Tuesday, October 11, 2016

Phá Quân Thìn Tuất thủ mệnhMệnh Phá Quân độc tọa Thìn Tuất


Phá Quân độc tọa tại Thìn Tuất thường bị chê là cách tiểu nhân tại vị, bất nhân bất nghĩa. Mỗi chính tinh đều có hai mặt tốt xấu, khi tốt là hợp, khi xấu là bất hợp. Sao Phá Quân tại Thìn Tuất là vị trí đặc biệt của chính tinh này khi nhị hợp với Cự Môn và xung chiếu Tử Vi. Sao Tử Vi là đế tinh, khi đắc cách chủ chính nghĩa, là hành động được mọi người hưởng ứng, mang tính lãnh đạo. Cách Phá Quân chủ bất nhân chỉ khi Phá Quân bị hung sát tinh xâm phạm khiến sao này nhấn mạnh tính chất Phá hoại, Phá Quân khi đó chính là quân làm phản, xâm phá những thứ mà Tử Vi đã gây dựng từ chính nghĩa. Bộ Sát Phá Tham thường mang hung tính vì Thất Sát là sao chủ chiếm đoạt hoặc đánh mất, Tham Lang là sao tham lam, hạch sách. Khi đó Phá Quân là sao cầm đầu chống lại xã hội. Không phải mọi việc xấu của Phá Quân là thất bại, việc Phá Quân khi xấu làm ngược đạo, bất chính nhưng vẫn có thể thành công. Phá Quân khi xấu ở đây nói đến tính cách chuyển biến theo chiều hướng bất thiện, khác với cách Phá Quân gặp phải hung họa khi gia sát tinh. Thìn Tuất là nơi La Võng gọi đầy đủ là Thiên La và Địa Võng. Đa số các sao dụng được bộ La Võng đều có thêm tính mưu mô, yểm trá. Một số trường hợp phúc thiện tinh ngộ LA VÕNG là cách túc trí đa mưu, làm việc tốt, bàn mưu kế, kế hoạch tốt đẹp như cách Cơ Lương. Phá Quân có hai sao Thất Sát và Tham Lang tam hợp ngộ La Võng dễ chuyển biến theo chiều hướng xấu.
" Trai bất nhân PHÁ QUÂN Thìn Tuất, gái tệ bạc Tham Sát Dần Thân".
Hoàn toàn đúng nếu có thêm hung tinh trợ giúp như Kình Dương chủ cướp đoạt, Hỏa Tinh dễ nổi nóng, làm việc bất nhân. Phá Quân là một trong những ngôi sao lãnh đạo trong Tử Vi, nếu trường hợp ngược lại tức Tử Vi làm việc bất chính thì Phá Quân thực hiện hành động bắt giữ, Thất Sát chủ giết tha. Trong triều đại xưa thì Vua tức TỬ VI là Thiên Tử, chữ Trung rất được coi trọng, vì vậy dù PHÁ QUÂN hợp cách chủ chính nhân quân tử lật đổ Vua cũng mang tiếng BẤT TRUNG. Phá Quân ở vị trí Thìn Tuất xung chiếu tức trực tiếp là đối thủ của Tử Vi, vì bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm đã hình thành nên nắm chính nghĩa, cách Phủ Tướng ngộ Tử Vũ Liêm khiến nhóm này được lòng người, do Phủ Tướng là tình cảm, tình thương bao bọc. Cách Phá Quân lại có sao Cự Môn chủ phản, có Thiên Cơ đồng cung là mưu kế, cơ trí nhị hợp khiến Phá Quân lâm Thìn Tuất lại mang thêm tiếng oan do La Võng. Vì vậy, cổ nhân nhấn mạnh đây là cách Bất Trung, rồi tiếp đến là Bất Chính do nhị hợp Thiên Cơ chủ mưu kế, bộ La Võng là mưu mô. Cũng vì vậy Phá Quân ở vị trí này đã mang sẵn địa vị, cách cục này các sách thường ghi là Vượng Địa chỉ kém cách Phá Quân cư Tí Ngọ. Phá Quân không hóa thành Khoa do không có tính chất bằng cấp, khoa học của Khoa, ngược lại Hóa QUYỀN và hóa LỘC là hai hóa khí rất cần thiết cho Phá Quân. Nhóm Sát Phá Tham trái với ba nhóm còn lại chỉ cần một hóa có thể làm nên việc lớn, quan trọng là hung tinh hợp cách để bạo phát và không gặp các trường hợp tối kỵ tránh chết yểu vì đã mang sẵn hung tính, hạn cần tốt để tạo môi trường tốt. Phá Quân cần hóa Quyền hoặc các sao chủ Quyền là trước vì tính chất PHÁ của ngôi sao này. Tuổi Giáp tứ hóa Liêm Phá Vũ Dương hợp với Phá Quân. Tuổi Quý có Phá Quân hóa thành Lộc, cách này chủ khám phá ra cơ chế tạo ra tiền bạc, Tham Lang chuyển thành tài tinh, nếu có THAM HỎA đồng độ phú cách. Phá Quân rất cần có Tả Hữu để có đồng đảng nếu xấu và phụ tá nếu tốt. Tả Phụ và Hữu Bật mang sẵn tính chất của Khoa khiến Phá Quân trở thành đúng. Nếu Tả Hữu hóa thành Khoa rất tốt, gia thêm Khôi Việt và Quyền Lộc là kỳ cách, theo binh nghiệp được chiến công hiển hách, có thể giữ địa vị cao nhất. Các sao Tử Vi, Cự Môn và Phá Quân rất cần Khôi Việt để tăng địa vị, lưu ý Khôi Việt cần có Khoa hoặc Xương Khúc, kỵ cách Khôi Việt ngộ Thiên Hình hoặc Linh Hỏa dễ gặp nguy hiểm. Có Xương Khúc khiến tăng thêm hiểu biết, giảm Sát Khí của bộ sao này, bộ Xương Khúc cần gặp cho Sát Phá Tham đặc biệt Phá Quân tại Thìn Tuất để tránh bộ Không Kiếp hội họp tại đây. Phá Quân cần gặp Triệt Tuần, là cách phân biệt đúng và sai, nhưng tránh trường hợp tạo thành cách Nhị Không không mấy hay.


Phá Quân và Thất Sát qua kinh nghiệm và cổ nhân đưa ra đây là hai chính tinh có khả năng đắc dụng với Không Kiếp. Tuy nhiên phải phân biệt rõ ràng cách Không Kiếp tại Mệnh và Không Kiếp tại Đại Hạn. Phá Quân gặp Không Kiếp đơn thủ hoặc tam hợp, hội họp tại Mệnh đều không phải là cách xấu. Tuy nhiên với Phá Quân tại Thìn Tuất nếu không có các sao hợp với Phá mà ngộ Không Kiếp không phải là cách hay vì hình thành cách Kiếp ngộ La Võng. Không Kiếp cần ở Tị Hợi hoặc Dần Thân là bốn vị trí đắc địa của sao này. Phá Quân tại Thìn Tuất nếu có KHÔNG hoặc KIẾP đồng cung là cách gặp Không Kiếp đơn thủ, cách này hợp với Phá Quân. Hai sát tinh Không Kiếp nếu hợp cách luận bạo phát nhanh và lớn hơn tứ sát Kình Đà Hỏa Linh đắc địa, đặc biệt cách KHÔNG KIẾP ở vị trí Tị Hợi khi đồng cung bổ trợ nhau lớn về mặt tính chất và khả năng không ngờ của Thiên Không.
" Không Kiếp tị hợi miếu vì, hoạch phát hoạch phá tựa thì sấm ran".
Khi Phá Quân ngộ Không Kiếp tại Mệnh cần thiết có Triệt tại bản cung, tiếp đến bộ Tả Hữu, Binh Tướng, lưu ý tránh gặp Lộc Tồn xung hợp. Tả Hữu khiến Phá Quân giảm khó khăn, tăng sức lãnh đạo, chỉ huy. Nếu có Khoa Quyền chứng tỏ thành công phá mọi khó khăn nếu đơn thủ Kiếp, là cách bất ngờ tạo nên thành tựu vì bộ Không Sát tính bất ngờ cao. Phá Quân có thể gặp thêm Kình Dương nhưng tránh gặp cách Dương Linh chủ bạo hành, ngược đãi cách dễ rước họa. Phá Quân hạn gặp Không Kiếp là cách hay hơn tọa thủ tại Mệnh, chủ có khả năng thích nghi và chiếm đoạt, giành thắng lợi với môi trường bất lợi. Phá Quân kỵ nhất gặp Lộc Tồn đồng cung, hội họp vì Phá chủ phá bỏ, ngộ Lộc Tồn là cách mâu thuẩn một bên phá một bên tồn tại. Và Sát Phá ngộ Lộc Tồn là tồn tại những thứ mất mát, còn hung họa. Cách này cần Khoa Quyền hoặc Triệt để giải trừ ý xấu.

2 comments:

Unknown said...

Bac cho hoi cach day hon nam toi xem la so tu vi cua toi o xem tuong cham net thi thay co pha quan dong o tuat toi sinh ngay 19-10-1971 luc 23h45.sao gio toi xem lai thay ko co pha quan dong thin tuat. Tai sao the bac giai thich cho toi voi. Toi cam on.

Unknown said...

Ở miền nam thì do từ năm 1960 tới năm 1975 sử dụng múi giờ lệch chung 1 giờ nên người viết trước khi luận giải cần địa lý và khán hạn quá khứ để tránh sai lầm nghiêm trọng này. Một số trình lấy lá số tự động ở các trang không thực hiện việc thay đổi này. Với trang xemtuong.net thì có phần địa phương. Tốt hơn vì lá số tử vi là cả cuộc đời nên đổi ở lịch âm dương sau đó an sao bằng tay thì tốt hơn vì nghiệm lý thì một số giờ sinh lá số tử vi tự động lấy vẫn sai. Giờ âm của anh là 1/9/1971 giờ Hợi.