Trời Đất có họa phúc, con người có thời vận. Tử vi đông a trọng khí hình ứng hợp với trợ cách. Nắm được thời vận nghiệp rồng còn khả, huống tới phú quý thường tình.

Trong tử vi có bốn nhóm sao lớn gồm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật. Phân hạng người ngoài xã hội không ngoài bốn thứ vậy.

Một lá số tử vi hàng vạn người cùng giờ sinh vậy. Cũng như gieo hạt giống, phát triển biến hóa vô cùng tùy hoàn cảnh bên ngoài ứng hợp. Sinh trụ dị diệt cùng sở đích nhưng tùy khác biệt ở mức độ. Vòng khởi nguyên của mệnh số là vòng chuyển dịch, do biến đổi liên tục nên không có số phận.

Thursday, March 29, 2018

Tai kiếp hỏa hoạn và cách cục phúc may.Khi luận tổng cách cục người viết thường luận phát may bởi các cách cục của Chính Tinh mang ý nghĩa phúc và ấm tinh. Luận cách cục may mắn phân rất nhiều bố cục. Tuy nhiên xét về sự may mắn khi cận với tuyệt mạng thì tổ hợp cách cục mạnh nằm ở sức vượng của tổ hợp đương lệnh. Nghiệm lý các trường hợp may mắn thoát nạn đa phần có ở mỗi người cà bố cục này nghiệm lý cơ bản không khó khăn như một số trường hợp định cách phức tạp. Nếu cách cục mạnh ứng hợp vượng khí thì khó khăn gặp việc bản thân tuyệt mệnh trong một tai họa tập thể, cộng đồng. Mỗi người trong cuộc đời thường đã từng trải quả gặp may mắn thoát tai họa, tai kiếp hay thoát chết trong gang tấc. Bản thân tính mạng cũng là tài sản quan trọng nhất, thứ giữ gìn, quý giá nhất của mỗi người. Nguyên do tạo tác họa khi chỉ xét ở bản thân là do Sát Cách vượng cách cục xấu thành họa sát tinh. Nếu ở cách cục họa tập thể cộng đồng mệnh cách khí vượng thường tránh được một cách ngẫu nhiên do hành khí ứng hợp mà may mắn không có mặt tại vị trí tai họa như trường hợp cháy ở chung cư trên báo. Cách cục hỏa hoạn trong một khu vực cộng đồng có thể ứng với chỉ vận làng, nhưng có thể ứng với vận quốc gia hay vận thiên hạ. Tức về nguyên nhân gây ra tai kiếp, nếu động đất, núi lửa chính là vận thiên hạ. Nếu do sự thù hằn tùy theo mục đích ứng hợp với từng vận khí. Trường hợp còn lại do sự cố trùng hợp tai kiếp biến động ở vận làng, tức trong khu vực dân cư. Cũng do các khí vận mà từng bố cục đủ sức cát hóa vượng cách có thể thoát được tai họa lớn, vận khí đương vượng thì thường do ứng hợp hữu tình mà may mắn thoát khỏi tai họa. Tử vi đông a luận cách cục không luận chủ mệnh, đây là cách luận thường được nhấn mạnh tính thái quá mức độ quan trọng dẫn tới sai lầm khi luận giải. Người viết luận rất nhiều lá số mệnh cách bình thường cho tới xấu nhưng thành tựu sự nghiệp rất lớn do nhập vận cát hóa cực vượng. Như một lá số gần đây mệnh Thất Sát ngộ Kiếp Triệt không mấy hay, tới trung niên may mắn nhập vận Cự Cơ Khoa Quyền Khôi Việt Tả Hữu giao hội Kình Mã Phượng đạt được sự nghiệp lớn trong xã hội. Lá số khí hình thấp cũng không ngoại trừ khi được cát hóa bởi đại vận khí vượng biến đổi ứng hợp bên ngoài. Vận may mắn cũng như vậy. Với mệnh cách không gặp tai họa mức ở bản thân như việc tham gia trên đường, nếu tai nạn giao thông chỉ do bản thân chịu họa hay gây ra họa, hay nhiều trường hợp như bệnh tật nan y, tai họa sét điện,... là các tai họa ở vận mệnh. Với trường hợp này các bố cục may mắn như Lương ngộ Trường Sinh giao hội Quang Quý hay Xương Khúc, Khoa. Hoặc bố cục ổn định như đắc cách của tất cả bố cục Chính Tinh, giao hội với vòng Thái Tuế, Lộc Tồn, chế hóa được Sát cách,... không cần thiết hình thành bố cục cát hóa mạnh nhập mệnh thân vận có thể tránh được các họa này, tức tai họa không gặp với bản thân, hay gặp cách may mắn thoát khỏi tai kiếp trong cuộc đời như câu phú " Phúc Ấm thủ mệnh thân bất phạ tai ương". Với cách phát may ứng hợp với nhiều người, tập thể nếu gặp tai kiếp ở đây bố cục cát hóa cần nhập vượng và tới vận làng, vận nước hay vận thiên hạ các bố cục cần cát hóa lớn hơn. Trong tử vi cần rõ việc chiêu cảm ứng với định cách cục. 
Như mệnh có Cơ Diêu Đào đồng độ nhập vận Tướng Mộc là cách cục chắc chắn với mọi mệnh cách dâm tính trở nên rất mạnh, dễ có khuynh hướng đào hoa hay tình cảm sai trái tại đây. Cũng như vậy, với mệnh cách Tham Lang chế hóa Sát đắc bố cục ổn trọng và quyết đoán như ngộ Hỏa Tồn Tuần Quyền Tả Hữu là mệnh đại phú. Khi cách cục quyết định cách, tức sức cát hóa của bố cục quá lớn thì chắc chắn thành tựu lớn khi nhập vận. Đó là các trường hợp khá hay trong tử vi khi Khí Hình tự hóa cực vượng, do bố cục Tử Vi và Khí Hình đồng khí nên mệnh tạo thành tựu lớn. Trường hợp này thực số mệnh ứng câu " Đại phú do thiên, tiểu phú do cần cù". Nếu dụng Trợ Cách cũng vậy. Với kẻ mệnh nhập cách dâm tính lại không được giáo dục, hiểu rõ, chỉ dạy về họa của cách này dẫn rất dễ dẫn tới trường hợp bị mắc bệnh nan y như Hiv. Kẻ rõ Trợ Cách biết rõ bản thân nhập cách có Việt Kỵ Linh Hình Kiếp Tuần phối hợp Đào Hoa cách là gặp họa lớn về tình ái thì phòng tránh thì tránh được tai kiếp nặng nề. Nếu mệnh cách có Hồng Kiếp Tồn Kình Hỏa Việt Tuần ngộ Thái Dương hay Thiên Lương rất cẩn trọng bị đột quỵ. Mệnh cách Phú Cách rõ nét cực vượng khuynh hướng Văn Cách thì Phú Cách bất hoạt. May mắn là biết được tai họa bản thân dễ gặp phải để phòng tránh. 

Kẻ biết được số mệnh, biết xem toán mệnh là người may mắn hơn vì hưởng chữ Không lớn là Phòng Trừ của Tuần Triệt. Nếu mệnh có Đồng Lương ngộ Tồn Khoa Xương Khúc bất kiến Không Kiếp thì hoàn toàn yên tâm là bố cục này rất mạnh trừ vận nước tai kiếp toàn thể thì khó thoát. Bằng không thì là mệnh may mắn thoát được các tai họa dễ dàng. Cũng với bố cục Kỵ Hình Tồn Kiếp Hỏa Kình Tuần giao hội với Thiên Cơ hay Thiên Phủ thì tai kiếp lớn đê gặp nguy hiểm tùy theo Mệnh Thân Vận mà hình thành các cách cục ý nghĩa khác nhau do Sát cách tác họa vượng khó chế hóa được bố cục này do hội đủ bất ngờ, sát thân, trúng họa cách. Tai kiếp hỏa hoạn là Hỏa Tuần Việt Kiếp ngộ Cơ Nguyệt Đồng Lương luận theo tử vi. Phú quý tới bao nhiêu cũng không quý bằng tính mạng. Do đó cổ nhân vẫn thường luận bố cục trợ tinh cát hóa không gặp Sát Tinh là tốt. Tuy nhiên thực chất để thành tựu nghiệm lý bố cục Sát mạnh chế hóa hay bố cục Trợ Tinh nhập vượng quyết định như đã luận ở trên là rất cần thiết. Cũng nhú vậy, như gặp một bố cục Vũ Phủ hay Tham Hỏa ngộ Lưỡng Lộc gia Tả Hữu Sinh Vượng Tam Hóa Xương Khúc Khôi Việt Tuần Tuế Phượng nhập vận hay mệnh cách thì ắt là mệnh phát đại phú. Đặc biệt khi nhập vận lại hóa được Không Kiếp hay Hỏa Linh Kình của Song Lộc đắc Sinh Vượng, Tam Không người viết có thể chắc về phát phú cách nếu mệnh tạo theo kinh thương hay Tài Cách do luận các bố cục quyết định không thấy xuất hiện ngoại lệ. Đặc biệt có thể phú gia địch quốc nếu Mệnh Thân Vận đều nhập cách vậy lại ứng hợp hướng đi đúng. 

Sunday, March 18, 2018

Bàn luận Song Lộc và Tài CáchBài viết này là một phần khi bàn luận về tử vi với cách cục mạnh, thường gọi là thượng cách trong tử vi với một người bạn của người viết, cùng lý tưởng nhưng khác hướng đi. Mệnh số Sát cách sẽ tạo nên đại nghiệp cũng do Sát mà thành, sự cẩn trọng là rất cần thiết, tích lũy tăng dần thì khí hình tăng dần. Người viết sẽ cố gắng giúp cháu về dụng Sát cách. Các lá số tỉ phú thời nay đa phần do Sát cách thành tựu, vì xuất thân không tốt đẹp, vì nỗ lực rất lớn, tham muốn rất lớn, luôn thay đổi thích nghi gặp ở cách cục kinh thương, ở sự nhanh nhạy và táo bạo. Những người này phát lực do lý tưởng mà thành, môn Tử Vi quan trọng nhất là sao Tử Vi, cái lý tưởng của đời ngay cả cuồng tín như Võ Hậu cũng tạo nên sự nghiệp rất lớn. Hướng cái lý tưởng rất mạnh, dành rất nhiều thời gian với tập trung chính là nỗ lực, không xả bỏ ngưng nghỉ mà đẩy mạnh hơn. Ta thường hay gặp một người do nắm thời cơ mà hoạch phát phú cách, sau đó tự mua xe cộ, nhà cửa lớn tức là xả. Chính ở thời điểm quyết định đó chính là lúc khí Sát tác động mạnh. Nếu suy nghĩ của cách cục hóa Sát cách thành tựu, đương số tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hơn bằng số vốn đó. Tham muốn người viết muốn nhắc tới bởi cách Tam Không đắc Sinh Vượng chính là lòng tham thực vô đáy, luôn hướng lên, không ngừng lại, tự định hướng tư tưởng như vậy nên khí hình hoạch phát, là dụng Sát cách thực. Ta thường hay nghe tới từ kiên trì, tham muốn nếu muốn thành tựu lớn. Tuy nhiên khi nói ra khác với thực hiện. Đa phần người thường khi thành tựu dành ra nhiều thời gian để xả bỏ, giảm công suất mà không rõ rằng đó là lúc Sát cách tăng vượng, cách thành tựu lớn hơn rất gần. Mỗi người cuộc đời đều có giai đoạn cơ hội thăng tiến nhanh, mệnh tầm thường thì dốc sức đạt thành tựu rồi thoái lui, giải đãi. Tới khi suy vi lại tìm cách thay đổi để phát triển lại. 
Câu chuyện như việc người nông dân được nhận số tiền rất lớn đền bù và cấp nơi ở mới, sau đó họ lấy đa phần số tiền nay xây nhà cao cửa rộng, đồ dùng đắt tiền và cuối cùng lại thất nghiệp. Mệnh đắc cách khi tới thời vận luôn có khuynh hướng phát triển lớn hơn, như việc ở trên thay vì xây nhà cao lớn thì đầu tư các nơi đất khác hay tham muốn sinh lợi lớn hơn với tài sản đang có. Lưỡng Lộc là phú cách do ý nghĩa như vậy, đặc biệt khi có thêm Tang Hư Mã là cách cục tư tưởng luôn thấy khó khăn và phải thay đổi. Với một mệnh tạo nhập cách Lưỡng Lộc có Tang Hư Mã. Đến thời cơ kẻ đó đạt được nhiều tài sản do hoạch phát, cách cục Song Lộc ưa tích lũy thêm, phát triển thêm tài sản đó do nhìn thấy khó khăn khi sử dụng số tiền này cạn kiệt dần, khi đã hoạch phát phú cách nhưng mệnh tạo nhìn thấy sự khó khăn cần thay đổi và phát triển thêm nên Tài cách nhập vượng, đặc biệt ở đây gặp Tang Môn chủ cất giấu, mang tính chất tài ẩn, tức tài sản ngầm. Nếu Song Lộc gặp Tuế Hổ Phù thì mệnh tạo có khuynh hướng tăng thêm tài sản do hữu Song Lộc, tuy nhiên cách cục này ít nhìn thấy khó khăn vấn đề nên có khuynh hướng giải đãi. Cũng chỉ cách cục như vậy và vô số cách phối hợp tác động tới tư tưởng dẫn hành động của mệnh tạo tới số mệnh. Với tỉ phú Mã Vân người viết có đọc về thành tựu của ông ta. Đây là cách cục Sát cách được chế hóa mạnh. Sát cách ở đây cực vượng do tác động rất mạnh tới khó khăn, bế tắc ở các đại vận. Nếu mệnh tạo thường dẫn tới thoái lui, bi quan, tuyệt vọng và Sát cách tác họa do bản thân về thế bị động có thể dẫn tới họa Sát thân tức vong mạng. Khi khí hình tuyệt tức nếu gốc của cung an Thân và Vận tuyệt thì họa có thể tới bằng không ngờ gặp tai nạn hoàn cảnh tạo ra, bệnh tật nan y,  hay bản thân tự gây ra sát. 
Mã Vân tuyệt vọng khi cố gắng tìm các công việc hay thực hiện tham muốn nhưng đều thất bại là khi Sát cách tác họa trùng phùng, bỏ cuộc tuy nhiên Sát cách luôn tồn tại hai mặt, kẻ dụng được Sát cách là không từ bỏ với tham muốn, lý tưởng và tìm cách để thực hiện. Sát cách nhập vượng và tiếp tục nén lại tới khi hoạch phát. Chữ thay đổi của Tang Hư Mã đặc biệt là khiến Sát cách trở nên cực vượng do tạo ra khó khăn và cũng là lối đi tức Thiên Mã để thay đổi. Tất cả các sao trên tử vi đều có hai mặt, Cát Tinh hay Sát Tinh đều có thể tác họa tới tính mạng, cũng là khởi cho thành tựu. Cuộc đời thăng trầm như một hình sóng. Lý đơn giản kẻ muốn đạt thành tựu lớn khi có cơ hội tức đi lên cần tham muốn lớn hơn nữa mới có thể tạo đỉnh mới. Nếu đợi khi xuống đáy suy cố gắng thì cũng chỉ ngoi được hơn bề mặt. Trường hợp suy ta thất vọng, tuyệt vọng và buông xuôi thì càng lún sâu hơn, sau thời gian dài sẽ lại có cơ hội làm lại theo chu kỳ. Cuộc đời người thành công là nối từ đỉnh này tới những đỉnh cao hơn, thường được gọi là vươn tầm cao mới. Ngày nay những doanh nghiệp cũng là một tổ chức, như một bản thể với lý tưởng định hướng, phát triển, thực hiện, thăng trầm trong các giai đoạn khó khăn và giai đoạn tăng trưởng. Doanh nghiệp phát triển từ nhỏ tới lớn nhanh thì rất dễ xuống dốc nhanh là trường hợp tầm thường. Sẽ có những doanh nghiệp phát triển rất nhanh và liên tục mở rộng hơn như vậy, lập những bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cũng nhiều doanh nghiệp ngày hôm nay giá trị rất lớn hàng nghìn tỉ nhưng phá sản nhanh chóng hơn rất nhiều so với thời gian gây dựng lên. Một đất nước tưởng như tồn tại ngàn năm vẫn sụp đổ chóng vánh, huống chi đời người chỉ vài chục năm nếu sai lầm lớn một lần thì vực dậy cần nỗ lực lớn. 

Cuộc đời cũng như vậy, biến động không khác. Người viết đã chứng nghiệm rất nhiều lá số thành công từ tay trắng, cũng chứng nghiệm nhiều lá số từ phú gia địch quốc trở thành lụn bại. Luận tử vi nếu rõ được sự thăng trầm, hay đơn giản là những hình con sóng là đã rõ được phần lớn về lá số của bản thân. Sự bất ngờ, bộc phát lớn tới từ Không Kiếp, Hỏa Linh. Sự thăng trầm tới từ Kình Đà. Ngay khi tròn thời gian khó khăn nhất chính là điểm đáy của cuộc đời nhưng tính mạng chưa mất, khi đó đừng vội tuyệt vọng vì bế tắc vì giai đoạn là giai đoạn dài phát triển lên. Sát cách có tác dụng khiến cuôc đời ít yên ổn, ổn định mà thăng trầm lớn hơn. Gần đây người viết có nghiệm lý một trường hợp nam mệnh sai lầm trước do chơi cờ bạc dẫn tới nợ khoản tiền lớn, có ý định tự sát nhưng đã thay đổi ở thời điểm tuyệt vọng, gây dựng lại và hiện tại phát triển khá tốt. Với các lá số định hướng Tài Cách cần rõ bố cục tổ hợp do sai lầm dẫn tới phá sản, thất bại. Cách cục trên gặp cách phá tán do chịu tác họa bởi tổ hợp cách cục lưỡng Sát tranh đoạt. Cuộc đời luôn gặp rất nhiều các cơ hội để thành tựu, nhưng tồn tại các nguy cơ cũng như vậy. Nếu ta thành tựu bởi nhiều cơ hội phía trước nhưng sau cùng gặp thất bại bởi một nguy cơ cũng dẫn tới bại vong như các doanh nghiệp lớn phải phá sản. Sát cách luôn có sức thu hút rất lớn với nguy cơ ẩn trong cái lầm tưởng về thời cơ và đặc biệt thường bản thân không hiểu rõ hết nhưng do lợi ích lớn nhanh chóng thực hiện. Khi vận bất hợp thì suy bại, do đó Tử Vi Đông A luận Sát cách chủ đạo. Nếu một bố cục Lưỡng Lộc ngộ Đào Việt với cách Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham thì ắt sẽ có lần phá sản lớn trong cuộc đời, tùy khí hình vượng mà có thể xây dựng lại. Nhưng với bố cục Lưỡng Lộc ngộ Đào Việt cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh, đặc biệt với Vũ Phủ thì khó mà lâm vào cảnh khốn cùng, bởi tính thận trọng, và không tham muốn khi không hiểu rõ. Do đó được luận là phú cách do tích lũy. Ngoài thực tế ta gặp rất nhiều cuộc đời như vậy. Tuy nhiên cách cục thứ nhất thăng trầm lớn có nhiều cơ hội lớn, nếu không gặp Đào Hoa mà giao hội với Tang Hư Mã ngộ Phượng Khốc có Tả Hữu lại là cách cục phát đại phú do dòng Tài cách chuyển động thu về. Do Tài cách động là đắc của Tài Cách với bố cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Trong khi Vũ Khúc có Thiên Phủ ưa việc tích trữ, quản lý dành dụm. Các bố cục biến hóa liên tục, giao hội thay đổi khiến vô số cách cục phát sinh. Các cách cục quyết định mang tính chất ứng hợp rất lớn. Như bố cục mệnh Cơ Diêu đồng độ nhập vận Tham Đào hay Sát Phá Tham có Đào Hồng dâm tính tác động mạnh, chuyển hóa sang bố cục tham muốn tài vật là Hỏa Tham cũng chỉ được một phần về phát phú. Tuy nhiên trong nội tâm chủ phát phú để tham muốn dục vọng cả trăm cách cục đều ứng hợp nếu không giao hội bởi nhóm sao đặc trưng khác. Cách cục Song Lộc nhập cách với phát phú cũng như vậy. Ngay mệnh cách Cơ Diêu ngộ Đào Hồng khó tránh khỏi mệnh Đào Hoa gắn với cuộc đời. 

Monday, March 12, 2018

Cách cục Tử Tham vận dụng Tài cáchBài viết này người viết luận thực lý luận mệnh Tử Tham cách vận trình biến đổi phối hợp cách cục. Lá số là một cái cây phát triển kế tiếp lên qua các vận, càng nhập vận sau bố cục biến đổi luận phối hợp với bố cục vận trước. Nghiên cứu tử vi khi thực lý thì mới nắm rõ được cách biến hóa. Tùy các lá số người viết có lược bỏ các phần giữ lại các nội dung thực lý để đảm bảo thông tin cá nhân của mệnh tạo.  Khi luận lá số tử vi, đại vận đầu tiên luôn nhập tại cung Mệnh hình thành tính cách ban đầu của mệnh tạo. Nam mệnh nhập vận Tử Tham ứng mệnh cách ngũ hành Mộc. Tử Tham do bố cục Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham tạo thành. Cách cục Tử Tham giao hội Kình Kỵ và Tang Hư Mã theo nhóm Địa Chi là cách sớm phải đối đầu với khó khăn. Ở đây Liêm Sát ngộ Xương Khúc Kình Kỵ Tang là cách chống đỡ khó khăn lớn. Mệnh cách Tử Tham này đại vận đầu tiên hình thành được tính cạnh tranh với xã hội là cách cục tốt. Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham hỉ được Kình Hao, do Kình chủ thay đổi, mang tính chất chủ động đối phó với khó khăn, cũng chù động xây dựng tham muốn, định hướng sự nghiệp. Tử Tham không gặp Triệt tại bản cung tức bản thân vẫn có thể định đoạt được số mệnh. Cách cục này ngay đại vận đầu Sát cách mang tính trợ lực cho bố cục tới vận hoạch phát thì thành tựu trong khó khăn. Đại vận đầu tiên tại cung Mệnh hình thành tham muốn và tính học hỏi, cũng là cách chống đỡ khó khăn, thay đổi liên tục khi Kình Hao giao hội Tang Mã. Lá số theo Quan cách cũng có thể đạt ổn định nhưng Tài Các hình thành bố cục hay. Ở đây cách cục Vũ Phá Lộc ngộ Mã hình thành bố cục Lộc Mã giao trì với Vũ Khúc là tài cách tốt do Tuần tại đây.  Ở đây có Phá Quân ứng hợp Kình Hao chủ thay đổi, phá vỡ, tính động lớn mà Tài Cách động. Tài cách luận có nhiều bố cục phát tài. Với cách cục giao hội cách cục tích trữ lâu mà thành tựu. Với bố cục này mang ý nghĩa khác, phú cách do động mà tạo nên, do cũng hình thành cách Vũ Phá Lộc Mã nên dễ gặp khó khăn, có thể phá tán lớn khi gặp sai lầm do bố cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham nhập vận xấu là mất mát, tổn tại, xung đột. 
Tử Tham cách nhập mệnh ngay từ tuổi thiếu niên có khuynh hướng tham muốn gây dựng, lấy trách nhiệm gánh vác. Tuy nhiên do cách cục xung đột và bối cảnh Kình Hư Tang mang ý nghĩa nhiều phần tính cách xã giao, biến hóa để chống lại khó khăn. Cung an Thân thuộc vô chính diệu có cách Triệt Đại tại bản cung nội cách Phủ Tướng ngộ Linh Đà Hao, ngoại cách Tử Tham mang ý nghĩa chù được bao bọc nhưng không mấy hay do Phủ Tướng có Thiên Phủ bản cung ngộ Linh Hình Hổ Khốc giao hội Đà Hao là cách gây áp lực, hình khắc bởi sự bao bọc, quản lý với bản thân. Nam mệnh nhập đại vận đầu tiên hình thành tính cách không mấy hay, do đó trưởng thành khi Thân tác động mạnh bởi ý thức thì tính cách có phần thay đổi. Đặc biệt ở chữ tình cảm tương trợ và chân thực tức Phủ Tướng giao hội Tuế Hổ Phù có Phượng Khốc. Nam mệnh khi bày tỏ quan điểm và lấy tình cảm đối xứ thì được ngưỡng mộ, do Tuế Phượng đắc cách. Qua đại vận cung Mệnh, nhập vận thứ hai từ 16 tới 25 với cách cục Cơ Âm cư Dần ngộ Lưỡng Kiếp Ấn tại bản cung, giao hội Khoa Bật Đào Hồng Tuần với cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh. Với cách Cơ Âm ngộ Không Kiếp tại Dần Thân mang tính bất ngờ, bố cục Lộc Tướng Ấn giao hội Không Kiếp là cách cục dễ mang tai họa bất ngờ, may mắn Cơ Âm tối nhập cung độ Trường Sinh có Không Kiếp bất kiến Hỏa Linh Kỵ Hình là cách cục tốt hơn. Cơ Âm Trường Sinh ngộ Kiếp Tồn là cách cục bất ổn. Lưu ý rằng bố cục Tử Tham cách là định hướng tham muốn về một sự ổn định, tuy nhiên nội tâm và ngay ứng hợp bên ngoài lại luôn tạo xung đột, mâu thuẫn trái ý. Trong trường hợp mệnh cách ban đầu có ảnh hưởng khí hình gốc bởi tình cảm bố cục này chủ tham muốn về sự ổn định, và tương trợ, tình cảm thực sự. Tử Vi luôn có một lý tưởng, cũng là ngôi sao nhìn nhận sâu về bản chất của sự việc khi có Xương Khúc Kỵ, tức khả năng đánh giá tình hình và đây là tính chất mạnh khiến Tử Vi đắc cách chủ đứng đầu. Một bố cục cách ảnh hưởng từ tham muốn đại vận đầu tiên và ứng hợp khí hình theo tình cảm là khuynh hướng không hay của bố cục này. Đại vận thứ hai này với khuynh hướng tìm kiếm mang lại kết quả không như ý khi bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương giao hội Lưỡng Kiếp có Đào Tồn là cách cục bất ổn mạnh, lại Không Kiếp nhập cách chính xác là âm mưu, âm ám cách. Bố cục này có khuynh hướng hoạch phát chỉ khi nam mệnh định khuynh hướng Tài Cách ngay từ đại vận đầu tiên. Ở bố cục này chỉ có vị trí của Thiên Lương với cách Lương ngộ Khoa Đào Bật là sự may mắn do bản thân tạo ra, lưu ý là do bản thân tạo ra không phải do người khác. Đại vận cung Bào này từ 16 tới 25 nhập cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh đúng lẽ mang ý nghĩa hạnh phúc, khi đủ mái ấm gia đình, có lương tâm và sự che chở cùng tình thương. Tuy nhiên bố cục này không phải như vậy. Dấu ấn của cách cục để lại là Tồn Kiếp Sát, nơi ghi dấu lại những điều bất ngờ xấu, bất hợp với tính cách của Tử Tham. Mệnh cách với Tử Tham bản cung Điếu Khách, nằm nhóm Tang Hư Mã tính chất xã giao với bên ngoài. Tuy nhiên bố cục này là tốt trong bối cảnh của Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham với khí hình gốc thấp khiến mệnh cách nhìn sự việc ở chiều âm, tức chiều sâu thực sự đúng đắn. Đại vận thứ hai nhập cung Bào để lại nhiều dấu ấn, nhận biết về tính chất của xã hội, khả năng trưởng thành lớn hơn của nam mệnh. Tuy nhiên tính chất chủ giả, đa nghi vẫn tồn tại trong bố cục mệnh cách, tức nam mệnh cách cục thực sự gặp khuyết điểm. Lưu ý bố cục Kình Kỵ Tang Xương Khúc là nghi kỵ cách, khi với Liêm Sát là theo dõi, ứng với mệnh cách là Tử Tham thì mệnh cách có tính chất khó đạt được sự tương trợ, tình cảm do mất hoàn toàn nhóm Phủ Tướng. Nơi mà nhóm sao này ở vị trí chính là cung an Thân. Thực chất bố cục này với thân phận của bản thân vẫn được một phần tình thương thực sự. Tuy nhiên cách nhìn về chiều sâu như vậy là đúng cách, bố cục này vẫn nhiều phần là lợi ích, mặc dù bản thân nam mệnh cách cục Kình Kỵ Tang lưu ý là Sát cách này rất khó chế hóa, khiến tâm ta trở nên sai lầm nghi kỵ có thể sai cho kẻ khác. Mệnh cách tử vi là như vậy, ngay bản thân mỗi người cũng không thể đánh giá được tính cách của chính mình, do bản tính nếu có thể phân biệt được đúng sai, thì đa phần sẽ hướng tới cái đúng, cái chân thực. Bố cục mang tính khuyết điểm cũng chính là ưu điểm bởi Tham Sát Kỵ Kình. Tất cả các bố cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham đều gặp vấn đề về tình cảm, không phải do hoàn toàn bởi hoàn cảnh bên ngoài, mà thực chất còn do nội cách chiêu cảm bên trong tạo ra. Cái ta tác hóa ra bên ngoài  nhận được phản hồi vào bên trong. Xã hội là lợi ích, mà cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham là cách nhìn ra được tâm ý của kẻ khác, khi mà trong nội tâm tồn tại hai tính cách mâu thuẫn đối lập. Cũng do vậy, nhiều mệnh cách Tử Tham ngộ Không Cách nhàm chán với cạnh tranh đố kỵ và lợi ích cá nhân nên ngoài mà khuynh hướng xa lánh tu hành. Ở đây đại vận thứ hai nhập cách Cơ Âm phá cách ở khuynh hướng tình cảm. Nếu khuynh hướng Tài Cách thì là cách hoạch phát. Tài cách tức bản thân lấy lợi ích làm gốc, lấy lợi ích thu về làm mục đích khác với Quan Cách là cống hiến và lý tưởng xây dựng gánh vác một công việc hay tổ chức. Hai khuynh hướng Tài Cách và Quan Cách là sai khác hoàn toàn và thường đối lập nếu đúng cách. Thường mỗi bản mệnh chịu tác động của hai cách cục này, lấy một cách cục làm chính yếu. Lưu ý với mệnh cách Tử Tham nếu lấy tình cảm, tương trợ làm gốc thì thường đánh mất nhiều, phá cách. Cách cục này khuynh hướng lợi ích làm gốc chủ được nhiều mặt. Vận từ 26 tới 35 nhập vận Thiên Phủ trong bố cục Phủ Tướng đơn thủ. Đại vận nhập Thê cung cách Phủ ngộ Linh Hình Hổ Khốc có Tấu Cái. Nhóm Phủ Tướng giao hội Tuế Hổ Phù và Phượng Khốc hình thành nhóm Tứ Linh.  Với đại vận nhập cách này trong gia đình sẽ có vấn đề cần giải quyết. Cách cục này do bố cục Đà Linh Hình tạo ra lạnh nhạt, xa cách của Thiên Phủ ưa bảo trợ, chăm lo. Cách Phủ Tướng đơn thủ hữu Tuế Đà là cách nhiều chuyện để nói trong nhà, cần sự nhường nhịn mỗi người tránh xung đột, nam mệnh hướng tập trung hoàn toàn vào Tài Cách. Thiên Phủ nhập vận này từ 26 tới 35,hữu cách Hổ Khốc Hình ở bản cung có tính táo bạo, ưa việc bày tỏ quan điểm, lời nói ra bên ngoài. Cách cục này không xấu, nhưng gặp khó khăn. Với Tài Cách thì ổn định do Thiên Phủ không gặp phá cách. Với bố cục này hình thành cách Linh Đà có Tuế Phượng là vận nổi danh. Do Phủ Tướng thay đổi khuynh hướng nhẫn nhịn, kiên nhẫn chờ thời thực hiện ý định mà được ngưỡng mộ, cũng do bày tỏ quan điểm của bản thân tới bên ngoài, khả năng kiến thức ra ngoài mà được ngưỡng mộ. Do vận trước Sát cách vượng nhập Không Kiếp cách nên vận này có đắc khí mà hóa Sát cách. Bên ngoài là cách Liêm Sát ngộ Kình Kỵ Xương Khúc tức bên ngoài xã hội chủ quan sát bản thân ta. Nội cách có Linh Hình chủ lề lối, quy tắc, nghiêm khắc nên mang tính bất ổn định. Trong trường hợp đại vận này sẽ gặp nhiều biến động, biến cố luôn dụng Đà Đại là nhẫn nhịn để đánh giá sự việc. Đặc biệt khi gốc đại vận có tính táo bạo lớn bởi Khốc Hình. Đại vận này nên đặt mục tiêu tham muốn lớn hơn bì hành khí vượng tức vượt qua khó khăn để hoàn thành công việc. Năm Mậu Tuất với cách Cự Nhật với Thái Dương ngộ Hỏa cư Tí là vị trí tối. Cách cục Cự Nhật năm này may có Cự Môn ngộ Thanh Long. Cách Cự Thanh chủ linh hoạt, dụng ngôn ngữ để ứng phó. Thái Dương khi tối chủ cuộc sống bản thân bối cảnh khó khăn, ngày tối thì khó ngẩng đầu lên, tức về phần công danh chưa thuận. Tiểu vận năm sau tức Kỷ Hợi có Thiên Phủ ngộ Linh Hình Hổ Khốc. Cách cục này có Tuế Phượng nên là năm xuất hiện lập trường, quan điểm sống của bản thân, cả về tình cảm. Năm Kỷ Hợi có tức táo bạo, năm này tốt hơn năm Mậu Tuất, chủ tiếng nói có giá trị, hội tứ linh là cách cục nổi danh trong bối cảnh trùng đại vận. Năm Canh Tý nhập cách cục Cơ Âm ngộ Tồn Không Kiếp Sinh Đào tai họa dễ do bản thân tạo ra, cả bệnh tật nên cần cẩn trọng trước khi thực hiện dự định. Năm này hình thành cách Cơ Âm Không Kiếp Sinh Tồn có lưu Kỵ Khoa tính chất bất ổn, biến động, ở đây có lợi cho tài cách, tuy nhiên có bệnh tật, lưu Kỵ nhập Ách có Kiếp Tuần cẩn trọng về sức khỏe, bệnh tật. Năm Mão trong vận này là năm tốt đẹp, chủ nổi danh. Qua vận cung Phối nhập đại vận cung Tử Tức từ 36 tới 45. Thái Dương cư Tí ngộ Phi Việt Hỏa giao hội Cự Thanh Không Triệt. Đây là cách cục Thái Dương ở vị trí tối. Cặp Âm Dương quan trọng vị trí sáng tối do tính chất cơ bản của hai sao này. Với Thái Dương cư Tí không gặp các sao mang tính chủ động thì bố cục này dễ gặp bất mãn. Cách cục Cự Nhật chủ bất mãn và đứng lên bày tỏ quan điểm của bản thân, với Thái Dương chủ công khai, dương tính. Do Thái Dương nhập hãm nên tính chất dương lên không lớn. May mắn cách cục này ngộ Không Triệt và Cự Thanh hóa thành sự linh hoạt do cách Cự Thanh chủ lão bạng sanh châu. Bố cục Không Triệt tính bất ngờ không lớn, chủ trừ bỏ sự bất ngờ tới cách cục. Cặp Không Kiếp sao Thiên Không gây bất ngờ và Địa Kiếp tạo tác tai họa. Ngoài thực tế đa phần tai nạn hay họa hoạn do sự bất ngờ mang tới, như phát hiện bệnh tật nặng, tai nạn ngoài đường,.... Với cách cục Cự Nhật này phản hóa tuy không quá thuận lợi nhưng có gốc để phát triển. Đại vận Thiên Phủ trước được về công danh nhưng tình cảm gặp khó khăn. Đại vận Cự Nhật lưu ý sẽ có nhiều bất mãn trong cuộc sống, Cự Môn được phản hóa nên càng về cuối vận tức về sau sẽ tốt đẹp hơn. Vận này hợp khởi tạo, do Cự Nhật là khởi tạo cách. Bản cung có cách Dương Hỏa ngộ Phi Việt chủ bệnh về đầu não, dương hỏa chủ nóng, căng thẳng thần kinh nên chú trọng về việc này. Với Cự Nhật đại vận này khá tốt, dụng được Hỏa Không Triệt thì có cơ hội phát tài. Ở đại vận này nên nghiên cứu chuyên sâu về một lĩnh vực, chuyên môn, khiến cái bất mãn ứng với việc muốn tìm ra kết quả. 

Sau vận cung Tử Tức là trung niên, quay về tam hợp Mệnh nhập vận Tài Bạch từ 46 tới 55. Bản cung vận cách Vũ Phá Lộc Mã Tuần giao hội Quyền Kỵ Xương Khúc. Cách cục này thuộc bố cục tốt, khác với cách cục ban đầu nhập mệnh của Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Trung niên vận ý nghĩa là sự kinh nghiệm từ quá khứ khó khăn. Đại vận Vũ Phá có tính động lớn, Vũ Khúc chủ tài cách ngộ Lộc Mã Tuần lợi cho tiền của, thay đổi tạo ra tiền bạc. Vũ Phá chủ nghiên cứu, khám phá ra cơ hội để thay đổi. Đại vận này hình thành cách cục Lộc Mã mang ý nghĩa hay khi tìm kiếm lợi ích. Phá Quân là sao đứng đầu nhóm Sát Phá Tham. Đại vận này có khó khăn nhưng không còn trở ngại với mệnh tạo, đặc biệt khi dụng trợ cách theo Tài Cách. Biến động trước những thử thách là ý nghĩa đại vận này. Nhìn chung đây là đại vận khá tốt, Hóa Kỵ ngộ Liêm Sát ý nghĩa có tính Sát nên vận này hóa Sát thành Quyền cách, chủ tính chất cần trọng trong khi hành động, không ngừng thay đổi trong khó khăn thì mới có thể dụng bố cục này. Vận này tốt do hữu Sát cách được tăng vượng khí hình từ các đại vận trước, chỉ lưu ý là sự cẩn trọng khi quyết định thực hiện các công việc hay đầu tư. 

Saturday, March 3, 2018

Cuộc đời to lớn với tử vi

Mức khí hình mức độ ảnh hưởng lớn nhất là tác động tới thế giới. Đây cũng là cách cục ứng hợp với bên ngoài của lá số tử vi. Mệnh lý ứng hợp cách cục này gốc ban đầu rất nhiều mệnh số không phải xuất thân từ địa vị cao, thậm chí nhiều lá số khí hình thấp mệnh cách tầm thường. Qua tiểu sử những người thành tựu lớn, nguyên thủ hay mệnh đại phú lưu trữ trên trang mạng rất nhiều người xuất thân bình thường, tuy nhiên thực có những phẩm chất khác với mệnh cách thường gặp, không huyền bí như mệnh đại quý tạo bởi các cách cục sách tử vi hay luận như Đế Tọa Ly Cung quần thần khánh hội, hay cách cục Tử Phủ Triều Viên, Nhật Xuất Lôi Môn,... Tất cả đều là do bản tính và tính chất, tính cách mệnh tạo hình thành, các bố cục sao phối hợp kết quả là tính cách phẩm chất của mệnh tạo. Do đó rất nhiều mệnh cách biến hóa khí hình rất mạnh khi gặp cách Cự Ấn hay Phá Ấn tức rời ra quê hương tới nơi phát triển, tri thức và thành tựu lớn ở ngay nước ta. Với cách cục lá số khí hình vận ứng thiên hạ, nếu xuất thân bình thường nên lá số cách cục tốt đẹp cũng chỉ thành tựu dựa vào thời vận, thời cơ tới. Tuy nhiên trong phẩm chất người viết luận nhiều bố cục chế hóa Sát cách thành tựu đã hình thành cách cục tồn giữ Lộc Ấn, tức tham vọng luôn tồn tại không mất, thường trực trong tư tưởng, không ngừng to lớn và luôn hướng tới thành tựu, đột phá không giãi đãi. Lại cách cục này hành động, thay đổi biến hóa với thực tế, không chủ trong suy nghĩ mà đắc cách. Thành tựu của một mệnh cách ở đây đánh giá bằng khả năng tác động bởi địa vị tức quan cách hay tài cách hoặc văn cách, gây biến động tới vận thiên hạ tức thế giới hay trong vận làng, xã. 
Trước đây do cản trở nhiều về thông tin, xã hội rất khó có việc tư tưởng tác động mạnh tới toàn thế giới. Tuy nhiên hiện nay dựa vào truyền thông tin hiện đại, khí hình và tư tưởng tiếp thu dần dễ dàng thì mệnh cách hoạch phát với lá số bình thường, xuất thân bình thường là việc nghiệm lý xuất hiện rất nhiều. Hiện nay có thể giao tiếp thậm chí với người đứng đầu tổ chức hay những người thành tựu phú cách ứng với Thiên Di vượng thời trước, với nhận thức tư tưởng lớn khiến khí hình tăng. Khí hình dựa trên khí và hình, tức tham vọng, tham muốn thực và khả năng thực hiện ứng bên ngoài với thời vận. Các bố cục thành tựu sớm do khí hình gốc vượng. Như bản thân ta sinh ra nhận thức được quyền chức của tổ phụ, định hướng và tham muốn ban đầu lớn muốn kế tiếp và phát huy là Khí. Cũng ban đầu ta được dạy và thực hiện lối đi bằng công việc cụ thể là Hình. Một lá số mệnh cách hoạch phát do Sát cách là bố cục cần thiết để tăng vượng khí hình vận khi mệnh thượng cách xuất thân với nhận thức ban đầu ở nơi lạc hậu, kém phát triển để tạo nên sự nghiệp to lớn. Vô số cách cục được tạo ra ứng hợp hiện nay, sự phát triển tác họa của Sát cách bởi bệnh tật hay tai nạn lao động ở các ngành nghề mới hay giao thông, đặc biệt bố cục bệnh tật nan y như ung thư và Hiv,... Và những cơ hội phát triển của mệnh tạo khi sự phát triển mạng thông tin, hiện nay ta cũng nhìn thấy việc tạo ra tiền bạc hoạch phát lớn ở trên thế giới mạng. Khí hình lớn nhất là vận thiên hạ, tức thay đổi ứng hợp của cách cục tử vi ở mức độ vận này, mô tả bố cục này, thực chất vận hành của vận làng, vận địa phương, vận quốc gia, vận thiên hạ biểu diễn ở cách cục tử vi, do thực chất biến đổi do suy nghĩ của con người, nhóm người đứng đầu tạo ra. Do có thông tin nên có những mệnh cách hoạch phát Sát cách lớn. Một phát ngôn trên mạng tạo ra có thể gây ảnh hưởng tác động tới cả ngàn vạn người,.... Không Kiếp ứng hợp thành cách tại đây, do tạo nên sức bất ngờ, được hay mất. Lý tưởng của Tử Vi cũng có thể được ủng hộ bởi trên mạng với nhiều quần chúng. Người viết trước đây không nghĩ tới việc vàng hay tiền bạc có thể giao thương trên mạng nhưng hiện nay rất phổ biến. Chữ hoạch phát bất ngờ đi liền với hoạch phá. Cũng lắm kẻ phải tù tội dù địa vị cao khi vi phạm đưa trên cộng đồng. Nhiều cơ hội được tạo ra, các bố cục hoạch phát xuất hiện tại đây. Như việc người viết gần đây có luận một lá số nam mệnh trẻ tuổi chỉ 21 tuổi, đạt được Tài Cách hoạch phát thu được số tiền rất lớn khi nhập vận Cơ ngộ Không Kiếp Kình Hổ Khốc Lộc phát tài lớn khi nắm bắt cơ hội kinh thương trên internet. Đặc biệt có mệnh cách Tham Hỏa Tồn ngộ Tam Không phát tài rất lớn khi tìm hiểu cơ hội trên mạng. 
Bố cục tử vi ứng với vận thiên hạ. Các quốc gia đều có người đứng đầu mang tiếng nói và đại diện cho một nhóm người quyết định tới quốc gia. Lợi ích của Thiên Cơ khi vận thiên hạ là lợi ích của quốc gia. Cự Môn ứng với tiếng nói ngoại giao tới nước ngoài. Tử Vi là đường lối, lý tưởng hướng tới. Phá Quân là sự tác động phá vỡ, xung đột, thay đổi về đường lối, hay hành động tới bên ngoài. Ứng hợp vận thiên hạ các bố cục khí hình như vậy. Nếu ở vận tổ chức khí hình thấp hơn ý nghĩa ứng hợp khác. Khi Phá Quân xung đột mạnh với Tử Vi ở vận thiên hạ thì quốc gia gặp chiến tranh, bên ngoài xâm lược hay bên trong tự mâu thuẫn nội chiến khi Tử Vi xung đột với Cự Môn, khi đó tất cả bố cục khí hình thấp hơn chịu ảnh hưởng bởi cách cục vậy. Sau việc chủ nghĩa đế quốc tan rã do tính đấu tranh mâu thuẫn là thế giữa bành trướng lợi ích quốc gia với các nước bị xâm lược chính là thế Tử Phủ Vũ Tướng Liêm xung đột Sát Phá Tham. Với Sát Phá Tham là lý tưởng bành trướng, nơi Phá Quân và Tử Vi xung đột, ở đây Tử Vũ Liêm giao hội Phủ Tướng tức nắm lệnh, trong xung đột này các nước bị xâm lược được quần chúng. Kình Dương là chủ động tấn công, vì lợi ích riêng tạo xung đột tức Cự Cơ Đồng với Cự Cơ đồng độ. Với chủ nghĩa đế quốc là Sát cách, mang tính lợi ích riêng, ý nghĩa sai trái của Phi Liêm nếu xét ở tính chân lý. Do không đắc lệnh, diệt vong. Xuất hiện là sự hình thành hai lý tưởng rõ ràng hơn, xung đột của hai lý tưởng chủ nghĩa tư bản và lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Với chủ nghĩa tư bản xét tới lợi ích, trong lòng nội tại hình thành nội phản ở nơi bất mãn, bị áp bức là Cự Môn. Đây là xung đột của bộ phận rất đông công nhân với bộ phận thiểu số là nhà tư bản. Bố cục Cự Nhật đứng dậy đấu tranh cho lợi ích, trong đó lợi ích chung là Cự Đồng và lợi ích bản thân là Cự Cơ. Phá Quân xuất hiện khi gặp bất công, muốn phá bỏ, phá vỡ hoàn toàn tư tưởng của một chủ nghĩa để hướng tới cái công bằng hơn. Phá Quân trong nhóm Sát Phá Tham cần tới bạo lực. Do đó khi Phá Quân nắm lệnh tượng là phá cái bất công, chủ vì mâu thuẫn, bất mãn của Cự Môn mà đấu tranh bằng hành động. Với Cự Môn thiên về khẩu ngôn, chủ lời nói, quan điểm. Cự Môn hay tương trợ với Phá Quân chống lại Tử Vi sai lầm, tức khi lý tưởng Tử Vi không đi liền với hành động đúng của Vũ Tướng. Ở đây tư sản, tư lợi là nhóm Lộc Tướng Ấn là nhóm sao hay Thiên Cơ với chính tinh. Với vô sản là Không cách. Một lá số cách cục trên lá số tử vi  có thể rất lớn như Tử Vi ngộ Khôi Đại Kình Tuế Khoa nhưng ứng hợp bên ngoài khí hình thấp, với vận làng thì bất cho cùng không gặp thời vận cát hóa là cách cục đứng đầu, quyết định lớn ở nơi làng xã. Với cách cục Tử Vi nhưng ngộ Triệt Kỵ Việt Linh là cách cục xấu nhưng khí hình lớn ứng với vận nước thì bản thân mệnh tạo đứng lên gánh vác nhưng sớm gặp triệt hạ, là cách đứt gánh giữa đường. Lá số vua cũng như vậy, nhiều mệnh cách xấu nhưng vẫn làm vua, thậm chí có mệnh yểu tử, bị giết, tranh đoạt khi ở vị trí này. Nếu khí hình gốc ban đầu bất vượng thì cần tới vận. Cũng nhắc lại rằng khí hình gồm khí và hình, khi vượng thì cả hai cùng vượng đảm nhiệm được Sát cách mà thăng tiến hoạch phát. Khí là tham muốn, tham vọng, tư tưởng, đường lối. Hình là hành động, thực hiện.