Wednesday, October 3, 2018

Niềm vui và tài danh trong cuộc đời.
Quy luật lão bệnh là thường của nhân mệnh. Rất cảm ơn những đạo hữu đã hỏi thăm sức khỏe của người viết. Có một số hỏi đáp người viết tới hộp thư nhiều ngày nhưng chưa thể giải đáp kịp thời hoàn toàn mong được thông cảm. Quyền là khả năng định đoạt của mỗi mệnh cách tùy vị trí gánh vác đảm nhiệm hoặc khả năng chi phối của bản thân. Quyền luôn hàm chứa Sát tính, phát khởi do tham muốn để giữ vững phát triển. Quyền tồn tại là gốc thâm sâu của bản tính. Quyền lực, quyền hạn là do phát triển. Trong tử vi hóa khí của chính tinh thành Hóa Quyền biểu hiện rõ nhất về tính chất. Quyền hạn liên quan tới vị trí xã hội, vị trí nhiệm vụ trong xã hội của mệnh tạo và phát khởi một phần do khuynh hướng của xã hội. Quyền căn bản là tồn tại. Quyền hạn lớn nhất là lệnh sinh sát với nghĩa nghịch. Tứ Hóa gồm Khoa Quyền Lộc Kỵ không chỉ biểu thị bởi hóa khí trực tiếp của chính tinh hay trợ tinh mạnh Xương Khúc Tả Hữu. Toàn cục các tinh đẩu đều phân ý nghĩa của Lộc Quyền Khoa Kỵ. Vạn vật do xung đột khởi nguyên của phát động biến chuyển. Vàng tính trường tồn do ít biến động. Tiền hay vàng là thứ trao đổi, thực hiện khởi nguyên chuyển động. Lộc chính là lợi lộc, có tính thu về, giá trị trao đổi. Lộc có động thì thành kim tiền. Do đó Lộc Mã giao trì mang ý nghĩa tài sản là vậy. Quy ước chung trao đổi không mang tính cố định, thực chất cũng chỉ biến động do chính nguồn cung cấp và tham muốn, cầu của con người. Tiền của một đất nước suy yếu không còn nhiều giá trị như ban đầu. Tiền của đất nước vững mạnh có giá trị rất lớn. Cũng vậy, vũ khí trong giai đoạn hòa bình không có trị giá lớn như trong giai đoạn chiến tranh. Lộc Mã giao trì đắc cách là kẻ mua rẻ và bán đắt hoặc giữ lại giá trị lâu dài. Thực phú định cách cục có phần ngôn từ hán nghĩa nên có phần tượng trưng. " Lộc Mã giao trì phát tài viễn quận". " Lộc Mã giao trì chúng nhân sủng ái". " Thiên Lộc Thiên Mã tối hỉ giao trì". Lưu ý cách cục này thực tế là bố cục Tang Hư Mã giao hội Lộc Tướng Ấn mang ý nghĩa phối hợp rộng. Phú cách hay Tài cách thực tế là cách cục của dịch lộc. " Tử Phủ Kình Dương tất cự thương". Bố cục này khi dụng Tài cách mang ý nghĩa kinh thương, có tính đại diện tổ chức. 

Các cách cục Tài cách phân rõ về bản chất, cũng như các chính tinh hóa khí thành Hóa Lộc mang ý nghĩa riêng biệt. Người luận tránh định cách sai thì xét bố cục khó khăn. Như bố cục Lộc Mã giao trì phân Hóa Lộc và Lộc Tồn tính chất khác nhau hoàn toàn. Cũng không chỉ các sao mang tính chất tài sản định Tài cách. Tham Hỏa đồng độ là cách cục đặc biệt mang ý nghĩa tham muốn vật chất, lấy kim tiền làm động lực do tính trao đổi mặt giá trị. Đặc biệt Tham Hỏa hội Tam Không có Tồn Ấn là cách cục Tài cách cực vượng song hành với nội tâm biến động lớn, khi tham muốn cực độ, khi lòng tham không còn tồn tại. Tùy bố cục phát khởi biến động tư tưởng theo vận. Hoạch phát hoạch phá tài danh ứng hợp bố cục này do chế dụng của toàn cục. Nhầm lẫn với cách cục khuynh hướng Tài Quan gây tai họa lớn khi định cách lá số tử vi. Trong các cuộc chiến thì mỗi bên đều là chính nghĩa. Các bên đều mang lý do cao lớn để tác động tư tưởng, khiến hi sinh tính mạng của binh sĩ. Trước là chế độ phong kiến với tư tưởng trung nghĩa, lấy ơn ban phát cho dân, đất đai để phong lập tước vị. Tài Danh tức thụ ấm đương hiện. Tại đây Quan cách dẫn hóa Quyền cách và Tài cách. Trong thời kỳ xã hội giai đoạn khác nhau phân định sai khác về toàn cách cục ứng hợp. Giai đoạn phong kiến là quyền tập trung, dẫn tới dòng họ khai công thụ hưởng tập ấm quan trọng. Tài Cách phát khởi do Quan Cách mạnh hơn do kinh thương. Lấy đất đai làm tài nguyên quan trọng do nông nghiệp đứng đầu. Người thậm thâm về dịch lý rõ về biến dịch lý của toàn xã hội ở vận nước tác động tới toàn thể bên trong. Do tính vận hành từ lớn tới nhỏ về chính sách. Khi biến chuyển dịch thì cơ hội phát sinh, nguy cơ cũng đồng thời phát khởi. Thiên cách do tính quy luật của dịch lý mỗi mệnh số là sinh lão bệnh tử. Sau mỗi giai đoạn lịch sử xã hội lại biến động, từ tầng lớp cao nhất tới thấp nhất, dịch lý biến động không ngừng, từ thay đổi về trật tự, thể chế, cơ may, tai kiếp do mỗi mệnh cách đứng đầu, tổ chức từ tập hợp những mệnh cách đứng đầu, toàn xã hội cũng vậy, lại tác động từ bên ngoài. 
Do mỗi bản thể mệnh cách tư tưởng biến động, do đó xã hội biến chuyển không ngừng. Những may mắn và tai kiếp. Nhiều bệnh có thể chữa được do khả năng trình độ y học điều kiện của mỗi quốc gia. Mỗi vận làng, vận nhà cũng vậy. Nơi phát triển hơn chữa bệnh tốt hơn. Nơi kém phát triển mệnh cách có thể tuyệt mệnh vì bệnh không chữa kịp thời hoặc không đủ khả năng cứu chữa. Cũng vậy, vị trí địa lý có giá trị lợi ích có thể gây ra sự tranh giành giữa các quốc gia lớn. Hiện tại thông tin phát triển người nghiên cứu có thể hiểu rõ. Trong nạn đói năm Ất Dậu là cách cục như câu " Cầm vàng nhìn đói". Tính quy đổi của vàng không còn tính giá trị như ban đầu do tính biến động của thiếu hụt lớn lương thực. Người đứng đầu xã hội cũng không thể nằm ngoài chữ lão, bệnh và tử. Khi đắc tài danh là thỏa nguyện tham muốn. Thực tế nguyên bản cũng không nằm ngoài tham cầu. Tuy mỗi mệnh tạo mà tham cầu khác nhau. "Ta dại ở rừng núi, người khôn tới chốn lao xao". Tham muốn trong Đào Hoa cách khi định Tham Hỏa Đào Tồn phân biệt khuynh hướng cũng vậy. Tham khởi dụng từ Hỏa. Có tính dẫn hóa mạnh tới loạn động. Kẻ đứng đầu về địa vị hay kẻ có tài sản lớn nhất không phải là kẻ có niềm vui. Hỏa vượng hóa Sát là nội tâm thường bất định. Cũng khởi do tham giữ, tham cầu với sự rời bỏ bởi luật sinh, lão, bệnh, tử khiến nội tâm loạn động. Trong thời của biến đổi về nội tư tưởng bản thể mệnh cách và toàn tư tưởng của xã hội hướng tâm tới thụ hưởng vật chất hợp hóa với tài danh. Các tư tưởng tôn trọng, đánh giá biến hóa vậy. Giá trị xã hội thay đổi thì đạo đức ắt dời đổi. Như trong cách cục Tử Vũ Liêm với Tử Vi đường lối, lý tưởng, định hướng thay đổi tư tưởng thì chuẩn mực đạo đức tức Liêm Trinh thay đổi. Nhân mệnh được thất thập đã là quý. Ngũ niên thì thân tâm suy tổn. Với thời gian ngắn trải qua như cõi mộng thoắt đã tới lục tuần. Tiền nhân nghiên cứu uyên thâm gốc rễ mệnh lý thường đứng bên ngoài nhìn vào cuộc sống. Mỗi nhân mệnh đều có một may mắn là giai đoạn an vui, hạnh phúc, được đáp ứng tham muốn nhất thời. Mỗi nhân mệnh đều có một điều không may là suy yếu, bệnh hoạn và giai đoạn tử tuyệt. Sinh tuyệt là tính công bằng của thiên địa.

0 comments: