính sát lớn thành hung cách, đồng cung với Quan Phù hưởng như Thái Tuế vì Quan Phù là lập trường. Sao Thái Tuế là một trong các sao quan trọng để đánh giá cung Mệnh hay hơn, đây là sao an theo Địa Chi, chủ sự thật, việc thật, cũng chủ lập trường trái với Thiên Hư ở đối cung chủ giả, mang tính xã hội. Sự đối xung của sao này trái ngược hoàn toàn về tính chất. Thất Sát gặp Hóa Khoa với tuổi Ất với sao Tử Vi hóa thành Khoa xung chiếu. Cách này rất khó đạt Hóa Khoa khi cả Phá Quân và Tham Lang đều không có. Chỉ còn trường hợp phụ tinh Xương Khúc Tả Hữu hóa nên luận rất tốt nếu có Hóa Khoa. Trợ tinh Tả Hữu và Xương Khúc tính chất mạnh như Chính Tinh, đều có các bàng tinh an theo hai sao này. Mệnh có Tả Hữu thuộc cách có phe đảng, chân tay hợp với Thất Sát hơn Xương Khúc. Thất Sát gặp Khôi Việt luận là tốt đẹp vì Khôi Việt là hai sao trong Lục Cát Tinh ( sức trợ giúp lớn nếu không bị phá), nhập Mệnh khiến Thất Sát trở nên quý, Thất Sát là quân, cũng có thể là tướng. Vì có tính Sát cần những sao chủ quý nhân, chủ quyền hành sinh sát hoặc chủ bằng cấp, chủ được ngưỡng mộ là các cách tránh trường hợp yểu tử vì thương tích, liên quan đến kim loại, và tính mất của Thất Sát. Theo nguyên tắc càng tụ họp nhiều cát tinh càng tốt. Thất Sát không ngại gặp Song Hao, nếu được bộ Hao Kình, hay hơn là Đại Kình gia các sao tăng thêm tính quan trọng như Khôi Việt, Tuần, Hồng, Tuế, Khoa là cách chủ tranh đoạt được. Như việc để leo lên vị trí cao hơn thì cần tranh đoạt, nói theo cách khác là nỗ lực để đạt được mục tiêu, tùy có thêm Sát Tinh để luận đoán chi tiết. Thất Sát hạn đến cung Vũ Khúc hoặc Tham Lang là hạn quan trọng.


0 comments: