Trời Đất có họa phúc, con người có thời vận. Tử vi đông a trọng khí hình ứng hợp với trợ cách. Nắm được thời vận nghiệp rồng còn khả, huống tới phú quý thường tình.

Trong tử vi có bốn nhóm sao lớn gồm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật. Phân hạng người ngoài xã hội không ngoài bốn thứ vậy.

Một lá số tử vi hàng vạn người cùng giờ sinh vậy. Cũng như gieo hạt giống, phát triển biến hóa vô cùng tùy hoàn cảnh bên ngoài ứng hợp. Sinh trụ dị diệt cùng sở đích nhưng tùy khác biệt ở mức độ. Vòng khởi nguyên của mệnh số là vòng chuyển dịch, do biến đổi liên tục nên không có số phận.

Monday, September 16, 2019

Luận bàn một cách cục Không Kiếp đắc dụng


Nữ mệnh hình thành cách cục chế hóa Sát đắc dụng, có năng lực rất tốt, cách cục trợ tinh cát hóa mạnh, tuổi trẻ khi nhập vận thứ ba phát triển trở thành quản lý cấp cao của một tập đoàn lớn. Để bảo mật thông tin, người viết không đăng tải lá số của nữ mệnh, chỉ xét bố cục lá số, người nghiên cứu tử vi lấy luận định cách cục làm quan trọng. 

Nữ mệnh ngũ hành Mộc. Cục thuộc Mộc cục. Mệnh cục đồng khí dẫn tới cách cục khi lưu tới các hành vận tác động bổ trợ với bản tính, tức tính cách sẽ tác động mạnh bởi hành vận. Mệnh cách Thái Âm độc tọa cư Dậu là vị trí cường vượng của Thái Âm, được Thái Dương cư Tị rất mạnh chiếu về thành cách Âm Dương Lương. Bố cục cách Âm Bật Khoa Quyền Đào tại bản cung chủ mệnh nữ có năng lực rất tốt. Can Mậu với Thái Âm hóa Quyền, Hữu Bật hóa Khoa. Với Thái Âm khi hóa Quyền chủ quyền ngầm, tính uy tín rất lớn, tính chất của Thái Âm hóa Quyền mang ý nghĩa âm quyền, hội Không Kiếp hóa thành Sát, chủ thành Ám là quyền định đoạt. Hữu Bật hóa thành Khoa giúp ổn trọng cách cục, mệnh cách thuộc thế đứng của Âm Dương Lương có năng lực tạo quan hệ xã hội và khả năng mô phạm rất tốt. Điểm mạnh là khi Hóa Khoa do Hữu Bật hóa khí mang tính chất giúp đỡ, phò tá trợ lực. Đây là mệnh cách chủ gây dựng các mối quan hệ, giúp đỡ lẫn nhau để tạo sự vững chắc. Tuy nhiên thế đột biến của Không Kiếp Tồn sẽ tạo nên hoạch phát, cũng sẽ hoạch phá với bố cục. Tài cung có Cô Thần ngộ Nhật Không Kiếp Tồn sẽ tạo sức biến động lớn với tài sản của bản thân, đặc biệt khi thế đứng của Thái Dương cư Tị có thể chế ngự Không Kiếp khi có Tả Hữu trợ lực. Bố cục Âm Dương Lương tại đây với mệnh nữ trong tính cách sẽ hình thành nên ý nghĩa tư tưởng đột phá, muốn khai phá, tham muốn lớn. Đây là mệnh nữ cường khi Không Kiếp cư Thái Dương cực vượng do có Lộc Tồn. Đào Việt hình thành và Triệt tại bản cung Lương Việt là phát may, trong cách cục này chứa độ số lớn, khi bố cục Không Kiếp hóa thành Lộc tại Tài cung, có Lương Việt Triệt phát may, Triệt ngộ Không thành quý. Mệnh tạo đồng cư cung an Thân được trợ lý bởi Khoa Quyền Việt Tả Hữu, Không Kiếp hỉ cư Tị Hợi gặp Thái Dương đồng độ. Thực tế với mệnh nữ là cách cục rất tốt về khuynh hướng Tài Danh, tuy nhiên về vấn đề tình cảm sẽ bất lợi do tính chất của Không Kiếp bất ổn tại tổ hợp Mệnh, cường cung Phúc Phối Di tại cách cục Đồng Cự Cơ hội Kỵ có Thanh Long tại vị trí Thiên Đồng mang ý nghĩa đồng lòng vượt qua khó khăn. Thực tế cách cục này tuy xung đột bởi Cự Môn trong nhóm Cự Nhật giao hội với Cơ Đồng trong nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương dẫn tới ý nghĩa mâu thuẫn trong nội bộ, trong tình cảm gia đình. Tuy nhiên khi có Đồng ngộ Thanh Kỵ tức do sự cơ biến nên tránh tăng mạnh xung đột dẫn tới cự ly. 

Thái Âm bản chất chủ âm nhu, dù mệnh cách hội Không Kiếp trường hợp này do không hội thêm Kình Dương tính chất không thay đổi, nữ mệnh trong nội tâm có bản tính âm nhu, khi Quyền Không Kiếp hình thành bố cục chủ khả năng tính toán, âm trầm, hóa thành Quyền đồng cư cung an Thân dẫn tới hóa thành uy quyền. Đào Âm tại bản cung có tính chất thu hút rất mạnh, không chỉ do sắc diện, đa phần ở tính cách của bản thân hàm chứa tính âm ẩn của Thái Âm, tuy nhiên lại táo bạo, tính toán suy nghĩ sâu sắc. Mệnh Thân đồng độ với Âm Quyền chính Quyền do Sát hóa một phần tác động khiến Đào Hoa tăng cường tính chủ động tạo tác, xử lý các công việc. Thực tế với cách cục Âm Dương Lương hiền hòa rất khó đắc dụng để khởi phát sự nghiệp nếu không gặp Âm Dương tại vị trí cường vượng hội Sát Kỵ được chế hóa. Cuộc sống của nhân mệnh khi hội Sát Kỵ sẽ gặp một phần đánh đổi là bất ổn định, Âm Dương Lương khi ôn hòa là ngày tháng vui vẻ, khi hội Không Kiếp là sự tính toán, Không Kiếp có lợi với Âm Dương thành cách. Tuy khuyết điểm tác hóa chủ nội tâm thường phù động, khó có được tâm lý ổn định, tuy nhiên bố cục này sẽ giúp cách cục trở nên cường vượng, cát hóa liên tục với mục tiêu khai phá của Không Kiếp khiến mệnh cách giữ vững với mục tiêu và khuynh hướng. Trong nhiều giai đoạn sẽ có biến động mạnh thăng trầm, chủ yếu sẽ tác họa ở mặt bệnh tật và tai kiếp do sai lầm khi nghe theo bởi tổ hợp Linh Xương Đà Vũ thành cách. Tinh hệ Tử Phủ đồng độ cư Thân là tinh hệ có tính ổn trọng cao, do nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham đều cường vượng, tại đây hai bố cục đều thành cách, tuy nhiên Linh Xương Đà Vũ tại nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm làm thế cục biến động có lợi cho Sát Phá Tham. Trong chính mệnh số của nữ mệnh, lý tưởng và sự gách vác sẽ gặp một bước ngoặt khiến thay đổi tư tưởng rất lớn, do nghe theo, tin theo. Tuy nhiên đây là sự thay đổi mang tính hung họa khi không gặp Quyền tinh cát hóa trở nên tinh tường. 

Một bố cục Không Kiếp được Tả Hữu trợ lực hội Khoa Quyền sẽ không đủ để sự phát triển đạt bền vững và lý tưởng, mục đích nữ mệnh hướng tới trách nhiệm được giữ vững, đây là cách cục trong nội tâm ưa sự thay đổi, do sự tích lũy của Lộc Tồn. Do vậy, cách cục của nữ mệnh cần rất lưu ý cần luôn thay đổi tư tưởng, dụng đa nghi của Không Kiếp để tránh ở thế nguy hiểm tạo ra. Cách cục của Âm Dương Không Kiếp khi có Lộc Tướng Ấn, đặc biệt tại Tồn Đào, nhân mệnh trong cuộc đời sẽ gặp những kỷ niệm, dấu ấn của mối quan hệ tạo ra đột biến khi Không Kiếp đắc cách, và tác họa tạo tai kiếp khi Không Kiếp phá cách. Tức khi nữ mệnh gặp khó khăn do tính chu kỳ mạnh của bố cục này, các mối quan hệ sẽ biến hóa thành hung họa lớn do Lộc đảo. Mệnh nữ cần luôn đề phòng tác động hoạch phá của Không Kiếp Tồn, do tính chất của Lộc Tồn chủ tích lũy, phát triển, khi Lộc đảo tai kiếp rất nhanh tạo xuống. Âm Dương Không Kiếp mang lại sự nhay bén, khả năng đảm nhiệm và quyết đoán, linh hoạt với công việc, dẫn hóa bởi tham muốn, tham vọng do Địa Kiếp. Thực tế rất nhiều lá số luận mệnh cách Âm Dương cường vượng hội Không Kiếp có Tam Hóa Tả Hữu trợ tinh giao hội thành tựu nên sự nghiệp nghiệp. Tuy nhiên đa phần sẽ gặp biến động mạnh ngay sau giai đoạn thành tựu lớn, là một bước ngoặc trong cuộc đời khi Không Kiếp Tồn mang ý nghĩa sự việc diễn ra bất ngờ không thể quan phòng. Không Kiếp khi đồng độ có tính sáng tạo, đi nghịch với khuynh hướng chung để theo đuổi mục tiêu. Không Kiếp mang ý nghĩa bất thường, trong trường hợp này là chữ bất thường mang ý nghĩa tốt do một phần hoàn cảnh và đa phần chính tư tưởng, suy nghĩ đổi mới mang lại. Bản cung Mệnh là bản tính của đương số, tam hợp cung là những phản ứng khi hoàn cảnh mang lại. Trong thế Âm Dương Lương mang ý nghĩa ngày tháng an ổn, tính chất khi hội Không Kiếp Đào Tồn biến hóa mang ý nghĩa bất ổn, biến động, do hội Khoa Quyền Tả Hữu nên biến động trở nên có lợi. 
Cung an Thân là hành động, trái với tính chất tác động của Mệnh là bản tính, luôn tồn tại trong tiềm thức, cung an Thân là ý thức, suy nghĩ phát khởi để lựa chọn, phản ứng trước các hoàn cảnh. Mệnh Thân đồng độ tại Mệnh cách tức trong bản tính và ý thức hành động đều chịu tác động cùng một bố cục là Thái Âm trong nhóm Âm Dương Lương. Thái Âm cư cung an Thân mang ý nghĩa kín đáo, âm thầm. Tính chất của Thái Âm trách nghịch với Thái Dương. Trong tam hợp chiếu có Thái Dương cực vượng là những mặt bản thân muốn lộ ra, công khai. Thái Dương có hai cách cục, một trong bố cục Cự Nhật do tính ám của Cự Môn tác hóa, bố cục thứ hai là cách Nhật Nguyệt Lương, với bố cục Nguyệt Lương tính âm của Thái Âm tác dụng. Trong hai trường hợp, Thái Dương khi công khai, dương lên luôn có vấn đề che giấu, bí mật. Rất nhiều bí mật quan trọng như kinh doanh, bí mật về kế hoạch phát triển, thăng tiến công danh, quan hệ. Do vậy, Thái Âm tại bản cung có Khoa Quyền không gặp Triệt, Hổ tại đây là tốt. Rất lưu ý khi nhị hợp với Thái Âm gặp Vũ Khúc cư Thìn phá cách nặng nề. Vũ Khúc là năng lực giải quyết vấn đề, thế nhị hợp của Thái Âm và Vũ Khúc có chứa tính âm ám lớn, Vũ Khúc chủ linh hoạt, cơ biến tuy nhiên mang Sát tính, chủ độc đoán, táo bạo. Khi gặp phá cách bởi Linh Xương Đà Vũ đồng cư tại cung Tật Ách mang ý nghĩa   xúi giục, mang hàm ý bên ngoài chủ động tạo tai họa cho bản thân, dẫn tới Thái Âm gặp sai lầm. Với tổ hợp rất biến động tại mệnh cách và toàn cục. Nữ mệnh dụng cách lấy sự ổn trọng lâu dài làm gốc. Khi Lộc Tồn vẫn tụ, cách cục sẽ phát triển khi Không Kiếp Tồn đang ở thế tích lũy, chủ động. Thường trong xã hội thời nay, rất nhiều người học tử vi qua sách vở không nắm rõ định cách các bố cục. Dẫn tới câu phú "Nhan Hồi yểu chiết do hữu Kiếp Không Hồng Đào Đà Linh thủ mệnh". Lại cách Lộc Tồn thường người học tử vi thời nay thường luận tối kỵ hội Không Kiếp, do man thư lưu truyền, hoặc không nắm rõ bản chất của các cách cục. Hoặc cách cục "Cự phùng Tồn tú, cát xứ tàng hung" đều là các cách cục mang tính tích lũy hình thành tổ hợp Sát vượng. Khi luận cách cục nếu thành cách có tính đột phá rất lớn. 

Cách cục Không Kiếp kích động liên tục bởi Thiên Việt tại Sửu cung hội Đào Triệt tăng tính biến động, phát sinh, Cô Quả khiến bố cục thêm chuyên nhất. Cặp Cô Quả là cặp sao có các tính chất rất đặc biệt trong tử vi, khi giao hội có thể khiến một số cách cục thành cách. Tài cung hình thành Tài cách, Mệnh cung rất mạnh, đường Quan Lộc theo chính trị sẽ khó có thể thành tựu lớn. Nữ mệnh theo khuynh hướng thương nghiệp là phù hợp. Thực tế lá số tử vi này không có nhiều khuyết điểm, vấn đề cần lưu ý do hai tổ hợp Âm Dương Lương và Vũ Linh Xương Đà hình thành hai tổ hợp cung trọng điểm là bố cục mang tính quyết định tới độ số. Hai tổ hợp đều tàng ẩn tai họa do Sát cách cực vượng được chế hóa tạo nên. Tuy nhiên cách cục này thuộc thế Lưỡng Sát câu tranh, bố cục Âm Dương Lương hội Khoa Quyền Việt Không Kiếp Tả Hữu Tồn Đào rất dễ phát họa khi Lưu Việt kích động bố cục tại Mệnh cách. Cách cục Không Kiếp là bố cục luôn phải đánh đổi, đặc biệt tại cách Tồn Không Kiếp là được và mất. Với nữ mệnh, chế ngự Không Kiếp là mệnh nữ cường, trong tổ hợp này có cách cục khi rơi vào thế khó khăn, bế tắc sẽ thường quyết định có tính mạo hiểm, khó có thể nhượng bộ, Không tính hình thành, lại hội Cô Quả tức càng về sau có khuynh hướng ưa độc tĩnh, mệnh nữ may mắn khi Thái Âm thủ mệnh có thể hóa tính chất cao ngạo, không quen bị kẻ khác đè nén trở nên nhu nguyễn hơn. Bố cục Âm Dương Tả Hữu Không Kiếp có thể theo hai con đường lưỡng đạo để phát triển sẽ dụng được tính chất của Địa Kiếp khi nhập miếu. Bố cục này may mắn không nhập tại cung Mệnh, nếu không ắt cuộc đời thăng trầm biến động vô cùng, khi tại tam hợp chiếu, tính chất của Không Kiếp tác hóa đa phần gắn với Thái Dương, nữ mệnh thường không áp suy nghĩ của bản thân theo nguyên tắc, gắn với tính Không của Thiên Không Không Vong. Điểm mạnh của bố cục khi Không Kiếp Tả Hữu tam hợp chiếu là nhân mệnh có thể dung hòa cả chữ chính và bất chính, bố cục này một phần tương tự như cách Minh Lộc Ám Lộc tức một Lộc tại bản cung và một Lộc tại thế ám hợp tức nhị hợp, luận tốt đẹp hơn cách Lưỡng Lộc. 

Trong bố cục Cự Cơ Đồng luôn tàng ẩn tính chất xung đột, mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Trong trường hợp này, nữ mệnh gặp cách cục cường vượng, có tính chất táo bạo, ưa trái truyền thống và suy nghĩ chung, tính sáng tạo, khai sáng mạnh, chịu hưởng lớn của Việt Không Kiếp, lại hội Cô Quả trong thế Âm Dương Cô Quả. Bố cục Phối cung gặp cách cục Cơ Kỵ Binh thực tế là cách cục bình hòa không xấu tuy nhiên cũng không cát hóa tới cách Cự Đồng trở nên giảm xung đột. Lá số nữ mệnh rất cẩn trọng khi kinh thương, hợp tác đầu tư. Một chữ Vũ Linh Xương Đà Tuế đồng độ ngay bản cung Thìn trong thế ám hợp với Mệnh là cách cục mang tính nguy hại lớn. Mệnh cách lại thuộc cách cục Không Kiếp Đào Việt tự tạo tác tai họa với bản thân, có tính chất khi ở thế khó sẽ rất liều lĩnh dẫn tới hoạch phát như câu phú " Không Kiếp Tị Hợi miếu vì, hoạch phát hoạch phá tựa thì sấm ran". Hành vận trong giai đoạn 3 đại vận từ vận Thiên Cơ đều thuận lợi, bố cục Tài cách đắc cách, trong hành vận Thái Dương sẽ gặp biến cố lớn về bệnh tật, sau đó phá tán rất lớn cần lưu ý. Lá số này là một trong số ít mệnh nữ có thể chế hóa Không Kiếp thành tựu, để nắm lệnh cách cục Không Kiếp, trong tất cả trường hợp đều cần dụng tính Không tưởng của Thiên Không Không Vong và sự quyết tâm, tham vọng của Địa Kiếp. Do tính chất có phần trái nghịch giữa Không và Kiếp, một sao chủ mất, đánh đổi, một sao chủ tham vọng đạt được ẩn chứa tai họa. Cách cục này nên khai sáng một triết lý hoặc sách vở nghiên cứu kinh nghiệm của bản thân, hướng tới tham muốn về vấn đề này, lý tưởng xây dựng rất lớn, có tính Không tưởng về lĩnh vực bản thân hướng tới, tức Văn cách làm gốc, Tài cách trợ dụng. Khi đó sẽ giảm tính hoạch phá của cách cục và phát triển vững chắc hơn. 


Saturday, September 14, 2019

Bố cục chính tinh luận tổng quan độ số
" A man xuất thế do hữu Cự Kỵ Khốc Hình Thìn Tuất". Tức Tào Tháo thành tựu đại nghiệp do cách cục này. Phú thường luận " Cự Môn Hóa Kỵ giai bất cát, Mệnh Thân Vận kỵ tương phùng". Xét về cách cục chủ đạo đức, Cự Môn nhập La Võng tức hình thành cách Cự Nhật, theo quan điểm của phong kiến, bố cục này mang ý nghĩa bất mãn, nghi kỵ, phản đối và làm phản. Điểm bất lợi của phú luận là đánh giá rất lớn tính chất Chính, Trung, Lễ,... theo tiêu chuẩn của Nho giáo. Chính sự tác động của thời thế dẫn tới các câu phú trong từng giai đoạn lịch sử sẽ mang ý nghĩa khác nhau về đánh giá của tiền nhân tới phú quý. Cự Kỵ Khốc Hình tức là cách cục Cự Nhật Kỵ Khốc Hình là cách cục có tính độc đoán, mưu lược, quyền biến và đa nghi. Trong giai đoạn thời phân cắt đất nước, tình hình giai đoạn này có rối ren, người chú, là một người thầy của người viết về nghiên cứu dịch lý. Luận bàn truyền đạt lần đầu về ý nghĩa của nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Trong giai đoạn khi cả ba thể Tử, Phá, Cự hoạt động mạnh chính là giai đoạn bất ổn nhất, ba cách cục trên luôn hình thành thế cục đặc biệt trên tử vi. Khi Tử Phủ Vũ Tướng Liêm thành cách, Sát Phá Tham tại đối cung hoàn chỉnh, Cự Môn giao hội với Cơ Đồng ở thế lục hợp luôn âm thầm tạo nguy cơ bất ổn, rối ren trong nội bộ. Đặc biệt với thế đứng Tử Tướng đồng độ, Cự Cơ hình thành tại lục hợp, Phá Quân xung chiếu với Tử Tướng là cách cục bất ổn lớn do thế đứng của Cự Cơ cũng rất mạnh chủ tàng ẩn lợi ích bên trong, cũng mang ý nghĩa đắc thời để khởi binh, tạo phản. Phá Quân xung chiếu trong nhóm Sát Phá Tham với Sát cư Tí Ngọ rất đắc lực. Nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với Vũ Phủ đồng độ có tính bạo lực. Toàn thế đứng của Tử Tướng là thế đứng của bất ổn, khi tất cả các tinh đẩu đứng đầu nhóm sao đều cường vượng, nghịch với bố cục Tử Vi cư Ngọ với Tử Vi cực vượng, Sát Phá Tham và Cự Đồng đều ở thế bất lợi, phá cách trước Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. 


Các thế đứng của Tử Vi sắp xếp theo dịch lý, là quy luật biến đổi của vạn vật, cũng như việc phân định vạn vật theo Âm Dương, thể âm có tính chất nhu, thể dương là cương. Người nghiên cứu tử vi thời nay lao vào các lý thuyết hỗn độn quên mất cái cơ bản, những vấn đề cốt tủy của tử vi. Bất kể mệnh cách tại các bố cục tốt đẹp, độ số xét khởi đầu tiên khi luận tử vi là định cách thế đứng của tinh hệ, chính là toàn bộ cục diện của đương số, là nét tổng quan về cuộc đời nhân mệnh trên thiên bàn. Bản chất của tinh hệ Tử Vi cư Ngọ là quyền lực tập trung bởi nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm nắm lệnh. Nếu mệnh cách tại các bố cục còn lại tương ứng với tính chất của tổ hợp trên trong toàn tinh hệ để luận mệnh khí. Bố cục của tinh hệ là tổng quả của cách cục nhóm sao trong Mệnh Tài Quan, tính tổng quát lớn hơn và có ý nghĩa về tổng quan cuộc đời. Như việc phân định Mệnh Tài Quan thuộc Cự Cơ Đồng. Bản xung Mệnh là Cự Cơ, tam hợp chiếu Thiên Đồng. Ý nghĩa của toàn tổ hợp là sự bế tắc, ồn ào, tìm thấy cơ hội để khai phá trong khó khăn. Mệnh cách gặp Cự Cơ tức bản thân ta, bản tính đương số là Cự Cơ, cách cục tổng quát là Cự Cơ Đồng. Khi xét toàn bộ thế đứng của tinh hệ Chính Tinh cũng vậy, tinh hệ Cự Cơ Đồng là bản thân ta, trong cách cục tổng quát tạo bởi tinh hệ Tử Tướng cư Thìn Tuất hình thành ý nghĩa cả ba nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cự Cơ Đồng đều rất mạnh, xung đột lớn, biến động mạnh. Mệnh cung cho biết về tồng quan bản tính trong hoàn cảnh toàn tổ hợp Mệnh Tài Quan. Tổ hợp Mệnh Tài Quan cho biết về tổng quan vị trí hoàn cảnh bản thân trong hoàn cảnh xã hội, thế giới quan quanh tư tưởng nhân mệnh hình thành, chịu tác động. Một vấn đề thường người nghiên cứu tử vi không lưu ý tới là việc khi nhìn toàn bộ cục diện lá số, thường chú trọng rất lớn tới các Sát Tinh gồm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Kỵ Hình, đặc biệt với Không Kiếp, Kỵ Hình mà quên đi sự biến hóa của các Chính Tinh bởi sự hình thành các Sát tinh là Chính Tinh là tối quan trọng, phần quan trọng nhất trong tử vi là định cách bố cục Sát, tức bố cục Chính Tinh và thế đứng xung đột, mâu thuẫn của  Chính Tinh tác động mạnh hơn các tinh đẩu Lục Sát rất nhiều, do thế đứng của Chính Tinh là thế đứng cuộc đời, của các sao chính trong tử vi để định ý nghĩa với các phụ tinh còn lại, ngay cả Sát tinh. 

Nhân mệnh sinh nguyệt lệnh tháng Hợi luôn gặp mệnh Thiên Không, khả năng gặp bộ Không Kiếp hợp chiếu là 2/3. Tuy nhiên khó có thể luận về được mất, thành bại do yếu tố Chính Tinh thành cách quyết định tới độ số. Tuy nhiên nếu nhân mệnh gặp bố cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham thành thế đứng của Tử Phá ắt cả cuộc đời có sự thăng trầm, khó khăn rất lớn. " Vũ Sát Liêm Tham hội khúc toàn cố quý cách". Ngay can Giáp hội Tam Hóa tức Khoa Quyền Lộc bởi tứ hóa Liêm Phá Vũ Dương, lại có Khôi Việt tại Mùi Sửu thuộc tổ hợp, không gặp Lộc Tồn tại đây phá do Lộc Tồn an tại Dần. Bố cục được cát hóa toàn cục tuy nhiên cuộc sống nhân mệnh có cách cục này vẫn rất khó khăn, biến động thăng trầm cuộc đời lớn. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hay do Phủ Tướng hỗ trợ nhóm Tử Vũ Liêm. Tử Vi cư Ngọ hay do Liêm Phủ đồng độ và Vũ Tướng đồng độ tạo tính chất đặc biệt. Khi luận tử vi cần nắm vững tính chất của các Chính Tinh, thứ tới là các phụ tinh còn lại và ý nghĩa hóa khí khi từng Chính Tinh và trợ tinh Tả Hữu Xương Khúc hóa thành đều khác nhau. Thiên Phủ bản tính, hay tính chất cơ bản là đánh giá, nhận định, nhận xét và phán xét, có tính bảo mật, che đậy bí mật quan trọng. Do vậy khi đồng độ với Tử Vi, Liêm Trinh, Vũ Khúc tính chất phối hợp rất khác biệt. Đồng độ với Liêm Trinh được luận tốt do luôn nhập cung Thìn Tuất có La Võng, thứ tới với Thiên Phủ ưa phán xét cần gặp tinh đẩu chủ dò xét, điều tra. Khi nhận xét luôn cần tính chất trong sạch, liêm chính để nắm lệnh. Phần thông tin Thiên Phủ che giấu, bí mật quan trọng khi gặp Liêm Trinh dò xét, điều tra lưu lại bên trong. Thiên Phủ là khố. Liêm Phủ đồng độ là lấy thế danh nghĩa, chính nghĩa do Liêm Trinh nắm lệnh từ Tử Vi cư Ngọ, cách Liêm Phủ mang rất nhiều ý nghĩa hay, ở vị trí quan trọng trong tổ chức. Do tính chất cơ bản, khi Thiên Phủ ngộ Không Vong, đặc biệt là Triệt Lộ, phá tính chất lưu giữ thông tin bí mật, như việc âm mưu, tính toán bị lộ, các sai sót che giấu lộ ra bên ngoài, có phần nguy hiểm khi thế đứng Cư Đồng và Sát Phá Tham đều mang hung tính. Tại hai Chính Tinh gồm Thiên Phủ và Cự Môn đều tối hỉ đồng độ Thanh Long. 

Bản chất của Thanh Long là tiếng nói, khi Thiên Phủ gặp Thanh Long tính chất thay đổi, cơ biến rất linh hoạt, thường luận là ứng biến theo tình hình. Với Cự Môn gặp Thanh Long là cách " Lão bạng sanh châu", tức nhấn mạnh về kinh nghiệm đối định, đối chất hay giao thiệp, giao tiếp rất tốt. Trong lịch sử nước ta chỉ mới ổn định thời gian rất ngắn, người nghiên cứu tử vi nếu sống trong các thời kỳ vận nước thay đổi lớn sẽ nhận thấy sự biến dịch, các cơ hội lớn theo thời vận cũng thay đổi. Hóa khí của các tinh đẩu cũng biến đổi về tính chất khi ứng hợp với từng chính tinh. Chính tinh hay chủ tinh với các thế đứng quyết định về ý nghĩa cục diện, khi giao hội các phụ tinh sẽ biến hóa ra kết quả cát hung, thành bại. Tuần Triệt và Thiên Không mang tính Không Vong thường được luận với tính chất rất đặc biệt như " Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ". Triệt, Tuần, Thiên Không ( Địa Không ) đều hàm chứa tính Không và tính Vong. Chữ Không là nghịch của Có, tuy nhiên Không Vong mang ý nghĩa sai khác, chủ mất đi, tổn thất nhiều hơn được lợi. " Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc Tồn tư cơ phá hoại". Cách cục của cả Tuần và Triệt đều bất lợi với các bố cục ổn định, tích lũy. Đó là cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh, Lộc Tồn, Cơ Nguyệt Đồng Lương. Khi đồng độ tại bản cung với từng Chính Tinh sẽ mang ý nghĩa sai khác. Với các thế xung đột như Cự Cơ Đồng, Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham, Cự Nhật gặp Tuần Triệt mang ý nghĩa tốt hơn xấu. Tính chất của Triệt Lộ, Tuần Trung và Thiên Không sai khác hoàn toàn với nhau. Trong trường hợp cách cục hội Tam Không, thường nhiều sách cho rằng đây là bố cục tai họa, thực tế trong các trường hợp để luận định. Với bố cục Cự Cơ Đồng, Sát Phá Tham, Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham hỉ kiến Tam Không. Lưu ý Không Vong tọa thủ bản cung tính chất khác với tam hợp chiếu. Tuần và Triệt sẽ tác động trực tiếp ý nghĩa của toàn cách cục Chính Tinh phân tách. Trong thế Cự Cơ Đồng với cách Cự Cơ Mão Dậu hội Thiên Đồng tại Hợi Tị. Nếu Triệt Lộ tại bản cung Cự Cơ, tức cách cục Cự Cơ chủ lộ mưu tính, lộ về tính toán của bản thân, cũng là cách Cự Triệt dễ gặp thị phi, đặc biệt khi có Hóa Kỵ. Nếu Triệt tại vị trí Thiên Đồng tức tại cung Tài Bạch thành cách Đồng Triệt nội cách Đồng Cự Cơ ý nghĩa vẫn chủ thế bế tắc, xung đột được thay đổi, Đồng Triệt khai thông, Thiên Đồng chủ thay đổi, tăng tính chất biến đổi toàn diện. Nếu Cự Cơ Đồng tại đây hội Tam Không chủ mệnh tạo thường tính cách thường hay quên, tư tưởng hư không, nếu đắc vòng Trường Sinh khí vượng có thể thành tựu lớn. 
Cách cục Cự Cơ cư Mão Dậu này nếu có Song Hao tại bản cung và cung xung chiếu là cách cục bạo phát về Tài Danh. Thực tế tại đây không chỉ do bản chất của Cự Cơ Song Hao. Thực tế chỉ trong ba can Đinh Kỷ Quý có Song Hao cư Mão Dậu, đây là ban can tuổi âm nam, hành vận lưu tới cung độ Tham Lang, Âm Dương, Vũ Phủ, Thiên Đồng và Phá Quân. Trong đó hai hành vận Tham Lang và vận Vũ Phủ định cách Cự Cơ bạo phát, do Tham Lang nhập vận thứ hai phát khởi tham muốn, tham vọng ở thế đứng Thất Sát cư Tí Ngọ hội chiếu rất hay. Hành vận Âm Dương tăng tính giao tiếp xã hội, cung vận Vũ Phủ là hành vận then chốt luôn hội Tồn Tướng Ấn hoặc Thanh Phi Phục. Cự Cơ cư Mão, với Đinh Kỷ có Lộc Tồn tại đối cung, với can Quý với Lộc Tồn tại ngay bản cung. Cự Cơ cư Dậu, can Đinh Kỷ tại bản cung và can Quý có Lộc Tồn tại đối cung. " Cự Cơ Mão Dậu tốt thay, công danh vinh hiển lại tay hoang tàn, ngộ Song Hao là làng quán thế". " Cự Cơ Mão Dậu hạnh ngộ Song Hao uy quyền quán thế". " Cự Cơ đồng lâm công khanh chi vị". Tiền nhân khi lưu lại các câu phú có nhiều trường hợp tổng hợp toàn bộ độ số của cách cục, người nghiên cứu tử vi nếu không suy xét cẩn trọng có thể gặp sai lầm khi định cách cục và tính chất của các tổ hợp Mệnh cách. 

Tuesday, September 10, 2019

Thay đổi hoặc là chết.Trong một xã hội giàu có tức đất nước phát triển, thời thịnh sẽ sinh nhiều nhân mệnh phát tài do các cơ hội vận nước tạo ra. Trong một xã hội biến động thăng trầm thì kẻ có khả năng tinh tường sẽ đứng vững. Trong một xã hội suy yếu, những kẻ luôn tự thay đổi bản thân, thay đổi tất cả miễn có thể tồn tại là cách cục quý. Sự thay đổi do cạnh tranh dẫn tới, hoặc do bị đè nén, thua thiệt chính là nhóm Kình Hao và Đà Hao. Với nhóm Chính Tinh, thường người nghiên cứu Tử Vi đánh giá sai đế tinh tức sao Tử Vi về tính chất của tinh đẩu này. Trong tùy các cách cục, Tử Vi có tính khai sáng mạnh, khả năng gánh vác trách nhiệm và lấy đạo lý, được chúng tôn làm gốc. Mệnh cách Tử Vi luận tính chất thường xét tại tính chất ổn trọng, bệ vệ, uy nghi, trung hậu. Tuy nhiên thực tế, tính chất khai tạo, khởi tạo trong nội tâm của tinh đẩu này rất mạnh, tuy nhiên đây là cách cục hướng tới tư tưởng lấy số đông để tạo dựng, lấy mối quan hệ trợ lực để thành tựu, nếu không gặp Tả Hữu vô lực trừ một số cách cục mang ý nghĩa kế thừa, kế tục. Thực tế cách cục Tử Vi nhập mệnh không gặp phá cách, cách cục hoàn chỉnh Tử Phủ Vũ Tướng Liêm lại có Văn tinh củng chiếu nhân mệnh xã hội hiện nay gặp tuy nhiên cuộc đời khó thành tựu lớn. Thường có nhiều đương số hỏi về bố cục đắc cách của Tử Vi. Giai đoạn hiện nay xã hội không còn ứng hợp toàn cục như tượng Tử Phủ Vũ Tướng Liêm là triều đình và quân chủ. Cách cục hiện tại thế đứng của Tử Vi nếu không gặp Tả Hữu trợ lực, cách cục Tử Tướng là bố cục mang ý nghĩa tốt hơn do Thiên Tướng đồng độ với Tử Vi hóa thành Ấn tín. Tử Tướng đồng độ là cách cục hay, được đánh giá tốt hơn vị trí Tử Vi cư Ngọ và Tử Phủ Dần Thân nếu hội Sát Kỵ, nhân mệnh gặp cách cục này thường kế tục sự nghiệp của phụ mẫu phát triển lớn mạnh hoặc tự lực gây dựng sự nghiệp, tính chất cát hóa Tài cách hình thành, do thế đứng của Vũ Phủ đồng độ cư Tí Ngọ, Phá Quân xung chiếu kích phát tư tưởng khai sáng của Tử Vi. Nhân mệnh cách Tử Tướng đồng độ không gặp phá cách thường có địa vị cao trong xã hội, có mệnh tạo là chủ tịch một tập đoàn lớn, có mệnh tạo theo khuynh hướng kinh thương phát đại phú do uy tín, có mệnh cách theo khuynh hướng chính trị đứng đầu một cơ quan, tổ chức lớn. 

Với mệnh cách Tử Vi cư Ngọ, cách cục này khó thành cách do tính chất sắp xếp của tinh đẩu rất kỵ Không Vong và Sát Kỵ, do đó tuy là bố cục đứng đầu trong tử vi, nhiều đương số gặp bố cục này không gặp thời, bất đắc chí. Trong khuynh hướng phát triển của xã hội trọng dụng với Tài Cách hơn Quan Cách, do thể chế dân chủ hoặc ảnh hưởng của phần hội nhập kinh tế, tổ chức của chính trị thay đổi, địa vị và khuynh hướng của Tam Hóa tức ba thứ quan trọng tú khí của tinh đẩu khi hóa là Khoa, Quyền và Lộc cũng thay đổi theo. Một ý nghĩa quan trọng người luận tử vi thường hay thiếu sót là việc định cách của các tổ hợp Chính Tinh và sức chế hóa của Mệnh cách. Với cách cục Âm Dương Lương với Âm Dương ở vị trí tối tăm, tức thất địa, khi giao hội Không Kiếp Tồn Đào thường là mệnh gặp nhiều tai nạn, bệnh tật. Tuy nhiên nếu trường hợp Thái Dương hoặc Thái Âm nhập miếu địa, như Thái Dương cư Tị Ngọ, Thái Âm cư Hợi có thể hóa dụng bố cục thành hoạch phát cách. Trường hợp Không Kiếp đồng độ cư Tị Hợi nghiệm cổ nhân luận rất nghiệm khi xét cặp Không Kiếp nhập Miếu khi cư Tị Hợi. Trong tử vi, mệnh cách gặp bộ Không Kiếp đồng độ phân định hai khuynh hướng rất rõ nét, khi phá cách thường là mệnh chủ gặp tai nạn, tai kiếp bất ngờ dẫn tới giảm thọ, trường hợp thứ hai là mệnh cách chế dụng cặp sao này cuộc đời cũng gặp thăng trầm lớn, khi bạo phát như lôi. Phân định mệnh cách giao hội các thế đứng của Không Kiếp mỗi cách cục tính chất khác nhau. Không Kiếp đơn thủ tại Tí Ngọ Thìn Tuất , tam hợp chiếu tại Mão Dậu Sửu Mùi, xung chiếu tại Thìn Tuất, đồng độ tại Tị Hợi. Khi Không Kiếp đơn thủ cách là vị trí tác động không mạnh, gặp Không chủ bất ngờ, gặp Kiếp chủ tai họa. Do Không Kiếp là cặp sao mạnh, Khi xét đoán thiên bàn, nhìn thế đứng của Không Kiếp có thể luận được một phần độ số của các cách cục. " Địa Kiếp nhập mệnh đan tâm tất ám". Thiên Không Không Vong có nhiều sách luận là Địa Không có tính Không lớn, tính chất tác họa của Thiên Không trái nghịch với Địa Kiếp, với Thiên Không là hư, Địa Kiếp là thực. Thiên Không chủ hư vọng, trong tư tưởng có tính chất phù động. Địa Kiếp chủ đa tâm, trong tư tưởng có tính chất tham muốn. Hai khí hóa của cặp Không Kiếp đều mang tính chất cường vượng của Sát Tinh, đứng đầu trong Lục Sát Tinh, họa nhiều hơn phúc, luôn hàm chứa tính bất ổn, xung đột mâu thuẫn trong nội tính chất tác động tới tính cách của mệnh tạo. 

Thực luận, cách cục Không Kiếp khi đồng độ tại Tị Hợi mới là chính cách của cặp sao này, khi tam hợp chiếu tại Mão Dậu Sửu Mùi tùy vị trí tại bản cung để luận định. Với cách cục Không Kiếp xung chiếu cư Dần Thân, mệnh cách tại vị trí Địa Kiếp tính chất khác với Thiên Không. Khi đơn thủ tại Tí Ngọ Thìn Tuất, tính chất bình hòa, cách cục Không Kiếp bất thành cách, luận theo tính chất riêng rẽ của tinh đẩu. Cũng như bộ Khôi Việt Quý Nhân, Thiên Khôi Quý Nhân tính chất khác hoàn toàn Thiên Việt Quý Nhân. Cách gặp họa thường do có Thiên Việt hội Sát Kỵ do tính chất của Việt chủ phát khởi sự, Thiên Khôi thành cách lớn nhất tuy nhiên khi đã phá cách họa rất lớn. Rất nhiều sách nghiên cứu tử vi luận chung tính chất của bộ sao này, an sai vị trí tuy nhiên vẫn tồn tại. Cách cục Không Kiếp thường bị nhận định sai với thực tế. Đồng Lương hỉ được Không Kiếp cư Dần Thân là cách cục hoạch phát tài lộc. Thái Âm cư Dậu và Hợi, Thái Dương cư Tị gặp Không Kiếp đồng độ tại Tị Hợi là mệnh quý bất khả ngôn. Tuy nhiên bản tính của Không Kiếp bất sai biệt, đều là nhân mệnh có khuynh hướng suy tính, tính toán, bộc phát khi nhập Mệnh, tại trường hợp tam hợp chiếu chịu tác động một phần tới bản tính. Cách cục thành tựu của Không Kiếp trong trường hợp đắc cách cũng không bền, nhân mệnh ắt sẽ có biến động lớn đại bại trong cuộc đời. Mệnh cách sinh nguyệt lệnh tại tháng Hợi tức tháng 10 tất cả đương số đều gặp Thiên Không thủ Mệnh. Do chỉ gặp 4 vị trí Không Kiếp đơn thủ là Tí Ngọ Thìn Tuất trên 12 vị trí nên tỉ lệ giao hội bộ Không Kiếp rất lớn với nhân mệnh sinh tháng Hợi. Trợ Tử Vi là Tả Hữu do đây là trợ tinh thuộc trung tinh, có tính phò tá mạnh, ổn định. Với Không Kiếp hội Tử Vi tính chất khai sáng của Tử Vi tăng mạnh, tuy nhiên bên trong cách cục hình thành phản cục, trừ trường hợp Tử Phá, Tử Sát và Tử Tướng có thể dụng bố cục này. Với hai cách cục Tử Phá và Tử Sát hội Không Kiếp, cách cục Tử Sát đồng độ cư Tị Hợi, cách cục Tử Phá gặp bộ Không Kiếp một tọa thủ, một tam hợp chiếu là hai mệnh cách cuộc đời sẽ gặp thăng trầm, sóng gió lớn. Ngay nội cách Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham mang tính chất xung đột , mâu thuẫn trong nội cách. Nhân mệnh gặp cách cục này, thời loạn nắm ấn lệnh, đứng đầu xã hội, bản tính có mưu kế, quyết đoán, táo bạo. Tuy nhiên trong thời vận hòa bình, đây là cách cục bôn tẩu, cuộc sống khó có thể an định, bại nhiều hơn thành. Cách cục này nếu hội Kình Hao hóa thành Quyền Sát, đặc biệt cách Tử Sát có Quyền Không Kiếp hội trợ tinh là mệnh đại quý, thượng cách bất luận xuất thân và khí hình gốc, tuy nhiên khó có thể tránh lao tâm, khó khăn bế tắc trong nhiều giai đoạn cuộc đời. 

Khi luận về khó khăn trong cuộc sống, mỗi nhân mệnh theo hoàn cảnh sẽ ứng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Tử vi thực tế có thể suy xét về bản chất của sự việc, mâu thuẫn, xung đột hoặc các vấn đề. Như trong các mâu thuẫn gây thương tích, đố kỵ ra tay hãm hại, động lực phát khởi mâu thuẫn hay cách phản ứng mang khởi từ bản tính của nhân mệnh. Sớm muộn mệnh cách Cự hội Kình Hình Linh Kỵ Việt cũng sẽ mang họa do bất mãn, cự cãi gây xung đột. Tùy bố cục hình thành và tác họa, có thể dẫn tới hình tù, thương tích hoặc vong mạng. Cũng cách cục như vậy, mệnh tạo có thêm Hóa Quyền, toàn cục diện thay đổi, thay vì tai kiếp ứng tới bản thân, chữ Quyền biến hóa cách cục theo nhiều khuynh hướng, bố cục hay nhất là có tính định đoạt, Quyền tinh hóa Sát, nếu hội Văn tinh lại ưa hình luật, hình pháp, binh nghiệp cách. Song song với ý nghĩa gặp họa về thương tích, cách cục trên tức Cự Kình Hình Linh Việt không có Quyền mang thêm ý nghĩa về bệnh tật, họa do bệnh tật thường thấy khi Sát cách tác họa. Rất nhiều mệnh tạo đang tuổi trẻ gặp bệnh tật đột ngột hoặc bệnh nan y. Ngay khi nhân mệnh khởi tạo tức bắt đầu thai sinh, ở nước ta có khoảng 18/1000 mệnh cách tử vong mỗi năm. Pakistan với dân số khoảng 200 triệu người với tỉ lệ 1/22. Trong một quốc gia với vận nước và xã hội tương đồng khởi hình tính chất chung của các cách cục từ thấp tới cao, Quốc Ấn là quốc gia, Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hội Quốc Ấn là tổ chức chính trị. Đất nước xung đột hoặc khó khăn như Triều Tiên, Syria rất sai khác về cuộc sống của người bình thường, người nghèo, cho tới tính chất thành tựu của các bố cục so với các quốc gia mạnh như Nhật Bản, Đài Loan,.. Đôi khi mệnh tạo gặp họa chỉ ngay do vận nhà. Việc người anh do tranh chấp đất đai dẫn tới truy sát gia đình em khiến 4 người chết là tai kiếp tập thể. Tử vi có thể luận được tác họa do nhân mệnh tạo, hình tù do Sát cách hình thành tác động, tuy nhiên khi luân mệnh tử tuyệt rất phức tạp do tính chất đồng bệnh tương lân, mệnh số có thể đang ở thời vận tốt đẹp chịu tai họa tập thể bởi nhân mệnh khác gặp bố cục tai kiếp. Đây là phần khuyết điểm của môn tử vi khi luận bố cục sinh tử, khi lập quẻ dịch tại thời điểm phát sinh dị tượng có thể chiêm đoán, tuy nhiên lá số tử vi xét đoán số mệnh từ khi thai sinh, luận về toàn cục cát hung thành bại và tư chất, bản tính của nhân mệnh rất huyền nghiệm, tuy nhiên thời khắc thay đổi tương tục, xã hội vận động dẫn tới có những ứng hợp tạo nên tai kiếp tuyệt khí, do giai đoạn phong kiến nhân định về số mệnh và thiên mệnh có một phần chính trị củng cố quyền lực, an dân dẫn tới tư tưởng có phần sai biệt với hiện nay. Tuy mệnh cách vận tốt có thể gặp tai họa do hoàn cảnh ứng hợp mang tới, tuy nhiên nếu hành vận hung họa, Sát Kỵ trùng phùng ắt là vận xấu, đại hung, có thể gặp họa sát thân không thể luận tốt đẹp. 

Sự tác động của hoàn cảnh có thể nằm ngoài dự đoán của lá số tử vi, tuy nhiên khi hành vận hung họa tức bản thể mệnh cách tạo tác ắt luận hung. Hiện nay một số nghiên cứu tử vi có phần chưa rõ về môn toán mệnh, luận giải từ lá số tử vi nguyên khởi từ khi sinh ra để xét luận về việc đương số có bao nhiêu điền sản, hoặc năm thành hôn phối,... trong tử vi có luận các tính chất của bố cục trên tuy nhiên thực tế sẽ mang tính dự đoán do các yếu tố tổ hợp hình thành, cũng cần khán hạn về hoàn cảnh thực tế. Bản chất của môn tử vi là toán mệnh, tức luận về cuộc đời, những tính cách, bản tính ứng hợp để thành bại, hoặc các bệnh tật bên trong, thời vận thành tựu hoặc đại vận gặp tai họa, về tình cảm gia đình, sơ lược về tình duyên, Tài Quan của mệnh tạo, hành vận cát hung,.... Cũng cách cục Cự Cơ cư Mão hội Kình Linh Kỵ Hình Quyền Việt, có mệnh tạo trở thành tướng lĩnh trong quân đội, có mệnh cách trở thành luật sư, có mệnh tạo theo con đường nghiên cứu học thuật huyền học, có mệnh cách kinh thương. Một bố cục phát sinh rất nhiều cách cục, cũng như một lá số có rất nhiều nhân mệnh thai sinh trong thời điểm đó, tuy nhiên mỗi lá số giống nhau sẽ ứng với các nghề nghiệp khác nhau tại mỗi đương số. Trong thời điểm chiến loạn, nếu mệnh cách Cự Cơ trên theo binh nghiệp ắt sẽ tử trận sớm, trong thời bình bố cục trên theo binh nghiệp sẽ phát danh lớn. Cũng vậy, theo hình luật sẽ thành cách lách luật để trở nên giàu có. Cũng như Tử Vi, có người trở nên đứng đầu một tổ chức, một quốc gia, có kẻ trở thành ăn mày, người dân bình thường. Số phận có một phần do mệnh lý, còn lại đa phần do mệnh tạo định đoạt. Lá số tử vi đắc Tài cách, nhân mệnh ắt sẽ phát phú, tuy nhiên có thực phát hay hoạch phát hoạch phá cần xét toàn cục diện và hoàn cảnh bên ngoài. 
Trong thế giới thay đổi, quốc gia thay đổi và xã hội thay đổi, việc từ kẻ đại phú trở về tay trắng hoặc kẻ có địa vị cao gặp tai họa hình tù đã trở nên thường gặp, cũng xã hội hiện tại các khuynh hướng làm giàu bất chính, hoặc chuẩn mực đạo đức cũng thay đổi. Tuy nhiên với người nghiên cứu tử vi, để bản thân thay đổi về cách nhìn tính chất hoặc cách an sao tuy đã qua nghiệm lý là rất khó. Việc luận tử vi, chỉ luận từng cung để đánh giá về Quan Lộc hoặc Tài Bạch, Phối Ngẫu, Điền Trạch, Nô Bộc, Thiên Di,... của nhân mệnh là khuyết thiếu rất lớn. Mọi mệnh cách đều lấy hành vận để luận, trong hành vận như nhập cung Phối, cách cục hình thành Vũ Phủ Lưỡng Lộc Tả Hữu là cách phát tài rất lớn, tuy nhân mệnh Tham Lang có Tài Bạch cung là Phá Quân chủ hao tán, nhập vận Vũ Phủ cũng là cách tích lũy, phát tài lớn. Đây là cách cục của một doanh nhân rất nổi tiếng của nước ta. Điểm chung của nhân mệnh này không phải xuất phát gia thế tốt, là không ngừng tìm kiếm cơ hội mới để thay đổi. Cũng vào giai đoạn cách đây 10 năm, rất nhiều nhân mệnh phát tài bởi điền sản, đất đai tăng mạnh, nhiều mệnh tạo trở thành đại phú hỏi người viết về phú và quý và phát triển bền vững. Sau quá trình phát triển cực thịnh là suy yếu một thời gian dài. Cũng giai đoạn hiện tại, đất đai tăng giá và có thể những nhân mệnh phát phú do điền sản cũng sẽ đối mắt với sự thăng trầm của thời vận. Sự thay đổi, thay thế, đào thải liên tục của lớp người thành và bại, lớp người thành công sau khi phá bại sớm bị thay thế, xã hội và cuộc sống vẫn tiếp diễn.