Trời Đất có họa phúc, con người có thời vận. Tử vi đông a trọng khí hình ứng hợp với trợ cách. Nắm được thời vận nghiệp rồng còn khả, huống tới phú quý thường tình.

Trong tử vi có bốn nhóm sao lớn gồm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật. Phân hạng người ngoài xã hội không ngoài bốn thứ vậy.

Một lá số tử vi hàng vạn người cùng giờ sinh vậy. Cũng như gieo hạt giống, phát triển biến hóa vô cùng tùy hoàn cảnh bên ngoài ứng hợp. Sinh trụ dị diệt cùng sở đích nhưng tùy khác biệt ở mức độ. Vòng khởi nguyên của mệnh số là vòng chuyển dịch, do biến đổi liên tục nên không có số phận.

Tuesday, November 8, 2016

Một số cách cục của Hóa KhoaMột số cách cục của Hóa Khoa trong Tử ViHóa Khoa là hóa khí của một số Chính Tinh và trợ tinh Xương Khúc Tả Hữu. Đây là Hóa Khí quan trọng nhất của Tử Vi với khả năng điều hậu hung sát tinh và nhiều cách cục xấu trở nên tốt đẹp. Hóa Khoa là sự tăng trưởng theo chiều hướng tốt, được luận là sao chủ Khoa Bảng. Như đã viết tính quan trọng nhất của Hóa KHOA là sự điều hậu khi tụ họp nhiều hung sát tinh không quá xấu gây nguy hiểm tính mạng, vì vậy Hóa Khoa thường được gọi là Đệ Nhất Giải Thần. Mỗi một sao sẽ có tác dụng tốt đẹp hợp với Hung Sát Tinh khác nhau, cái khả năng giải trừ của Hóa Khoa là chuyển hướng phá hoại của Sát Tinh thành tai họa trong sách vở. Như Linh Tinh chủ điện, sét ngộ Hóa KHOA là cách nghiên cứu liên quan đến máy móc điện tử, nghiên cứu về điện sét vô hình trung được cách phòng bị trước nguy hại của Linh Tinh. Hóa Khoa không chỉ giải được nhiều sao xấu trở nên tốt đẹp còn có khả năng giải được Hóa Kỵ chủ trắc trở, khó khăn, ngăn cản. Hóa Khoa là sao chủ hanh thông, liên quan đến bằng cấp, danh dự, sách vở nên ngộ Hóa KỴ khiến Kỵ bớt miệng lưỡi ghen ghét trở nên có ích vì lời cấm khuyên can có cơ sở. Cách KHOA KỴ là cách trung bình không xấu cũng không tốt. Hóa Khoa còn khả giải được sao Thiên Hình hình thành cách Hình ngộ Khoa vô tai, sao Thiên Hình tự gây ra thương tích cho bản thân nếu nhập Mệnh ngộ Hóa KHOA là cách phòng tránh các họa thương tích cơ thể. Hóa Khoa không phải là sao có thể giải trừ mộ tai họa, cũng như tất cả các chính và bàng tinh khác khi xấu là cách làm cho họa nạn thêm to, hoặc với các vị trí không thích hợp như ngộ Thiên Thương nhi ám hối, cư tại cung Nô Bộc xấu vì cấp dưới bạn bè đều có bằng cấp hơn chính bản thân nếu Mệnh xấu, nếu Mệnh được cát tinh hợp cách là cách bạn bè cấp dưới có năng lực làm việc lớn trợ giúp cho bản thân. Hóa Khoa ngộ Không Kiếp là cách xấu, chủ tai họa lớn, kiếp nạn lớn khó tránh khỏi, nếu có Sát Phá hoặc Cự Môn và Thiên Tướng làm chính tinh khả giải.
" Khoa tinh hãm ư hung thần miêu nhi bất tú".


Hóa Khoa của các sao thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương chủ thiên về mặt học thức, chủ bằng cấp trong xã hội. Tùy theo được Sát Tinh làm trọng điểm mà phân cách cục thấp cao, hoặc có Lục Cát Tinh trợ giúp, các sao tăng tính quan trọng, bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương thường làm công ăn lương nếu không có các sao tăng giá trị hoặc hạn phát. Các cách cục được hóa giải thường có lực cát hóa rất lớn, thành công đến cũng lớn hơn. Các bộ sao còn lại Hóa thành Khoa đều mang đặc tính nổi trội là tìm tòi khám phá của Khoa, chính tinh Tử Vi, Vũ Khúc trong nhóm TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM tối hỉ hóa Khoa, thuộc cách tài năng và sự tốt đẹp tăng lên. Các trợ tinh Xương Khúc Tả Hữu hóa Khoa chủ mang tính trợ lực của Khoa tới Chính Tinh tại bản cung, Tả Hữu hóa thành Khoa tay chân giúp việc rất đắc lực và mang lại hiểu biết đến cho Mệnh. Nếu Xương Khúc hóa Khoa tức từ nghệ thuật hay sách vở mang đến kiến thức cho Mệnh. Hóa Khoa cần thiết do trợ tinh hóa khí nên luôn mang đặc tính tốt đẹp đầy đủ, còn lại chủ yếu bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương hóa khí khiến công việc chuyên môn được tin cậy nhưng cần giao hội với Cự Nhật hoặc được các cách tốt để nổi danh vị trí đứng đầu. Bộ sao Xương Khúc và Tả Hữu hóa Khoa khiến Mệnh nổi danh bởi thuộc hạ hoặc lưu danh tại sách vở, Hóa Khoa cũng là sao chủ danh dự, danh tiếng.