Monday, September 12, 2016

Một số cách cục chủ tài ở Mệnh Hạn


Một số Tài Cách ở cung Mệnh Hạn


Trong Tử Vi và tất cả các môn đoán Mệnh Lý khác, Lộc được đặt ở vị trí quan trọng của tất cả các cách cục. Để hiểu rõ hơn, Lộc không chỉ là tiền, mọi sao Lộc đều mang hai đặc tính là GIÁ TRỊ và TỒN TÀI. Trong xã hội, Lộc chính là Tiền Bạc, Tài Sản, Vật Chất có giá trị, gặp Lộc có tính thu về. Trong Tử Vi, sao Lộc Tồn chủ về sự Dành Dụm, Tồn Tại ở vị trí VƯỢNG KHÍ nhất của Thiên Can, khi Thiên Can thuộc tính Âm ở ngũ hành chuyên vượng của chính thiên can tức Tí Ngọ Mão Dậu. Như Tuổi Đinh có LỘC TỒN ở Ngọ, tuổi Ất có LỘC TỒN ở Mão,.. Và ngược lại ở cùng khí ngũ hành với can Dương tức vị trí Dần Thân Tị Hợi. Riêng Thiên Can hành Thổ trung tâm không có khí chuyên vượng, là nơi trung tâm của ngũ hành, lấy Hỏa được sinh gọi là Vượng. Như vậy, Lộc Tồn sinh ra ở tú khí của Thiên Can lên Địa Chi và có tính chuyên vượng của Ngũ Hành. Vậy Tử Vi mô tả Lộc phía đời thực, tức xã hội bằng tính Vượng, Giá Trị, Trao Đổi. Thời Phong Kiến đầu tiên lấy những thứ quý hiếm làm vật ngang giá như Ngọc, Sắt,... , sau đó đến Vàng, Bạc để trao đổi. Tiếp theo đến Tiền Đồng, Tiền Giấy và hiện nay là Tiền Ảo. Vì vậy, đặc tính quan trọng nhất của tiền là Trao Đổi và Giá Trị . Dẫn đến vô số cách hay xuất hiện với gốc như vậy.
" Lộc Mã giao trì phát tài viễn quận".
Đây là cách Trao Đổi Tiền, do có Lộc Tồn nên tính thu về lớn, Thiên Mã cư Tài Điền cũng dễ được phú nếu không bị phá cách.
" Song Lộc thủ Mệnh Lã Hậu chuyên quyền".
" Song Lộc trùng phùng chung thân phú quý".
Cách Song Lộc tức Lộc Tồn và Hóa Lộc thấy nhau ở tam phương là cách cục hay. Hai sao Lộc đều mang đặc tính là VƯỢNG, Lộc Tồn là sao có thêm Quốc Ấn ở tam hợp, gặp Hóa Lộc là cách thu lợi lộc lớn, được cả công danh và tiền bạc vì Lộc cũng là sao chỉ GIÁ TRỊ. Vì vậy, từ xưa tới nay, kẻ có tiền luôn rất có giá trị, đôi khi hơn cả kẻ Hữu Danh mà Vô Thực. Nhưng Lộc cần phải có tính âm thầm, người ta thường chôn tiền cất giấu xuống đất, hoặc sử dụng bao nhiêu mưu kế để thu lợi lộc về, cách Lộc ngầm tốt hơn công khai, thực tế kẻ giàu ngầm thường có nhiều tiền hơn kẻ công khai, tức Minh Lộc. Vì vậy các sao Thái Âm, Đà La, Hóa Kỵ, Thiên Phủ, Tử Vi, Cự Môn, Tuần... đều có tác dụng hơn với Lộc. Ngoại trừ sao Cự Môn và Hóa Kỵ mang tính thị phi gặp Lộc thành cách LỘ, chủ có được lợi lộc thì thị phi lớn, cũng là cách TỒN TẠI NGHI KỴ, BẤT MÃN. Cự Môn kỵ LỘC TỒN vì LỘC TỒN có tính thu, trữ. Nếu có Hóa Lộc lại là tốt vì HÓA LỘC tính chất khác với LỘC TỒN. hai sao HÓA LỘC và LỘC TỒN tính chất hoàn toàn khác nhau về cách dụng Lộc. Hóa Lộc thực chất là hóa khí của sao, thiên về tính tạo LỘC của từng sao, Lộc Tồn là sao chủ có tiền do sự tích góp, tích lũy rất dễ phá cách, vì đây cũng là cách mang họa vào thân. Vì vậy, Lộc Tồn ngộ Không Kiếp luận xấu nhưng Hóa Lộc gặp Không Kiếp vô hại. Nhất là cách Phá Quân hóa thành Lộc ngộ Không Kiếp hợp cách. Một số chính tinh có sẵn các đặc tính chủ Lộc nếu gia thêm Lộc hợp cách, nhất là khi có Lộc Tồn chủ thu về, tích trừ.


Khi luận đoán tử vi không cứng nhắc luận Hóa Lộc và Lộc Tồn mới là sao chủ Lộc. Trong Tử Vi quan trọng khi của tinh đẩu, và chính tinh, bàng tinh nói chung còn được gọi là Tinh Diệu, sự biến hóa liên tục khi giao hội, thay đổi tính chất ban đầu khiến người luận phải biết và có kinh nghiệm phân việc trọng và khinh của khí. Như sao Hóa Lộc chủ tiền của, Vũ Khúc có tính chất như Lộc, cách Vũ Phủ tức kho chứa tài sản là cách cục rất tốt, hơn cả bộ Lộc Mã. Vì vậy, phải luận trên cơ sở sau sự tổ hợp mà luận đoán, một sao có nhiều tính chất phải tìm hiểu kỹ càng. Như việc Hóa Quyền chủ quyền hành, quyền lực do Chính Tinh hóa khí mang lại. Nhưng bộ Hình Ấn có tính Quyền cao hơn Hóa Quyền. Tam Hóa KHOA QUYỀN LỘC gọi là quý, là trợ tinh quan trọng vì trong mọi điều kiện, mọi cách cục, giao thoa giữa các bộ sao vẫn giữ đặc tính chung, cũng là đặc tính duy nhất của từng hóa khí. Vì vậy, mệnh có Hóa Quyền lại gia Hình Ấn và các tổ hợp sao mang tính quyền lực, hoặc tăng sự quan trọng là các Quyền thế lớn theo từng cấp. Các Chính Tinh ở nơi đắc ý thì tính chất tốt đẹp hiện rõ, như Thái Âm ở Dậu Hợi Tí là khi Thái Âm sáng có tính Lộc lớn, gia thêm Hóa Lộc càng lớn. Cách Thái Âm ở Hợi Tí gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc rất giàu, được Song Lộc càng giàu, có thêm Khoa, Quyền, Khôi Việt, Phượng, Đào Hồng là thêm tính nổi danh càng giàu. Các sao tăng tính quan trọng đa phần là cách sao mang tính nổi danh, vì kẻ càng nổi tiếng càng giàu, nổi tiếng nhất nước và có cách giàu chính là kẻ giàu nhất. Cách cục Vũ Phủ Tí Ngọ cũng là cách cục chủ giàu, cấp độ tăng lên khi gia thêm các sao tăng tính quan trọng, ngưỡng mộ. Ngoài bố cục các sao, còn các cung Tài Bạch và Điền Trạch phải xét rõ, vì cung Tài Bạch tất các các sao nằm trong đây đều liên quan đến tài. Như cách TAM HÓA đã viết ở trên, HÓA LỘC tính chất chính là Lộc. Cung Tài có sao Tài, hoặc Thiên Mã,.. Cát tinh hợp lý càng tốt đẹp hơn.


Tiền Bạc có tính chất trao đổi, lưu thông, cách Song Hao đắc ở vị trí tốt khiến Đại Hao và Tiểu Hao có tính lưu thông. Song Hao chủ thiêu thốn. Cách Song Hao ở vị trí Mão Dậu Tí Ngọ được luận là tốt hơn. Mệnh có SONG HAO cư Mão Dậu là cách Trúng Thủy Triều Đông. Thuộc cách sử dụng tiền đầu tư lưu động liên tục thu lãi. Bộ Song Hao ái ngộ Cự Cơ, hình thành cách Cự Cơ Song Hao tính phú lớn, bộ Song Hao gặp Cự Cơ có tính thay đổi, cơ hội lớn. Khi gặp Song Hao lưu khí khác gặp Đại hoặc Tiểu Hao, luận đoán khi chỉ có một sao như cách tam hợp luận khác, Cự Môn tránh được
Lộc Tồn kỵ với Cự Môn. Cự Cơ có Song Hao lại gia Hóa Lộc là cách cát xứ tàng hung khi ở Mão Dậu, tốt nhiều hơn xấu nhưng mất đi nhiều tính chất hay.
" Song Hao Mão Dậu, chúng thủy triều đông, ái ngộ Cự Cơ, tối hiềm Hóa Lộc."


Tham Lang là ngôi sao ham muốn vật chất và tinh thần. Mệnh Sát Phá Tham có tính bạo lực cao trong điều kiện bất kiến Triệt Tuần ở Sát Phá. Ngôi sao Tham Lang là ngôi sao chủ tài sản của nhóm này, tối hỉ giao với Vũ Khúc ở Tứ Mộ hình thành phú cách trung niên. Tham Lang có cách THAM HỎA ĐỒNG ĐỘ tính phát về tài rất lớn, qua kinh nghiệm là cần thiết đồng độ, nếu tam hợp không hay bằng. Cách HỎA THAM là cách giải Hỏa Linh rất tốt, nếu có TUẦN và các sao tăng giá trị càng giàu có nhanh chóng, bộ Sát Phá Tham khó thấy Tam Hóa, chỉ cần đắc một số cách hay đã rất tốt đẹp. 

0 comments: