Sunday, October 2, 2016

Cự Môn cư Thìn Tuất cách


Cự Môn tọa thủ tại vị trí cung Thìn Tuất


Cự Môn cư tại vị trí Thìn Tuất là cách Cự Môn độc tọa tại La Võng. Cự Môn không thuộc nhóm sao chủ khéo và giỏi như Vũ Khúc, Thiên Cơ và có đặc tính Ám nên khi nhập vào vị trí La Võng tức cung Thìn Tuất gây nhiều khuyết điểm xấu. Cự Môn và các sao ám không nên cư tại cung thuộc La Võng chủ dễ gặp nạn liên quan đến bị bẫy, Thiên La và Địa Võng có tính chất giống Đà La. Cự Môn rơi vào vị trí hãm địa bộc lộ bản tính Ám tinh, cách này tối kỵ giao hội thêm Đà La và Hóa Kỵ thành cách CỰ MÔN phùng Đà Kỵ tối hung. Ở cung Thìn, sao Thái Dương hãm. Cung Tuất ở vị trí đắc địa tốt hơn. Cự Môn là ngôi sao chủ tiếng nói, cũng mang tính thị phi. Nếu ở cung Thìn được sao Thanh Long, tức ở tuổi Đinh, Kỷ là cách Cự Thanh Hà là cách rất tốt đẹp cho Cự Môn, hóa giải tính Ám của sao này, cũng là cách phản đối được sự đồng thuận, với cách CỰ THANH của tuổi Đinh là hay mặc dù Cự hóa thành Kỵ, có thêm Hóa Kỵ trong trường hợp này tạo thành cách LONG HÀ KỴ chủ vận hội đến, như Thiên Cơ đắc cách. Thanh Long biến đổi tính chất có tính quyền biến, Thanh Long rất hỉ khi giao hội với Hoá Kỵ. Qua nghiệm lí cách Long Kỵ đồng cung chủ mưu kế tốt. Lưu ý trường hợp khác các sao Phi Liêm hoặc Phục Binh thủ mệnh có Hoá Kỵ tam hợp hoặc đồng cung như Phi Kỵ hoặc Binh Kỵ đều không hay bằng cách Thanh Long thủ mệnh. Luận giải các cách kia cũng khác nhau. Cự Môn hỉ được Hoá Quyền và Hoá Lộc. Với tuổi Tân sao Cự Môn hoá thành Lộc. Tính Ám của Cự Môn rất hợp với Hoá Lộc, chủ có tiền ngầm.
" Tân nhân tối ái Cự Môn".
Cự Môn là ngôi sao chủ đứng đầu, nếu có thêm Xương Khúc thành cách Tứ Hoá toàn phùng vì tuổi Tân an theo Cự Nhật Khúc Xương.
" Cự Môn Thìn Tuất vi hãm địa, Tân nhân hóa cát lộc tranh vinh".
" Thìn Tuất ứng hiềm hãm Cự Môn".
Hãm và Đắc tức là các vị trí xấu hay tốt của Chính Tinh khi an xong hai vòng Tử Vi và Thiên Phủ. Tính quan trọng của vị trí hãm đắc đặt lên hàng đầu vì chính tinh như một tổ hợp các bàng tinh. Chính tinh có tính quyết định lớn tới bản tính của con người. Cự Môn rơi vào thế Thìn Tuất xấu xa nhưng được tuổi Tân rất tốt đẹp vì có TỨ HÓA. Hóa là kết quả biến đối tính chất theo từng Thiên Can của Chính Tinh. Tứ Hóa có tính quan trọng hơn Chính Tinh vì là kết quả thành tựu của Chính Tinh. Cự Môn kỵ gặp sao Lộc Tồn. Ở cung Thìn các tuổi Quý và tuổi Canh ngộ Lộc Tồn là các cách cát xứ tàng hung. Tuy vậy, tuổi Quý được cách Quyền Lộc, tuổi Canh được cách Song Lộc nên không quá xấu. Cự Môn ngộ Hóa Kỵ gia sát là một trong những cách tai nạn sông nước.
" Cự Kỵ nên tránh đò sông, Binh Hình Việt Hỏa mắc vòng binh đao".
" Cự Đồng ngộ Kình Kỵ nhập mộ cung nan phòng thủy nạn".
Cách Cự Kỵ là cách cục xấu mà tuổi Đinh gặp phải, thuộc cách chủ bị ghét bỏ, cũng chủ sự lo sợ cho Cự Môn và Hóa Kỵ đều là hai sao chủ sợ hãi, lo lắng. Cự Môn rất kỵ Hỏa Tinh và Linh Tinh, đây là hai sao phản tác dụng của Cự Môn ngộ Hao cách. Cách Cự Môn ngộ Hao Kình hoặc Hao Đà đều là những cách khá hay. Lưu ý Kình Dương không ở các vị trí xấu như cách Kình ở Dậu của tuổi Canh. Cách Cự Kình là cách phản kháng, cũng chủ khai mở. Trái ngược là cách Cự Môn ngộ Đà La chủ sinh dị chí, Cự Môn ngộ Đà La không mấy tốt vì hai ám tinh gặp nhau, cần ngộ Hóa Lộc để giải tính ÁM. Kỵ ngộ thêm Hóa Kỵ thành cách Cự Môn phùng Đà Kỵ.


Xét về Cự Môn cần phải rõ đặc tính lo âu, sợ hãi của sao này vì Cự Môn chủ bất mãn, là ngôi sao có tâm lí không ổn định, mệnh có Cự Môn xấu thường khổ sở về mặt tinh thần, là cách bất mãn tồn tại không được giải quyết. Cổ nhân đưa ra câu phú thường luận cả cách CỰ ĐỒNG, tức Cự Môn chủ bất mãn, Thiên Đồng chủ khai thông, xấu hay tốt là do bàng tinh quyết định.  Cự Môn ngộ Hỏa Tinh là cách lo lắng thái quá vì Hỏa Tinh có tính động lớn. Thêm Kình Dương là chung thân ải tử.
" Cự Hỏa Kình Dương chung thân ải tử".
Hỏa Tinh có thêm Kình Dương là cách lửa bốc lên cao, nhập Mệnh có cách này chủ nóng tính khó làm chủ bản thân, cần những chính tinh chịu được Kình Dương và Hỏa Tinh. Như cách Tham Lang và Tử Phủ có bộ sao này rất hay. Sao Linh Tinh gặp Kình Dương có tính lạnh lùng, tính phản kháng của Kình Dương tăng. Cự Môn hỉ được bộ Đào Hồng, giảm khuyết điểm trong tính cách lo âu của sao này, do có THÁI DƯƠNG tam hợp cũng là cách ngày vui vẻ. Mệnh có Cự Môn kỵ hạn đến sao Thất Sát thường dẫn đến khủng hoảng về mặt tâm lí, nhất là cách Cự Kỵ. Thất Sát là ngôi sao chủ mất và được. Cách Thất Sát tại hạn không nên gặp thêm Hóa Ky, đặc biệt là cách Kỵ Hình rất xấu. Cự Môn và cách CỰ NHẬT luận tương đối dễ do đặc tính của Cự Môn và Thái Dương chỉ hai sao trong nhóm Cự Nhật. Cụ Môn là ngôi sao kỵ đứng ở các vị trí xấu, các bàng tinh Khôi Việt giúp tăng giá trị của Cự Môn , Xương Khúc khiến Cự Môn phản đối có lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục, Tả Hữu tăng tính lãnh đạo của Cự Môn. Quan trọng hơn là hóa khí Quyền Lộc với hai tuổi Quý và Tân rất cần thiết để Cự Môn hoàn chỉnh.

21 comments:

Long Đức said...

Nhiều khi tôi muốn bỏ mình khỏi thế giới đầy bất công này. Nhưng cuối cùng một khát khao sống khi tình cờ gặp một người ung thư đã giúp tôi đứng vững. Cự Môn thìn thất đã xẤu nay tôi còn gặp Hỏa Kình Kỵ Kiếp Tuần. Bao khó khăn tôi đã trải qua gần hết và muốn đc xd xã hội tốt hơn đúng là lẽ sống nên có.

Unknown said...

Nếu hỏi một người thậm thâm về dịch lý số và toán mệnh ông ta sẽ cho biết rằng khi ông ta trở nên hiểu sâu hơn thì càng nhận ra điều mà ông ta muốn chối bỏ rằng con người thực ra khó cưỡng được thiên mệnh, tức sự sắp xếp sẵn ẩn trong tứ trụ.

Unknown said...

Vì vậy nếu con người khó có thể thoát ra khỏi số mệnh thì cái tốt xấu cũng không phải do ta. Khi biết tới lá số của bản thân cũng là một cái số phận khiến ta có thể tránh được cái xấu. Thực chất tác động khí vẫn như vậy nhưng thể hiện do gốc là môi trường sống hiện tại để cho ra kết quả. Khí tuyệt khi ta chết đi tức không còn suy nghĩ, mục đích và nó tùy theo môi trường mà cách ta chết khác nhau. Nhưng cách tử vi xấu không có nghĩa là chết vì tốt xấu luôn đan xen không phân biệt, chỉ do bản thân suy nghĩ theo chiều hướng dẫn tới chiêu cảm kết quả khác nhau.

Unknown said...

Vì vậy nếu con người khó có thể thoát ra khỏi số mệnh thì cái tốt xấu cũng không phải do ta. Khi biết tới lá số của bản thân cũng là một cái số phận khiến ta có thể tránh được cái xấu. Thực chất tác động khí vẫn như vậy nhưng thể hiện do gốc là môi trường sống hiện tại để cho ra kết quả. Khí tuyệt khi ta chết đi tức không còn suy nghĩ, mục đích và nó tùy theo môi trường mà cách ta chết khác nhau. Nhưng cách tử vi xấu không có nghĩa là chết vì tốt xấu luôn đan xen không phân biệt, chỉ do bản thân suy nghĩ theo chiều hướng dẫn tới chiêu cảm kết quả khác nhau.

Minh Trí said...

Bác ơi mệnh e có Cự Hỏa Kình Dương chung thân ải tử, cảm giác vào hạn Sát Phá Tham này bị chèn ép đủ đường mà không thể đương cự được. Tính e rất dễ kích động nênnên khó có thể giữ bình tĩnh khi bị chèn ép k biết phải làm ntn đây .

Unknown said...

Cự Hỏa Kình cũng nên kỵ các tháng Tị và Hợi đặc biệt là tháng Tị của tiểu hạn xấu, đại hạn xấu dễ xảy ra những tai họa không thể chống cự. Mệnh có thứ xấu thì cũng có phương pháp chống lại. Nóng giận thì nhẫn nhịn, phương pháp nhẫn nhịn thì tra trên mạng cũng có.

Hải Phong said...

Mệnh cự môn luôn có những cái sợ mà cháu không thể kiềm chế đc, cháu cứ 6 tháng kiểm tra sức khỏe 1 lần và bác sĩ bảo không bệnh gì, khỏe mạnh nhưng cháu cứ bị tâm lý nghi ngờ bác sĩ làm ăn không chính xác mà cháu bị bệnh nan y chú ạ, đặc biệt chỉ là hơi đau bụng với sốt cháu cũng nhìn ra là mình ung thư. Khổ với sao này quá. Cháu gửi thư nhờ luận giải có phí ủng hộ trang mong được chú hồi âm

Unknown said...

Cự Môn giỏi lo xa, gọi là bệnh tâm lý là chuyện thường gặp ở tất cả Cự Môn. Vì vậy sách cũng hay viết dễ bị nan y, bệnh do suy nghĩ nhiều phần, Cự Môn xấu thì khí vào không đủ thì sinh lo âu, siêng tập một môn dưỡng sinh hay thể thao là hết.

Phuc Luan said...

Khâm phục khả năng luận giải của thầy, đúng thực tế không sai một chữ.

kaka said...

Thầy chone hỏi, e mệnh cơ âm nhưng cung thân ( phúc đức) có sao cự môn hãm tại tuất, e tuổi tân thì hội quyền lộc kỵ, tại bản cung có kình hình, hội không kiếp hoả tinh khôi việt có phải cách cục chung thân ải tử k ạ

Luận Giải Tử Vi said...

Nếu ở đây không gặp Đà Linh Xương giao hội thêm thì không tới mức ải tử. Tuy nhiên mệnh Cơ Âm với cung Thân có Cự Kình Hình Kiếp Hỏa Việt là bố cục mang ý nghĩa xấu. Bản cung chỉ có Kình Hình đồng độ, nếu có Khoa Quyền hay Phượng, Tả Hữu đặc biệt nhập vòng Trường Sinh thì tốt, nhược nếu không gặp bố cục chế hóa Sát thì xấu nhưng không nguy hiểm tới tính mạng trừ khi nhập vận tuyệt khí.

Unknown said...

E miêu tả cho thấy nhé Thưa thầy bản cung thân cư phúc đức tại tuất có hoá lộc tại bản cung có kình hình thêm tuần nữa, tam phương cung thê có kiếp hãm thiên khôi hoá quyền, thiên di có hoả tinh đắc + thiên việt, đối cung có địa không bị triệt, nhị hợp văn xương hoá kị, giáp hoá khoa ( cung điền trạch) cung phúc đức có sao đế vượng liệu có phải đắc vòng tràng sinh k ạ
Cảm ơn thầy nhìu ạ!!

trung said...

em cự môn tại thìn, sinh năm bính, có đà la, địa kiếp. lại gặp triệt. như thế có xấu lắm không ạ. em giời tính nữ

Unknown said...

Với Cự Môn độc tọa cư Thìn can Bính không có hóa khí. Nhập La Võng có Đà Triệt Kiếp với bản thân không mấy hay. Tuy nhiên ở đây không có Kỵ không đáng ngại. Nếu có Phượng Khốc hay Hỏa, Sinh Vượng hoặc Tang Phượng thì khá tốt. Trong trường hợp này tính cách của Cự Đà Kiếp có tư tưởng thường khác với người xung quanh. Nữ mệnh trong Phúc Phối Di chính nhập vận từ 22 tới 26. Ở đây Cơ Nguyệt Đồng Lương có Quyền Lộc Kình ngộ Không khá tốt. Cung an THÂN tại bố cục này không luận mệnh xấu.

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

thầy cho em hỏi, cung Phu thê tại Thìn, Cự môn, Văn khúc hóa kỵ, hội tuần triệt từ tam phương tứ chính thì có xấu không ạ?

Unknown said...

Thầy cho cháu hỏi, cháu là nữ mệnh tuổi Tân Mùi có cự môn cư tại thìn thì có đỡ xấu hơn không ạ, cháu chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu Tân nhân hóa cát lộc tranh vinh ạ. Cháu kính mong được thầy giải đáp ạ.

Sad said...

Thầy cho e hỏi nam tuổi đinh dậu mệnh cự hãm tại thìn gặp tuần có thanh long long đức hóa kỵ đồng cung xấu lắm ko ạ.E xin chân thành cảm ơn ạ!

Luận Giải Tử Vi said...

Tuổi Đinh Dậu tức Cự Kỵ cư Thìn. Chi Dậu mệnh cách không gặp Phượng Khốc. Mệnh cách can Đinh may không gặp Lộc Tồn tại đây. Thế cục Cự Kỵ Thanh là cách lão bạng sinh châu, tuy không gặp Tam Hóa do Cự Nhật cách, đối cung có Đồng Quyền. Cách cục không quá tốt đẹp do Thái Dương ở vị trí tối. Ở lưu vận cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương đắc Tam Kỵ gia hội là vận quan trọng xét định thành tựu bại cách.

Long said...

Bác cho cháu hỏi cháu đinh mão 87, có cự kỵ tuần ở cung tuất( quan lộc) có xấu lắm không ạ

Long said...

Bác cho cháu hỏi cháu đinh mão 87, có cự kỵ tuần ở cung tuất( quan lộc).Thái dương ở mệnh cư tại ngọ,tài vcd gặp triệt có xấu lắm không ạ.