Monday, February 26, 2018

Năm Mậu Tuất với một số cách cục tử viBố cục năm Mậu Tuất bởi thiên can Mậu và địa chi năm Tuất hợp thành. Với bố cục tiểu vận Mậu, cách cục Tứ Hóa theo thứ tự Lộc Quyền Khoa Kỵ bởi Tham Nguyệt Bật Cơ. Với sao Tham Lang hóa thành Lộc, bố cục Sát Phá Tham mang ý nghĩa tốt đẹp do Sát hóa thành tài. Sao Tham Lang chủ nguyện vọng, tham vọng và hướng đi của mệnh cách. Tham hóa thành Lộc tạo ra được lợi ích, lợi lộc do tham muốn. Tham Lang cũng chủ che dấu, âm thầm. Sao Tham Lang hóa Lộc rất tốt khi Sát Phá Tham giao hội Sát Kỵ. Ở đây là cách cũ hoạch phát về tiền tài, đặc biệt là khi có Hỏa Tinh. Cần rõ, với Hóa Lộc ý nghĩa cơ bản không là tiền bạc, mà là lợi lộc mang lại, biến hóa khác nhau khi giao hội phối hợp. Khi luận tử vi cần rõ ya nghĩa cơ bản của tiền bạc và vật giá trị, có tính tích lũy quý giá và trao đổi khi luận sâu. Khi Hóa Lộc giao hội đặc biệt đồng độ với Lộc Tồn ý nghĩa là tiền của, vàng bạc. Khi Hóa Lộc giao hội bố cục phát danh là lợi ích về danh thu về. Do đó cách chỉ tiền bạc hay là cách cục Song Lộc. Tham Lang ở đây nếu gặp Lộc Tồn chính là hình thành bố cục cát hung tương bán. Do Lộc Tồn có sự xung đột với Sát Phá. Nhóm Sát Phá Tham ưa thay đổi, lấy phá bỏ để thành tựu. Trong khi đó Lộc Tồn chủ bền vững, ổn định để phát triển. Bố cục này giao hội xung đột, khó thành cách cục. Với Song Lộc ngộ Sát Phá Tham có phần tốt hơn, đặc biệt trong trường hợp Sát Phá Tham độc tọa không giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm. Với tài cách thì Song Lộc ở đây nếu giao hội Tang Hư Mã biến hóa hợp cách, chủ hình thành bộ Lộc Mã giao trì ngộ Tham. Thực chất nhóm Tang Hư Mã hai sao Tang Môn hợp cách Lộc và Thiên Mã hợp với Lộc. Tang Môn chủ sụ cất giữ, cũn là cách tài không lộ, trong tối nên tài cách thực vượng. Như việc buôn bán nếu như bên ngoài thấy lợi của bản thân, một đồng lãi ba lộ ra bên ngoài rõ, hay những bí mật kinh doanh lộ thì tài suy. Cách cục Tang Hư Mã có tính che dấu, xã giao, thực hai sao Tang Môn và Thiên Mã đều hợp với Lộc nên thành cách. Do đó giao hội với Lộc Tồn và Hóa Lộc có dị biệt. Hoạch phát hoàn toàn khác nhau. Trong trường hợp này Lộc Mã giao trì hay hơn là Hóa Lộc giao hội Thiên Mã có Phượng Khốc. Với nhóm Tuế Hổ Phù ưa gặp Lộc Tồn chủ sự minh bạch bên ngoài, bố cục này tài cách không vượng như cách Lộc Mã giao trì. Tuy nhiên ở đây được bền vững và cả tài lẫn danh. Với Thái Âm hóa Quyền. Sao Thái Âm hóa thành Quyền hợp cách, chủ có khả năng dụng Sát, tuy nhiên hai cách cục Âm Dương Lương và Cơ Nguyệt Đồng Lương tính chất ưa ổn định, bình ổn. Với Thái Âm hóa thành Quyền có thể dụng được Kỵ Hình. Với năm Mậu Tuất, hóa khí của Hóa Khoa do Hữu Bật hóa thành. Cách Khoa Bật có tính chất cát hóa rất lớn, tác động mạnh với cả Lục Sát và Kỵ Hình. Cách cục Khoa Bật là bố cục tốt trong các hóa khí của Khoa, chủ sự trợ giúp, mang tính chất hóa Sát thành Quyền cách. Bộ Khôi Việt an tại cung độ Mùi Sửu. Nhóm Khôi Việt chủ quý, phát sinh, cần thiết tăng tính quan trọng của bố cục thành tựu. Khôi Việt chủ khác thường, tức vượt trội nếu giao hội với mệnh. Năm Mậu Tuất với nhóm Tuế Hổ Phù tại Dần Ngọ Tuất và Tang Hư Mã tại Thân Tí Thìn. 
Hai nhóm sao an theo Địa Chi này ứng hợp với tính chất cơ bản của tính cách. Với bố cục Tuế Hổ Phù và Tang Hư Mã đều ưa gặp Phượng Khốc, hình thành hai cách cục tốt là Tứ Linh và Mã Khốc Khách đều có thể thành tựu. Với vòng Lộc Tồn an tại cung Tị. Do đó nhóm Tị Dậu Sửu ứng hợp Lộc Tướng Ấn. Nhóm Hợi Mão Mùi ứng với Thanh Phi Phục. Nhóm Dần Ngọ Tuất ứng với Kình Hao và nhóm Thân Tí Thìn ứng Đà Hao. Do đó ở các tam hợp hình thành các cách cục đặc trưng. Với tam hợp Dần Ngọ Tuất hình thành cách Kình Tuế là cách cục tốt, đặc biệt là Kình Đại Tuế có Phượng Khốc là mệnh đứng quan trọng. Với tam hợp Thân Tí Thìn hình thành cách Đà Tang tính ám khá lớn, bố cục này do nhập cung độ La Võng, ở vị trí Thiên La nên cách cục này có phần bất lợi, chủ khó khăn phải chống chịu, cũng chủ dễ gặp sai lầm do nghe theo. Với tam hợp Tị Dậu Sửu hình thành cách Lộc Tướng Ấn ngộ Hồng Việt là cách cục khá hay với nhóm chính tinh ưa ổn định. Tuy nhiên tại đây Tử Vũ Liêm, Sát Phá Tham và Cự Môn đều không hoàn chỉnh, bất hợp cách. Ở vị trí này ưa gặp Thiên Hình thành cách Hình Ấn chủ ấn quyền. Với tam hợp Dần Ngọ Tuất hình thành cách Đào Khôi giao hội Thanh Phi Phục, bố cục này có tính chất tình cảm nặng, chủ đào hoa cách. Ở đây kỵ gặp Âm Dương Lương và Sát Phá Tham, Tử Vũ Liêm ngộ Sát, tính biến động lớn, bất ổn cách. 
Bố cục trên cố định giao hội với bố cục Chính Tinh là cách cục cơ bản, thứ tới Hỏa Linh Không Kiếp Kỵ Hình để luận cát hung sát cách. Với bố cục Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham mâu thuẫn, khó khăn khi xung đột tức tại cung độ Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu. Tại đây với biệt cách này tạo nên nhóm cách cục riêng biệt trong tử vi. Bố cục này khó đắc cách, tuy nhiên sức cát hóa khi được chế hóa rất lớn. Ở cách cục Cự Môn không hoàn chỉnh giao hội xung đột với Cơ Nguyệt Đồng Lương tại đây cũng vậy. Với cách cục Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm tại đây, cần thiết có nhóm Kình Hao hay Đà Hao, thứ tới nhóm Thanh Phi Phục, với nhóm Lộc Tướng Ấn là cách cục Quyền cách nhưng khó phối hợp thành cách. Trường hợp này Hỏa Tinh rất cần thiết cho nhóm sao này. Với tuổi Mậu nếu đắc Khoa Bật ngộ Hỏa Hình là cách cục hay khi Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm. Với cách cục Cự Cơ Đồng bố cục này ưa gặp Không Kiếp, kỵ gặp Hỏa Linh là cách xấu. Tùy từng bố cục luận phối hợp khác nhau. Bố cục Kình Đà tại đây với cách Kình cư Ngọ giao hội Tuế Hổ Phù không có Phượng Khốc nên không mấy tốt, cách Kình Tuế chủ cạnh tranh công khai, không được hưởng ứng, ngưỡng mộ. Trái lại Đà La nhập cung Thìn hình thành cách Lưỡng La có Hư Phá hại bản cung, giao hội nhóm Phượng Khốc và Tang Hư Mã mang ý nghĩa cát hung tương bán. Ở đây cách Đà Tang Khốc có tính chất thù oán, oan khuất. Cách cục Kình Tuế có phần tốt hơn. Với Cự Môn không Hóa Quyền mang ý nghĩa xấu. Với cách cục Khoa Bật khả giải. Khi luận tiểu vận các nhóm sao chính tác động lên lá số biến đổi bố cục, quan trọng cần rõ ý nghĩa của bố cục chính tinh, với lưu sao theo Can Chi năm tác động tới như một chuỗi hạt, nếu tác động tới đại vận thì biến đổi toàn cục, luận tiểu vận thay đổi. 

7 comments:

Unknown said...

Khó hiểu ghê luôn Bác ạ, vì Bác luận chung trong 1 bài mà nhiều cách cục khác nhau nên khá là rối. Cháu cần nhiều thông tin về Tham Vũ cư sửu, âm dương nghịch lý tức vòng đại hạn Cơ Lương, Tử Sát. Lá số của cháu khá giống với những nhân vật nổi tiếng về kinh tế, thương mại. Nếu có duyên Chú luận giúp cháu, vừa nghiệm lý cũng rất hay ạ.
Cháu cảm ơn Bác!

Le Nguyen Vu said...

Năm nay cũng là năm thứ 6 cháu được cơ may biết tới những bài viết tử vi đông a của bác. Cháu rất biết ơn vì trước đó cháu có đõ tử vi qua mạng và không thể luận được lá số vì những cách xem tử vi qua mạng. Cháu đã có thể xem được tử vi cơ bản của một lá số nhưng phần sâu của tử vi đông a huyền nhiệm nhưng khó nắm bắt được. Kính bác có sức khỏe dồi dào để chia sẻ những bài viết về kiến thức tử vi thực sự và cháu rất mong bác mở lớp nhận một số người muốn học tử vi chuyên sâu vì cháu rõ tử vi là cuộc đời, thời vận và khí hình, khuynh hướng dụng vận chính bản thân rõ nhất. Cháu đã thay đổi và nhìn cuộc đời có ý nghĩa hơn khi dụng trợ cách, khá thành công trong mong muốn của cháu. Kính chúc bác sức khỏe năm mới gia đình hạnh phúc ạ.

Luận Giải Tử Vi said...

Đây là bài tổng hợp một số cách cục chính của lưu cách năm Mậu Tuất nên người viết có luận sơ lược nhiều bố cục. Vũ Tham cách là cách cục bất ổn, mệnh tốt thì vượt qua khó khăn mà thành tựu lớn nhờ Sát cách, mệnh xấu bất trợ cách thì gặp nhiều biến động, tham muốn gặp trở ngại bởi hai nhóm sao xung đột. Với ngay cả trường hợp Vũ Tham ngộ Khoa Quyền Lộc cũng gặp rất nhiều trắc trở trong tình cảm và tài danh. Nếu không gặp vấn đề ở phần Nguyên Tắc Luận Giải Lá Số trong phần Bình Giải Lá Số cháu có thể đăng ký luận lá số với Tử Vi Đông A.

Luận Giải Tử Vi said...

Cảm ơn cháu đã có lời chân thành. Người viết sẽ xem việc đó khi gặp thời thì sẽ truyền lại cho một số người đã có kiến thức cơ bản về tử vi. Chúc cháu luôn có sức khỏe vui vẻ trong cuộc sống.

Unknown said...

Dạ Cháu có gừi email cho Bác rồi, Bác xem giúp Cháu nhé. Cháu cảm ơn Bác!

Anonymous said...

"Với tam hợp Dần Ngọ Tuất hình thành cách Đào Khôi giao hội Thanh Phi Phục"
Đầu tiên cháu xin cảm ơn bài viết rất bổ ích, rõ ràng và dễ hiểu của bác, và cháu xin phép hỏi là với đoạn quote trên thì phải là tam hợp Hợi Mão Mùi chứ ạ ?!
Với tam hợp này của cháu có chính tinh là Âm Dương Lương (Â, D hãm) giao hội với Kình Không Kiếp, Hình, Linh, vậy tính bất ổn mà bác đề cập có ý nghĩa cụ thể như thế nào ạ.
Cháu xin hỏi thêm nữa về tam hợp này, cụ thể là Nguyệt hạn tháng 2 âm lịch của cháu rơi đúng vào cung Mão (cung Bào) có Thái Âm, Quyền, Đào, Khôi, Tướng-Binh, gia Không Kiếp Hình Kình (Nguyệt tướng là cung Dậu), thế là ngay đầu tháng cháu đi trên đường và gặp lại người yêu cũ sau 5 năm trong khi trước đó cháu chưa bao giờ nghĩ hay có ý định gặp lại, không biết điều này có phải là ứng nghiệm trong cách cục của Tử Vi không ạ. Nếu giả sử cháu kết nối lại mối quan hệ đó thì sẽ có vấn đề gì không ạ (hiện cháu vẫn độc thân).

Luận Giải Tử Vi said...

Cảm ơn cháu đã đóng góp người viết liệt kê theo thứ tự lại nhầm vị trí của Hợi Mão Mùi với Thanh Phi Phục thành Dần Ngọ Tuất.

Chữ bất ổn của Âm Dương Lương lại Âm Dương tối tại đây ở Kình Hình Kiếp có Không. Nhóm Âm Dương Lương khác với Cự Nhật luôn có khó khăn bất mãn cần phản đối do chuyên môn. Cách cục Âm Dương Lương chủ sự ôn hòa, tình cảm nam nữ bình ổn, Lương là may mắn cũng đảm bảo cho bố cục Âm Lương âm thầm được hưởng che chở. Khi giao hội với Kình Hao là biến đổi, ở đây lại là Kình Hình chủ tính chất trở thành tranh đoạt và phản kháng, tính ổn định về tình cảm và về cuộc sống mất đi. Với Không Kiếp tại đây giao hội Kình Hình tăng tính bất ngờ, Sát cách như vậy bất hợp cách với Âm Lương, hợp với Thái Dương. Với Âm Lương nếu dụng Sát cách thì Đà Khốc Kỵ được chế hóa dễ thành tựu hơn. Bất ổn ở đây là tình cảm và cuộc sống, quan hệ.

Nếu gặp lại ở Nguyệt Vận thì đa phần do tổ hợp hình thành bố cục quyết định cách, bất luận mệnh thân ở vị trí và ý nghĩa đều hình thành bố cục này. Âm Dương Lương ngộ Tồn Đào là kỷ niệm, dấu ấn trước đó. Ở đây cách cục Kình Đào là duyên cách, bố cục Âm Dương Tồn Đào có Không Kiếp bất ngờ chủ mối quan hệ, dấu ấn cũ. Nếu ở đây chủ tinh là Tham trong cách Sát Phá Tham thì không gặp người mà tạo tác tham muốn thuở trước. Nguyệt vận hình thành bố cục quyết định như vậy là ứng cách. Thông tin như vậy thì luận khó có cơ sở để định cách.