Cách An Sao Tử viCách An Sao Tử Vi
Các Chính Tinh gồm : Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật. Các nhóm sao đều hoàn chỉnh cách cục ở tam hợp Dần Ngọ Tuất ngũ hành hợp hóa Hỏa và Thân Tí Thìn ngũ hành hợp hóa Thủy. Các nhóm sao giao hội ở tam hợp Tị Dậu Sửu hợp hóa Kim và Hợi Mão Mùi hợp hóa Mộc gây ra các tính chất khác nhau cho Chính Tinh và toàn bộ cách cục. Tinh Hệ của Tử Vi cho thấy mức độ khí hóa trên lá số. Sao Tử Vi lục hội với Cự Môn, luôn tam hợp với Liêm Trinh và Vũ Khúc. Sao Phá Quân luôn nhị hợp với Thiên Cơ, tam hợp với Thất Sát và Tham Lang. Sao Vũ Khúc luôn nhị hợp với Thái Âm. Sao Liêm Trinh luôn nhị hợp với Thiên Lương. Sao Thiên Đồng luôn nhị hợp với Tham Lang. Thiên Cơ luôn lục hội Thiên Tướng. Thiên Phủ tam hợp với Thiên Tướng. Sao Thái Dương nhị hợp với Thiên Phủ. Vì vậy chỉ cần có vị trí của một Chính Tinh sẽ luận được vị trí 14 chính tinh.

Tuần Triệt : Tuần Trung Không Vong và Triệt Lộ Không Vong.

Các sao an theo Thiên Can : 
- Hóa khí của Tứ Hóa.
- Khôi Việt.
- Lộc Tướng Ấn.
- Thanh Phi Phục.
- Kình Hao
- Đà Hao.

Các sao an theo Địa Chi :
- Tuế Hổ Phù.
- Tang Hư Khách.
- Thiên Mã.
- Phượng Khốc.
- Đào Hồng Cô Quả.

Vòng Trường Sinh
- Xương Khúc.
- Tả Hữu.
- Không Kiếp.
- Hỏa Linh.

Nếu mới nghiên cứu Tử Vi thì chỉ cần thiết nắm rõ các sao trên và mức độ ảnh hưởng và tổ hợp của các cách cục để tránh loạn vì có nhiều lý thuyết hiện nay.

2 comments:

Anonymous said...

cảm ơn tác giả vì những bài viết giá trị

Anonymous said...

sao Thiên Không an ở trước cung đã an Thái Tuế không phải là Thiên Không trong bộ Không Kiếp phải không ạ?