Saturday, February 5, 2022

Tử vi niên hạn Nhâm Dần

 Tử vi không mang lại lợi ích với việc cuồng tín, cần nhìn nhận thực tế những tính cách được dự đoán và những điều thay đổi tốt là tu tâm và tu thân để đạt được kết quả phúc lợi. Số mệnh của bản thân nằm tại chính bản ngã của mỗi nhân mệnh và thay đổi theo nhận định năng lực tri kiến của nhân mệnh với hoàn cảnh. Phúc khí và bại khí chẳng qua là kết hợp giữa tâm và hành. Thí như xét đoán về hình tướng, thường nhận định, dự đoán một phần người hay kẻ ác qua những cử chỉ, hành động để tìm hiểu về tính cách của người trong hợp tác, hoặc hôn phối hay giao tế. Ý chí nhân mệnh tâm từ diện tướng sinh từ hòa. Điều này luôn tồn tại bởi sự suy xét của mỗi nhân mệnh trước người khác, thành những câu phú về hình tướng tương hợp tính cách. Thí như hình tướng giảo hoạt, hình tướng đa ngôn, túc trí, kém trí tuệ. Một số bệnh như Down hình tướng nhận định sẽ có phần kém trí tuệ. Sự phát triển dự đoán diện tướng với tính cách như quy luật của tự nhiên, phát khởi từ vạn vật từ động vật, loài săn mồi hay ăn cỏ. Nghiên cứu tử vi dựa vào bát tự thời điểm khởi tạo một sinh mệnh có phần phức tạp về nguyên lý do thực tế dựa trên nguyên tắc dịch học nghiên cứu rất phức tạp, hệ thống tri kiến tạo ra lớn tuy nhiên thâm sâu. Tử vi cần tâm hành tĩnh tại, không thiên lệch tính chất các cách cục. Định cách tác hóa của thiên bàn biến ảo phức tạp, một bàng tinh có thể khiến tổ hợp thay đổi hoàn toàn tính chất. Lại xét nguyên cục bản cung hay tam hợp chiếu, xung chiếu mang ý nghĩa sai khác nhau. Cũng như Phi Thanh Phục ba sao vĩnh viễn tam hợp, bản cung mệnh mỗi tinh đẩu Phi Liêm, Thanh Long, Phục Binh mang ý nghĩa sai khác. Khi xét chung định tổ hợp tương tác của toàn bộ nhóm sao này phối hợp nhóm Chính Tinh tạo cách cục. Thí như năm Tân Sửu 2021, nhóm Phi Thanh Phục hội cùng Tang Hư Mã Khách khiến Lộc Tướng Ấn Bệnh hội Tuế Phượng hay Tứ Linh. Xét định cách tại 3 cung Tị Dậu Sửu đắc 2 vòng Thái Tuế và Lộc Tồn được đánh giá hay hơn đối cung gặp khó khăn bởi Tang Hư Mã và phân li, tán loạn của Phi Thanh Phục. Nhân mệnh sinh năm này khởi mệnh tại Tị Dậu Sửu với cách cục chính tinh đắc vượng được đánh giá hay. Tại đối cung Hợi Mão Mùi gặp cách Phi Tang Binh Khách nhiều khó khăn, bôn ba. Chỉ xét lý tính nguyên cục vậy, không xét gia hội thêm bàng tinh khác. Thử như hội thêm Hóa Lộc thành cách Lộc Mã giao trì được đánh giá hay. Cung độ Thanh Long có thêm Hóa Kỵ là tốt. Tuy nhiên xét về nguyên cục, tại cung độ Tị Dậu Sửu với Hổ Phượng Tuế Lộc tượng cách tốt đẹp hơn. Năm 2022 thuộc năm Nhâm Dần, chữ Nhâm chứa đựng nhiều huyền cơ, hình thành các bố cục trên thiên bàn. Thông tin được chú trọng ban đầu là các sao Thiên Lương, Tử Vi, Tả Phụ và Vũ Khúc. Lộc khởi từ Lương, Quyền khởi Tử, Khoa khởi Phụ và Kỵ khởi Vũ. Hóa khí này hai vị trí Lộc và Kỵ tác động rất rõ rệt, Quyền và Khoa dẫn động cho cách cục lưu hóa không triệt để như Lộc Kỵ. Phàm nhân mệnh xét định tiểu vận, chú trọng tới diễn biến phối khí của gốc đại vận. Lộc trùng điệp, nhân định tắc phát. Kỵ trùng điệp, điềm hung diễn tiếp. Thường thấy Hóa Kỵ là có điểm trắc trở, nguyên căn bản chất của nhân mệnh không đủ chế ngự với những tác động do Kỵ tạo nên. Khi một tai họa ập đến ẩn trong đó là cơ hội kích phát. Tuy nhiên thường khó có thể tránh sự bị động của mỗi con người trước tác động dồn nén của Hóa Kỵ, khó có thể truy tìm giải pháp đột phá để hóa nguy hiểm thành cơ hội. Đây là điều hiển nhiên thường gặp phải. Thứ phát là tính che mờ, che lấp của Hóa Kỵ, khiến mệnh chủ rơi vào vô định hướng khi đứng trước các tình huống quyết định khó khăn. Đặc tính ám của Kỵ được xếp trên Cự Môn và Đà La hay Thiên Diêu. Nhóm Tử Vũ Liêm tại can Nhâm gặp bộ Quyền Kỵ. Xét về cách cục Tử Vũ Liêm có tính chuyên quyền, khi lưu Quyền Kỵ hội cách phát sinh tư tưởng quản lý. Hóa Kỵ do Vũ Khúc tạo thành có khả năng giải quyết công việc tốt do tính chất Vũ Khúc giỏi việc xoay sở. Xét bố cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham, cách cục này càng tăng mạnh tính mâu thuẫn trong nội tâm, tạo ý chí kích phát hình thành tại 6 cung độ Hợi Mão Mùi, Tị Dậu Sửu. Tại trục Tị Hợi là hai nhóm sao Tồn Tướng Ấn và Thanh Phi Phục. Can Nhâm khiến Lộc Tồn về Hợi cung. Tại cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham tại Hợi Mão Mùi sẽ gặp Tồn Ấn tăng tính cản trở của Hóa Kỵ. Phá Quân hội Tồn Kỵ là điểm hung cách, có lợi cho nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực tuy nhiên bất lợi về kinh thương hay quan cách. Nếu hội thêm Tả Hữu khả giải. Định cách tại cung độ Tị Dậu Sửu với nhóm Thanh Liêm Binh ưa Quyền Kỵ cách cục độ số gia tăng, chủ phát quyền lệnh, cũng hiển hiện tính chất cơ biến của Thanh Kỵ. Tinh đẩu còn lại hóa khí trong Tứ Hóa là Thiên Lương khởi tại hai cách cục chính Âm Dương Lương và Cơ Nguyệt Đồng Lương. Bố cục này lưu Lộc hội trường hợp Âm Dương sáng được đánh giá hay. Tại tổ hợp Dương Lương cư Mão, Thái Âm cư Hợi hoặc VCD có Nhật Nguyệt chiếu hư không tại Mùi kiến Lưỡng Lộc, được kể là hay. Xét cách cục này hưởng lợi bởi năm Nhâm Dần. Địa Chi khởi Dần gặp Đào Hoa tại Mão địa, cách Việt Đào Triệt Lưỡng Lộc là vui mừng đắc lộc khi thay đổi phát sinh Tài cách và Quan cách. Trong trường hợp hội Không Kiếp tại Hợi cung là bạo phát lớn nếu gốc đại hạn vững. Lưu Thái Tuế an Dần cung. Cách cục Tuế Đà Tiểu có Phượng Hư Mã Đại xung chiếu tại Thân. Cách cục Tuế Hổ Phù không gặp Phượng Khốc tam hợp chiếu do vậy khuyết thiếu. Tại vị trí Dần gặp Thái Tuế tuy nhiên gặp Tiểu Hao trong cách Hao Đà không mấy hay. Khi hội Kỵ nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hình thành luận bất cát, cách Đà Kỵ Hổ là bố cục tính Ám vượng. Năm hổ Nhâm Dần, bộ Phi Tang không hình thành tại Mão cung, thay thế bằng cách Tang Mã Phượng Khốc thực tế là cách Mã Khốc Khách về Thìn Thân Tí. Nếu có nhân mệnh lưu tiểu vận tới Mão cung năm Tân Sửu, nay dịch chuyển về Thìn cung gặp cách cục giải mạnh, cát hóa. Tuy nhiên cần cẩn trọng có oan tình do Thìn cung nhập La Võng chứa Tang Khốc. Nếu nhân mệnh vận hành nghịch lưu vận về Dần cung gặp cách Tuế Đà có Mã Phượng xung có điểm tốt. Cách Phi Tang tại Mão cung năm Tân Sửu 2021 là sự hóa định giao của nhóm sao an theo Thiên Can và Địa Chi tác động mang hung họa tới. Năm Nhâm Dần, cách cục của mệnh cách có Mệnh, Thân, Hạn tại Mão cung là sự chuyển biến mạnh, khi Đào Việt Triệt Tồn Tướng Ấn tại đây, chủ sự biến chuyển có tính chất tốt đẹp. Điểm xét định còn lại do tổ hợp Chính Tinh và Sát Tinh tác hóa định đoạt. Cần lưu ý với cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham tại Hợi Mão Mùi, vận hành lưu tại đây sẽ có những thất bại, tuy có nỗ lực lớn bởi Đào Việt. Đặc biệt cách Liêm Tham, Vũ Sát, Liêm Sát hình thành cần cẩn trọng trong năm này. Một số cách cục hình thành Lưỡng Lộc cách, có trợ tinh mạnh hoặc hội Khoa Xương Khúc Tả Hữu Ân Quý Thai Tọa, hoặc Tham Hỏa, Binh Hình Tướng Ấn, Dương Lương Xương Lộc là niên vận hanh thông. Nếu có Không Kiếp cát hung tương bán. Kình Dương và Đà La lưu tới Tí cung và Tuất cung. Với cách Kình Đại Mã Phượng Khốc ẩn cách hoạch phát, tuy không gặp lưu Khôi Việt, lại có nguyên cục Khôi Việt, gia cát là cách nắm quyền lệnh thay đổi cuộc đời bởi quyết định quan trọng tại thời điểm bước ngoặt. Trong cuộc đời mỗi nhân mệnh, thế thái thịnh suy bởi những quyết định cuộc đời. Có thể khi đưa ra xuất hiện những điều sai lầm khiến bản thân rơi vào khủng hoảng, hối tiếc là vấn đề thường gặp. Tuy nhiên cũng có những quyết định sửa chữa, khắc phục mang tới tương lai tốt đẹp. Có những thời khắc hoàn cảnh tác động khiến nhân mệnh đưa ra quyết định khó khăn. Khi rơi vào thế bế tắc thường khó có được sự sáng suốt. Thời kỳ nạn binh đao những năm trước giải phóng, có những người mẹ thương đứa con, muốn hỏi đường cát hung họa ách khi lên đường binh nghiệp, đến hỏi sư thầy trong chùa, nơi thường nghiên cứu kinh sách, huyền học mệnh lý thời kỳ trước thường có nhãn quan tinh tường. Giai đoạn này hình thành ký ức sâu sắc về mệnh lý của người viết về những điều chiêm nghiệm. Thời kỳ trước đây, phú gia mới có vàng bạc tích trữ để lại đời sau. Giai đoạn hiện nay, những gia đình bình thường tiên tổ giữ lại đất đai trước đây không có nhiều giá trị, vận thế đổi dời, một mét đất ngang lượng vàng, tài sản tiền nhân lưu lại tựa một đời người nỗ lực hanh thông. Vận thế của thời cơ có thể đưa nhân mệnh trở nên phát tài vận, cũng có thể khiến nhiều người trở nên tiếc rẻ. Thời kỳ mạng công nghiệp những người trẻ trở nên giàu có đột biến khi cơ hội tới trong các lĩnh vực thay thế tre già măng mọc. Có rất nhiều người tới trung niên vẫn tay trắng, không từ bỏ mục đích của bản thân và hoạch phát lớn khi nhập vận hanh thông, khi khí hóa của Sát tinh thái cực, những điểm che ám, trắc trở của Đà Kỵ hóa thành hoạch dị phú cường. Kinh nghiệm cũng chính là thứ Sát Kỵ tạo nên, Lực hung của Sát tinh rất mạnh, có thể khiến nhân mệnh trầm ải qua những giai đoạn, từ đó thích nghi để trở nên tinh tường, gọi là chế hóa. Khi kinh nghiệm không có và thêm sự nhiệt huyết của tiền vận có thể khiến nhân mệnh trắng tay, tuy vậy cùng dần hình thành năng lực xét đoán về sau tránh những điều nguy hiểm. Sự thoái lui, thất vọng khi gặp biến cố nặng nề khiến cuộc đời nhiều nhân mệnh trở nên khổ cực về sau. Trời đất có họa phúc. Điềm may là thứ thiết yếu duy trì sự sống hơn nhiều vùng hiểm địa chiến tranh, thiên tai nhân mạng tại vị trí này không do bản thân tạo ra phải chịu hậu quả. Địa Kiếp là kiếp nạn có tính bị động. Thiên Không phần do tạo tác không ngờ nạn tới. Năm Nhâm Dần, có người gặp may, kẻ gặp rủi. Tuy nhiên xét về tổng quan cuộc đời luôn có những vận thăng trầm, được mất. Có lá số nhân mệnh đại phú có thời điểm phải trắng tay. Có nhân mệnh khởi sự từ khó khăn đi lên. Nhân trí tín lễ nghĩa ngũ thường mang lại giá trị của nhân mệnh, cũng phòng ngừa nhiều họa tai. 

1 comments:

Thanh Nhã said...

Bài viết thật hay con xem bác viết không bỏ sót bài nào hihi. Chúc bác và gia đình năm mới hạnh phúc và chia sẻ thêm những kiến thức với những câu chuyện để độc giả có thêm kiến thức về tử vi ạ.