Wednesday, October 12, 2016

Luận cung Thiên Di

Các tính chất của cung Thiên Di


Cung Thiên Di là cung xung chiếu với Mệnh, có tính quan trọng chỉ sau Mệnh Tài Quan. Biểu hiện cát hung khi tính cách của Mệnh tác động ra bên ngoài và những tác động ngược lại đối với Mệnh. Cung Thiên Di là cung xung chiếu của Mệnh, là sự bên ngoài đánh giá về Mệnh, phân biệt rõ ràng các trường hợp sao đi theo bộ như Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt ở Thiên Di và các sao có tính chất trái ngược khi xung chiếu như Thanh Long Bệnh Phù, Thái Tuế Thiên Hư, Tang Môn Bạch Hổ. Với một sao tam hợp, một sao xung chiếu trong bộ thuộc cách củng chiếu có tính chất riêng khác với tam hợp và tọa thủ tại bản cung. Một số trường hợp củng chiếu hay hơn tọa thủ Mệnh. Không phải xem Tử Vi phải nhìn trọng yếu hoàn toàn về cung Mệnh, quan trọng là cả 12 cung và quá trình vận hành của Mệnh có thực sự đi theo chiều hướng phát triển, như các cách phát tài nếu hai đại hạn tiếp theo Mệnh chủ về tài là cách cục tốt đẹp, nếu theo đường quan lộc phải xem xét luận kỹ càng, chưa hẳn tốt hoặc họa. Thiên Di cung là cung tam hợp với cung Phúc Đức và cung Phối, do vậy với Nữ Mệnh quan trọng hơn Nam Mệnh. Tam hợp Phúc Phối Di là cường cung mà cung an Thân có thể cư tại các vị trí này. Cung Phúc Đức thể hiện tầm quan trọng trong việc phúc họa, tình hình, sự quan tâm giúp đỡ của họ hàng với bản thân và ngược lại. Cung Phúc Đức rất kỵ gặp phải cách xấu như Địa Kiếp tọa thủ là cách hữu tai, lắm nạn. Cung Phối thể hiện tầm quan trọng với bản thân vì người phối ngẫu khi trưởng thành luôn ở bên cạnh ta, các cường cung đa số thuộc về bản thân là chủ yểu, Phối Ngẫu tốt thuộc cách vượng phu ích tử mệnh dễ thành công, hoặc là nam thì có chí hướng tiến thủ, thành công, có địa vị là tốt. Vì vậy cung an Thân cư ở các vị trí ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân và mang tính cá thể, liên quan mật thiết nhất với bản thân. Cung Thiên Di tốt bên ngoài đánh giá ta tốt, cũng là cách gặp niềm vui, phát tài, phát danh, học được kinh nghiệm, kiến thức ảnh hưởng lớn đến tính cách của bên ngoài tạo ra. Mỗi người ra đường đều để ý đến các việc khác nhau, và thay đổi tính cách cũng khác nhau. Như việc ra đường ta để ý đến cách kinh doanh của mỗi gia đình để học hỏi, trong khi người khác để tâm tới việc khác như bụi bặm, việc mất vệ sinh, hoặc đưa cái chú ý về cái xe đẹp,.. Là một trong nhiều cách Mệnh và Di phối hợp. Nếu cả hai cùng tốt ra ngoài học được điều hay, có người ngưỡng mộ, yêu quý. Trong trường hợp một thứ xấu tức xảy ra vấn đề khi giao tiếp bên ngoài. Cung Thiên Di cũng thể hiện khi con người bước đến cung Phối hoặc hạn cung Phúc vì đến tuổi trưởng thành cần có mối quan hệ xã hội. Trong thực tế ngày nay việc cung Thiên Di ngày càng cần thiết vì giao lưu rất nhiều. Trong các trường hợp xa xứ làm ăn, học tập thấy rõ tác dụng khi cung Thiên Di tốt xấu. Mệnh xấu Di tốt thường là cách li hương cầu thực mà tốt lên. Một số chính tinh như Thiên Lương ở cung Thiên Di là cách ra ngoài được giúp đỡ, được chỉ bảo để tăng hiểu biết tránh khỏi tai họa. Đặc biệt sao Thiên Lương ở cung Thiên Di thuộc cách may mắn như được phù hộ vì có lúc thoát nạn trong phút chốc như thực tế ta thường gặp là may mà được khuyên bảo về nhà gặp ngay tình huống nguy hiểm để biết cách xử lý.
" Lương xung tọa thủ kiêm thọ ấm".
Thiên Di là một cung rất cần sự tốt đẹp, nhưng cần lưu ý một số sao xung chiếu có đặc điểm trái ngược với Mệnh như sao Bạch Hổ và Tang Môn, Lộc Tồn và Phi Liêm. Tùy theo cách cục mà Mệnh có thường Mệnh cần thiết tốt hơn cung Di vì tất cả các cung còn lại đều được chi phối bới bản tính của cung Mệnh.


Các sao chủ công danh và quyền lực hoặc hóa khí như Hóa Khoa và Hóa Quyền cần thiết có mặt tại bản cung hơn tam hợp và tam hợp hơn xung chiếu vì chủ thể hiện sự thành công của bản thân không nên để ở vị trí bên ngoài. Như sao Hóa QUYỀN chủ quyền lực nhập Mệnh là cách bản thân tạo ra uy quyền bởi bản tính nghiệp tạo bới chính tinh. Nếu ở cung Tam Hợp tức Tài hoặc Quan có QUYỀN là cách sử dụng tiền bạc hay quan chức để tạo nên quyền uy. Trong trường hợp ở cung Thiên Di vẫn khá tốt đẹp, chủ quyền lực bên ngoài mang vào để ta thi hành nếu Mệnh xấu hoặc bản thân ra ngoài được mọi người tín nhiệm. Cách QUYỀN ở cung Thiên Di không phụ thuộc bản thân bằng cách cư Mệnh hoặc ở tam hợp Tài Quan, tức đụng đến tính cách là quyền uy, ta đụng đến tiền là có Quyền, đụng đến công danh là có Quyền. Cũng chính là cách mang ý nghĩa thành công về tiền bạc và địa vị. Trong trường hợp đi qua câc đại hạn, Hóa QUYỀN tại tam hợp hoặc bản cung Mệnh phát huy hiệu quả, nếu ở cung Thiên Di chỉ tốt khi ra ngoài. Tuy nhiên một số sao xung tốt hơn tại Mệnh. Như hung tinh ở vị trí xung đỡ xấu, sao Phượng Các tại vị trí xung chủ ra ngoài được ngưỡng mộ. Cách TỌA QUÝ HƯỚNG QUÝ của Khôi Việt tốt hơn ở vị trí tam hợp. Tùy vào ngành nghề cũng phân ra các cách cần thiết ở cung Thiên Di. Như kinh doanh có Vũ Khúc hoặc Thiên Lương xung là cách tốt. Thiên Di nếu có bộ Không Kiếp tọa thủ nhiều khi xấu hơn bản cung, vì Thiên Không là ngôi sao chủ bất ngờ. Nếu Không Kiếp tại Mệnh có thể bản tính ta xấu, quan trọng là tính chất thiên về bất ngờ khi ra ngoài của Thiên Không.
" Thiên Di tối kỵ Kiếp Không lâm vào".
Sao Thất SÁT dù gia cát xung, tức Mệnh là Thiên Phủ vẫn xấu. Vì vậy Thiên Phủ là ngôi sao cẩn trọng, chủ che dấu.

0 comments: