Saturday, September 10, 2016

Bộ Đồng Âm đồng cư Tí Ngọ thủ mệnhThiên Đồng và Thái Âm đồng tọa Tí NgọThiên Đồng và Thái Âm là hai chính tinh trong bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG. Đoán Thái Âm thì phải luận đến Thiên Lương vì hai sao này vĩnh viễn tam hợp, đi sâu hơn thì có sao Thiên Phủ ngay sau Thái Âm, Tham Lang ngay trước sao này. Bộ Đồng Âm cư Tí Ngọ là trường hợp khá đặc biệt khi Tham Lang luôn đứng trước Thái Âm, nay lại nhị hợp mang đến tính chất riêng của cách ĐỒNG ÂM. Và Thiên Đồng luôn nhị hợp Tham Lang nay có thêm Vũ Khúc thành bộ THAM VŨ đồng hành ở cung Sửu Mùi. Bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG hoàn chỉnh ở cách cục này tức Tử Vũ Liêm và nhóm Sát Phá Tham giao hội với nhau. Thiên Đồng và Thái Âm đồng cư Tí luận khác với cách cư Ngọ, Đồng Âm cư Tí được xem là tốt đẹp hơn do bộ Âm Dương rất quan trọng vị trí sáng tối.
"Đồng Âm cư Tí, Bính Đinh phú quý trung lương".
Cách cục Thái Âm và Thiên Đồng là cách có cả phú lẫn quý, trường hợp ở Tí luận rõ nét khi Thái Âm nhập miếu, tuổi Bính có bộ Đồng Cơ Xương Liêm được Quyền Lộc, tuổi Đinh có Nguyệt Đồng Cơ được cả bộ Tam Hóa KHOA QUYỀN LỘC và Lộc Tồn, thêm Thanh Long Lưu Hà rất tốt đẹp. Vì vậy, cách Đồng Âm Tí Ngọ rất cần thêm Lộc ( Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn) như đã giải thích ở trước các sao chủ Ám, tính Che Dấu, Ẩn rất cần Hóa Lộc để xóa bỏ nhiều tình trạng xấu diễn ra. Tuôi Bính có LỘC TỒN ở cung Tị, khi đó tam hợp Mệnh gặp Đà La, nếu không có Lộc luận là xấu, vì hai sao Nhật Nguyệt rất kỵ bộ Kình Đà tức có thêm Hao chủ dễ gặp cảnh nhân ly và tài bị hao tán. Thiên Đồng hóa thành PHÚC,  Thiên Lương tam hợp hóa thành ẤM, phối hợp với Thái Âm tại Mệnh thành cách. PHÚC ẤM BẤT PHẠ TAI ƯƠNG, đây cũng là cách lương thiện, đề cao việc tập thể, xã hội. Những người hay làm việc từ thiện, việc công ích cho xã hội thường có Mệnh là Thiên Đồng, ngôi sao này chủ PHÚC nên đa phần dễ có ngoại hình trẻ hơn tuổi thực, khác với sao THIÊN LƯƠNG ở Mệnh thường tư tưởng và ngoại hình già dặn, cũng có thể mang tính biểu tượng, tức người ngoài nhớ đến lúc già, mang biểu tượng là già, cao tuổi. nhất là các cách Lương Y.


Cách cục Đồng Âm thủ Mệnh cư Tí hợp cho nữ hơn nam, mệnh có được luận khuôn trăng đầy đặn khi Thái Âm đi với Thiên Đồng thường mang vẻ đẹp đầy đặn, cũng có ý nghĩa là vẻ đẹp tươi trẻ, tức thiếu nữ. Người xưa thường miêu tả người phụ nữ đẹp với trăng tròn. Cách này ở Mệnh mới chỉ tạm gọi là xinh đẹp, và cách này tăng lên từ thấp đến cao tùy thuộc vào bàng tinh. Đẹp hay xấu ngoài xã hội quan niệm ở tính hiếm và phổ biến. Cách ĐỒNG ÂM có thêm Đào Hồng hơn rất nhiều, thêm Khoa cao hơn, gặp Khôi Viêt lại đẹp hơn, thêm Xương Khúc sắc đẹp thêm phần tinh tế, gia Long Phượng được ngưỡng mộ và cũng là cách nét đẹp tôn quý mới xứng đáng là biểu tượng của đất nước. Mệnh đắc cách được như vậy là rất hiếm, ứng với tỉ lệ rất hiếm và cũng phải tùy vận nước mới xuất hiện. Ngay các cách Hoa Hậu ở Việt Nam đa phần là hạn chủ nổi danh về sắc đẹp, chưa phải sắc đẹp khuynh thành. Bộ Đồng Âm tối hỉ gặp Phượng Các, có thể vô hại khi thêm Kình Dương hình thành cách Kình Phượng có Đồng Âm là cách tất cả đều hướng tới chung một lòng, khi đó nhị hợp là Vũ Tham là cách có người tham gia hỗ trợ, thuộc cách tiền hô hậu ủng rất tốt.
" Đồng Âm cư Ngọ, nhị phùng Kình Phượng nhất thế uy danh". Ở đây cung Ngọ có Thái Âm cực hãm, đây cũng là cung có sát tính khá cao, được ủng hộ đồng tình nên gọi là NHẤT THẾ UY DANH. Mỗi cung địa chi đều mang đặc tính riêng, tùy từng chính tinh mà phân định hợp hay bất hợp. Đồng Âm cư Tí phát phú hơn quý, ở cung nhị hợp có tài tinh Vũ Khúc của nhóm TỬ VŨ LIÊM, đồng độ với Tham Lang là sao chủ tiền của nhóm SÁT PHÁ THAM. Hai tài tinh đồng cung nhị hợp với Mệnh nên tính tài lộc rất lớn, tam hợp có Thiên Lương chủ tiền của nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG.


Cách Đồng Âm cư Tí Ngọ rất kỵ bộ Hỏa Linh, cách Âm Dương Linh Hỏa là tình cảm nóng lạnh, đã là cách không hay. Bộ Hỏa Linh gây tác động xấu cho toàn bộ nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG. Cách hóa giải chỉ là khi Hỏa Linh nhập vị trí đắc lợi, hoặc hình thành các cách giải tính xấu của hai sao này. Như cách Linh Kỵ Quyền rất tốt, cách Hỏa nhập Miếu có Khoa luận là tốt.  Bộ Đồng Lương tối kỵ Hỏa Linh nhưng khi hợp cách rất cần thiết vì Tứ Sát đều mang tính sát, cũng chính là tính nỗ lực, cát hóa, kình lực phát triển mạnh.
" Đồng Lương Viên ngộ Khôi Quyền, tăng phùng Linh Kỵ giao lai Song Lộc hoạch dị phú cường".
" Hỏa Tinh miếu vượng. danh trấn chư bang. "
Bộ Hỏa Linh gặp sao Lộc giảm tính hung họa, kỵ gia thêm bộ Khôi Việt thành cách Hỏa Khôi và Việt Linh là các cách xấu. Mệnh Đồng Âm gặp bộ Tả Hữu giảm tính động cho Thiên Đồng, Tả Hữu là người trợ giúp, là chân tay đắc lực khiến mệnh tạo hưởng phúc dày của Thiên Đồng. Tả Hữu cũng khiến Thái Âm tăng tài lộc. Thái Âm là âm thầm trợ giúp. Cách Thái Âm cư Tí và cư Hợi xét về mệnh tạo không thua kém nhau, Thái Âm ở Tí là cách THỦY ĐĂNG QUẾ NGẠC, cách cư Hợi là NGUYỆT LÃNG THIÊN MÔN, ở Tí tốt hơn ở Hợi nhưng xét toàn cách thì cách Thái Âm ở Hợi thuộc tinh hệ TỬ VI CƯ NGỌ, cách này là đế cách,  tất cả các vị trí đều sắp xếp hợp lí, hạn Tử Phủ Vũ Tướng Liêm nếu không bị phá cách là đại hạn có tính cát hóa rất lớn về cả danh và vọng. Ngay ở lá số 12 cung đều là của ta, cái mà Mệnh đứng đầu, quan trọng nhất là SỐ MỆNH tức LÁ SỐ TỬ VI, cung Mệnh ở đây là tính cách, các cung số khác cũng rất quan trọng, đặc biệt cung an Thân quan trọng hơn cung Mệnh. Cung hạn quan trọng hơn Thân vì liên quan đến sống chết ở hiện tại. Cách Đồng Âm thủ mệnh luôn có hạn Sát Phá Tham hội Tử Vũ Liêm phức tạp, cung Mệnh tốt đến đó có thể thành công. Vì cung hạn cũng dùng các sao ở Mệnh và Thân ban đầu phối hợp.

0 comments: