Monday, October 10, 2016

Thiên Phủ Sửu Mùi thủ mệnh
Thiên Phủ độc tọa tại vị trí Sửu Mùi

Thiên Phủ thuộc bộ Phủ Tướng là một trong các chính tinh có nhiều đặc điểm tốt trong tử vi. Thiên Phủ thường được gọi là Đế Tinh cùng sao Tử Vi vì dẫn đầu một nhóm sao gọi là chòm Thiên Phủ. Thiên Phủ và Thiên Tướng luôn tam hợp dẫn đến tính chất đặc biệt của tổ hợp này. Thiên Phủ không giao hội với bộ Tử Vũ Liêm, trong khi đó Sát Phá Tham xâm phạm Tử Vi hình thành cách TỬ THAM không mấy hay đi cùng với Liêm Sát và Vũ Phá. Thiên Tướng độc tọa ở cung Tị Hợi, cung còn lại VCD có Tử Tham xung. Cách cục Thiên Phủ cư Sửu Mùi không mấy hay vì không hình thành các tổ hợp về tiền bạc và cả địa vị. Thiên Phủ và Thiên Tướng đều không hóa khí, cung còn lại VCD khiến Mệnh khó nổi danh. Nói chung nếu tại vị trí này Thiên Phủ không gặp các cách tối kỵ đều đa số chủ thọ, đặc biệt khi Thân và Mệnh đồng cung. Thiên Phủ là ngôi sao chủ quản lý, mệnh có Thiên Phủ hợp các vị trí giám sát, quản lý. Thiên Phủ là bao phủ, được gọi là cái kho. Mệnh có Thiên Phủ hỉ gặp tài tinh Lộc Tồn, Hỏa Lộc hoặc Vũ Khúc là cách phát phú ông. Thiên Phủ nhập Mệnh đa phần có tính cách cẩn thận, ổn trọng.
" Nam Thiên Phủ giao long vãn uyên".
Đây là câu phú thường gặp khi nhắc đến ngôi sao này. Thiên Phủ là ngôi sao quản lí, luôn có Thiên Tướng chủ hỗ trợ ở tam hợp. Cách Phủ Tướng cần thêm bộ Tả Hữu để gia tăng tính thực trong công việc quản lí. Hai sao Tử Vi và Thiên Phủ rất cần có Tả Hữu giúp sức, nếu không khó thành tựu. Ở cung VCD có Tử Tham xung là cung hạn mang tính quan trọng của cách cục. Cách Thiên Phủ độc tọa ở Sửu Mùi là cách cục khá dễ luận giải vì không có sự giao hội của các chính tinh mà chỉ có hai chính tinh. Thiên Phủ như tất cả các sách đều viết tối kỵ gặp Triệt, thứ đến là Thiên Không và Tuần. Ngộ Nhị Không hay Tam Không mức độ nguy lớn vì Thiên Phủ tối kỵ gặp Không Vong, khi đó chữ Thọ của cách này khó đạt được. Thiên Phủ là ngôi sao hợp với Tứ Sát Kình Đà Hỏa Linh, các hung tinh này tạo lực kích phát để Thiên Phủ trở nên quan trọng hơn. Thiên Phủ tại vị trí này giáp bộ Nhật Nguyệt nên cư Sửu tốt hơn ở vị trí cung Mùi vì được bộ Âm Dương sáng. Thiên Phủ được bộ Nhật Nguyệt giáp nên có được tính phòng bị cao, bản tính cũng là ngôi sao chủ ẩn nên tối kỵ bị Triệt án ngữ. Thiên Phủ tượng là ngôi nhà lớn, dinh thự, ở cung Điền Trạch luôn có CỰ MÔN là ngôi sao chủ nhà đất. Thiên Phủ là ngôi sao chủ nói, gặp Thiên Tướng là cách tương trợ, nâng đỡ, cũng là cách dùng lời nói tạo tình cảm để che giấu mục đích, do vậy Thiên Phủ là ngôi sao có tính lãnh đạo vì giỏi sử dụng lời nói để thu phục, vì vậy cần Tả Hữu phụ họa làm tay chân đắc lực. Thiên Phủ là ngôi sao chủ nói, cũng như Cự Môn nhưng Cự Môn thiên về Ám Tinh, chủ phản đối, bài bác thì Thiên Phủ chủ khéo lấy lòng người bằng tình cảm lời nói. Cách Cự Thanh là cách hay nhưng không bằng Phủ Thanh. Thiên Phủ ngộ Thanh Long là cách rất tốt vì chủ sự sống ngay cả khi bị Triệt án ngữ. Thiên Phủ ngộ Thanh Long là cách lên tiếng nói, đây là ngôi sao rất cần thiết với Thiên Phủ ngộ các cách xấu.
" Phủ ngộ Không Vong phùng Thanh Long phản vi cát tường".
Không chỉ giảm tính xấu của cách PHỦ ngộ Không Vong còn khiến cách này trở nên tốt đẹp. Mỗi Chính Tinh đều có một bàng tinh rất cần thiết để hóa giải các cách xấu. Trong đây còn chứa cách Binh Tướng cũng là cách hay để chế ngự Thiên Không. Thiên Phủ có tính che dấu nên có Thái Dương ở cung Nhị hợp, ngộ Thiên Không là cách không che giấu nổi, khi có Thanh Long là cách khi bị lộ trước Thất Sát ở đối cung vẫn lên tiếng được, nếu im lặng tức là cách chịu tội hoặc đã chết.


Thiên Phủ tọa Mệnh hỉ gặp Khôi Việt để tăng tính quý, cũng mang đến thêm danh vọng và địa vị cho Thiên Phủ. Bộ Khôi Việt Xương Khúc Tả Hữu được gọi là lục cát tinh vì ít biểu hiện các đặc tính xấu mà chủ giúp Chính Tinh về các mặt công danh. Do cách Phủ Tướng không có hóa khí nên cần thiết có các sao mang tính quan trọng, gặp Thanh Long, đến Tả Hữu là cần thiết nhất, cần gặp Lộc Tồn để tăng tài cách và được sao Quốc Ấn mang tính quốc gia. Gặp Đào Hồng chủ nói lớn, Hồng Loan cũng hợp với Thiên Tướng thành cách TƯỚNG HỒNG chủ dung mạo đẹp. Nếu có Hóa Khoa rất tốt, đặc biệt là cách TẢ HỮU hóa thành Khoa. Thiên Phủ đã mang sẵn tính Quyền trong bản chất của Chính Tinh này, ngộ Hỏa Linh không nguy hại tăng thêm quyền uy, có Kình Dương hợp với Kinh Thương. Thiên Phù đồng cung với Thái Tuế hoặc trong tam hợp Tuế Hổ Phù cũng là cách hay, đặc biệt có Phượng Các tức bộ Tuế Phượng. Đại hạn đầu tiên của Thiên Phủ tới Thái Âm hoặc Thái Dương mang các tính cách khác nhau, tới Thái Dương có tính công khai, Thái Âm có tính che giấu bộc lộ. Hạn đến tam hợp Phúc Phối là cung hạn then chốt. Mệnh Thiên Phủ tối kỵ cung an Thân là sao Thất Sát, đặc biệt là khi Thất SÁT xấu như bị Kỵ Hình hoặc Bạch Hổ xâm phạm rất dễ yểu mệnh nếu bản Mệnh và đại hạn thuở nhỏ không tốt.0 comments: