Friday, September 16, 2016

Vũ Tham xung chiếu Thìn Tuất thủ mệnh

Vũ Khúc Tham Lang xung chiếu  cung Thìn Tuất


Đây là cách cục hoàn chỉnh do bộ Sát Phá Tham hoàn chỉnh không bị giao hội với tổ hợp Tử Vũ Liêm. Vũ Tham cư Thìn Tuất ở vị trí xung chiếu lẫn nhau có tính chất trưng khi Mệnh an tại vị trí Vũ Khúc và Tham Lang. Tại cung Thìn Tuất là vị trí đắc ý của Tham Lang, với cách La Võng hợp với Tham Lang hình thành cách cơ biến. Các sao Thiên Cơ, Vũ Khúc, Tham Lang ở cung Thìn Tuất đều luận là tốt vì đây là các sao chủ tài năng, vào lưới La Võng khiến phát huy tính cơ biến, mưu trí. Khác với bộ Khôi Việt Quý Nhân không an tại cung độ này. Ngay Phá Quân và Tử Vi lâm vào nơi Thìn Tuất cũng đôi lúc mang tiếng là bất trung bất nghĩa, chỉ có Tham, Vũ và Cơ là hợp với vị trí này nhất. Vũ Khúc trong bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm chủ nối tiếp, chủ phát triển kế tiếp, bước thay đổi như Thiên Cơ, ở đây Vũ Khúc có Tử Phủ ở Dần Thân tam hợp lực cát hóa rất lớn, Vũ Khúc ở đây chủ tài năng được công nhận, cũng chủ giải quyết được các vấn đề, cũng chủ công danh. Tham Lang ở đối cung là cách Sát Phá Tham nhập miếu với Phá Quân ở Tí Ngọ, Thất Sát là sao nguy hiểm trong nhóm Sát Phá Tham đắc ý ở Dần Thân. Ở đây vị trí của Tham Vũ đối cung đôi khi hay hơn ở Tử Phủ và Sát khi lực lượng của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham mạnh tương đương nhau, và Thất Sát khó là đối tác với Tử Phủ. Cách Tử Vi cư Tí Ngọ cũng được gọi là hay nhất vì lí do Tham Lang xung tốt hơn Sát xung. Mệnh tọa ở vị trí Vũ Khúc luận theo bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm có Tham Lang xung, do nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đầy đủ nên tính cát hóa rất lớn, Vũ Khúc có kho là Thiên Phủ, chủ tài cách, được Liêm Tướng tam hợp là vũ lực cách, vì vậy Vũ Khúc chủ tài năng lớn và tiền tài lớn, tuy nhiên tùy theo bàng tinh phối hợp mà luận cát hung, nếu có KHÔNG KIẾP tại đây là cách cục bị nạn, thêm Lộc Tồn hình thành bộ Tồn Không Kiếp gặp nguy hiểm. Ngay cả có thêm Tam Không hay Nhị Không ở bộ Tử Phủ hay Liêm Tướng đều rất kỵ, vì vậy cách cục này kỵ gặp Không Vong. Vũ Khúc nếu được Xương Khúc luận là cát vì hình thành bộ Nhị Khúc nổi danh và tránh được Không Kiếp tại tam hợp Mệnh. Cách Nhị Khúc là cách hay về đường công danh. Vũ Khúc được gọi là cô quả tinh, tính cô độc lớn khi hội thêm bộ Cô Quả. Sao Vũ Khúc ngoài ý nghĩa là tài tinh, có tính chất chủ ngắn, đây là tính chất quan trọng của sao này. Do chủ Ngắn nên rất cần có Lộc Tồn chủ dài lâu, Vũ Khúc cũng chủ cắt ngắn trái với Liêm Trinh là nối, dài lâu. Cách Vũ Khúc xấu là chỉ được thời gian ngắn ngủi. Khác với Vũ Khúc tọa Mệnh,  Tham Lang ở đối cung nếu cư Mệnh là cách tham muốn, tham vọng. Một sao Tham Lang tốt đẹp là cả nhóm SÁT PHÁ THAM có công danh, tài lộc. Với Tham Lang, khi Vũ Khúc ở đối cung chủ thúc giục, tính chất Tham Muốn của  Tham Lang đặt ở tiền bạc hơn địa vị, tuy nhiên Sát ở Dần Thân vẫn có thể lấy được địa vị về cho nhóm Sát Phá Tham. Tham Lang có HỎA TINH chủ ham muốn về vật chất, đây là cách làm giàu rất mạnh, cách Vũ Khúc xung khi Tham tọa Thìn Tuất cũng như vậy vì ở La Võng tính thu hút của Vũ Khúc tài sản bên ngoài rất lớn.
" Tài Ấm tọa Thiên Di tất cự thương cao mãi".
Vì vậy, cách kinh doanh đúng nghĩa là cách Tham Lang tại vị trí Thìn Tuất, tuy nhiên Vũ Khúc là tài tinh đóng tại Mệnh cũng là cách giàu tài sản, Vũ chủ tài năng kiếm tiền nên vẫn xếp vào một nhóm. Với Tham Lang, cần nhất là bộ Hỏa Linh đồng độ là cách cục Bạo Phát, cần có Tuần, Triệt ở bản cung hoặc tam hợp hưởng cách phòng trừ tai họa cho hai sao Sát Phá, bộ Khoa Quyền Lộc là cần thiết để đánh giá kết quả của nhóm Sát Phá Tham. Nếu được vòng Thái Tuế, chỉ được Bạch Hổ đồng cung với Phá Quân. Cách Tham Vũ Thìn Tuất có PHƯỢNG CÁC là rất hợp cách, hoặc bộ Khôi Việt, Kình Hao đều luận là hay. Tham Vũ Thìn Tuất gặp Tả Hữu xung chiếu là tối hỉ, tức cả hai bên đều được trợ giúp. Nếu có Xương Khúc nên hình thành cách Tham Xương xung chiếu với Nhị Khúc là cách rất hay, chủ mệnh tạo có quyết tâm rất lớn.


Cách Vũ Tham nên cư ở Vũ Thìn và Tham Tuất vì được bộ Âm Dương nhập Miếu chủ đại tiểu hạn đi qua tốt đẹp hơn khi Âm Dương hãm. Tinh hệ Tử Phủ ở Dần Thân khá tốt khi đại hạn Sát Phá Tham và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đều đắc ý, hạn hành đi qua các cách như Sát Dần Thân, Phá Quân Tí Ngọ, Liêm Tướng, Tử Phủ đều là các hạn quan trọng, có tính biến hóa lớn. Với tuổi Bính, Đinh có bộ Khôi Việt ở Hợi Dậu và ngược lại, an Mệnh tại Tuất được cách giáp Khôi Việt chủ được quý nhân nâng đỡ. Nếu Mệnh Vũ Khúc cần gặp Lộc Tồn hoặc bộ Phi Phục Thanh đều tốt đẹp, Mệnh tại Tham Lang kỵ gặp Lộc Tồn ở tam hợp. Với tuổi Giáp, mệnh Vũ Khúc tại Thìn Tuất là thượng cách, được bộ Khoa Song Lộc tốt đẹp nếu ở Thìn, ở Tuất có bộ Vũ Thanh và Khoa Lộc chủ lưu danh. Tuổi Kỷ, mệnh có THAM LANG tại Thìn tốt đẹp vì được bộ Sát Phá ngộ Lộc Quyền. Nếu Vũ Khúc cư Thìn Tuất đều hợp cách vì Lộc Tồn ở Ngọ. Bộ Sát Phá Tham kỵ gặp Đào Hồng, ở các can Bính, Nhâm vị trí Vũ Khúc có Hóa Kỵ tránh gặp thêm Thiên Hình phá cách cho Tử Vi. Ở can Quý, Tham Lang Hóa Kỵ gặp Thiên Hình sao Thất Sát dễ bị đè ép, ép buộc. Cách Vũ Tham ở Thìn Tuất còn là cách giàu về trung niên, vì đây là cách ăn chơi lúc trẻ khi Vũ Khúc chủ giải trí, và Tham Lang chủ Tham Vọng. Như cách Giáp Liêm Giáp Sát đợi công danh tuổi tác cao. Tham Lang cư Thìn Tuất nếu có Không Kiếp ở Dần Thân bất kiến Lộc Tồn là cách cục khá tốt, chủ có lợi cho nhóm sao này, nếu Không Kiếp tại Tị Hợi và Mệnh có Tả Hữu Binh Tướng Khoa Quyền là cách bạo phát khi qua HẠN. Tuy nhiên do Tham Lang ngộ Không Kiếp không hay bằng Sát Phá ngộ. Mệnh Vũ Tham kỵ cung an Thân tại vị trí Thất Sát, nếu gia Sát Kỵ chủ yểu cách.

12 comments:

Ngọc Nam said...

E nghe nói mệnh có Vũ Tham thìn tuất thì giàu phải k bác?.

Unknown said...

Cái này còn phải tùy bành tinh giao hội, đọc kỹ các bài viết người viết đã nói rất ro.

Unknown said...

Ls của tôi Tham hỏa cư tuất, nhưng cung thân phạm phải câu "tham vũ thủ thân vi hạ cách", tức cung thân của tôi ở thiên di Vũ khúc. Xin hỏi thầy, trường hợp này có xấu không?
Sinh 17;15p ngày 13/8/1990 dl
Xin cảm ơn!

Unknown said...

Cách THam Vũ ở cung an Thân rất có giá trị với sao Vũ Khúc. Vì cũng có câu phú " Vũ Khúc thủ Thân vi hạ cách". Ở đây cung an Thân không nên gặp sao Vũ Khúc vì sao này là sao bạo lực của nhóm Tử Vũ Liêm. Vũ Khúc thủ Thân hàm chứa tính Sát của Kim, cách này không nặng như Thất Sát thủ Thân, tùy việc Cát hay Sát gia hội, nếu gặp Không Kiếp Hình Kỵ ắt họa tới từ tai họa thương tích tới vong mạng. Mệnh có Tham Lang mà thân chứa Vũ Khúc không bị Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham của bạn không xếp vào cách cục này, ở đây Sát Phá Tham đủ bộ và Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đủ bộ, sinh tháng lẻ không phải gặp tai họa.

Unknown said...

Cảm ơn thầy!
Tham lang cư thìn tuất..nếu có không kiếp dần thân bất kiến lộc tồn nghĩa là gì ạ?

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Và tuổi Canh đối với tham vũ thì thế nào ạ?

Unknown said...

Lá số của em có Tham Lang độc chiếu ở mệnh Thìn(vượng) cung xung chiếu Vũ Khúc độc chiếu ở Tuất(miếu) Vậy có xấu không ạ? Xin cảm ơn

Unknown said...

Như vậy không xấu nếu chỉ xét bố cục Chính Tinh, cái quan trọng là bàng tinh có hợp và đại vận có tạo thành bố cục Sát Kỵ giao lai hội họp trong một tổ hợp hay không.

Unknown said...

Xin hỏi thầy, tuổi tân mùi, tham lang độc chiếu mệnh tại thìn là đất thiên la địa võng, lại gặp kinh dương nhập miếu ở Tuất, Đà La Quan Lộc chiếu về. Liệu có phải là một cách cục xấu không?

Unknown said...

Lá số của tôi mệnh Vũ Khúc Hoá lộc cư Thìn. Di Tham Lang Hoá quyền ( tuần) cư Tuất. Tôi đang ở hạn Phá quân Thiên không Hoá kỵ. Nhưng cung thân Tử vi Thiên phủ bị Triệt. Xin hỏi Thầy liệu cung thân vậy có bị phá cách không?
Sinh giờ dần 4h ngày 24/06/1989
Xin cảm ơn Thầy!

Unknown said...

Lá số của tôi mệnh Vũ Khúc Hoá lộc toạ thìn. Cung di Tham lang Hoá quyền (tuần) toạ Tuất. Hiện tôi ở hạn Phá quân hoá kỵ Thiên không. Nhưng cung thân Tử vi Thiên phủ bị Triệt. Xin hỏi Thầy cung thân như vậy có bị phá cách không?
Nữ mệnh sinh giờ dần 4h sáng ngày 24/06/1989 dl.
Xin cảm ơn Thầy rất nhiều!