Friday, October 7, 2016

Lá số Cự Cơ Mão Dậu p2
Lá số Cự Môn và Thiên Cơ đồng cư Mão Dậu p2


Cung an Thân là cung quan trọng hơn cung Mệnh, thể hiện tính chất thay đổi của Bản Tính qua sự tác động thời gian. Cung an Thân trở nên quan trọng khi thân thể phát triển hoàn chỉnh, cung này có sự tác động tới tính cách và gắn liền với cung Mệnh không thể tách rời, cùng thể hiện ra ngoài tính cách mỗi người. Vậy nên có thuyết cung an Thân là hậu vận, bắt đầu từ 32 tuổi. Một cung Mệnh xấu và cung Thân tốt cho thấy tính cách khi phát triển về sau càng hướng tới thành công, tất nhiên là việc ở cung Đại Hạn chi phối chủ yếu về thành công của con người. Với cung an Thân có Thiên Lương cư Tị ngộ Trường Sinh gia Đà Khốc Xương Khúc Khôi Đại Tuế Phượng Ân Quý Lộc Mã là cách cục khá tốt đẹp cho Thiên Lương, chủ bản thân có sự may mắn lớn về thân phận, cũng là cách về sau được hưởng thụ phúc ấm tổ tiên vì Thiên Lương tốt đẹp cư Phúc Đức. Xét về nội tâm, Mệnh có Cơ Diêu Triệt là cách ham muốn tình dục lớn, tam hợp có Kình Dương càng mạnh hơn, gia bộ Kỵ Hình Việt Linh dễ vi phạm pháp luật vì ham muốn này. Tuy nhiên với cung an Thân là Thiên Lương cư Phúc Đức tốt đẹp khiến đương số kìm chế, gặp may mắn không xảy ra chuyện trong khi nhiều lúc không kiềm chế được bản thân. Cách cục Lương cư Tị Hợi các sách viết về việc nam lãng đãng, nữ đa dâm là võ đoán, cách này cần thêm nhiều yếu tố mới có thể luận như vậy. Một cung Thân tốt, cung Mệnh không quá xấu là yếu tố tốt để thành công, hơn hẳn cách Mệnh tốt mà Thân xấu. Không chỉ cung Thân có tác động tới tính cách, bản tính của cung Mệnh. Ngược lại, các thói quen, tính cách tốt xấu của Mệnh cũng ảnh hưởng mạnh tới cung Thân. Như việc Mệnh có cách vi phạm pháp luật nghiên trọng dẫn tới cung Thân cũng bị ảnh hưởng vì thân thể bị giam cầm, còng giữ. Cung Mệnh có yếu tố tiên quyết thành bại hơn cung Thân, nhưng xét về mặt sống chết, hoặc về tính bình thường thì Thân và Hạn quan trọng hơn Mệnh. Sao Thiên Lương, Thiên Đồng rất hỉ gặp Trường Sinh, chủ phúc ấm dày. Cung Thiên Di tại bản cung là VCD có nội là Âm Dương Lương, ngoại là cách Cự Cơ Đồng. Bộ sao Âm Dương Lương hoàn toàn tốt đẹp, nhưng tại vị trí này gặp thêm Cự Môn ngộ Diêu Kỵ ở đối cung hình thành cách Tam Ám Diêu Đà Kỵ, cách Tam Ám làm xấu cung Thiên Di, chủ ra đường thường vướng thị phi, bị tụ tập tức cách CỰ CƠ ĐỒNG nói xấu sau lưng. May còn Phượng Các tại bản cung nên đa phần lời nói không hay là do ghen ghét với tài năng mà ra. Trên lá số này bản cung Tài Bạch và cung Thiên Di bị bộ sao Tam Ám xâm phạm. Tam hợp Phúc Phối Di là tổ hợp cung trọng điểm khi gặp bộ Tuế Hổ Phù, Khôi Việt, Đại Tiểu, Sinh Vượng, Tuần. Vì vậy hạn đến tổ hợp này chú trọng cả lưu phi tinh về có tác động rất lớn tới cách cục.


Một lá số Tử Vi tốt đẹp tức số mệnh tốt phải có toàn bộ 12 cung không có khuyết điểm nặng nề khiến Mệnh gặp họa lớn khi lưu động tới cung số ấy. Mệnh phải tốt nhưng không tập trung hoàn toàn các cách cục tốt tại Mệnh dễ dẫn đến cách tử vong khi nhập hạn ngoài tam hợp vì hội tụ rất nhiều hunv tinh tại đây. Mệnh Thân Hạn phải cần có điểm nhấn, tức các cách cục dụng được hung tinh mới luận là số quý vì hung tinh bị trấn giữ, đắc dụng không gây hại thì hạn đến không gặp lo lắng hung họa. Như cách THAM ngộ Hỏa Linh là cách tốt đẹp chủ ý chí tham vọng làm giàu hoặc tham vọng quyền lực là cách dụng được hung tinh. Trái lại cách CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG ngộ Hỏa Linh là cách xấu, có hiểm họa ẩn tàng, nhưng nếu lại có các bàng tinh hợp với Hỏa Linh lập thành cách lại chuyển tốt như cách LINH KỴ QUYỀN, cách HỎA TINH ngộ LỘC. Cung Hạn là kết cục cùa Số Mệnh trong quá trình phát triển, đây là cung thể hiện mặt tích cực nhất cung Tử Vi, tức thể hiện sự bình đẳng về các cơ hội thành công khi gặp thời thế của Mệnh tạo. Mệnh Thân dù rất tốt đẹp, nhưng đáo hạn Sát Phá Tham gia Hình Kỵ Không Kiếp Linh là cách tử nạn rất dễ gặp. Mệnh và Thân tốt nhưng hạn xấu vẫn phải chết. Trên thực tế có rất nhiều cách chết. Vì vậy, không có lí do gì hạn gặp Cơ ngộ Khôi Việt Song Lộc Tả Hữu lại không phát phú nhanh chóng dù cung Mệnh xấu. Cần phân biệt thêm cung Mệnh xấu và Mệnh ( Số Mệnh ) xấu. Với số mệnh xấu là kẻ cả đời không thể ngóc đầu dậy, thuộc cách bần hàn. Và cung Mệnh xấu có thể phát tài hoặc địa vị khi hạn tốt đến. Tất nhiên việc theo đuổi công danh hay tiền bạc đều qua quan niệm của mỗi người, nhiều kẻ có tài chọn cách sống cuộc sống bình dị vui vẻ. Và một cái hay của cách Cự Cơ để được luận là cách có thể phát phú khi có bộ Sát Phá Tham đắc ý vì Tiền Bạc bên ngoài, lại hạn Nhật Nguyệt giáp Vũ Phủ và hạn Vũ Phủ đều là tài cách. Khi Cự Cơ ngộ Song Hao tức Sát Phá Tham ngộ Lộc Tồn thì Vũ Khúc Thiên Phủ có Thanh Long, nếu Sát Phá Tham ngộ Phi Phục Thanh thì Tử Phủ Vũ Tướng Liêm có Lộc Tồn là cách Tài Tinh Trùng Điệp. Mệnh Cự Cơ ngộ Song Hao đắc ý là mệnh kinh doanh hoặc theo công danh đều luận tốt, nếu theo công danh chú ý đến tính lãnh đạo, cầm đầu của Cự Môn. 

0 comments: