Saturday, October 29, 2016

Một số tính chất bộ Không Kiếp trong tử vi

Một số tính chất về bộ sao Không Kiếp trong Tử ViTử Vi luận bộ Thiên Không Địa Kiếp an theo tháng sinh là bộ sao phản tác dụng lớn nhất qua câu phú " Không Kiếp là tối hung thần, đóng đâu tại đó mười phần hiểm nguy. Duy Tị Hợi miếu vì, hoạch phát hoạch phá tựa thì sấm ran". Bộ Không Kiếp là hai sao thuộc cách Đại Sát Tinh vì rất dễ gây nguy hiểm lớn đến cả tính mạng khi không hợp cách tại Mệnh hoặc Hạn. Thiên Không Không Vong và Địa Kiếp Chi Thần là sự hỗn loạn của Âm Dương, ở tháng Tị và Hợi là hai tháng sao này đồng độ. Tháng Tị là khởi vượng của Hỏa và tháng Hợi là khởi vượng của Thủy. Bộ Không Kiếp đầy đủ có đặc tính rất nổi bật là sự bất ngờ có hoặc không, được hoặc mất rất rõ ràng. Hầu hết các Chính Tinh khi gặp Không Kiếp đều phải luận theo tính chất mất và được của bộ sao này. Không Kiếp là bộ sao an theo Giờ Sinh, có thể lấy tháng sinh và trục Tị Hợi để an hai sao này trên lá số. Bộ Không Kiếp hiện trên cung Mệnh khiến đương số bị phụ thuộc hơn về các biến động của xã hội, trời đất. Địa Kiếp chính là kiếp nạn mắc phải, nhưng kiếp nạn hay số kiếp luận khác nhau về sự tốt xấu, khi tốt là kiếp số khiến chúng ta phải gánh vác địa vị cao, phải đảm nhiệm trọng trách lớn, là số kiếp của mỗi người. Khi Địa Kiếp xấu chính là tai kiếp, kiếp nạn mà ta phải gánh chịu như kiếp nô lệ, kiếp vô sản. Địa Kiếp là sao liên quan đến số kiếp nên mặc định có tác động lớn hơn cả Chính Tinh. Thiên Không là sao chủ sự bất ngờ, khi đơn thủ luận khác hoàn toàn khi đi với Địa Kiếp. Thiên Không chính là sụ bất ngờ tác động lớn hơn cả Chính Tinh, khiến Chính Tinh và Bàng Tinh phối hợp thay đổi đáp số sau khi tổ hợp ra ý nghĩa. Tính bất ngờ của Thiên Không đa phần theo chiều hướng xấu vì sẽ tìm được vị trí có cả bộ Không Kiếp. Bộ Không Kiếp là bộ sao xấu trong đa số trường hợp, nhưng khi đã thành cách lại là cách thành công không thể ngờ, đây là bộ sao giá trị cho các cách bạo phát tròn thời gian rất ngắn gây bất ngờ cho tất cả mọi người, là chuyện khó tin. Mệnh Không Kiếp sinh tháng Tư và tháng Mười đều có đặc điểm tượng trưng bởi tính cách ẩn và hiện. Bộ Không Kiếp thường được các sách luận đúng về tính chất bất theo quy tắc, khả năng suy nghĩ táo bạo và khuynh hướng khác truyền thống là đặc điểm quan trọng. Khi tìm hiểu bộ Không Kiếp rất đơn giản vì nhiều người nổi tiếng thành danh sinh hai tháng này, và do bộ sao này tác động mạnh ngang ngửa hoặc hơn Chính Tinh nên tính chất bộc lộ rõ rệt. Mệnh Không Kiếp có hai dạng là có Sát Tinh kích phát tiềm lực của Không Kiếp và dạng bị Không Kiếp tác động tạo nên họa hại.Không Kiếp hỉ được cư Tị Hợi nhập Miếu Địa khi đồng cung tại Tị Hợi thủ Mệnh hoặc xung chiếu ở đối cung đều thuộc cách này, nếu không bị gia Hình Kỵ hoặc các bộ sao xấu như Tam Ám, các sao kỵ như Lộc Tồn, Đào Hồng, là cách hoạch phát lớn. Nếu Mệnh có Sát Phá ngộ Không Kiếp cư Tị Hợi là cách hung tinh được chế hạn vận mang tính thăng trầm lớn, nếu có TRIỆT ở bản cung hoặc được Khoa Quyền đến Tả Hữu là cách tốt đẹp. Không Kiếp nhập Miếu hỉ nhất được Sát Phá, kế đến Thiên Tướng và Cự Môn. Về bàng tinh gặp Triệt đến Tả Hữu và Binh Tướng đều tốt. Không Kiếp tại Tị Hợi nếu tại Đại Hạn cũng cần thiết Mệnh phải có các sao cần gặp và tránh tụ tập hung sát tinh như Kình Đà Hỏa Linh Kỵ Hình tại cung hạn gây biến đổi tính chất, nguy hiểm tới Mệnh. Không Kiếp thường được luận đắc địa tại Dần Thân là vị trí ít gây họa hơn tam hợp. Với Dần Thân mệnh có Địa Kiếp tốt hơn gặp Thiên Không, ở đây kỵ gặp thêm các bàng tinh không hợp. Bộ Không Kiếp rất khó thành cách, gặp Hóa Kỵ hình thành cách Kỵ Kiếp, gặp Đà La hình thành cách Đà Kiếp, gặp Lộc Tồn hình thành cách Tồn Không và Tồn Kiếp. Với Không Kiếp cần gặp sao phù hợp và tránh các sao kỵ gặp nên khó tốt đẹp. Một Sát Phá ngộ Không Kiếp Đà không luận là xấu. Cự Môn ngộ Không Kiếp là cách cục có tư tưởng khác thường, Cự Môn là ngôi sao chủ miệng, cũng là ngôi sao chủ tư tưởng khi gặp Hóa Kỵ thành cách Cự Kỵ là cách hung vì Hóa Kỵ chủ lo âu, bất ngờ. Cự Môn gặp Không Kiếp, đặc biệt là khi Không Kiếp nhập miếu hoặc đắc là cách hay, nếu có thêm Khoa Quyền Lộc chủ thượng cách, lưu ý phải tránh ngộ Hóa Kỵ hình thành cách Cự Kỵ và Kỵ Kiếp xấu phá hỏng toàn bộ cách cục. Trong các Chính Tinh ngộ Không Kiếp kỵ nhất là Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Đồng, Thiên Cơ. Một số kỵ Địa Kiếp hơn Thiên Không và ngược lại. Bộ Không Kiếp cần hiểu rõ tính chất cơ bản để tránh luận đoán sai, khi Mệnh Hạn có Không Kiếp tại thế xấu nên dùng Tĩnh chế Động nếu không dễ gặp cảnh bị rơi vào bẫy, ví như các trường hợp đột xuất không ngờ đến mà gặp họa như tai nạn lao động, Không Kiếp khó đề phòng do tính Bất Ngờ của sao Thiên Không và họa kiếp do Địa Kiếp gây ra. Nếu thuộc cách đề phòng tốt là cách thành công đến.

0 comments: