Tổ HợpCác tổ hợp trong Tử Vi là sự sắp xếp của một nhóm sao từ các Chính Tinh hoặc Phụ Tinh riêng lẻ có tính chất tăng cường lẫn nhau khiến ý nghĩa của nhóm sao hiển hiện rõ ràng trên lá số khi luận giải. Các bộ sao hay các tổ hợp sao này được chia làm Tổ Hợp Trọng Điểm và Tổ Hợp Thường


Với sự Tổ Hợp Trọng Điểm có đặc điểm chứa các sao tăng cường tính chất, gia tăng tính quan trọng hoặc nghiêm trọng. Với cách này xác định trên lá số có tác động mạnh khi đáo hạn và ngay ở chính các cung có. Tổ Hợp Trọng Điểm đưa ra sự bộc phát lớn nhỏ, một yếu tố ảnh hưởng Mệnh cao hay thấp. 


Tổ Hợp Thường cũng cho biết ý nghĩa khi các sao giao hội với nhau tạo thành cách riêng có tính chất mới, thường xuyên xuất hiện trong luận đoán.