Trời Đất có họa phúc, con người có thời vận. Tử vi đông a trọng khí hình ứng hợp với trợ cách. Nắm được thời vận nghiệp rồng còn khả, huống tới phú quý thường tình.

Trong tử vi có bốn nhóm sao lớn gồm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật. Phân hạng người ngoài xã hội không ngoài bốn thứ vậy.

Một lá số tử vi hàng vạn người cùng giờ sinh vậy. Cũng như gieo hạt giống, phát triển biến hóa vô cùng tùy hoàn cảnh bên ngoài ứng hợp. Sinh trụ dị diệt cùng sở đích nhưng tùy khác biệt ở mức độ. Vòng khởi nguyên của mệnh số là vòng chuyển dịch, do biến đổi liên tục nên không có số phận.

Monday, February 7, 2022

Thay đổi đột biến trước thời cuộc

 Đột biến, đột phá là điều quan trọng trong đời thực. Trong tử vi, các tổ hợp sao phối hợp hạn hành hình thành các tính chất đột biến. Trong quá trình phát khởi của vạn vật, đột biến thay đổi bản chất và quá trình dịch chuyển nhanh chóng. Phàm nếu không có sự đột biến từ điều nhỏ là gien như khoa học hiện đại nghiên cứu thì khó có thể xuất hiện nhân mạng từ vượn người. Thích nghi có thể mang lại đột biến. Khôi Việt là sự biến động từ thấp tới cao. Không Kiếp là sự đột biến nhanh chóng nghịch với phát triển thông thường. Sự đột biến phân định cát hung, cũng Sát Tinh phân định cách cục tốt đẹp hay phá bại. Điều hung họa là những đột biến gây ra bên ung thư, đột biến về công nghiệp có thể gây ra tai họa về tự nhiên, tuy nhiên tính hai mặt cũng tạo điều phát triển tới người. Đột biến và đột phá thường xuất hiện bởi tính chất một số Chính Tinh và Bàng Tinh. Cự Môn thường đột biến bởi tư tưởng phản cực. Phá Quân đột biến do sự khám phá, khai phá cái mới. Tử Vi đột biến bởi hành vi, tư tưởng quản lý, phương hướng. Vật từ đại tới tiểu đều tồn tại đột biến trong nội hình. Trong quá trình nghiên cứu huyền học, hai chữ đột phá là điều kiện để xét mệnh tú khí hay vượng khí một thời. Để xét hành vận có sự phát triển bình ổn, bình hòa, hay tạo bước tiến nhanh chóng thành công. Khởi sự từ bần hàn, vươn lên trong xã hội cần những đột biến tích lũy từ những thay đổi Song Hao, Tử, Phá, Cự, Mã, Cơ,... Những cơ hội vẫn phát sinh như chủng tử trong mọi hoàn cảnh. Một bàn cờ  có hữu hạn bước đi bởi quy luật giới hạn nhưng sự phát triển song hành của xã hội với tâm tưởng mỗi nhân mệnh luôn vận động, khiến cơ hội mong muốn về công danh sự nghiệp mỗi nhân mệnh đều bình đẳng. Sự đột biến phát khởi từ những sự vận động thay đổi rất nhỏ. Nếu không có tư tưởng khởi tham vọng, tham muốn về tài danh khó có thể đạt được bước tiến. Tham muốn không được dẫn bởi hành động cũng khó có thể thay đổi hiện thực. Tích lũy thay đổi nhỏ dẫn tới đột biến, đột phá. Trong quá trình khai phát sự nghiệp, mỗi thời thế đều có nhiều khó khăn tại thời điểm nhân mệnh sinh sống. Từ giai đoạn chế độ quân chủ, nô lệ tới giai đoạn xã hội hiện đại. Một bước trải qua vị trí sự nghiệp cao nhất trong xã hội trong tính phân biệt là vua và hoàng đế, bởi sự thai sinh, tính hiển nhiên phụ truyền tử nối. Vạn vật sinh sôi phát triển trong thiên hạ cũng có những quy luật phát triển để đạt được gọi là môi trường. Thí như nơi sa mạc khó có thể nhiều loài sinh vật sống. Nơi cực địa khắc nghiệt cũng khó có thể gặp nhiều cây cỏ phát triển như tại khí hậu ôn hòa. Con người cũng vậy, bản tính có tính chất liên hệ quan trọng với những thành tựu hay hung họa gặp phải. Cũng không hẳn vật chịu nơi khắc nghiệt có thể sinh sống tại vị trí ôn hòa cũng là lẽ thường của tự nhiên. 
Quá trình phát triển sự nghiệp của nhân mệnh bình thường trải qua các giai đoạn địa vị và chức trách chính trị, xã hội, hoặc khởi kinh thương, từ tiểu phú tới đại phú. Bước chuyển mình như giao long luôn chờ thời cơ, nuôi dưỡng từ Thai phát triển tới Đế Vượng. Xét tới tính chất nguyên thủy của tinh đẩu. Khi khí số bởi Sát bởi sự biến dịch của tư hữu liên quan từ giai đoạn loài bầy đàn tới phát triển thành gia đình, gia tộc. Cũng từ giai đoạn lịch sử của động vật bản năng tới con người. Sự phân định của nhóm huyết thống bởi sự nỗ lực của một cá nhân hoặc hưởng phụ ấm thừa quang, khiến đặc quyền tăng cao trong xã hội dễ tạo nên ý niệm bất công bằng trong xã hội. Tuy nhiên tính bất công bằng này là nỗ lực của giai đoạn tiền thế của phụ mẫu gắn chặt với nhân mệnh cũng biểu hiện trên lá số.  Sự vượt trội của những nhân mệnh còn lại bởi tính bất công bằng, vươn lên làm chủ như đột biến của tầng lớp xã hội, như từng sóng lớp thay thế của Phá Quân. Khi ý chí của nhân mệnh khởi sinh nghèo khó, có thể trở nên lớn mạnh hơn bộ phận còn lại được hưởng thành quả từ tiên nhân. Thí như cách Vũ Tham Hỏa Hình Ấn khi người viết trong thời gian vừa hòa bình, đa phần tài sản không nhiều chênh lệch, chiêm nghiệm có nhiều nhân mệnh xuất thân bần hàn, một tay dựng cơ đồ, làm gốc đời sau hưởng phúc ấm. Thầy địa lý trước xét định có gốc nơi tú khí mộ kết phát, trong họ khởi sinh điềm kẻ tài năng khởi hưng thịnh tổ tông. Mối quan hệ tông môn thời kỳ phong kiến liên kết chặt chẽ, quy định liên kết bởi pháp luật thời kỳ này, cũng xuất hiện tội trạng tru di tam tộc, cửu tộc liên quan tới một người mắc tội, nhiều đời gặp nạn kiếp. Ban phát về phong tước kiến địa, khi tài sản điền thổ lớn, địa vị chức tước cao nghĩ tới huynh đệ dần tới tử tôn dòng họ được hưởng phúc. Khi xét định khuynh hướng Tài cách và Quan cách có điểm dị biệt. Với Quan cách, tính chất thăng giáng và thời cơ trong bộ máy điều hành, sai khác với Tài cách có thể phát phú trong môi trường rộng. Thí như khi bước chuyển theo đường binh nghiệp, quy mô trong lĩnh vực này là nhỏ so với toàn thể xã hội. Đặc trưng các mệnh cách khuynh hướng theo đường binh nghiệp đa phần bởi cách cục sau. Liêm Sát, Phá Quân hội Sát Hình. Sát Phá Tham, Liêm Tướng hội Kỵ Hình Binh. Cách cục còn lại nhiều trường hợp hội Kỵ Hình hoặc Kỵ Binh. Hoặc Vũ Sát Phá Liêm, hay hội Địa Kiếp. Thiên Hình hình thành trong nhiều mệnh số theo khuynh hướng trên và nghề nghiệp liên quan tới tính chất chịu đựng khuôn phép, kỷ cương, tượng số ứng hợp tính Kim của Thiên Hình. Hình Diêu Y an theo tháng với Hỏa Linh hay Tả Hữu. Tính chất biểu hiện rất rõ khi nhập mệnh cách. Thiên Hình do tính khuôn phép, gò bó phối hợp Thiên Diêu thuộc âm ám có tính chất của vật dục và mù quáng. Hình thành nhóm sao nguy hiểm khi kích phát tính âm ám và hình nhắc khi giao hội một số cách. Người theo binh nghiệp hay tư pháp chủ sự cứng rắn, với Thiên Hình là tác phong, Hình Y như y phục mặc khiên cưỡng. Nếu tốt đẹp hóa sức quyết đoán, kỷ cương trong cả tài quan. Khi cách cục hóa hung nặng tính chủ quan, phóng đãng, vượt quá quy định. Nhiều nhân mệnh phát tài bởi Hình Kỵ bởi vượt qua giới hạn để tạo đột biến. Tuy nhiên cũng dễ gặp vấn đề liên quan tới hình pháp. Binh Hình Tướng Ấn là sự giao hội của hai nhóm Tồn Tướng Ấn và Hình Diêu Y. Thanh Liêm Binh hội Hình Diêu Y mang ý nghĩa khác. Lại Thiên Hình đồng độ mỗi tinh đẩu trong nhóm Tồn Tướng Ấn mang ý nghĩa sai biệt. Thiên Hình dễ phối hợp Sát Kỵ thành các cách cục mang ý nghĩa hung, do đặc tính phối hợp mâu thuẫn trong nội tổ hợp Hình Diêu. Trận đòn roi dạy dỗ của Phụ Mẫu cũng là Thiên Hình. Tính chấn chỉnh, khuôn phép của cách Hình Diêu Y tăng rõ đặc tính khi hội Lộc Tướng Ấn. Thấy lợi không tham vội là điềm tốt. Thấy họa không rối loạn, tính trật tự, phép tắc là Thiên Hình. Do vậy hỉ gặp Hóa Khoa, kỵ gặp thêm Hóa Kỵ. Cách Quyền Hình là phù hợp tính chất Thiên Hình trong Tam Hóa hội sao này. Tư tưởng phản đối thường xuất hiện tại Cự Môn, gặp Phục Binh thành quyền lực, gặp Thanh Long hóa hoạt ngôn, cơ biến. Nhờ có tư tưởng phản đối, cho tới xung đột, cự cãi, những vấn đề phát sinh mới hình thành và thời điểm nguy khốn có thể vãn hồi phát triển trở lại. "Cự Nhật Mệnh viên, hạn đáo Sát Hình Kiếp Kị tu phòng tâm phế, kiêm Thiên Mã hãm tật tứ chi, duy hạn Song Hao khả giải". Hình Kỵ Kiếp là cách độc của Thiên Hình, chủ thái quá. Cự Môn gặp Sát Kỵ, tác động phế tâm, có Mã lạc hãm tức Tang Hư Mã là hung cách. Tổn hại của Cự Môn trong cách Cự Nhật chủ tạng tâm, bất mãn hóa bệnh nhiệt, bế tắc do ám của Cự. . Song Hao là thủy địa tính hao tán phá khí bế tắc của Cự Môn. Tính chất Song Hao hay bản chất cách Hao Kình và Hao Đà thuộc tính giảm hung. Thường nghe "Của đi thay người" mang ý nghĩa tương tự cách cục này. Cự Môn tượng cánh cửa đóng lại, nhiều sự tuyệt vọng khi kiến Sát Kỵ tạo khó khăn chồng chất. Song Hao tăng sự lưu thông, tạo những thay đổi tốt. Trời đất xoay vần, nhược lúc vui sướng phòng ngày oan khiên. Cục số của một nhân mệnh bỗng chốc thay đổi theo thời thế. Khi kẻ lũng đoạn, mưu trí thành tựu, người hiền đức gặp họa tai. Sự xoay chuyển không thể hiện rõ mối nhân quả về nhân lành quả lành. Tuy nhiên thể hiện rõ kết quả của sự nỗ lực với mục đích của đương số. "Hình Hổ Cái Mã Tứ Linh, cẩm bảo y hốt cung đình thảnh thơi". Thiên Hình hội Thiên Mã trong cách cục trên được kể là hay. Bên trong hình thành cách Tuế Phượng, bên ngoài Mã xung trong bố cục Hình Mã. Phú luận ứng với những trường hợp đặc biệt tại một số cách cục, người nghiên cứu tử vi tránh việc áp dụng tùy ý khó có thể toán mệnh đúng. Mệnh lý thậm thâm, lý lẽ biến diệu không mang huyền bí, thêu dệt, tuy nhiên cũng không giản hóa. Ngẫm về mệnh số đời người, có nhiều điều vui thú, như nước chảy mây trôi. Khi luận phi tinh lưu hóa cung độ, đáng ngại là Hình Kỵ, tiếp theo mới tới Lục Sát. Tang Hư Mã là tổ hợp khó khăn và nỗ lực. Do vậy cách Lộc Mã giao trì được đánh giá hay do tính chất tự phòng vệ do nghị lực vượt qua khó khăn. Cổ nhân luận rõ nơi biến động của Thiên Mã phát sinh do địa chi, là nơi khó khăn bởi Tang Môn và Thiên Hư hội họp. Cũng là vị trí có thể vượt lên. Cũng như Thanh Long trong nhóm Phi Thanh Phục, với Phi Liêm là tan vỡ, Phục Binh chủ tuân theo. Ngay trong cách cục hay Tồn Tướng Ấn Bệnh, luôn xuất hiện Bệnh Phù chủ bệnh tật, khó khăn. Trong âm có dương, trong thế bĩ thoát bĩ, bĩ cực thái lai. Tuy nhiên thường khi bĩ tới, người rất khó vượt qua, thường luận quẻ hung. Sự đột biến có thể hóa thành tối hung, phá tán mất hết tài sản. Hóa công phân diệu, trước thi khoa cử dùi mài kinh sử, theo đuổi quan lộ, trị quốc, đầy đủ tài đức, khi vận thi không thuận cũng không mất tinh thần. Hóa Lộc trong nhiều trường hợp là tinh thần, tích lũy niềm tin của nhân mệnh. Đây là điểm cần lưu ý khi định cách cục. Lộc Mã giao trì, khí đương tiến tạo sức bật. Hóa Lộc không hoàn toàn chỉ lộc. Thí như cùng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, người bi quan, kẻ linh hoạt suy tính để thoát khỏi và vươn lên. Lộc Kỵ là một bài dài để mô tả hóa khí. Có khi Lộc Mã là niềm tin vượt qua bệnh tật ung thư bằng tự lực. Trong cách Tang Hư Mã Khách, sao Tang Môn nhập mệnh được đánh giá nghị lực vượt qua mất mát bởi giao hội của các tinh đẩu trong nhóm sao này mang ý nghĩa di chuyển để vượt lên. Nội sinh khi Chính tinh Hóa Lộc rất lớn. Thí như tượng cách cây mọc mầm vượt lên trên đá sỏi. Tượng lộc khí là thời gian xuân tới vạn vật đâm chồi nảy lộc sau thời kỳ đóng lại của Kỵ mùa đông. Tuy nhiên một số phát triển mạnh nơi đông tàng ẩn. Đều có chỗ đắc dụng. Tế bào sinh trưởng thái quá là ung thư. Giai đoạn tiền vận thí như rất nhiều sự tác động về tình cảm hay vấn đề xã hội khiến nhân mệnh khó có thể chuyên nhất. Khi xét định chế hóa dòng Sát Kỵ của Đông A, áp lực khủng kiến và tính che ám của Kỵ tác động mạnh khiến nhân mệnh tìm phương hướng và sai lầm từ những biến cố nhỏ. Khả năng nhẫn nại có tác dụng lớn trong định hình lại cách cục. Việc phá bỏ có thể nhanh chóng tuy nhiên vấn đề xây dựng lại rất khó khăn. Hóa Kỵ là khí hóa cần thiết để tạo sự thay đổi lớn. Nơi khí áp đảo có thể dụng cách khởi tại tính lạc quan của chính nhân mệnh trước khó khăn và nghiêm khắc Thiên Hình những kinh nghiệm sai lầm. Lưu Kỵ Hình hay Kỵ hội Sát tinh là tổ hợp phức tạp, cũng mang ác tính, giải thích việc nhân mệnh có người hung bạo đắc thành tựu, người hiền lành tuy nhiên nếu dễ bất cẩn trước những phức tạp của cuộc sống có thể gặp những bất ngờ, thuộc cách người hiền gặp nạn. 

Saturday, February 5, 2022

Tử vi niên hạn Nhâm Dần

 Tử vi không mang lại lợi ích với việc cuồng tín, cần nhìn nhận thực tế những tính cách được dự đoán và những điều thay đổi tốt là tu tâm và tu thân để đạt được kết quả phúc lợi. Số mệnh của bản thân nằm tại chính bản ngã của mỗi nhân mệnh và thay đổi theo nhận định năng lực tri kiến của nhân mệnh với hoàn cảnh. Phúc khí và bại khí chẳng qua là kết hợp giữa tâm và hành. Thí như xét đoán về hình tướng, thường nhận định, dự đoán một phần người hay kẻ ác qua những cử chỉ, hành động để tìm hiểu về tính cách của người trong hợp tác, hoặc hôn phối hay giao tế. Ý chí nhân mệnh tâm từ diện tướng sinh từ hòa. Điều này luôn tồn tại bởi sự suy xét của mỗi nhân mệnh trước người khác, thành những câu phú về hình tướng tương hợp tính cách. Thí như hình tướng giảo hoạt, hình tướng đa ngôn, túc trí, kém trí tuệ. Một số bệnh như Down hình tướng nhận định sẽ có phần kém trí tuệ. Sự phát triển dự đoán diện tướng với tính cách như quy luật của tự nhiên, phát khởi từ vạn vật từ động vật, loài săn mồi hay ăn cỏ. Nghiên cứu tử vi dựa vào bát tự thời điểm khởi tạo một sinh mệnh có phần phức tạp về nguyên lý do thực tế dựa trên nguyên tắc dịch học nghiên cứu rất phức tạp, hệ thống tri kiến tạo ra lớn tuy nhiên thâm sâu. Tử vi cần tâm hành tĩnh tại, không thiên lệch tính chất các cách cục. Định cách tác hóa của thiên bàn biến ảo phức tạp, một bàng tinh có thể khiến tổ hợp thay đổi hoàn toàn tính chất. Lại xét nguyên cục bản cung hay tam hợp chiếu, xung chiếu mang ý nghĩa sai khác nhau. Cũng như Phi Thanh Phục ba sao vĩnh viễn tam hợp, bản cung mệnh mỗi tinh đẩu Phi Liêm, Thanh Long, Phục Binh mang ý nghĩa sai khác. Khi xét chung định tổ hợp tương tác của toàn bộ nhóm sao này phối hợp nhóm Chính Tinh tạo cách cục. Thí như năm Tân Sửu 2021, nhóm Phi Thanh Phục hội cùng Tang Hư Mã Khách khiến Lộc Tướng Ấn Bệnh hội Tuế Phượng hay Tứ Linh. Xét định cách tại 3 cung Tị Dậu Sửu đắc 2 vòng Thái Tuế và Lộc Tồn được đánh giá hay hơn đối cung gặp khó khăn bởi Tang Hư Mã và phân li, tán loạn của Phi Thanh Phục. Nhân mệnh sinh năm này khởi mệnh tại Tị Dậu Sửu với cách cục chính tinh đắc vượng được đánh giá hay. Tại đối cung Hợi Mão Mùi gặp cách Phi Tang Binh Khách nhiều khó khăn, bôn ba. Chỉ xét lý tính nguyên cục vậy, không xét gia hội thêm bàng tinh khác. Thử như hội thêm Hóa Lộc thành cách Lộc Mã giao trì được đánh giá hay. Cung độ Thanh Long có thêm Hóa Kỵ là tốt. Tuy nhiên xét về nguyên cục, tại cung độ Tị Dậu Sửu với Hổ Phượng Tuế Lộc tượng cách tốt đẹp hơn. Năm 2022 thuộc năm Nhâm Dần, chữ Nhâm chứa đựng nhiều huyền cơ, hình thành các bố cục trên thiên bàn. Thông tin được chú trọng ban đầu là các sao Thiên Lương, Tử Vi, Tả Phụ và Vũ Khúc. Lộc khởi từ Lương, Quyền khởi Tử, Khoa khởi Phụ và Kỵ khởi Vũ. Hóa khí này hai vị trí Lộc và Kỵ tác động rất rõ rệt, Quyền và Khoa dẫn động cho cách cục lưu hóa không triệt để như Lộc Kỵ. Phàm nhân mệnh xét định tiểu vận, chú trọng tới diễn biến phối khí của gốc đại vận. Lộc trùng điệp, nhân định tắc phát. Kỵ trùng điệp, điềm hung diễn tiếp. Thường thấy Hóa Kỵ là có điểm trắc trở, nguyên căn bản chất của nhân mệnh không đủ chế ngự với những tác động do Kỵ tạo nên. Khi một tai họa ập đến ẩn trong đó là cơ hội kích phát. Tuy nhiên thường khó có thể tránh sự bị động của mỗi con người trước tác động dồn nén của Hóa Kỵ, khó có thể truy tìm giải pháp đột phá để hóa nguy hiểm thành cơ hội. Đây là điều hiển nhiên thường gặp phải. Thứ phát là tính che mờ, che lấp của Hóa Kỵ, khiến mệnh chủ rơi vào vô định hướng khi đứng trước các tình huống quyết định khó khăn. Đặc tính ám của Kỵ được xếp trên Cự Môn và Đà La hay Thiên Diêu. Nhóm Tử Vũ Liêm tại can Nhâm gặp bộ Quyền Kỵ. Xét về cách cục Tử Vũ Liêm có tính chuyên quyền, khi lưu Quyền Kỵ hội cách phát sinh tư tưởng quản lý. Hóa Kỵ do Vũ Khúc tạo thành có khả năng giải quyết công việc tốt do tính chất Vũ Khúc giỏi việc xoay sở. Xét bố cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham, cách cục này càng tăng mạnh tính mâu thuẫn trong nội tâm, tạo ý chí kích phát hình thành tại 6 cung độ Hợi Mão Mùi, Tị Dậu Sửu. Tại trục Tị Hợi là hai nhóm sao Tồn Tướng Ấn và Thanh Phi Phục. Can Nhâm khiến Lộc Tồn về Hợi cung. Tại cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham tại Hợi Mão Mùi sẽ gặp Tồn Ấn tăng tính cản trở của Hóa Kỵ. Phá Quân hội Tồn Kỵ là điểm hung cách, có lợi cho nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực tuy nhiên bất lợi về kinh thương hay quan cách. Nếu hội thêm Tả Hữu khả giải. Định cách tại cung độ Tị Dậu Sửu với nhóm Thanh Liêm Binh ưa Quyền Kỵ cách cục độ số gia tăng, chủ phát quyền lệnh, cũng hiển hiện tính chất cơ biến của Thanh Kỵ. Tinh đẩu còn lại hóa khí trong Tứ Hóa là Thiên Lương khởi tại hai cách cục chính Âm Dương Lương và Cơ Nguyệt Đồng Lương. Bố cục này lưu Lộc hội trường hợp Âm Dương sáng được đánh giá hay. Tại tổ hợp Dương Lương cư Mão, Thái Âm cư Hợi hoặc VCD có Nhật Nguyệt chiếu hư không tại Mùi kiến Lưỡng Lộc, được kể là hay. Xét cách cục này hưởng lợi bởi năm Nhâm Dần. Địa Chi khởi Dần gặp Đào Hoa tại Mão địa, cách Việt Đào Triệt Lưỡng Lộc là vui mừng đắc lộc khi thay đổi phát sinh Tài cách và Quan cách. Trong trường hợp hội Không Kiếp tại Hợi cung là bạo phát lớn nếu gốc đại hạn vững. Lưu Thái Tuế an Dần cung. Cách cục Tuế Đà Tiểu có Phượng Hư Mã Đại xung chiếu tại Thân. Cách cục Tuế Hổ Phù không gặp Phượng Khốc tam hợp chiếu do vậy khuyết thiếu. Tại vị trí Dần gặp Thái Tuế tuy nhiên gặp Tiểu Hao trong cách Hao Đà không mấy hay. Khi hội Kỵ nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hình thành luận bất cát, cách Đà Kỵ Hổ là bố cục tính Ám vượng. Năm hổ Nhâm Dần, bộ Phi Tang không hình thành tại Mão cung, thay thế bằng cách Tang Mã Phượng Khốc thực tế là cách Mã Khốc Khách về Thìn Thân Tí. Nếu có nhân mệnh lưu tiểu vận tới Mão cung năm Tân Sửu, nay dịch chuyển về Thìn cung gặp cách cục giải mạnh, cát hóa. Tuy nhiên cần cẩn trọng có oan tình do Thìn cung nhập La Võng chứa Tang Khốc. Nếu nhân mệnh vận hành nghịch lưu vận về Dần cung gặp cách Tuế Đà có Mã Phượng xung có điểm tốt. Cách Phi Tang tại Mão cung năm Tân Sửu 2021 là sự hóa định giao của nhóm sao an theo Thiên Can và Địa Chi tác động mang hung họa tới. Năm Nhâm Dần, cách cục của mệnh cách có Mệnh, Thân, Hạn tại Mão cung là sự chuyển biến mạnh, khi Đào Việt Triệt Tồn Tướng Ấn tại đây, chủ sự biến chuyển có tính chất tốt đẹp. Điểm xét định còn lại do tổ hợp Chính Tinh và Sát Tinh tác hóa định đoạt. Cần lưu ý với cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham tại Hợi Mão Mùi, vận hành lưu tại đây sẽ có những thất bại, tuy có nỗ lực lớn bởi Đào Việt. Đặc biệt cách Liêm Tham, Vũ Sát, Liêm Sát hình thành cần cẩn trọng trong năm này. Một số cách cục hình thành Lưỡng Lộc cách, có trợ tinh mạnh hoặc hội Khoa Xương Khúc Tả Hữu Ân Quý Thai Tọa, hoặc Tham Hỏa, Binh Hình Tướng Ấn, Dương Lương Xương Lộc là niên vận hanh thông. Nếu có Không Kiếp cát hung tương bán. Kình Dương và Đà La lưu tới Tí cung và Tuất cung. Với cách Kình Đại Mã Phượng Khốc ẩn cách hoạch phát, tuy không gặp lưu Khôi Việt, lại có nguyên cục Khôi Việt, gia cát là cách nắm quyền lệnh thay đổi cuộc đời bởi quyết định quan trọng tại thời điểm bước ngoặt. Trong cuộc đời mỗi nhân mệnh, thế thái thịnh suy bởi những quyết định cuộc đời. Có thể khi đưa ra xuất hiện những điều sai lầm khiến bản thân rơi vào khủng hoảng, hối tiếc là vấn đề thường gặp. Tuy nhiên cũng có những quyết định sửa chữa, khắc phục mang tới tương lai tốt đẹp. Có những thời khắc hoàn cảnh tác động khiến nhân mệnh đưa ra quyết định khó khăn. Khi rơi vào thế bế tắc thường khó có được sự sáng suốt. Thời kỳ nạn binh đao những năm trước giải phóng, có những người mẹ thương đứa con, muốn hỏi đường cát hung họa ách khi lên đường binh nghiệp, đến hỏi sư thầy trong chùa, nơi thường nghiên cứu kinh sách, huyền học mệnh lý thời kỳ trước thường có nhãn quan tinh tường. Giai đoạn này hình thành ký ức sâu sắc về mệnh lý của người viết về những điều chiêm nghiệm. Thời kỳ trước đây, phú gia mới có vàng bạc tích trữ để lại đời sau. Giai đoạn hiện nay, những gia đình bình thường tiên tổ giữ lại đất đai trước đây không có nhiều giá trị, vận thế đổi dời, một mét đất ngang lượng vàng, tài sản tiền nhân lưu lại tựa một đời người nỗ lực hanh thông. Vận thế của thời cơ có thể đưa nhân mệnh trở nên phát tài vận, cũng có thể khiến nhiều người trở nên tiếc rẻ. Thời kỳ mạng công nghiệp những người trẻ trở nên giàu có đột biến khi cơ hội tới trong các lĩnh vực thay thế tre già măng mọc. Có rất nhiều người tới trung niên vẫn tay trắng, không từ bỏ mục đích của bản thân và hoạch phát lớn khi nhập vận hanh thông, khi khí hóa của Sát tinh thái cực, những điểm che ám, trắc trở của Đà Kỵ hóa thành hoạch dị phú cường. Kinh nghiệm cũng chính là thứ Sát Kỵ tạo nên, Lực hung của Sát tinh rất mạnh, có thể khiến nhân mệnh trầm ải qua những giai đoạn, từ đó thích nghi để trở nên tinh tường, gọi là chế hóa. Khi kinh nghiệm không có và thêm sự nhiệt huyết của tiền vận có thể khiến nhân mệnh trắng tay, tuy vậy cùng dần hình thành năng lực xét đoán về sau tránh những điều nguy hiểm. Sự thoái lui, thất vọng khi gặp biến cố nặng nề khiến cuộc đời nhiều nhân mệnh trở nên khổ cực về sau. Trời đất có họa phúc. Điềm may là thứ thiết yếu duy trì sự sống hơn nhiều vùng hiểm địa chiến tranh, thiên tai nhân mạng tại vị trí này không do bản thân tạo ra phải chịu hậu quả. Địa Kiếp là kiếp nạn có tính bị động. Thiên Không phần do tạo tác không ngờ nạn tới. Năm Nhâm Dần, có người gặp may, kẻ gặp rủi. Tuy nhiên xét về tổng quan cuộc đời luôn có những vận thăng trầm, được mất. Có lá số nhân mệnh đại phú có thời điểm phải trắng tay. Có nhân mệnh khởi sự từ khó khăn đi lên. Nhân trí tín lễ nghĩa ngũ thường mang lại giá trị của nhân mệnh, cũng phòng ngừa nhiều họa tai.