Trời Đất có họa phúc, con người có thời vận. Tử vi đông a trọng khí hình ứng hợp với trợ cách. Nắm được thời vận nghiệp rồng còn khả, huống tới phú quý thường tình.

Trong tử vi có bốn nhóm sao lớn gồm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật. Phân hạng người ngoài xã hội không ngoài bốn thứ vậy.

Một lá số tử vi hàng vạn người cùng giờ sinh vậy. Cũng như gieo hạt giống, phát triển biến hóa vô cùng tùy hoàn cảnh bên ngoài ứng hợp. Sinh trụ dị diệt cùng sở đích nhưng tùy khác biệt ở mức độ. Vòng khởi nguyên của mệnh số là vòng chuyển dịch, do biến đổi liên tục nên không có số phận.

Monday, July 15, 2019

Thiên Mã luận tổng quátThiên Mã là sao an theo vòng Tướng Tinh. Vị trí của Thiên Mã được khởi là vị trí của Tuế Dịch. Từ vị trí an Tướng Tinh theo cục tới hai cung theo chiều thuận tức ở cung độ chứa Tuế Dịch. Thiên Mã ứng vị trí Tuế Dịch, tính chất chuyển động, nhập Mệnh cung bất luận vị trí đều đa năng, mẫn tiệp. Thiên Mã thuộc vòng Tướng Tinh an theo ngũ hành cục tam hợp, tương tự Đào Hoa, Kiếp Sát, Hoa Cái, trong tử vi đều an cố định tại bốn cung độ trên thiên bàn. Với Hoa Cái an tại Thìn Tuất Sửu Mùi. Đào Hoa, an tại Tí Ngọ Mão Dậu. Kiếp Sát và Thiên Mã an tại Dần Thân Tị Hợi. Do vòng Thái Tuế an theo Địa Chi, Thiên Mã luôn giao hội với nhóm Tang Hư Khách, không giao hội Tuế Hổ Phù hình thành nhóm Tang Hư Mã. Thực tế khi nghiên cứu tử vi cơ bản tính chất này không mấy cần thiết, do vậy tiền nhân chỉ xét vị trí của Thiên Mã theo các Địa Chi của năm sinh để an tinh đẩu này. Ba vòng gồm vòng Trường Sinh, vòng Lộc Tồn và vòng Thái Tuế là ba vòng rất quan trọng cơ bản trong tử vi. Thiên Mã khi đồng độ với Tang Môn, Thiên Hư, Điếu Khách mang ý nghĩa khác nhau. Tại hai vị trí Tị Hợi, Thiên Mã rơi vào thế lạc hãm do không hội Phượng Khốc, tại vị trí Dần Thân, tức khi Tướng Tinh khởi tại Tí và Ngọ cho 6 địa chi, thuộc thủy cục là Thân Tí Thìn và hỏa cục là Dần Ngọ Tuất, Thiên Mã hay Tang Hư Mã hội Phượng Khốc thành cách cục Mã Khốc Khách đắc cách. Tang Hư Mã có Phượng Khốc mang ý nghĩa được chúng tôn, tức được ủng hộ. Mặc dù cách cục Tuế Hổ Phủ chủ lập trường, sự thực, quan điểm rõ ràng. Tuy nhiên đắc lệnh phần lớn do Phượng Khốc. Tứ Linh thành cách Cái Hổ Phượng Long hình thành khi Tuế Hổ Phủ giao hội Phượng Khốc. Mã Khốc Khách hình thành khi Tang Hư Mã giao hội nhóm sao này. Người nghiên cứu tử vi đã lâu, bất luận mệnh cách, xét Can Chi năm sinh, khi nhìn vào Thiên Can của năm sinh sẽ an được vòng Lộc Tồn gồm bốn nhóm sao Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn và Thanh Phi Phục. 
Cặp quý tinh Khôi Việt Quý Nhân. Khi xét Địa Chi của năm sinh sẽ an được Tuế Hổ Phù, Phượng Khốc, Tang Hư Mã, Đào Hoa, Kiếp Sát. Thiên Mã nhập mệnh thường phú luận gắn với các tổ hợp Tài cách như Lộc Mã giao trì, Lộc Mã bội Ấn, Mã ngộ Trường Sinh, Mã Khốc Khách. Các cách cục do tính biến động của Thiên Mã khiến Tài động, khi Thiên Mã cư Tài thường phát sinh việc luân chuyển về tài lộc, khi tốt là tích lũy tức Lộc Tồn ngộ Thiên Mã, hoặc sinh ra tiền như Hóa Lộc ngộ Thiên Mã, kém hơn là cách buôn bán kinh thương, cần phải bỏ ra đầu tư để thu lợi nhuận là Song Hao ngộ Mã. Thiên Mã được đánh giá tốt hơn khi gặp Phượng Khốc, thực tế khi rõ tính chất cơ bản của tổ hợp tinh đẩu để định cách cục không gặp sai lầm. Việc hiểu rõ Thiên Mã cư Dần và Thân là vị trí đắc địa có thể khiến khi luận tổ hợp giao hội các tinh đẩu khác sai lầm khi không rõ tính chất chủ định của Thiên Mã đắc địa tại đây do giao hội nhóm Phượng Khốc hình thành Mã Khốc Khách tức bố cục chủ nhanh nhạy, quyết đoán thay đổi, nội cách cũng hình thành bố cục Tang Hư Phượng là trước khó sau thành, tiếng nói được ủng hộ, thực tế cách cục này có phần tương đồng với bố cục Tả Phủ đồng cung nhất hô bách nặc. Việc sau khác là Thiên Phủ trong bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm là một tổ chức, tượng đứng đầu, quản lý, Tả Phụ là người trợ giúp, có thể là cấp dưới, đối tác. Với Tang Hư Khách hội Phượng Khốc, bố cục mang ý nghĩa việc nhạy bén thay đổi của Thiên Mã trước khó khăn, Phượng Các chủ được ngưỡng mộ, tức Tang Hư Mã vượt qua khó khăn, do Mã Khốc Khách chủ vượt. Trong cách cục này, Thiên Hư thường chủ hư giả, tức mối quan hệ xã giao rất dễ phá cách, khi có Phượng Khốc tăng tính Quyền ấn cho bố cục. Thiên Mã luôn ở thế nghịch cảnh, tức trái với vị trí của Thái Tuế theo chiều thuận, là niên địa chi tại chính cung độ an trên thiên bàn. Thiên Hư đối xung với Thái Tuế, tính chất có trái biệt. 

Tuy nhiên thường khi luận đối cung, người luận tử vi thường lấy tính chất trái nghịch của tinh đẩu xét đoán về tính chất của sao còn lại. Như Thái Tuế và Thiên Hư, Bạch Hổ và Tang Môn, Quan Phù hoặc Long Trì và Điếu Khách. Trong vòng Lộc Tồn gồm Lộc Tồn và Phi Liêm, Thanh Long và Bệnh Phù, Tướng Quân và Phục Binh. Thực tế cung độ thiên bàn là thập nhị cung. Vòng Lộc Tồn chính là vòng Trường Sinh theo Thiên Can. Tính chất từ Thai tới Tuyệt không xét đối cung. Bên ngoài cung xung chiếu cũng vậy, thực tế trên thiên bàn do ngũ hành tại đối cung, như Tí xung Ngọ, Dần xung Thân, Thìn xung Tuất. Tại vòng Trường Sinh là vòng tròn kế tiếp luân hồi của thiên địa, khí Tuyệt tới Thai, thực tế bất xung chiếu dù tính chất đối nghịch mà nối tiếp kế cung theo vòng Trường Sinh. Lộc Tồn tại vị trí Lâm Quan, Phi Liêm tại vị trí Tuyệt. Thực tế do đó tính chất có phần sai biệt đối xung, Lâm Quan là giai đoạn tích lũy để phát triển tới Đế Vượng, khí thịnh. Tuyệt là giai đoạn cuối cùng của vòng Trường Sinh, khí phân tán. Tuy nhiên tính chất không hoàn toàn nghịch với nhau. Khi luận cung xung chiếu tức Mệnh và Thiên Di cũng vậy, xét nội ngoại nếu luận đối phương và bản thân mệnh cách sẽ dễ định cách sai lầm khi luận giải. Thiên Mã có thể đồng độ với Tang Môn, Thiên Hư và Điếu Khách. Trong đó cách Mã Tang chủ vượt qua nghịch cảnh, nghị lực, có tính cách thâm trầm của Tang Môn và linh hoạt thay đổi phù hợp hoàn cảnh của Thiên Mã. Với cách Mã Hư chủ mang tính phù động, trong trường hợp này không gặp khó khăn từ Tang Môn, mệnh cách có khả năng ứng biến linh hoạt, tuy nhiên nếu không gặp Phượng Khốc hoặc trợ tinh cát hóa thường khó có thể tạo quyền lực lớn. Cách cục Thiên Mã đồng độ với Điếu Khách có tính xã giao lớn, bố cục này phù hợp nhóm Âm Dương Lương hoặc Sát Phá. 
Nam mệnh cách gặp Thiên Mã tại mệnh nếu theo Quan cách không hay bằng Tài cung hoặc Quan Lộc cung, do mệnh cách đa phần nên ổn trọng để tích lũy phát triển. Thiên Mã là bàng tinh mạnh, có tính chất tác động lớn tới bố cục. Đặc biệt cách Mã Hình Khốc tức đầy đủ bố cục Mã Khốc Khách nếu có Kình Dương hội là mệnh võ nghiệp cách. Nếu hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc đích thị Tài cách cường vượng. Thiên Mã ngoài nhập Mệnh, khi lưu vận tới gặp sao này tính chất hiển lộ. Một lá số nam mệnh gặp bố cục khá đặc biệt, tại hành vận Tướng Không Kiếp có Mã Tuyệt cư Hợi địa, hội Lộc Tồn trong thế Hình Ấn. Mệnh cách Tử Tham lưu nhập đại vận, tại tiểu vận đồng cư Hợi cung bạo phát lớn, hoạch phát như lôi, chỉ một tiểu vận trong đại vận thứ ba đã phát đại phú, lưu Lộc Mã gặp Lộc Mã cố định, có Không Kiếp dẫn hóa sức hoạch phát rất lớn như câu " Hung tinh đắc địa phát dã như lôi". Mệnh tạo tuổi đời rất trẻ tuy nhiên đã có tài sản tới hàng chục tỉ đồng, kinh thương đắc Tài cách, Thiên Mã ngộ Tử Tuyệt xứ tại đây rất quan trọng để định cách cùng tắc biến. Tuy nhiên sau giai đoạn trên mệnh tạo theo khuynh hướng kinh thương về nhà đất có tổn hại một phần về tài sản, thực tế Tử Tham khó có thể chế hóa hoàn toàn cách cục Tướng Không Kiếp cư Hợi địa. Thiên Mã thường đóng vai trò dẫn tới đột biến trong các bố cục về Tài cách, do Tài động nên hoạch phát, đặc biệt khi có Sát Kỵ được trợ tinh cát hóa thành tựu đột biến rất nhanh, phá tán cũng rất nhanh khi lưu tới hành vận này cần lưu ý. Sunday, July 14, 2019

Đào hoa cách với vận số xã hội hiện nay


Trong thiên địa vật khởi phát từ Âm Dương Ngũ Hành, cũng do đây biến hóa vạn vật ứng hợp có hình thể lý hóa bên ngoài tương ứng. Trong tử vi khi toán mệnh các giai đoạn lịch sử đều có những lá số về nữ mệnh sắc diện khuynh quốc khuynh thành. Thực tế cổ nhân dụng từ khuynh quốc khuynh thành để ám chỉ một lý tính của Đào Hoa cách, đây là mầm của họa do khởi phát Sát tính. Cũng vì vậy, phú luận " Nhan Hồi yểu tử do hữu Đào Hồng Không Kiếp Đà Linh nhập mệnh". Trong vật hàm chứa sắc ấn thường ẩn chứa họa, thuộc tính chất cơ bản khi phân hóa giao hội quý khí và tú khí của Âm Dương Ngũ Hành. Do vậy có tác động ngay cả vạn vật hữu tình, nhiều loại hoa đẹp có độc tính cao, các loại sinh vật nếu thường biểu hiện bên ngoài màu sắc sặc sỡ thường có tính nguy hiểm lớn. Trong nhân mệnh, thể hiện bên ngoài là ngoại tướng, bên trong là nội tâm. Đào Hoa an theo vòng Tướng Tinh. Vòng tướng tinh là khởi từ tam hợp cung, tức các tinh đẩu chính an theo Địa Chi gồm Đào Hoa, Thiên Mã, có thể xét thêm Hoa Cái, Kiếp Sát. Đào Hoa là vị trí Hàm Trì trong vòng Tướng Tinh. Trong toán mệnh lý bốn vòng sao quan trọng là vòng Trường Sinh, vòng Lộc Tồn, vòng Thái Tuế, vòng Tướng Tinh. Vòng Lộc Tồn chính là vòng an theo Thiên Can. Vòng Thái Tuế và vòng Tướng Tinh là vòng sao an theo Địa Chi. Khi an vòng Thái Tuế thực tế sẽ an được vòng Tướng Tinh nên người viết không bàn luận sâu thêm. Đào Hoa thực tính là vị trí Hàm Trì của vòng Tướng Tinh, Mộc Dục của vòng Trường Sinh. Thực tính cổ nhân luận, vạn vật khi niên khai, sau thai sinh tới dưỡng, tới trường sinh khởi khi vượng, kế Mộc Dục đều tú khí nương tựa, tính chất biểu hiện ra bên ngoài, tượng sắc giới. Mộc dục ý nghĩa chính là tắm, gội, tẩy uế. "Bì phu hữu khổng, sở dĩ bài tiết hãn dịch dã. Nhược vi trần cấu sở trở, tắc hãn tiết bất sướng, cố mộc dục nghi cần. Mộc dục bất đặc trừ cấu, hựu năng trợ huyết dịch chi lưu thông." 
Tính chất của Mộc Dục là khởi của tham muốn về sắc ái, khí đương hỗn độn, uế tạp được trở nên thuần nhất. Tính tiếp xúc của Mộc Dục là nguyên phát của Đào Hoa, là tính chất cơ bản của Đào Hoa cách. Không tiếp xúc thì không phát sinh tình cảm, nhân duyên bất xảo hợp, không thu hút thì không có tiếp xúc. Khởi của Đào Hoa từ thu hút, tiếp xúc, ở nội tính về tính cách, hoặc về ngoại sắc. Hàm tính của Đào Hoa cách là si mê, khi thành cách mang ý nghĩa niềm vui, đoạt được, thành tựu sớm. Một nữ mệnh với mệnh cách Liêm Trinh ngộ Đào Hồng Hình Linh Kiếp trong bố cục Liêm Tướng cư Tí cung sắc diện và khả năng thu hút rất lớn, từng rất nổi tiếng ở tại vận nước, giai đoạn cách đây khoảng 8 năm. Với cách cục Đào Linh tính cách có phần lạnh, cô khắc do bố cục Đào Hình, tuy nhiên tại đây Linh Tinh trong cách cục Liêm Tướng Hồng mang ý nghĩa đứng đầu nổi bật về sắc diện, tuy nhiên về cuộc đời nữ mệnh do chịu tác động mạnh của bố cục Đào Kiếp Hình, Thiên Tướng chế hóa một phần Địa Kiếp tuy nhiên bố cục Liêm Tướng rất kỵ cách cục này, tới hành vận thứ 4, nữ mệnh có bệnh tật nan y cần mổ xẻ may mắn có thể thoát hiểm nguy. Thường khi xét nhân tướng, mệnh cách đắc bố cục Tướng Hồng hoặc Cự Môn hay Thiên Cơ ngộ Đào Hồng đều ứng diện tướng thu hút bên ngoài, đây là mệnh số. Tính chất sắc diện của Đào Hồng sai khác so với Phượng Khốc, không giao hội với nhau. Thể ngoại cách là Đào Hồng. Thể nội  cách là Long Phượng. Do đó phàm là nhân mệnh khó có thể tựu đủ hai tính chất trong một tổ hợp, trừ trường hợp mệnh cách lưu tới hành vận gặp bố cục còn lại. Đào Hoa cách là tổ hợp dẫn hóa có tính chất chủ của Đào Hoa. Tính chất thu hút, phân tán, tiếp xúc, ẩn chứa Sát tính. Đào Hoa cách với mệnh nữ có thể hóa thành tài năng về nghệ thuật, học vấn và sức thu hút bởi ngoại hình khi tốt. Với nam mệnh dương tính, Đào Hoa cách thường hóa thành bố cục mang ý nghĩa tình ái, hưởng thụ, khiến cách cục biến hóa phức tạp, khi tốt dẫn động tham muốn vật dục hoặc tiện nghi thành mục đích để tham cầu Tài cách hoặc Quan cách. 

"Tây nương tử áp đảo Ngô triều do hữu Cự Cơ, Song Hao, Quyền Ấn Đào Hồng phu cung". Đào Hoa cách thường dẫn tới họa nhiều hơn phúc, như việc thường lấy việc "Khuynh quốc khuynh thành",hàm ý nghĩa tạo họa tới sự nghiệp. " Nhất cố khuynh nhân thành. Tái cố khuynh nhân quốc". Đặc tính của Đào Hoa thường khó có thể đắc cách, do đó với nam mệnh dễ mang ý nghĩa phá bại, do đó cổ nhân luận Đào Hồng phân biệt định cách cục rất rõ. Phàm là nhân mệnh đều có khuynh hướng thụ hưởng về nghệ thuật hoặc sắc diện, tuy nhiên cách cục này khi hình thành Đào Hoa cách rất khó chế dụng. Hiện tại khi tính tác động của hưởng thụ về thông tin giải trí hoặc các tác phẩm nghệ thuật trên mạng công nghệ sẽ phân lập nhân mệnh chế dụng có thể định cách mỗi nhân mệnh. Tính bất ổn định của Đào Hoa cách nằm tại tính chất nội tại khi tới cực điểm sẽ suy tàn nhanh chóng. Đào Hồng nhập Mệnh Thân thường công danh tới sớm do tính chất cơ bản của bố cục này. Đào Hoa luận sai khác với Hồng Loan. Khi luận tử vi người nghiên cứu đa phần xét tới tính chất khởi nhân duyên, tình duyên của bố cục các sao chủ tình duyên, ở mặt công danh của cách cục này rất quan trọng, thường là nguyên do phá cục của rất nhiều cách cục tốt đẹp trong tử vi. "Thân hữu Đào Hồng kiêm Thai Tọa nhi công danh khả tất". Bố cục Đào Hồng là cách cục rất khó luận, thường khi luận định nam mệnh nếu Đào Hồng không án ngữ tại Mệnh cách, cách cục luận theo tổ hợp tại Mệnh. Trong trường hợp Đào Hồng thủ Mệnh, luận định cần xét khả năng hóa Đào Hoa cách của tinh đẩu. Tham Hỏa hoặc Liêm Xương đông độ là cách cục tốt nếu ngộ Đào Hoa hoặc Hồng Loan do tính chất ứng hợp của hai Chính Tinh là Tham Lang và Liêm Trinh biến hóa rất mạnh, khiến cách cục trở nên phức tạp, thường hung hơn cát. Nếu trường hợp Tham Hỏa được Đào Hoa hội tam hợp chiếu lại là cách cục mang ý nghĩa tốt. Đào Hồng trong cách cục Âm Dương Lương thành quý, đặc biệt khi hội Đào Hồng Thai Tọa, do tính chất của Âm Dương Lương là mối quan hệ xã hội, cần thiết tiếp xúc và tạo mối quan hệ vui vẻ, gắn bó. 

Trong trường hợp Sát Phá Tham hội Đào Hồng, đặc biệt Sát Phá Tham hội Đào Hoa tăng cường Sát tính của bàng tinh này, chủ trong tư tưởng mang ý nghĩa tham muốn tranh đoạt, khai phá. Mệnh tạo khi hình thành cách cục thành tựu công danh cần lưu ý tới các đại tiểu hạn có tính chất Đào Hoa, phạm mệnh cách nếu dụng được bố cục này, suy hóa vượng, hung hóa thành cát, cách cục bình hòa hóa cường vượng. Do khí hình bất tán nên có thể tích lũy, tham muốn nhất tâm không gặp cản trở nên hoạch phát, trong đa phần các cách cục đều có lợi. Lý xét dụng cơ bản vậy, tuy nhiên khó có mệnh tạo có thể chế ngự được bố cục này, dẫn tới nhiều nhân mệnh cách cục độ số tốt đẹp, tới hậu vận Đào Hoa cách hóa thành tù tinh, gặp hình pháp. Một số thành thị phi, trong Quan cách tối kỵ cách cục thị phi do Đào Hoa cách tác động. Tiền nhân khi định số thường phân định Đào Hoa thành nhiều cách cục. Đào Hoa nhập mệnh tùy trường hợp có thể ứng sắc diện, có thể ứng tài hoa, có thể ứng vào sự vui vẻ của cuộc sống. Mỗi cách đều phân định sai biệt hợp và bất hợp cách. Không có tinh đẩu mang ý nghĩa xấu, do hình thành các tổ hợp phân định tính chất của toàn bộ cách cục. Đào Hoa cư tại cung an Thân tốt hơn tại Mênh, do tại Mệnh cách là bản tính, tại cung an Thân thường ứng hợp với nhân tướng, chiết giảm tính chất loạn động của Đào tới mệnh cách. Trong giai đoạn xã hội hiện tại, các ngành và lĩnh vực giải trí càng trở nên đa dạng khi kinh thương, với mạng xã hội và các trang báo sẽ tác động tới nhiều cách cục trở nên biến động mạnh về tư tưởng, tài danh dễ gặp cản trở. Một bộ phận khác mệnh cách hội quý cách thành tựu bạo phát lớn, do cách cục chuyên nhất với định hướng tham vọng. 

Wednesday, July 10, 2019

mệnh lý toán mệnh và số phậnTrong xã hội từ lịch sử tới nay luôn tồn tại các giai cấp, phân công chức trách, nhiệm vụ để tồn tại một quốc gia, một thể chế hoặc một tổ chức. Người gánh vác, có trách nhiệm to lớn là Tử Vi. Tử Vi là chính tinh đứng đầu vòng sao Tử Vi, được luận là đế tinh, là tên của môn toán mệnh này. Tử Vi cư 12 cung đều mô tả một phần bản thể mệnh cách. Nhân mệnh bình thường luôn hướng tới sự nghiệp, địa vị, tài lộc, tật ách, gia đình. Tuy nhiên thường nhân mệnh hữu khuyết vô thập toàn, lấy khởi phát từ tham vọng, tham muốn phân định ra các định cách cục độ số khác nhau, cũng chính tư tưởng tạo nên thành tựu và thất bại. Cặp đại sát tinh trong tử vi là Không Kiếp để đắc cách là đánh đổi, hoạch phát một mặt ắt mất mát ở mặt khác. Các thành tựu lớn đều được đánh đổi rất lớn bằng nỗ lực, quyết định ở những thời cơ, nhạy bén và táo bạo. Là những bước ngoặt cuộc đời. Các môn huyền học đều lấy dịch lý ứng hợp làm gốc luận, do đó sẽ có sai biệt trong từng trường hợp riêng rẽ đặc biệt khi khí hình biến động lớn. Các môn huyền học đều mang tính dự đoán, tuy nhiên đã được xác thực qua nghìn năm xuyên suốt. Thực tế ngoài cuộc sống, bản thân mỗi nhân mệnh đều thường hay đưa các dự đoán về diễn biến do có quy luật hoặc thông tin ban đầu. Một dự đoán trong quá khứ khiến bản thân lưu nhớ trong quân ngũ. Cách đây khoảng 30 năm. Trong một đơn vị sư đoàn chủ lực thuộc quân đội. Lúc đó nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng, đang giữ chức vụ sư đoàn trưởng khi kiểm tra huấn luyện của sư đoàn đi qua một anh trung đội trưởng đang huấn luyện chiến sĩ và nói rằng tướng ở đây, sau này anh ta sẽ là một vị tướng. Thực tế hiện tại đã thành sự thực. Các môn nhân tướng học, lý số, toán mệnh đều dựa vào quy luật của biến động đúc rút từ giai đoạn dài lịch sử chứng nghiệm. Như nhìn khí sắc của một người để xét bệnh tật tai ách, thọ yểu sắp tới. Nhìn vào mệnh lý để xét toàn bộ nhân mệnh cuộc đời theo dự đoán. Nếu anh trung úy kia gặp tai kiếp thương vong trong khi thực hiện nhiệm vụ ắt khó có thể dự đoán thành sự thực, toán mệnh cũng có sai khác, tuy nhiên mệnh lý huyền học là thể bao trùm tổng quan về cuộc đời, tính dự đoán rộng hơn về khuynh hướng sự nghiệp, khi Mệnh Thân Vận tới cửa tuyệt, ắt khó có thể thoát nạn. 

Mệnh cách thành tựu có bố cục đặc biệt, tức cách cục sai khác do tổ hợp phối hợp Chính Tinh và Bàng Tinh thành thế đứng có tính cát hóa rất lớn, phối hợp hành vận phù hợp nếu mệnh quý ắt thành tựu. Cách luận định cách của Tử Vi về nhân mệnh bất sai khác, tuy nhiên trong mỗi thời đại xã hội biến chuyển về tất cả các tầng lớp, khuynh hướng, hành pháp dẫn tới kết quả tính chất của bố cục ứng hợp bên ngoài có sai khác. Giai đoạn hiện nay mạng xã hội kết nối rất phát triển. Có những người có thể đổi đời do nổi tiếng trên cộng đồng mạng, hoặc chữ đổi đời cũng thường hay nhắc đến khi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện tướng. Đổi đời là vận hoạch phát. Thực tế trong vạn người có năng lực chỉ một vài người có thể hoạch phát hiển lộ tài năng. Ở kết nối cộng đồng càng nhận ra rõ sự thay đổi này. Sự bứt phá là khác biệt, với còn lại, tính chất của các tổ hợp tác hóa tạo kết quả được nhìn thấy rõ hơn khi mạng xã hội rộng mở. Các ngành nghề được mở rộng rất lớn, tính chất đào thải hoặc hoạch phát trong thời gian ngắn hơn, thay đổi liên tục nếu không ắt sẽ không thể đứng vững. Một vị lãnh đạo của một doanh nghiệp về vận tải lớn trong giai đoạn năm 2011 thường chia sẻ về chuyện kinh thương và được mất, sống còn tới gần như phá sản vì nợ vay trên số vốn đã rất lớn, xuất phát từ người lính, buộc đưa ra quyết định lớn cắt giảm chi tiêu và các chi nhánh, sa thải nhiều bộ phận, xác định kỷ luật, trong giai đoạn hiện nay đã có phần phục hồi và phát triển trở lại. Vạn vật biến dịch dời đổi liên tục, tác động thay đổi của thời vận khiến kẻ có niềm tin và tham vọng luôn chờ thời để thành tựu. Rất nhiều người chủ doanh nghiệp lớn, chỉ một nước sơ suất dẫn tới việc phá tán một cơ đồ gây dựng. Xây rất lâu tuy nhiên phá sẽ nhanh. Do tính chất của phá tán, khai phá của Sát Tinh, xây dựng là Tử Vi. Sát tinh luôn hàm chứa Sát tính đặc biệt Không Kiếp " Hoạch phát hoạch phá tựa thì sấm ran". Thường người khi đầu tư muốn đặt cược tất cả từ số ban đầu rất nhỏ, qua mỗi lần thành công theo lũy tiến tạo được tài sản lớn. Tuy nhiên khi tâm tưởng ở giai đoạn tương ứng tài sản lớn thường đầu tư rất lớn so với ban đầu, ít người trong giai đoạn này chỉ lấy một khoản rất nhỏ bằng số vốn ban đầu để đầu tư sinh lợi. Khi thành tựu kế tiếp là một nấc thang tiếp theo trên đoạn đường rất dài, tuy nhiên khi thất bại tại một giai đoạn là phá tán gần như tất cả công sức. Đó là khởi phát và duy trì tham vọng, tham muốn từ bản tính. Người nhận rõ và có thể chế ngự được tính chất này là kẻ mệnh phú. 


Trong khởi phát tham muốn cũng bất sai khác, vật được chóng nhàm chán, vật chưa sở hữu được ắt sinh vọng tưởng không ngừng. Tham cầu về trường tồn, tham cầu về thụ hưởng. Tham vọng không ngừng là Hỏa Tham, để Hỏa Tham tương ngộ đắc cách là cách luận rất phức tạp, nếu luận sơ lược như phú ắt sẽ sai lầm, có rất nhiều nhân mệnh được cách Hỏa Tham đồng độ, tuy nhiên thành tựu đắc cách là bố cục khác nhau, nếu có Vũ Tham ở thế đồng độ có bất lợi, trường hợp hay nhất là bố cục Tham cư Thìn ngộ Hỏa Tinh đồng độ có Vũ Khúc xung nếu chỉ xét thế đứng Chính Tinh là cách cục đắc cách của Tham Hỏa đồng độ. Vũ Khúc rất cần thiết với Tham Lang, do Sát Phá Tham cách chủ tìm kiếm, khám phá cơ hội và hành động theo mục đích của Tham Lang, tuy nhiên Vũ Khúc là tinh đẩu đứng đầu nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm về giải quyết công việc, tìm phương án, giải pháp thực hiện. Tham Lang có Vũ Khúc bên ngoài tức chủ khi ra ngoài gặp thời cơ và cách giải quyết. Tại giao hội bố cục bàng tinh, các nhóm sao an theo Thiên Can và Địa Chi tạo thành các cách cục mang ý nghĩa riêng biệt. Đây là cách cục phát phú do kinh thương rất hay gặp trong tử vi. Nhân mệnh vô thường, người viết đã luận có lẽ đã hơn ngàn nhân mệnh, phú quý thọ yểu, thiện ác quý tiện đều gặp, từng cuộc đời khởi điểm là một thai khí, thai sinh, trưởng thành, tới bệnh lão và tử không nằm ngoài quy luật của tạo hóa, trong tư tưởng bản tính nguyên phát, hay cát hung toán mệnh đều khởi từ quy luật tuần hoàn của thiên địa. Trong mỗi nhân tâm người đều có tồn tại tâm thiện, bất thiện, không có kẻ thập toàn, tuy nhiên lại có người hạ căn, hạ trí, sai biệt khác nhau. Trong tất cả các bố cục định cách thiên bàn, mỗi lá số gồm bốn tổ hợp tại các tam hợp Tị Dậu Sửu, Thân Tí Thìn, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, miễn nhân mệnh không gặp bệnh tật nan y, tai kiếp nặng nề, việc phân định các tổ hợp đều sinh ra thời vận. Tức mỗi nhân mệnh đều có ít nhất một giai đoạn hoạch phát, thời cơ mang lại. Thay đổi hoàn cảnh thực tại rất khó khăn do sự tác động của nhiều mặt dẫn tới tính ưa ổn định của mỗi mệnh tạo, lực kích phát thường tới do đè nén, bế tắc, tham vọng mỗi nguyên nhân mang ý nghĩa về bố cục khác nhau. Nhiều đương số tuổi đời còn trẻ có hỏi người viết về định hướng cuộc đời, mất phương hướng và kế hoạch để thành tựu trong sự nghiệp. Thường cuộc đời nam mệnh khi thai sinh tới trưởng thành lấy công danh làm mục tiêu quan trọng nhất, tuy nhiên hoàn cảnh và vị thế cản trở lớn việc táo bạo, quyết tâm để thành tựu. 


Tùy vào bản tính để định hướng sai biệt khác nhau. Mệnh Thiên Phủ đắc cách tính chất cẩn trọng rất lớn, tuy nhiên thường thiếu khả năng chớp thời cơ. Mệnh Tử Vi đắc cách thường có năng lực, khả năng gánh vác tuy nhiên thường thiếu tính cơ mưu tính toán lợi ích riêng rẽ. Phá Quân đắc cách khả năng nhìn nhận, suy xét vấn đề tốt, khai phá mấu chốt, tuy nhiên thường tư tưởng phù động. Cách đây hơn 7 năm người viết có luận một lá số về mệnh cách Thất Sát ngộ Kỵ Hình Hổ hội Kiếp Tuần là mệnh rất phức tạp. Thường phú luận " Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng Nhan Uyên". Cách cục " Thất Sát lưu niên Bạch Hổ tai ương". Với bố cục Thất Sát hội Kỵ Hình Hổ có Kiếp Tuần là mệnh cách không mấy hay. Đương số từng một lần gặp tai nạn giao thông rất nặng tuy nhiên chưa tới tuyệt mạng, nam mệnh cách đường học bất thuận, tới tuổi nhập ngũ, do bố cục Thất Sát ngộ Kỵ Hình Hổ tính tất cương, ưa bày tỏ, bộc trực ra bên ngoài. Mệnh tạo trong quân ngũ thường vi phạm kỷ luật, ứng số Thất Sát ngộ Kỵ Hình. Sau đó nam mệnh rời xa xứ, buôn bán đồ gỗ, hạn Cự Cơ phát dã như lôi, hoạch phát đại phú, tài sản rất lớn có phần vào thời cơ và táo bạo lách luật. Thực tế Kỵ Hình là cách cục thường vượt quá quy định, kỷ luật, trong nhiều trường hợp là pháp luật. Tuy nhiên tại đây Thiên Hình được hóa thành Quyền, tính kỷ luật, nguyên tắc rõ ràng. Quân đội là một môi trường hoàn cảnh xã hội, do tính chất thay đổi nhân cách, biến hóa khi ứng hợp khí hình rất lớn. Có thể chế hóa được Thiên Hình thành Quyền. Môi trường tốt có thể phần hóa bản tính thành ứng hợp phẩm chất tốt. Nếu nhân mệnh Thất Sát Kỵ Hình Hổ không nhập ngũ ắt giai đoạn thiếu thời ắt gặp tai kiếp lớn. Mệnh cách Thất Sát ngộ Kiếp Kỵ Hình thường gặp tai họa thương tích do tính chất của Sát cục, khi đại tiểu vận trùng phùng Sát Kỵ tượng là tuyệt mệnh, rất nhiều Thất Sát như vậy. Thất Sát khi hóa âm quyền, tính chất tinh anh hiển lộ, nhạy bén chờ thời và kỷ luật là đặc tính quan trọng. Với một số sách tử vi thường phân miếu, vượng, bình, hãm địa của chính tinh. Cũng phân các bàng tinh cần gặp, hoặc kỵ gặp chung cho các trường hợp thường gây nhầm lẫn tới người nghiên cứu. Cũng Thất Sát hội Kỵ Hình Tuần Kiếp Hổ ắt người mới luận thường đánh giá cách cục tối hung, tuy nhiên các trường hợp mệnh cách thành tựu lại đạt thành tựu rất lớn thường không thể tự nghiệm lý nguyên cớ. Do khi định cách phối hợp không rõ tính chất giao hội của toàn cục dẫn tới sai lầm, cũng chưa rõ việc xét khí hóa của Sát Kỵ tức khả năng chế hóa bố cục Sát của mệnh cách. Chỉ Thiên Hình hoặc cách Kỵ Hình luận đã rất sai khác. Thực tế trong giai đoạn phong kiến, có kẻ lách luật, quan thương cấu kết là quý khí, chế hóa Sát cách thành tựu. Kẻ chịu tù tội do phạm pháp, hoặc kẻ bị giết nhầm, oan sai, bị trừ bỏ do thù oán cũng là Kỵ Hình. Kẻ đắc cách bất phân thiện lương, bất nghĩa đều thành tựu lớn, phá cách ắt chịu họa tai kiếp. Sở vốn mệnh số vậy, khi về sau tử vi lưu truyền bên ngoài, chịu ảnh hưởng của xã hội rộng rãi mới định ra quân tử, tiểu nhân, thiện ác để xét bố cục cát hung thành bại theo khuynh hướng này thực tuy mang ý nghĩa tốt nhưng khiếm khuyết sai lầm tới người nghiên cứu. Đồng Lương cách, phú luận " Thiên Đồng ngộ Không Kiếp bất cát, Cự Môn phùng Đà Kỵ tối hung". Lưu ý đây là câu phú xét tùy trường hợp. Thiên Đồng trong cách cục Đồng Lương cư Dần Thân ngộ Không Kiếp đồng độ thường luận thăng trầm, Đồng ngộ Không thành phá cách. Tuy nhiên bố cục Đồng Lương ngộ Không Kiếp tại đây là quý cách trong tử vi. Với cách Đồng Kiếp chủ đan tâm tất ám, mưu tính sâu sắc. Thiên Lương giỏi việc thông tin bên ngoài để che giấu việc bên trong, cách Đồng Lương ngộ Không Kiếp tại đây có một phần tính chất giống Thiên Phủ, tuy nhiên Đồng Lương tại đây hàm ý khó có thể mang tính lương thiện, đặc biệt nếu giao hội thêm Mã Khốc Khách hoặc Tang Hư Mã. Xét về thành tựu chế hóa Sát, đây là cách cục chế ngự Không Kiếp rất mạnh. 

Monday, July 8, 2019

Ngũ hành Mệnh và Cục sốỞ vạn vật, tất cả đều ở hai giai đoạn, tụ và tán, do vận động mà tụ, cũng do vận động luân hồi nên tán. Tụ và tán đã xuất hiện chấp niệm phân biệt từ nhận thức. Thực tế tụ là biến hóa Thái Dương, Thái Âm, tán là biến hóa Thiếu Dương, Thiếu Âm. Âm cực Dương tử, Dương cực Âm tử, khi Âm và Dương tiến tới trạng thái phát triển cực là tụ, khi phân tán tới tuyệt là tán. Tụ và tán kế tiếp phát sinh thành Bát Quái và biến hóa 64 quẻ mô tả khái quát biến động và cát hung. Với nhân mệnh, thực tế tụ thường cát, tán thường hung. Tuy nhiên nếu tụ tai họa, bệnh tật, bất mãn là hung, tán tiền tài, công danh, phúc thọ là hung. Với nhân mệnh tính chất biến hóa sai biệt. Lấy tứ trụ thai sinh làm phát khởi của chính vòng Trường Sinh của nhân mệnh, định cát hung khi ứng hợp với khí số âm dương ngũ hành tác động của thiên  địa. Như việc con người được khởi phát và tiếp nhận trao đổi chất từ ăn uống đa phần từ các chất hữu cơ và dẫn tới khi tan rã hỏa vượng tác động sẽ biến hóa thân thể thành than. Dự đoán từ tri kiến của khoa học Phương Tây rất rõ về tính chất. Cũng như việc bản thân mỗi nhân mệnh được hình thành từ các vật chất là nguyên tử rất nhỏ dẫn tới có các tính chất nguyên tử có. Với khoa học huyền bí Phương Đông xét khởi nhân mệnh từ Ngũ Hành, tức khởi sinh từ ngũ hành tác động, cũng như bản thân nhân mệnh từ nguyên tử khởi tạo nên. Với tác động của ngũ hành, nhân mệnh trong nội tâm tư tưởng và khởi phát thành hành động bên ngoài sẽ chịu tác động lớn của ngũ hành khởi của bản tính. Cục số là thời gian để khởi phát hành mệnh. Ngũ hành của cục khởi nguyên thời điểm Mệnh cách chịu tác động biến hóa của ngũ hành. Thủy 2, Mộc 3, Kim 4, Thổ 5, Hỏa 6. 

Khởi vận thời điểm do ngũ hành cục số quyết định. Mộc căn khởi là khai nguyên của hữu tình, nguyên khí của vật mới, khởi đầu Lục Thập Hoa Giáp là Giáp Tí, khởi đầu một niên vận mới là tháng Dần. Giáp đứng đầu trong 12 Thiên Can khi xét lịch thiên địa nhân, là nông lịch. Việc vật hữu tình, cây cỏ sinh khởi, phát triển, suy diệt biến hóa quy luật, trong lịch Âm Dương không chỉ bao hàm nông lịch, còn bao hàm quy luật của vạn vật. Mộc là cửa sinh của vật hữu tình, là khởi đầu khởi sự. Mệnh, Thân, Cục, vòng Tử Vi đều khởi từ Dần. Từ cục khởi được vòng Trường Sinh của thiên bàn. Cục là hiển hiện thời điểm của hành khí, là đương khí nắm lệnh tức ngũ hành gốc của thiên bàn ứng, Mệnh cách tùy nhập may mắn ở vị của vòng Trường Sinh là đắc vòng Trường Sinh, khí hình hiển hiện thăng trầm, có sinh mộ, biến hóa cường độ lớn. Như Thủy nhị cục vòng Trường Sinh an tại Thân Tí Thìn, Mộc tam cục vòng Trường Sinh an tại Hợi Mão Mùi. Hợp hóa của tam hợp thành một hành chuyên nhất, ở thế Sinh Vượng Mộ cũng vậy, chưa Tuyệt. Vòng Lộc Tồn cũng không sai khác. Vị trí Lâm Quan của Thiên Can năm sinh khởi là nơi an của Vòng Lộc Tồn. Lộc Tồn không cực vượng, là khí đương tiến, tích lũy sâu dày từ Lâm Quan để vươn lên cực điểm tức Đế Vượng. Người nghiên cứu tử vi có người nhầm việc Lộc Tồn là mộ khố, chủ kho, tính tàng trữ, tuy nhiên tính chất hoàn toàn sai khác. Cũng từ an vòng Lộc Tồn khởi được hai vị trí của Kình Dương là cực thịnh tức vị trí Đế Vượng của vòng Trường Sinh theo Thiên Can của niên vận. Mệnh Cục Thân là thể hiện của bản thể ứng vào một bố cục, tức ở thời điểm quy luật đang vận hành để dự đoán về mệnh lý. Quy luật đang vận hành được khởi từ các tinh đẩu an theo Thiên Can và Địa Chi năm. Mỗi năm can chi phối hợp tính chất sai biệt tại thiên bàn. Vòng Lộc Tồn an bốn nhóm sao quan trọng của Thiên Can, trái Tồn là Phi, do thế đối củng của vòng Lộc Tồn tức nhóm Phi Phục Thanh luôn đối cung Lộc Tướng Bệnh. 

Vị trí trên thập nhị cung an vòng Trường Sinh đầy đủ, tam hợp của vòng Lộc Tồn ở Dưỡng, Lâm Quan, Tử. Tam hợp của Thanh Phi Phục chính ở Mộc Dục, Suy, Tuyệt. Trong thế đứng của Phi Liêm thường mang ý nghĩa tan rã, tuy nhiên khi giao hội định cách cục, Thanh Phi Phục có thể phá Không cách, Lộc Tướng Ấn gặp họa lớn do Không Kiếp. Cự hội Thanh Long thành quý, Cự hội Lộc Tồn hóa vi hung. Với tinh đẩu thuộc Chính Tinh tùy tính chất sai biệt lớn. Bố cục nhóm sao  đặc tính an theo Thiên Can gồm Kình Hao, Đà Hao, Tồn Tướng Ấn, Thanh Phi Phục. Thứ tới là Khôi Việt và Tứ Hóa. Tới nhóm sao an theo Địa Chi bốn nhóm sao. Hồng Loan, Thiên Hỉ, Đào hoa là một nhóm, Đào Hoa giao hội một trong hai tinh đẩu, Tuế Hổ Phù, Tang Hư Mã, Phượng Khốc. Với bố cục Tuế Hổ Phù và Tang Hư Mã giao hội với Phượng Khốc. Thực tế khi xét bố cục bởi nhóm Hồng Loan, nhóm Thiên Hỉ, nhóm Tuế Hổ Phù và nhóm Tang Hư Mã. Cô Quả thường đi với Đào Hồng Hỉ, Phượng Khốc đi với Tuế Hổ Phù, Tang Hư Mã. Thực tế Âm Dương Ngũ Hành đã lưu hóa tại tính chất riêng biệt của các tinh đẩu và tổ hợp. Dụng cách của Đông A phái khởi dụng từ chế hóa của Âm Dương Ngũ Hành khi ứng hợp dịch lý biến hóa, thực tế thường khi người đọc ở trong hoàn cảnh tác động của cơ vận có thể nhìn rõ về dụng cách biến hóa tác động tới định cách. Ngũ hành cục là định cách ứng hợp với số tại hành vận. Khi chỉ xét tương quan ngũ hành Mệnh tức niên vận thai sinh và ngũ hành Cục tức tương quanh sinh khắc để xét biến động của bản thể cách cục. Tại Mệnh cách sinh cục, tức ngũ hành Mệnh tác động khiến các thời điểm phát triển tính cách qua thời gian sẽ chịu tác động nhiều của quá trình biến đổi hình thành nhân cách, bản tính tác động sinh xuất tức từ tính chất chủ tính, hóa thành bổ trợ cho tính cách qua các hành vận. Các tổ hợp theo hành vận khi lưu tới các cung độ tác động rất mạnh tới tư tưởng. 
Trong trường hợp Mệnh khắc Cục tức tại Mệnh cách bản tính khó dời, khi lưu chuyển qua các hành vận khắc chế được phần biến đổi của hành vận. Như việc Hỏa khắc Kim. Nhân mệnh khởi bản tính nhiệt huyết, cục thuộc Kim có thể khắc, vận xấu có thể chế hóa, tuy nhiên vận tốt chưa hẳn phát huy tác động lớn. Trong trường hợp Mệnh khắc Cục sẽ gặp biến đổi mạng qua các hành vận khắc nhau tùy tính tương hợp. Do đó thường cổ nhân luận hai trường hợp Mệnh khắc Cục và Cục khắc Mệnh không mấy hay. Tương tự với Cục khắc Mệnh, tức bản tính khởi nguyên là Mệnh khi lưu chuyển qua các hành vận chịu tác động rất lớn khiến biến động theo hành vận, có tính bất ổn định cao, đặc biệt ở hành vận Sát Kỵ trùng phùng rất phức tạp. Trường hợp Cục sinh Mệnh, tại bản tính tức tại Mệnh cách hình thành thiên tính làm chủ, Cục tức hành vận bổ trợ tăng cường tính chất này, nghịch với Mệnh sinh Cục. Trong trường hợp Mệnh sinh Cục. Như việc Mệnh thuộc Hỏa, cục thuộc Thổ. Mệnh cách chịu tác động mạnh của tinh đẩu mang hành Hỏa, tính chất của Mệnh cách lưu ý phân định xét riêng bản cung và xét chung toàn tổ hợp là thể tĩnh và thể động cần rất chú ý. Sự tương quan của Mệnh và Cục số là tương sinh, do đó bản tính của nhân mệnh, khởi bắt đầu từ tuổi thứ 5 do cục thuộc Thổ ngũ cục. Lại chịu tác động rất lớn của hành vận do ở thế sinh xuất, hành vận tốt xấu sẽ quyết định rất lớn tới cuộc đời. Như việc mệnh cách Liêm Trinh bản cung thuộc Âm Hỏa, tới hành vận Kỵ Kiếp Hổ Khốc ắt gặp tai kiếp rất lớn, do Kỵ Kiếp Hổ Khốc nắm lệnh và khiến Liêm biến hóa theo mang ý nghĩa bị động, đây là điểm rất quan trọng và cơ bản khi luận giải và định cách cục cần lưu ý. Trong trường hợp Mệnh cách thuộc bố cục Tham Lang nhập mệnh tại đây, hành vận lưu tới Hỏa Tinh tại cung độ sáng lại đắc cách được đánh giá rất tốt đẹp, do Tham Lang biến hóa theo Hỏa Tinh dẫn động, tạo sức bạo phát lớn. Tham Lang thay đổi tính chất mạnh khi tới Hỏa Tinh. Nhược bằng Tham Lang lưu tới Tử Triệt Kỵ ắt mang ý nghĩa xấu, chủ tham muốn giảm thiểu, triệt bỏ tham vọng. Trong trường hợp Mệnh khắc Cục, nếu chủ tinh tại Mệnh rất mạnh như Phá Quân tới hành vận Lộc Tồn không xấu như trường hợp Mệnh sinh Cục tại đây. 

Thursday, July 4, 2019

Vật đổi sao dời và ý niệm kích phátTrong thời điểm cách đây khoảng 30 năm, xã hội hiện tại nhìn chung ở mức lạc hậu do kết thúc chiến tranh và thể chế của giai đoạn này. Mức sống của người dân đa phần nghèo khổ, nông nghiệp được coi trọng trước khi mở cửa thương nghiệp về sau tạo nên thời thế xã hội biến động mạnh trong vài năm đã trở nên phát triển hơn, tạo thêm các ngành dịch vụ, ngành sản xuất khác ra đời. Mỗi thời điểm lớn lại thay đổi trật tự xã hội. Khi kẻ nhanh nhạy, táo bạo trong giai đoạn này chỉ một thời gian ngắn có thể tạo nên tài sản rất lớn. Thời điểm giao hội của kinh thương ra nước ngoài, người viết có luận cho nhiều lá số ứng hợp bố cục xuất ngoại kinh thương do Vũ Tham, Vũ Phá, Thất Sát hội Lộc Tướng Ấn, đặc biệt nếu ứng cách Lộc Mã giao trì, thêm Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc thường tay cự phú hoạch phát trong giai đoạn thời gian rất ngắn, có kẻ đắc cách Tham Hỏa hội Kỵ Hình buôn bán phi pháp, phát tài trở nên giàu có lớn, có người theo khuynh hướng buôn bán đồ điện tử cũ tới các địa phương. Tang Hư Mã trong thế Lộc Mã giao trì tạo ra các cơ hội khi di chuyển tới các nơi khác nhau, cơ hội do ưa lưu động, suy nghĩ, thực tế ý nghĩa cơ bản của bố cục Lộc Mã giao trì là mua thấp bán cao, khiến Tài cách dòng vốn được lưu chuyển. Về sau lâu dài sau giai đoạn thời cơ phát triển đột phá do thời vận, nhân mệnh luận bố cục Vũ Phá thường gặp tai họa khủng hoảng tài chính khi đầu tư tiếp tục ra các cơ hội mới, do tính chất đặc biệt của Vũ Phá cách thăng trầm, có kẻ phá sản, người thua lỗ lớn về sau. "Vũ Khúc Phá Quân đồng ư Tài Bạch, tài đáo thủ nhi thành công". Cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham thành nhiều cách cục được đánh giá không mấy hay như Liêm Tham Tị Hợi khúc toàn cố quy, Vũ Khúc Thất Sát ư Mão địa, mộc yểm lôi kinh. Cách cục Tử Tham, Tử Sát cũng mang ý nghĩa có thể thành tựu trong thời xã hội biến loạn, đổi mới. Tuy nhiên trong giai đoạn bình ổn thường khó có thể dụng cách. 


Trong thế vật cực tất phản là thế thái bĩ luân chuyển, thế thịnh suy của vạn vật. Tuy nhiên tiền nhân đã dụng bố cục ứng hợp chế hóa từ dịch lý tránh thế vật cực tất phản của bố cục. Phàm xét sức biến động của bố cục cần lấy khởi từ quy luật khởi nguyên biến hóa, sinh vượng suy tuyệt là thế tất yếu. Khi định cách cục thành tựu, bố cục cực vượng ắt dẫn tới suy về sau. Việc hưởng thụ hay giải đãi khi đạt tới một kết quả nhất định là thường gặp ở nhân mệnh. Trong tử vi, thế Lưỡng Lộc hình thành có đặc điểm tốt do luôn hướng tới tích lũy lợi ích, tài sản. Xét ngoài thực tế, nếu một tổ chức hay một quốc gia tới giai đoạn được nhận định là cực vượng, kế tiếp ắt là giai đoạn chững lại và suy. Trong vòng trường sinh, biến chuyển từ Sinh Vượng Suy Tuyệt lại khởi sinh. Cực vượng là quá trình tuy phát triển mạnh là hỉ, lại tồn tại mặt khuyết điểm là giai đoạn khởi đầu của suy tuyệt. Kinh dịch là Vô Tự Thiên Kinh. Quẻ Địa Thiên Thái, Càn dưới, Khôn trên. Khí dương giáng xuống, khí âm bốc lên tượng giao hòa. Trong hào lục, Thượng lục luận "Thành phục vu hoàng, vật dụng sư, tự ấp cáo mệnh, trinh lận". Là giai đoạn cực thịnh, thành đổ xuống hào tức thái cục bĩ lai, thành thế bế tắc. Quẻ Thiên Địa Bĩ, Càn trên, Khôn dưới. Nghịch quẻ Thái, chủ giai đoạn suy tuyệt. Tới lúc Tuyệt là khởi của Sinh. Trong hào lục, luận "Khuynh bĩ, tiên bĩ, hậu hỉ". Tức phá được thế Tuyệt, đánh đổ được thế bế tắc. Thường luận định nhân mệnh, nếu cách cục Sát Kỵ tác họa không gặp tai kiếp vong mạng thì có thể xoay chuyển tình thế do chu kỳ vận hành của thiện địa hay xã hội hiện đại là vũ trụ. Thế cục định Sát của tử vi luận số, phần xét thế cùng tắc biến không do mệnh ở nơi vượng mà luận thành cách cục tốt đẹp. Cách cục hoạch phát ở đây thành cách do khuyết thiếu khiến thế phát triển không ở nơi cực thịnh, luôn khuyết thiếu nên không hoàn chỉnh, dẫn tới khí hóa đương tiến không chững lại và thoái lui. Thường khí hóa của Sát cách gặp thế bế tắc khó khăn do cách cục tính chất tác động khiến mệnh cách hoạch phá trong giai đoạn này. Cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham hoặc thế Cự Nhật giao hội Cơ Nguyệt Đồng Lương thành cách Cự Cơ Đồng mang ý nghĩa biến động do khó khăn xung đột. Nhân mệnh có thời, nếu kẻ gặp may mắn, thế vượng của nhân mệnh tác động ở trong giai đoạn trẻ tới khi lão niên, phân là mệnh quý. Thực tế quy luật vượng suy bất sai kiến, nhân mệnh may mắn khi tài danh ở thế vượng lưu truyền, tuy nhiên thân thể luôn chịu tác động trong vòng nhân mệnh bách niên. Cách cục khuynh hướng khuyết thiếu là có Việt không có Khôi, có Đào Hồng không có Cô Quả, cách cục của Tham Xương, Cự Đà, Lưỡng Khúc, Tả Phủ, Tướng Bật, Dương Kình. Trong giai đoạn về trước, tiền nhân đã suy diễn về bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân xét tính chất ôn hòa, ứng với văn lại, trợ giúp, tham mưu cho người đứng đầu tuy nhiên thường tính chất đứng đầu, Quan cách không thực vượng, thành tựu lớn. Trong thời gian hiện nay, các cơ hội thời cơ tới từ thời vận biến chuyển của xã hội, tuy nhiên thường mệnh cách khó có thể dự đoán tổng thể thời thế trước khi xảy ra, lại thường tiếc nuối khi xét về quá khứ. Cũng thường khó tích lũy tài sản lại thường tiêu hao. Trong bốn nhóm sao an theo Thiên Can gồm Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục. Chỉ nhóm sao Lộc Tướng Ấn có tính chất tích lũy, ba nhóm sao còn lại đều mang tính tiêu hao. Tuy nhiên khi luận xét cát hung, Tài động có thể cát khi bỏ ra ít, thu vào nhiều. Thời gian khiến vạn vật từ nhỏ tới lớn, từ vận tự thân tới vận thiên hạ thay đổi. Do tính thay đổi tương tục không dời, cơ hội hay nguy cơ cũng biến động không ngừng. Với mệnh Vũ Phá, khi thành tựu đột biến cũng là giai đoạn dễ bại cục phá tán. Theo thời vận, từ thể chế chính trị thay đổi, từ tham muốn, định hướng của xã hội thay đổi. Các cách cục dần biến hóa ứng hợp theo các khuynh hướng này. Khi tiền bạc sử dụng không bằng tiền giấy hay ngân lượng, thay bằng tiền ảo trong ngân hàng tức các kho chứa lớn của nhà nước hay tư nhân. 

Khi giao tiếp xã hội trở nên rút ngắn lớn, với lượng lớn ở trên mạng kết nối vạn vật, kinh thương dần biến hiện ứng hợp trên khuynh hướng nền tảng này và có thể tạo được lợi nhuận rất lớn so với buôn bán truyền thống. Tuy nhiên có thể nhân mệnh do ứng hợp sẽ khó tiếp cận với vấn đề này, cũng như tại giai đoạn 30 năm về trước với những hướng đi đột phá của nhân mệnh. Các văn hóa cũng tiếp cận thay đổi căn bản về toàn xã hội tri kiến, dân cư không ở làng xã chuyển lên các đô thị khiến mối quan hệ quần cư từ nhiều thế hệ biến chuyển thành mối quan hệ xã giao rộng. Sự tự do định cư tại các quốc gia khác và sự liên kết giao thương, đi lại qua phương tiện di chuyển thực thay đổi hoàn toàn xã hội. Trong các giai đoạn xã hội thay đổi, khi người nghiên cứu huyền học mệnh lý, nhìn giữa hai hệ tư tưởng sai biệt, sự ứng hợp của các cách cục biến hóa tuân theo quy luật dịch lý, thay đổi về ý nghĩa hiện thực. Cũng như xã hội tư tưởng trong giai đoạn trước khi hòa bình, hay giai đoạn khi tư tưởng về Nho giáo phát triển mạnh, tạo nên sự dời đổi về tham muốn vật dục hoặc công danh, lý tưởng sống, tiêu chuẩn đạo đức. Trong cách kinh thương buôn bán, đứng đầu về thế hợp hóa linh hoạt là Vũ Tham do tính chất hợp hóa linh động rất tốt đẹp thế lũng đoạn của Vũ Khúc táo bạo, có thể có khuynh hướng bạo lực và Tham Lang lập kế hoạch, tham vọng lớn. Trong hoàn cảnh là Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham tức thời cuộc rối ren, khuynh hướng có phần mạo hiểm. Tuy nhiên Vũ Tham tuy bạch thủ hưng gia, tức tay trắng lấy được sự nghiệp hưng vượng nhưng tính chất phối hợp Vũ Tham không chặt chẽ, tuy Tham Lang linh hoạt nhưng tính chất kín kẽ, cẩn trọng và tích lũy không mạnh như Thiên Phủ. Cách cục đứng đầu về Tài Cách là bố cục Vũ Phủ đồng độ, khi đắc cách giao hội Tài tinh sức thành tựu hiển hiện. Tuy nhiên Vũ Phủ không có sức hoạch phát đột phá, nếu khởi nhân mệnh tự lập ắt giai đoạn trung niên mới có thể tích lũy lớn khi cách cục trung bình. Trong tất cả thời, kinh thương bản chất là trao đổi, lưu động về tài sản, có tính chất bỏ giá trị ra và thu lại. Từ tri kiến tới hàng hóa vật chất. Tính lưu chuyển này là khởi nguyên của Tài cách. 

Nếu cách cục tạo thành cách tích lũy, lưu vận hoạch phát tới ắt phát phú. Điểm quan trọng khi định cách cục là sự biến hóa của nội cách, khi kinh sách khai thông tri kiến, tuy nhiên để dụng cần thời gian rất dài tự suy xét, thực nghiệm về biến hóa của cách cục ứng hợp. Nếu trong giai đoạn khai phá kế tiếp, xã hội lại tạo những biến động mạnh, có tính thay đổi toàn cục diện như về kinh tế hoặc chính trị, các cách cục theo thời vận lại khởi tạo, nhân mệnh định được khí hình vượng chế ngự bố cục Sát lại kế thừa thế hệ trước như một vòng kế tiếp. Một lá số Vũ Sát cách đây đã nhiều năm trong giai đoạn khủng hoảng phá sản có nhân duyên với người viết. Trong giai đoạn bế tắc, nhân mệnh lâm cảnh suy bại do đầu tư làm chủ về vận tải biển gặp khó khăn. Tuy nhiên bố cục hữu Liêm Tham Kỵ Lộc Xương Linh hội Hình Đà Hổ Khốc. Với bố cục tính chất chịu tác động lớn của Đà Kỵ Hình Khốc, tính chất táo bạo tham vọng rất lớn, tuy nhiên gặp Tam Ám gây rối loạn thêm bố cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Thất Sát mệnh hội Kỵ Hình đã luận hung với câu phú thường gặp " Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng Nhan Uyên". Cách cục Kỵ Hình Khốc Đà dẫn hóa tại đây hàm chứa cách âm ám, Vũ Sát khủng hoảng khi lưu tới hành vận Liêm Tham khúc toàn cố quy.  Trong hành vận Liêm Tham gốc khởi bởi tham vọng rất lớn của Tham Lang với thế xung đột của Liêm Tham ngay chính bản cung hình thành cách hình tù, gặp dò xét từ bên ngoài, âm ám do cách cục này có tính tranh đoạt, cạnh tranh từ bên ngoài. Trong cách cục nguy khốn bởi hai thế xung đột do Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham trong tinh hệ Tử Phá. Thứ tới bố cục Diêu Đà Kỵ tác động rất mạnh tới tính chất của Vũ Sát thành cách loạn động, Sát cách tác họa lớn tại nội cách cục. Tuy nhiên khi đã tác hóa dẫn động bởi tính khủng hoảng tạo do hành vận tới. Tại cách cục này ngầm ám hợp cách cục cát hóa lớn từ thế bế tắc do Tham Xương Hình Khốc Kỵ khiến tham vọng giữ vững, thế vượng bất tuyệt, lại táo bạo, thâm trầm, Sát cách đã tác hóa, nhân mệnh tuy phẩm chất tốt tuy nhiên tư tưởng lâm vào thế bế tắc, rối loạn ở thế bị động. Thực tế sau khi cách cục này tác hóa, nhân mệnh lấy dụng gốc là thể âm ám nhìn nhận toàn cục, nếu tư tưởng khôi phục tính ổn trọng nhìn nhận lại, thực tế trong chữ Sát ẩn tàng chữ cực Quý do thế cuộc của Âm Dương tuần hoàn, là nơi thời vận khởi phát trong hung hiểm. Sau khi đã tác hóa, trong dịch lý ứng thế vật cực tắc phản, tuy nhiên ở giai đoạn thăng trầm biến loạn. Như sự phát triển cát hóa của bố cục trợ tinh ôn hòa là sự phát triển độ dốc thấp. Với sự tác hóa của Sát cách, sự phát triển là thế thăng trầm biên độ rất lớn. Khi xuống tới đáy tức khí hóa tác động tới cực, tắc phản. Trong giai đoạn đáy thường nhân mệnh sẽ loạn động, ở thế bị động rối loạn ắt tuyệt vọng, khí hình tán loạn, cách cục phá cách. Đây là điểm cốt tủy bố cục Vũ Sát, Vũ Phá hay Liêm Tham thường luận khúc toàn cố quy, tức cả đời thấy khó khăn trắc trở. Nhân mệnh Vũ Sát tham vọng cương quyết không suy, do thế Tham Xương Kỵ Khốc là cách phấn cốt toái thi, tức quyết tâm làm bằng được, trong tiểu vận Đồng Lương trong thế Cơ Nguyệt Đồng Lương gặp mối quan hệ khai phá theo cách âm ám bạo phát lớn, hoạch phát đại phú. Trong một giai đoạn ngắn, mệnh tạo thăng trầm ở hai thế cực của bố cục, thấy tính biến loạn của vạn vật không nằm ngoài dịch lý. Vật đổi sao dời trong từng khoảnh khắc, nhân quả tuần hoàn, trong tuyệt hữu sinh. Đời người cũng vậy.