Giờ SinhGiờ sinh của bạn được xác định bởi từ địa phương có các múi giờ khác nhau. Cần xác định giờ Chính Ngọ để tìm sự chênh lệch và chia các giờ như sau :


Giờ Tí: 23h-1h hôm sau
Giờ Sửu: 1h-3h
Giờ Dần: 3h-5h
Giờ Mão: 5h-7h
Giờ Thìn: 7h-9h
Giờ Tị.   : 9h-11h
Giờ Ngọ: 11h-13h
Giờ Mùi:13h-15h
Giờ Thân:15h-17h
Giờ Dậu:17h-19h
Giờ Tuất:19h-21h
Giờ Hợi: 21h-23h.

Việc xác định giờ khiến lấy đúng lá số Tử Vi, nếu sinh vào giữa 2 giờ như lúc 1h10 phút giữa 2 giờ Tí và Sửu cần xem trực tiếp cả hai lá số để phân biệt loại trừ. Cần chú ý giờ Hợi và giờ Tí tránh việc nhầm lẫn ngày khi tới giờ Tí sang ngày hôm sau, như lúc 23h10 cần sang ngày tiếp theo vào giờ Tí.