Tuesday, September 10, 2019

Thay đổi hoặc là chết.Trong một xã hội giàu có tức đất nước phát triển, thời thịnh sẽ sinh nhiều nhân mệnh phát tài do các cơ hội vận nước tạo ra. Trong một xã hội biến động thăng trầm thì kẻ có khả năng tinh tường sẽ đứng vững. Trong một xã hội suy yếu, những kẻ luôn tự thay đổi bản thân, thay đổi tất cả miễn có thể tồn tại là cách cục quý. Sự thay đổi do cạnh tranh dẫn tới, hoặc do bị đè nén, thua thiệt chính là nhóm Kình Hao và Đà Hao. Với nhóm Chính Tinh, thường người nghiên cứu Tử Vi đánh giá sai đế tinh tức sao Tử Vi về tính chất của tinh đẩu này. Trong tùy các cách cục, Tử Vi có tính khai sáng mạnh, khả năng gánh vác trách nhiệm và lấy đạo lý, được chúng tôn làm gốc. Mệnh cách Tử Vi luận tính chất thường xét tại tính chất ổn trọng, bệ vệ, uy nghi, trung hậu. Tuy nhiên thực tế, tính chất khai tạo, khởi tạo trong nội tâm của tinh đẩu này rất mạnh, tuy nhiên đây là cách cục hướng tới tư tưởng lấy số đông để tạo dựng, lấy mối quan hệ trợ lực để thành tựu, nếu không gặp Tả Hữu vô lực trừ một số cách cục mang ý nghĩa kế thừa, kế tục. Thực tế cách cục Tử Vi nhập mệnh không gặp phá cách, cách cục hoàn chỉnh Tử Phủ Vũ Tướng Liêm lại có Văn tinh củng chiếu nhân mệnh xã hội hiện nay gặp tuy nhiên cuộc đời khó thành tựu lớn. Thường có nhiều đương số hỏi về bố cục đắc cách của Tử Vi. Giai đoạn hiện nay xã hội không còn ứng hợp toàn cục như tượng Tử Phủ Vũ Tướng Liêm là triều đình và quân chủ. Cách cục hiện tại thế đứng của Tử Vi nếu không gặp Tả Hữu trợ lực, cách cục Tử Tướng là bố cục mang ý nghĩa tốt hơn do Thiên Tướng đồng độ với Tử Vi hóa thành Ấn tín. Tử Tướng đồng độ là cách cục hay, được đánh giá tốt hơn vị trí Tử Vi cư Ngọ và Tử Phủ Dần Thân nếu hội Sát Kỵ, nhân mệnh gặp cách cục này thường kế tục sự nghiệp của phụ mẫu phát triển lớn mạnh hoặc tự lực gây dựng sự nghiệp, tính chất cát hóa Tài cách hình thành, do thế đứng của Vũ Phủ đồng độ cư Tí Ngọ, Phá Quân xung chiếu kích phát tư tưởng khai sáng của Tử Vi. Nhân mệnh cách Tử Tướng đồng độ không gặp phá cách thường có địa vị cao trong xã hội, có mệnh tạo là chủ tịch một tập đoàn lớn, có mệnh tạo theo khuynh hướng kinh thương phát đại phú do uy tín, có mệnh cách theo khuynh hướng chính trị đứng đầu một cơ quan, tổ chức lớn. 

Với mệnh cách Tử Vi cư Ngọ, cách cục này khó thành cách do tính chất sắp xếp của tinh đẩu rất kỵ Không Vong và Sát Kỵ, do đó tuy là bố cục đứng đầu trong tử vi, nhiều đương số gặp bố cục này không gặp thời, bất đắc chí. Trong khuynh hướng phát triển của xã hội trọng dụng với Tài Cách hơn Quan Cách, do thể chế dân chủ hoặc ảnh hưởng của phần hội nhập kinh tế, tổ chức của chính trị thay đổi, địa vị và khuynh hướng của Tam Hóa tức ba thứ quan trọng tú khí của tinh đẩu khi hóa là Khoa, Quyền và Lộc cũng thay đổi theo. Một ý nghĩa quan trọng người luận tử vi thường hay thiếu sót là việc định cách của các tổ hợp Chính Tinh và sức chế hóa của Mệnh cách. Với cách cục Âm Dương Lương với Âm Dương ở vị trí tối tăm, tức thất địa, khi giao hội Không Kiếp Tồn Đào thường là mệnh gặp nhiều tai nạn, bệnh tật. Tuy nhiên nếu trường hợp Thái Dương hoặc Thái Âm nhập miếu địa, như Thái Dương cư Tị Ngọ, Thái Âm cư Hợi có thể hóa dụng bố cục thành hoạch phát cách. Trường hợp Không Kiếp đồng độ cư Tị Hợi nghiệm cổ nhân luận rất nghiệm khi xét cặp Không Kiếp nhập Miếu khi cư Tị Hợi. Trong tử vi, mệnh cách gặp bộ Không Kiếp đồng độ phân định hai khuynh hướng rất rõ nét, khi phá cách thường là mệnh chủ gặp tai nạn, tai kiếp bất ngờ dẫn tới giảm thọ, trường hợp thứ hai là mệnh cách chế dụng cặp sao này cuộc đời cũng gặp thăng trầm lớn, khi bạo phát như lôi. Phân định mệnh cách giao hội các thế đứng của Không Kiếp mỗi cách cục tính chất khác nhau. Không Kiếp đơn thủ tại Tí Ngọ Thìn Tuất , tam hợp chiếu tại Mão Dậu Sửu Mùi, xung chiếu tại Thìn Tuất, đồng độ tại Tị Hợi. Khi Không Kiếp đơn thủ cách là vị trí tác động không mạnh, gặp Không chủ bất ngờ, gặp Kiếp chủ tai họa. Do Không Kiếp là cặp sao mạnh, Khi xét đoán thiên bàn, nhìn thế đứng của Không Kiếp có thể luận được một phần độ số của các cách cục. " Địa Kiếp nhập mệnh đan tâm tất ám". Thiên Không Không Vong có nhiều sách luận là Địa Không có tính Không lớn, tính chất tác họa của Thiên Không trái nghịch với Địa Kiếp, với Thiên Không là hư, Địa Kiếp là thực. Thiên Không chủ hư vọng, trong tư tưởng có tính chất phù động. Địa Kiếp chủ đa tâm, trong tư tưởng có tính chất tham muốn. Hai khí hóa của cặp Không Kiếp đều mang tính chất cường vượng của Sát Tinh, đứng đầu trong Lục Sát Tinh, họa nhiều hơn phúc, luôn hàm chứa tính bất ổn, xung đột mâu thuẫn trong nội tính chất tác động tới tính cách của mệnh tạo. 

Thực luận, cách cục Không Kiếp khi đồng độ tại Tị Hợi mới là chính cách của cặp sao này, khi tam hợp chiếu tại Mão Dậu Sửu Mùi tùy vị trí tại bản cung để luận định. Với cách cục Không Kiếp xung chiếu cư Dần Thân, mệnh cách tại vị trí Địa Kiếp tính chất khác với Thiên Không. Khi đơn thủ tại Tí Ngọ Thìn Tuất, tính chất bình hòa, cách cục Không Kiếp bất thành cách, luận theo tính chất riêng rẽ của tinh đẩu. Cũng như bộ Khôi Việt Quý Nhân, Thiên Khôi Quý Nhân tính chất khác hoàn toàn Thiên Việt Quý Nhân. Cách gặp họa thường do có Thiên Việt hội Sát Kỵ do tính chất của Việt chủ phát khởi sự, Thiên Khôi thành cách lớn nhất tuy nhiên khi đã phá cách họa rất lớn. Rất nhiều sách nghiên cứu tử vi luận chung tính chất của bộ sao này, an sai vị trí tuy nhiên vẫn tồn tại. Cách cục Không Kiếp thường bị nhận định sai với thực tế. Đồng Lương hỉ được Không Kiếp cư Dần Thân là cách cục hoạch phát tài lộc. Thái Âm cư Dậu và Hợi, Thái Dương cư Tị gặp Không Kiếp đồng độ tại Tị Hợi là mệnh quý bất khả ngôn. Tuy nhiên bản tính của Không Kiếp bất sai biệt, đều là nhân mệnh có khuynh hướng suy tính, tính toán, bộc phát khi nhập Mệnh, tại trường hợp tam hợp chiếu chịu tác động một phần tới bản tính. Cách cục thành tựu của Không Kiếp trong trường hợp đắc cách cũng không bền, nhân mệnh ắt sẽ có biến động lớn đại bại trong cuộc đời. Mệnh cách sinh nguyệt lệnh tại tháng Hợi tức tháng 10 tất cả đương số đều gặp Thiên Không thủ Mệnh. Do chỉ gặp 4 vị trí Không Kiếp đơn thủ là Tí Ngọ Thìn Tuất trên 12 vị trí nên tỉ lệ giao hội bộ Không Kiếp rất lớn với nhân mệnh sinh tháng Hợi. Trợ Tử Vi là Tả Hữu do đây là trợ tinh thuộc trung tinh, có tính phò tá mạnh, ổn định. Với Không Kiếp hội Tử Vi tính chất khai sáng của Tử Vi tăng mạnh, tuy nhiên bên trong cách cục hình thành phản cục, trừ trường hợp Tử Phá, Tử Sát và Tử Tướng có thể dụng bố cục này. Với hai cách cục Tử Phá và Tử Sát hội Không Kiếp, cách cục Tử Sát đồng độ cư Tị Hợi, cách cục Tử Phá gặp bộ Không Kiếp một tọa thủ, một tam hợp chiếu là hai mệnh cách cuộc đời sẽ gặp thăng trầm, sóng gió lớn. Ngay nội cách Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham mang tính chất xung đột , mâu thuẫn trong nội cách. Nhân mệnh gặp cách cục này, thời loạn nắm ấn lệnh, đứng đầu xã hội, bản tính có mưu kế, quyết đoán, táo bạo. Tuy nhiên trong thời vận hòa bình, đây là cách cục bôn tẩu, cuộc sống khó có thể an định, bại nhiều hơn thành. Cách cục này nếu hội Kình Hao hóa thành Quyền Sát, đặc biệt cách Tử Sát có Quyền Không Kiếp hội trợ tinh là mệnh đại quý, thượng cách bất luận xuất thân và khí hình gốc, tuy nhiên khó có thể tránh lao tâm, khó khăn bế tắc trong nhiều giai đoạn cuộc đời. 

Khi luận về khó khăn trong cuộc sống, mỗi nhân mệnh theo hoàn cảnh sẽ ứng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Tử vi thực tế có thể suy xét về bản chất của sự việc, mâu thuẫn, xung đột hoặc các vấn đề. Như trong các mâu thuẫn gây thương tích, đố kỵ ra tay hãm hại, động lực phát khởi mâu thuẫn hay cách phản ứng mang khởi từ bản tính của nhân mệnh. Sớm muộn mệnh cách Cự hội Kình Hình Linh Kỵ Việt cũng sẽ mang họa do bất mãn, cự cãi gây xung đột. Tùy bố cục hình thành và tác họa, có thể dẫn tới hình tù, thương tích hoặc vong mạng. Cũng cách cục như vậy, mệnh tạo có thêm Hóa Quyền, toàn cục diện thay đổi, thay vì tai kiếp ứng tới bản thân, chữ Quyền biến hóa cách cục theo nhiều khuynh hướng, bố cục hay nhất là có tính định đoạt, Quyền tinh hóa Sát, nếu hội Văn tinh lại ưa hình luật, hình pháp, binh nghiệp cách. Song song với ý nghĩa gặp họa về thương tích, cách cục trên tức Cự Kình Hình Linh Việt không có Quyền mang thêm ý nghĩa về bệnh tật, họa do bệnh tật thường thấy khi Sát cách tác họa. Rất nhiều mệnh tạo đang tuổi trẻ gặp bệnh tật đột ngột hoặc bệnh nan y. Ngay khi nhân mệnh khởi tạo tức bắt đầu thai sinh, ở nước ta có khoảng 18/1000 mệnh cách tử vong mỗi năm. Pakistan với dân số khoảng 200 triệu người với tỉ lệ 1/22. Trong một quốc gia với vận nước và xã hội tương đồng khởi hình tính chất chung của các cách cục từ thấp tới cao, Quốc Ấn là quốc gia, Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hội Quốc Ấn là tổ chức chính trị. Đất nước xung đột hoặc khó khăn như Triều Tiên, Syria rất sai khác về cuộc sống của người bình thường, người nghèo, cho tới tính chất thành tựu của các bố cục so với các quốc gia mạnh như Nhật Bản, Đài Loan,.. Đôi khi mệnh tạo gặp họa chỉ ngay do vận nhà. Việc người anh do tranh chấp đất đai dẫn tới truy sát gia đình em khiến 4 người chết là tai kiếp tập thể. Tử vi có thể luận được tác họa do nhân mệnh tạo, hình tù do Sát cách hình thành tác động, tuy nhiên khi luân mệnh tử tuyệt rất phức tạp do tính chất đồng bệnh tương lân, mệnh số có thể đang ở thời vận tốt đẹp chịu tai họa tập thể bởi nhân mệnh khác gặp bố cục tai kiếp. Đây là phần khuyết điểm của môn tử vi khi luận bố cục sinh tử, khi lập quẻ dịch tại thời điểm phát sinh dị tượng có thể chiêm đoán, tuy nhiên lá số tử vi xét đoán số mệnh từ khi thai sinh, luận về toàn cục cát hung thành bại và tư chất, bản tính của nhân mệnh rất huyền nghiệm, tuy nhiên thời khắc thay đổi tương tục, xã hội vận động dẫn tới có những ứng hợp tạo nên tai kiếp tuyệt khí, do giai đoạn phong kiến nhân định về số mệnh và thiên mệnh có một phần chính trị củng cố quyền lực, an dân dẫn tới tư tưởng có phần sai biệt với hiện nay. Tuy mệnh cách vận tốt có thể gặp tai họa do hoàn cảnh ứng hợp mang tới, tuy nhiên nếu hành vận hung họa, Sát Kỵ trùng phùng ắt là vận xấu, đại hung, có thể gặp họa sát thân không thể luận tốt đẹp. 

Sự tác động của hoàn cảnh có thể nằm ngoài dự đoán của lá số tử vi, tuy nhiên khi hành vận hung họa tức bản thể mệnh cách tạo tác ắt luận hung. Hiện nay một số nghiên cứu tử vi có phần chưa rõ về môn toán mệnh, luận giải từ lá số tử vi nguyên khởi từ khi sinh ra để xét luận về việc đương số có bao nhiêu điền sản, hoặc năm thành hôn phối,... trong tử vi có luận các tính chất của bố cục trên tuy nhiên thực tế sẽ mang tính dự đoán do các yếu tố tổ hợp hình thành, cũng cần khán hạn về hoàn cảnh thực tế. Bản chất của môn tử vi là toán mệnh, tức luận về cuộc đời, những tính cách, bản tính ứng hợp để thành bại, hoặc các bệnh tật bên trong, thời vận thành tựu hoặc đại vận gặp tai họa, về tình cảm gia đình, sơ lược về tình duyên, Tài Quan của mệnh tạo, hành vận cát hung,.... Cũng cách cục Cự Cơ cư Mão hội Kình Linh Kỵ Hình Quyền Việt, có mệnh tạo trở thành tướng lĩnh trong quân đội, có mệnh cách trở thành luật sư, có mệnh tạo theo con đường nghiên cứu học thuật huyền học, có mệnh cách kinh thương. Một bố cục phát sinh rất nhiều cách cục, cũng như một lá số có rất nhiều nhân mệnh thai sinh trong thời điểm đó, tuy nhiên mỗi lá số giống nhau sẽ ứng với các nghề nghiệp khác nhau tại mỗi đương số. Trong thời điểm chiến loạn, nếu mệnh cách Cự Cơ trên theo binh nghiệp ắt sẽ tử trận sớm, trong thời bình bố cục trên theo binh nghiệp sẽ phát danh lớn. Cũng vậy, theo hình luật sẽ thành cách lách luật để trở nên giàu có. Cũng như Tử Vi, có người trở nên đứng đầu một tổ chức, một quốc gia, có kẻ trở thành ăn mày, người dân bình thường. Số phận có một phần do mệnh lý, còn lại đa phần do mệnh tạo định đoạt. Lá số tử vi đắc Tài cách, nhân mệnh ắt sẽ phát phú, tuy nhiên có thực phát hay hoạch phát hoạch phá cần xét toàn cục diện và hoàn cảnh bên ngoài. 
Trong thế giới thay đổi, quốc gia thay đổi và xã hội thay đổi, việc từ kẻ đại phú trở về tay trắng hoặc kẻ có địa vị cao gặp tai họa hình tù đã trở nên thường gặp, cũng xã hội hiện tại các khuynh hướng làm giàu bất chính, hoặc chuẩn mực đạo đức cũng thay đổi. Tuy nhiên với người nghiên cứu tử vi, để bản thân thay đổi về cách nhìn tính chất hoặc cách an sao tuy đã qua nghiệm lý là rất khó. Việc luận tử vi, chỉ luận từng cung để đánh giá về Quan Lộc hoặc Tài Bạch, Phối Ngẫu, Điền Trạch, Nô Bộc, Thiên Di,... của nhân mệnh là khuyết thiếu rất lớn. Mọi mệnh cách đều lấy hành vận để luận, trong hành vận như nhập cung Phối, cách cục hình thành Vũ Phủ Lưỡng Lộc Tả Hữu là cách phát tài rất lớn, tuy nhân mệnh Tham Lang có Tài Bạch cung là Phá Quân chủ hao tán, nhập vận Vũ Phủ cũng là cách tích lũy, phát tài lớn. Đây là cách cục của một doanh nhân rất nổi tiếng của nước ta. Điểm chung của nhân mệnh này không phải xuất phát gia thế tốt, là không ngừng tìm kiếm cơ hội mới để thay đổi. Cũng vào giai đoạn cách đây 10 năm, rất nhiều nhân mệnh phát tài bởi điền sản, đất đai tăng mạnh, nhiều mệnh tạo trở thành đại phú hỏi người viết về phú và quý và phát triển bền vững. Sau quá trình phát triển cực thịnh là suy yếu một thời gian dài. Cũng giai đoạn hiện tại, đất đai tăng giá và có thể những nhân mệnh phát phú do điền sản cũng sẽ đối mắt với sự thăng trầm của thời vận. Sự thay đổi, thay thế, đào thải liên tục của lớp người thành và bại, lớp người thành công sau khi phá bại sớm bị thay thế, xã hội và cuộc sống vẫn tiếp diễn. 

0 comments: