Trời Đất có họa phúc, con người có thời vận. Tử vi đông a trọng khí hình ứng hợp với trợ cách. Nắm được thời vận nghiệp rồng còn khả, huống tới phú quý thường tình.

Trong tử vi có bốn nhóm sao lớn gồm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật. Phân hạng người ngoài xã hội không ngoài bốn thứ vậy.

Một lá số tử vi hàng vạn người cùng giờ sinh vậy. Cũng như gieo hạt giống, phát triển biến hóa vô cùng tùy hoàn cảnh bên ngoài ứng hợp. Sinh trụ dị diệt cùng sở đích nhưng tùy khác biệt ở mức độ. Vòng khởi nguyên của mệnh số là vòng chuyển dịch, do biến đổi liên tục nên không có số phận.

Thursday, November 1, 2018

Tài cách đắc cách và thành tựu cách.


Trong huyền học mệnh lý và ứng với Âm Dương Ngũ Hành ngoài thực, vạn vật luôn tồn tại những quy luật tất yếu ảnh hưởng từ bên ngoài vô tri tới bên trong tư tưởng tâm trí. Tư tưởng nội tâm cũng gặp thăng trầm, nhiệt huyết hoặc bế tắc, tuyệt vọng. Quy luật về Sinh Vượng Suy Tuyệt và bản thể Không ấn trong toàn thể vạn vật không đổi. Trong bài viết này người viết luận về Tài Cách với định Sát cách của Đông A phái, do đó phần luận phức tạp hơn khi định cách về tổ hợp cơ bản của tinh đẩu. Một cuộc đời người bình thường kéo dài khoảng 80 năm. Sự tồn tại của quốc gia kéo dài có thể ngàn năm. Sự tồn tại của thiên địa có thể rất dài. Tuy nhiên đều phải trở về trạng thái của Không là giai đoạn tuyệt. Trong Không cách rất mạnh về thể hình, tuy nhiên bài viết chú trọng ở phần định Tài cách của các cách cục mệnh tạo. Vạn vật vượt trội hơn đồng dạng khi ở giai đoạn bộc phát. Vạn vật đã tồn tại luôn có thế khó khăn, bế tắc tức là tính chu kỳ, thăng trầm bao gồm cả tư tưởng và nội tâm. Người thường ở bất kỳ vị trí, địa vị, quyền hạn, tài bạch, đều luôn có thế khó khăn, bế tắc trong một giai đoạn cuộc đời tức nội tâm ở thể loạn. Không có trường hợp tất cả thời cuộc sống đều an ổn, hoan hỉ thực sự do gắn liền với quy luật tất yếu ngoại thể tức Thân là lão, bệnh, tử. Quy luật tất yếu nội thể là tư tưởng thăng trầm, thái bĩ, ổn định, loạn động. Khi định lá số Tài cách cũng không nằm ngoài các giai đoạn trên. Vạn vật là dịch biến, vô thường tức tính động tương tục. Tài cách cũng vậy. Trong giai đoạn tích lũy tài sản ứng với khả năng, tài năng kinh thương là chủ luận bố cục Tài cách. Cũng là khả năng nhận biết, định rõ về kinh thương trao đổi. Tài cách tối quan trọng ở tính tích lũy. Ở thể quan trọng là bộc phát trong hai chữ vượng suy. Khuynh hướng của Sát cách là nghịch truyền thống. Do đó đứng đầu trong Lục Sát Tinh là cặp Không Kiếp. Đứng đầu trong Sát tính là Hóa Kỵ. Thành tựu phát phú là ở dụng thời cơ. Trước đó thăng trầm, bĩ thái xoay dời được luận là đời thời cơ. Thời hiện đại khi luận một giai đoạn thường gọi là bong bóng trên thời sự hay báo đài. Kinh tế gắn với tiền bạc. Trong vạn vật hay sự việc tất cả luôn có thịnh suy qua thời giai đoạn. Có điểm cực vượng và điểm suy. Sát cách định hóa cho giai đoạn cực vượng là khí thịnh. Sát cách định hóa cho giai đoạn cực suy là khí tuyệt. Giai đoạn bộc phát là gốc của bố cục Sát. Cũng do tính chất này khiến Sát tinh đa phần luận mang ý nghĩa tai kiếp, bại cách, yểu vong. Tuy nhiên cổ nhân nghiệm lý các cách cục tử vi mệnh quý đa phần không ngoài Sát cách dụng hóa. Hiện nay thông tin được lưu truyền kết nối khắp thế giới với rất nhiều những nghiệm lý thực tốt về một mệnh cách đứng đầu xã hội hay về mệnh yểu tử. Cũng như vậy với các thông tin giai đoạn dài về kinh tế rất rộng. Việc mang lại lợi ích rất lớn khi một giai đoạn được thống kê thành hình vẽ qua thời gian biểu hiện tính thăng trầm của toàn bộ quá trình nghiệm lý. Ngay cả những biến động về sự phát triển kinh tế đất nước, biến động về giá của vàng bạc, cho tới biến động về những vật phẩm, cung cấp và nhu cầu. Hoặc các cơ hội, thời cơ tới trong một giai đoạn của cuộc đời. Cả về giai đoạn bệnh tật, thời gian may mắn, đen tối không may. Biểu hiện là tính toán thống kê con số, thời cơ, là sao Thiên Cơ. Cuộc đời là sự thăng trầm, đột biến. Thí như mệnh cách đắc Tài cách tại vận từ thất thập hoạch phát không luận là mệnh phú. Cũng mệnh đắc Tài cách tuy nhiên đại vận thứ hai nhập cách cục vong mạng không là mệnh phú. Trong giai đoạn trưởng thành tới trung niên thành tựu Tài cách là mệnh phú. Đây là điểm quan trọng tránh luận sai lầm khi mệnh cách tốt tuy nhiên vận hành giai đoạn đầu và trung niên bất hợp. Cũng vậy khi luận Mệnh tạo phát tài quan trọng nhất ở tính chất sai khác với mệnh thường. Như một trường hợp có luận mệnh cách.
 Trong kinh thương mua bán có điểm bộc phát và thoái trào. Một giai đoạn ổn định dẫn tới kích phát và thoái lui hoặc lao dốc. Trong tất cả trường hợp khi bộc phát càng mạnh thoái trào cũng vậy. Đây cũng là đặc điểm tính " Hoạch phát hoạch phá tựa thì sấm ran". Một trường hợp không may như bệnh tật, lại thêm tán tài, gia đình suy dốc là điểm bộc phát của việc không may. Với may mắn như việc được tiền của, lại thêm được trợ giúp đắc lực, thân thể vô bệnh. Bố cục điểm kích phát Tài vượng, ứng thể tích lũy khí hình mang tính chất cốt tủy định Tài cách. Kẻ linh hoạt đa năng nắm bắt được thời cơ. Mệnh cách tham muốn lớn như cách Tham Hỏa Tồn tạo ra những cơ hội. Tham muốn là gốc của tích lũy Tài cách. Trong một giai đoạn dài nỗ lực, tích lũy tăng dần sẽ đạt tới giai đoạn bộc phát. Cũng với Tài cách luôn xảy ra những giai đoạn hoạch phát và hoạch phá, hiện nay gọi là bong bóng. Khi sự việc đẩy lên đỉnh điểm luôn tạo ra sụp đổ, dần trở về trạng thái ổn định. Người nắm được quy luật tuy căn bản nhưng sức diệu dụng lớn. Đa phần kẻ mệnh thường gặp giai đoạn ban đầu đổ xô như quần chúng. Điền trạch đất đai là việc thấy rõ. Trong các giai đoạn do đồn thổi hoặc nhìn thấy lợi ích lâu dài dẫn tới hết thảy tập trung kinh thương đầu tư vào đất. Dẫn tới việc giá trị thực lên nhiều lần trước khi nhìn thấy được thành quả. Sau đó là giai đoạn chững lại và đa phần mọi người tín với kết quả tốt đẹp cho tới khi theo quy luật vượng suy. Trong giai đoạn giá tăng dần luôn gặp những tin tức thông tin tốt đẹp, những lời đồn đoán lan rộng cho tới khi giá xuống tạo loạn động. Trong dịch lý, tích lũy là giai đoạn ổn trọng phát triển, tới điểm chuyên nhất là Vượng. Suy thoái là giai đoạn bắt đầu loạn động tới Tuyệt. Rất nhiều những sự việc có quy luật trên, vạn vật sau đủ thời gian tích lũy sẽ tạo nên đột biến và suy bại ngay sau đó. Kẻ mệnh đắc Tài cách là kẻ may mắn hoạch phát giai đoạn đầu và tránh được suy bại. Kẻ thành tựu Tài cách là kẻ nắm rõ được các giai đoạn để tạo lợi ích cho bản thân.  Như việc kinh thương, khi lợi ích giá ở giai đoạn ổn định tới hoạch phát đột biến tăng giá trị cường vượng lớn. Cũng khi quần chúng chạy theo thì bản thân giữ tâm ổn định suy xét. Cũng vậy, đa phần nhân mệnh cách cục bình thường khó tích lũy được tài sản lâu dài, thường sử dụng để phục vụ các mục đích của bản thân nhu cầu. Đây là giai đoạn tán tài. Cách tích lũy là Lộc Tồn. Tích lũy để sinh tài là Lưỡng Lộc hay Song Lộc là cách cục mạnh của Tài cách. Cũng do tính cấp số nhân của tích lũy khi bộc phát nên phú sinh do cách cục này. Lộc Tồn mang ý nghĩa khác với Hóa Lộc. Khi định cách sơ lược thường chưa chú trọng tới tính chất của hai tinh đẩu này. Tuy nhiên khi định cách cục trợ cách cần rõ xét toàn cục. Lưỡng Lộc tốt là tích lũy theo cấp số nhân. Lộc Tồn tốt là tích lũy được tài sản hoặc do dành dụm. Do đó Lưỡng Lộc là cách cục kinh thương. Cách Lộc Mã giao trì cũng mang ý nghĩa này do gặp sao Tang Môn chủ giữ. Thiên Mã có tính động. Nếu luận cách cục không rõ tính chất tổ hợp khi xét bố cục sẽ gặp sai lầm. Thực tế phú quý, đại phú cũng do tư tưởng hành động hình thành. Nhanh nhạy của Tang Hư Mã là tính chất tốt trong kinh thương.
Trong một giai đoạn sốt sắng thì sau sụp đổ là giai đoạn giá trị có thể ở dưới mức ban đầu do số đông không còn nhu cầu như thời kỳ đầu, cũng dễ gặp sai lầm do tâm loạn động, khủng hoảng. Cách cục khủng hoảng về tài sản là Vũ Phá, Vũ Sát khi Tử Vũ Liêm hội Sát Phá Tham. Đặc biệt cách Vũ Sát do nhầm lẫn dẫn tới phá cách. Hoặc khi Lộc Tồn hội Không Kiếp Đào trong bố cục Cự Cơ Đồng. Mua rẻ bán đắt là cách cục Song Hao khi tốt đẹp tức có Kình Hao hoặc Đà Hao. Thiên Cơ chủ tính toán hội cách cục này giao lai Tài Cách cường vượng chủ phát phú. Như tính toán về Điền Trạch sự phát triển giao thương, tập trung buôn bán, nhu cầu tăng lên khiến giá tăng. Khi định trợ cách chế hóa Sát trong Tài cách tùy bố cục sai biệt tính chất khác nhau để luận. Trong mỗi mệnh tạo cuộc sống trung bình đều có thể tích lũy số tiền dựa thời cơ tạo hoạch phát. Tham Hỏa Lộc tốt do lòng tham muốn lớn về vật chất tới tiền bạc mãnh liệt. Lưỡng Lộc tốt do tạo ra của cải dựa trên số tiền đã tích lũy tức theo lũy tiến. Vũ Phủ Lộc Tồn mang ý nghĩa sự quản lý kho tài sản lớn. Các cách cục khi luận định cách rõ thì xét tới trợ cách tới tùy chính tinh thủ mệnh, cách cục khuyết thiếu. Cách cục Vũ Sát Hóa Lộc khi định Tài cách phòng ngừa việc thiếu quan sát, nhầm lẫn dẫn tới phá tán. Tướng Không Kiếp chủ hoạch phát do tương trợ tuy nhiên cũng thường hoạch phá. Tài cách cũng sinh do đóng góp, vị trí đảm nhiệm hình thành công trạng. Tài Quan thường tương hỗ trong nhiều trường hợp. Tử vi không nằm ngoài thực tế do mô tả dự đoán về nhân mệnh ứng với xã hội. Cũng không còn chức tước công khanh, tam thai. Cần rõ tính chất cơ bản và biến hóa ứng hợp của cách cục.