Friday, September 2, 2016

Thiên Lương Sửu Mùi cách


Thiên Lương độc tọa tại vị trí Sửu Mùi


Thiên Lương ở 12 cung đều mang đặc tính tốt, đây là ngôi sao giá trị nhất của bộ Cơ Nguỵêt Đồng Lương, tam hợp vĩnh viễn với Thái Âm hình thành cách Âm Lương tức âm thầm thụ hưởng may mắn, sự may mắn là do một quá trình các sự việc nối tiếp nhau xảy ra mà bản thân không biết, vì vậy cách Thái Âm Tả Hữu Lộc Tồn được định cách phú đồ ông là cách may mắn được tiền bạc do trợ giúp, cũng là cách âm thầm tích lũy tiền tài, lộc ám hợp rất hợp cách, như các cách Khoa Minh Lộc Ám, Minh Lộc Ám Lộc, ngay cả trong kinh doanh nếu muốn có lợi nhuận lớn đa số phải có sự bí mật, vì vậy cách Vũ Phủ đồng độ cũng rất tốt khi Thiên Phủ chủ kho, chủ che dấu hợp với tiền, ngay tiền vàng xưa kia cũng chôn xuống đất để cất giấu, nếu tiền lộ thì không hay bằng. Sao Thiên Lương chủ tiền bạc cho bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương, cũng là ngôi sao chủ thọ khi hợp cách rất giá trị, tùy các vị trí mà may mắn lớn hay nhỏ, gia thêm bàng tinh để luận chính xác, như việc ở vị trí không tốt tức may mắn nhỏ, hoặc may mắn, che chở sau nhiều cay đắng gia các sao tăng tính quan trọng luận như nhập miếu. Ở vị trí Tỵ Hợi tuy không gọi là hãm địa nhưng không may lắm vì Thiên Đồng xung, ở vị trí Sửu Mùi luận bình thường khi Thiên Cơ xung. Tuy vậy Thiên Lương tại vị trí Sửu Mùi vẫn tốt đẹp hơn vị trí Tỵ Hợi nếu Lương ở Tỵ Hợi không đắc vòng Trường Sinh. Bộ Âm Dương Lương khi Thiên Lương ở Sửu Mùi có sự phản biệt rõ ràng khi tại Sửu có bộ Nhật Nguyệt sáng và tại Mùi thì bộ Nhật Nguyệt tối hãm cần thêm gia cát để tốt như cách Lương ở Sửu.


Thiên Lương Sửu Mùi là một trong các cách Âm Dương Lương, các cách Âm Dương Lương đều khó có thành công lớn trừ khi bộ Âm Dương ở vị trí sáng. Tổng quan cách cục Âm Dương Lương cần gặp nhất là Tam Hóa, do chỉ có ba sao nên việc đủ tam hóa khó khăn, cần thiết Khoa và Lộc hơn quyền. Khoa chủ tăng giâ trị cho Âm Dương, Lộc để hình thành bộ Âm Lộc may mân âm thầm tạo ra tiền bạc. Quyền lực dành cho cách này không cần thiết bằng Khoa Lộc, vì Âm Dương Lương có bộ Âm Lương hiền hòa gặp Quyền khó dụng, Quyền cần dùng cho kẻ cầm đầu, kẻ lãnh đạo, kẻ có tính sát. Các sao Cự Môn, Tử Vi. Phá Quân, Sát Phá rất cần thiết gặp Quyền hóa giải khuyết hãm củ bố cục.
" Nhật Nguyệt Khoa Lộc sửu cung đinh thị công danh".
Thiên Lương Sửu Mùi cần nhất bộ Khôi Việt để có vị trí cao trong xã hội, cũng thuộc cách vượt trội nhờ may mắn hơn người, đây là hai sao cần thiết cho mọi chính tinh cả đắc và hãm, Lục Cát Tinh bộ Khôi Việt rất quan trọng, bộ Âm Dương nếu lạc hãm khi Lương tại Mùi có Khôi Việt khiến thành tựu  trong khó khăn. Nhưng bộ sao này cũng rất dễ bị phá cách bởi Không Kiếp hoặc Hỏa Linh và Kỵ Hình, thuộc trường hợp phúc họa đan xen, nhiều hạn chết cũng có mặt bộ sao này vì khiến họa lớn hơn, vì Khôi Việt chủ to lớn, chủ kẻ hơn người nên khi xấu rất đáng ngại, vì vậy nhiều khi cổ nhân nói làm người bình thường hơn kẻ quan trọng, khi xét tử vi luận lá số người luận giải đều xem thường các lá số bình thường là tùy quan điểm, người viết luôn đánh giá cao sự trung bình, vì luật của tử vi là  mệnh càng tốt, hơn người hạn xấu không thể qua dễ dàng như kẻ mệnh bình thường. Vì vậy nói kẻ có địa vị hoặc giàu có luôn có nỗi khổ riêng là chính xác vì khi một tổ hợp tốt đẹp, các sao lưu từng năm tác động vào gây ra hậu quả càng lớn, đặc biệt khi hình thành tổ hợp cung trọng điểm họa nếu đến càng lớn.Vì vậy trong xã hội kẻ sống cuộc sống bình thường tinh thần ổn định hơn khi tính cách thay đổi không lớn, Tử Vi và các môn Tứ Trụ, Bát Tự đến ngày nay vẫn có độ chính xác tương đối lớn tức là sự mô tả một lá số là sự thu nhỏ sự tác động của bản thân tới môi trường và môi trường trở lại. Tất cả những tính cách ngoài cuộc sống nếu không bị tác động lớn của vận Thiên Hạ hoặc cải biến toàn bộ xã hội phải được thu nhỏ vào tử vi. Xét tử vi thời điểm hiện đại thay đổi nhiều quan niệm so với Phong Kiến phải luận dựa theo thời thế, đây là sự nghiệm lý trong và ngoài. Như việc phụ nữ xưa kia Phong Kiến coi trọng cung Phúc Phối Di, ngày nay bình đẳng ít phụ thuộc phải coi trọng cả Mệnh Tài Quan, đây là sự thay đổi đơn giản mà người xem tử vi đời sau đều hiểu rõ và nghiệm lí rất đúng. Phải coi trọng việc xã hội thực tế và lá số tử vi để đưa ra luận đoán chính xác. Bây giờ, như một thay đổi đơn giản là việc ngôi sao Thiên Hư rất có giá trị ở nước ta, cách cục Hư Lộc được đánh giá là hay khi những thứ giả, đồ ảo, tiền ảo giao dịch qua màn hình ảo xuất hiện. Lắm kẻ trộm ở ngân hàng trực tuyến bao nhiêu tiền cũng không tìm ra, hoặc tìm ra khi luật chưa có cơ chế xử lý nên xử nhẹ, nếu ở ngoài đời thực thì chung thân, mà trộm khó khăn. Lại có lắm kẻ mệnh dính phải bộ sao nghiện là Hỏa  Diêu có Kỵ dễ buôn bán hàng cấm tử hình, hoặc chơi bài bị bắt nhưng sang nước ngoài chỉ bị kết án chung thân, đây là cái lẽ sống chết rất rõ và sai khác biệt dễ nhận biết, một bên là sống và một bên là chết nếu ở hai nơi khác nhau. Lại như việc gần cả làng chết vì ung thư, nhà máy ở Vũng Áng xả thải ra chết bao nhiêu cá lan rộng đến mức gần cả miền trung, nhiều người nuôi tôm cá đầu tư nhiều tiền nay phá sản mà e rằng vận tốt, tiền đền bù không đủ tiền mua giống. Hay vụ sóng thần Nhật Bản lắm kẻ chưa tới số cũng phải chết, đây gọi là vận làng, vận nước. Kẻ giàu ở Triều Tiên có thể chỉ có mức sống kém ở Việt Nam. Nhưng bố cục xã hội bởi chính tinh và hung tinh vẫn không thay đổi, xã hội vẫn phải đủ các thành phần như kẻ lãnh đạo Tử Vi, kẻ phản đổi, phản bội Cự Môn, kẻ đầu óc giỏi tính toán Thiên Cơ, kẻ từ tâm Đồng và Lương, kẻ thương yêu Thiên Tướng, kẻ ưa sát Thất Sát,..... Vì vậy ở mức độ đoán chừng mực không luận sâu về tính chất, tính cách của con người đa phần không mất đi, và việc làm của môn Tử Vi là biết và luận giải tính cách ấy để đoán xu hướng thành công. Như đa phần kẻ thích sát, có Thất Sát không bị bàng tinh gia hội biến tính thì làm công việc liên quan  đến giết, hình pháp, đè ép, .... Thân thể với Thất Sát thủ thì khí của Thân liên quan đến việc như tính chất sao này nên rất dễ yểu. Việc hạn chết đa số dựa vào khí để luận đoán. Như trái tim không đập nữa tức là cách Tử Vi ngộ Tam Không dễ chết. Tử vi dùng khí để xem, như việc khát nước thì thường phải uống, khí đến vẫn có thể đổi nhưng khó. Lại cũng như việc dục vọng nổi lên có thể kiềm chế và cũng không nguy hại nếu ta không nổi lòng dâm, nhưng đa phần đều tìm đến sự thỏa mãn, là lý do khí đi khá chính xác nếu không bị Thiên Tai, kiếp nạn của làng, nước bám lấy. Giống việc xem khí đen ở Ấn Đường mà đoán tai họa, đa phần người hạn tốt khuôn mặt sẽ có nét sáng, kẻ cuộc đời khổ thì từ bé đã có tướng khổ, đây là lý của trời đất chẳng thể sai.  Cũng như vậy, mệnh Thiên Lương hợp cách có tính chất may mắn, tức cái khí đã có và cái may mắn là quan trọng nhất trong cuộc sống, vì vậy đa phần kẻ biết xem tử vi rất ưa thích sao này. Trường hợp rơi vào vận làng, nước chết sao Thiên Lương tốt có khả năng che chở rất lớn, vì vậy ngôi sao Thiên Lương là sao chủ Thọ khi may mắn ít bị họa sát thân khi hạn xấu, lưu ý chỉ xấu nếu hạn rất xấu thì Thiên Lương cũng phải chết.

0 comments: