Sunday, October 30, 2016

Một số cách cục của Hóa Kỵ
Một số cách của Hóa Kỵ với Chính Tinh và Bàng Tinh


Hóa Kỵ là hóa khí của các Chính Tinh hoặc Trợ tinh Xương Khúc qua các Thiên Can khác nhau. Tứ Hóa là sự biến đổi theo từng Thiên Can của các sao này. Hóa Kỵ là hóa khí rất dễ nhận biết và kiểm nghiệm trong thực tế. Qua sách vở đều nêu khá rõ ràng về tính chất chủ yếu của Hóa Kỵ với đa số các Chính Tinh và Xương Khúc hóa khí. Hóa Kỵ chủ lo lắng, là hóa khí chủ bất ngờ, cản trở và thường có tính chất thu liễm, ẩn tàng như mùa Đông. Hóa Kỵ là ám tinh, một trong ba ám tinh Thiên Diêu, Đà La. Hóa Kỵ cũng mang tính chất cấm hoặc bị cấm, đây là hóa khí xấu trong tứ hóa, khi đối nghịch với cả ba hóa Khoa Quyền Lộc nên không thể xem nhẹ. Kỵ tinh còn là sự ghen ghét, đố kỵ. Trong đa số các trường hợp đều mang ý nghĩa xấu. Một Hóa Kỵ khi đắc cách là rất khó nhưng ý nghĩa tốt đẹp rất mạnh. Như bộ Tứ Hóa hay hơn cả Tam Hóa. Hóa Kỵ khi tốt là được ra quyền cấm, bị ghen ghét vì ở địa vị hoặc tài sản quá lớn, là ám tinh mà tính Ám ở đây về lộc ám hơn minh lộc rất nhiều. Hóa Kỵ khi tốt nhất là kỳ tài, là khiến kẻ khác khiếp sợ, còn là không thể bị cản trở. Hóa Kỵ đi với từng Chính Tinh có các ý nghĩa khác nhau, là những mặt xấu tồn tại trong tính chất của các Chính Tinh. Trong các cách Hóa Kỵ thì Cự Môn hóa thành Kỵ là xấu nhất, Cự Môn là sao thuộc ám tinh, chủ sự sợ hãi, ngộ Hóa Kỵ là cách bất cát, thị phi rất lớn, đây cũng là cách tránh đò sông, thủy tai cách. Tuy nhiên cần cân đo nặng nhẹ của các tổ hợp sao, như cách Cự Kỵ nếu có Khoa Quyền Lộc hoặc chỉ cần Khoa Quyền lại là cách rất hay vì hình thành bộ Khoa Kỵ chủ cấm đoán hợp lí, sợ hãi có bằng chứng khoa học và cách QUYỀN KỊ là cách rất hay. Bộ Kỵ Quyền có thêm Linh Tinh và Song Lộc chủ quyền lực sinh sát rất lớn. Hóa Kỵ còn hợp với Thanh Long hình thành cách kỳ lạ, chủ vận hội đến. Hóa Kỵ gặp thêm sát tinh tính tác họa rất lớn, như cách KỴ HÌNH, KỴ KIẾP, DIÊU ĐÀ KỴ, KÌNH KỴ, TRIỆT KỴ đều là các cách xấu.


Các chính tinh Thiên Đồng, Vũ Khúc hóa thành Kỵ không thành cách xấu, nếu gia cát tinh luận tốt. Trong các cách của Hóa Kỵ thì cách Kỵ Kiếp đồng cung hay tam hợp chủ bị ghét bỏ, là cách gặp tai họa tối kỵ gia thêm sát tinh, Kỵ Kiếp là sự giao hội của một ám tinh chủ cản trở và một sât tinh chủ tai kiếp, mệnh có cách này thuộc dạng theo ác nếu có Chính Tinh là Sát Phá hoặc Tử Vũ Liêm, Cự Nhật và được thêm Quyền Tinh, nhược nếu có Cơ Nguyệt Đồng Lương là cách gặp nạn, tuy vậy tai họa hai cách cục đều xấu tùy theo bàng tinh. Cách Sát Phá ngộ Kỵ Kiếp nếu không có các sao chủ Quyền Tinh nhược gia Sát là cách bị bắt, bị ghét mà trừ bỏ, như thêm Thiên Hình tối kị Thất Sát vì hình thành bộ Kỵ Hình Thất Sát tương phùng là cách chết yểu, hoặc sống chung với sự đè nén, áp bức. Hóa Kỵ khiến các cách xấu thêm xấu, giảm độ số cách cục tốt của các sao không hợp với Kỵ, vì vậy hay xuất hiện tại những hạn chết, tai ương. Lưu Hóa Kỵ của phi tinh các năm là sao cần chú ý, hình thành các cách Lưỡng Kỵ, Lưu Hóa Kỵ ngộ Hóa Kỵ nguyên thủy cũng là cách xấu. Khi nói đến Hóa Kỵ luôn cần phải xem sát tinh ở tam hợp chiếu về, cần các sao giải Kỵ để giảm trắc trở, khó khăn của các công việc. Vì Hóa Kỵ là sự cân bằng trái ngược của cả bộ Khoa Quyền Lộc tốt đẹp. Xét trong thực tế kẻ dụng được Hóa Kỵ là kẻ thường mang cho người khác nỗi khiếp sợ mỗi khi nhắc tên như cách Linh Kỵ Quyền Hình Khoa Quyền Lộc hoặc là ngưỡng mộ bởi tài năng. Hóa Kỵ tốt là đứng trên tất cả, khiến người ta bất ngờ về khả năng của bản thân. Các dị nhân, hiện tượng dị thường chính là Hóa Kỵ. Vì vậy nên xếp vào hàng Ám Tinh vì có sự kỳ lạ, khác thường. Lại cũng mặt trái ngược là Hóa Kỵ, nếu mệnh có cách Đồng Lương ngộ Tam Ám gia Phượng là cách hay gặp sự việc kỳ lạ, ngay bộ sao Tam Ám nổi tiếng về hung cách vẫn có thể thành công rực rỡ, đặc biệt nếu có Khoa Quyền Lộc. Sao hợp với Hóa Kỵ là Thiên Lương, Thiên Đồng vì hai sao này chủ phần Phúc và phần May của con người, nếu tốt là may mắn dị thường, như các cách Trúng Số thường kể một câu chuyện kỳ lạ xung quanh may mắn.

0 comments: