Monday, September 16, 2019

Luận bàn một cách cục Không Kiếp đắc dụng


Nữ mệnh hình thành cách cục chế hóa Sát đắc dụng, có năng lực rất tốt, cách cục trợ tinh cát hóa mạnh, tuổi trẻ khi nhập vận thứ ba phát triển trở thành quản lý cấp cao của một tập đoàn lớn. Để bảo mật thông tin, người viết không đăng tải lá số của nữ mệnh, chỉ xét bố cục lá số, người nghiên cứu tử vi lấy luận định cách cục làm quan trọng. 

Nữ mệnh ngũ hành Mộc. Cục thuộc Mộc cục. Mệnh cục đồng khí dẫn tới cách cục khi lưu tới các hành vận tác động bổ trợ với bản tính, tức tính cách sẽ tác động mạnh bởi hành vận. Mệnh cách Thái Âm độc tọa cư Dậu là vị trí cường vượng của Thái Âm, được Thái Dương cư Tị rất mạnh chiếu về thành cách Âm Dương Lương. Bố cục cách Âm Bật Khoa Quyền Đào tại bản cung chủ mệnh nữ có năng lực rất tốt. Can Mậu với Thái Âm hóa Quyền, Hữu Bật hóa Khoa. Với Thái Âm khi hóa Quyền chủ quyền ngầm, tính uy tín rất lớn, tính chất của Thái Âm hóa Quyền mang ý nghĩa âm quyền, hội Không Kiếp hóa thành Sát, chủ thành Ám là quyền định đoạt. Hữu Bật hóa thành Khoa giúp ổn trọng cách cục, mệnh cách thuộc thế đứng của Âm Dương Lương có năng lực tạo quan hệ xã hội và khả năng mô phạm rất tốt. Điểm mạnh là khi Hóa Khoa do Hữu Bật hóa khí mang tính chất giúp đỡ, phò tá trợ lực. Đây là mệnh cách chủ gây dựng các mối quan hệ, giúp đỡ lẫn nhau để tạo sự vững chắc. Tuy nhiên thế đột biến của Không Kiếp Tồn sẽ tạo nên hoạch phát, cũng sẽ hoạch phá với bố cục. Tài cung có Cô Thần ngộ Nhật Không Kiếp Tồn sẽ tạo sức biến động lớn với tài sản của bản thân, đặc biệt khi thế đứng của Thái Dương cư Tị có thể chế ngự Không Kiếp khi có Tả Hữu trợ lực. Bố cục Âm Dương Lương tại đây với mệnh nữ trong tính cách sẽ hình thành nên ý nghĩa tư tưởng đột phá, muốn khai phá, tham muốn lớn. Đây là mệnh nữ cường khi Không Kiếp cư Thái Dương cực vượng do có Lộc Tồn. Đào Việt hình thành và Triệt tại bản cung Lương Việt là phát may, trong cách cục này chứa độ số lớn, khi bố cục Không Kiếp hóa thành Lộc tại Tài cung, có Lương Việt Triệt phát may, Triệt ngộ Không thành quý. Mệnh tạo đồng cư cung an Thân được trợ lý bởi Khoa Quyền Việt Tả Hữu, Không Kiếp hỉ cư Tị Hợi gặp Thái Dương đồng độ. Thực tế với mệnh nữ là cách cục rất tốt về khuynh hướng Tài Danh, tuy nhiên về vấn đề tình cảm sẽ bất lợi do tính chất của Không Kiếp bất ổn tại tổ hợp Mệnh, cường cung Phúc Phối Di tại cách cục Đồng Cự Cơ hội Kỵ có Thanh Long tại vị trí Thiên Đồng mang ý nghĩa đồng lòng vượt qua khó khăn. Thực tế cách cục này tuy xung đột bởi Cự Môn trong nhóm Cự Nhật giao hội với Cơ Đồng trong nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương dẫn tới ý nghĩa mâu thuẫn trong nội bộ, trong tình cảm gia đình. Tuy nhiên khi có Đồng ngộ Thanh Kỵ tức do sự cơ biến nên tránh tăng mạnh xung đột dẫn tới cự ly. 

Thái Âm bản chất chủ âm nhu, dù mệnh cách hội Không Kiếp trường hợp này do không hội thêm Kình Dương tính chất không thay đổi, nữ mệnh trong nội tâm có bản tính âm nhu, khi Quyền Không Kiếp hình thành bố cục chủ khả năng tính toán, âm trầm, hóa thành Quyền đồng cư cung an Thân dẫn tới hóa thành uy quyền. Đào Âm tại bản cung có tính chất thu hút rất mạnh, không chỉ do sắc diện, đa phần ở tính cách của bản thân hàm chứa tính âm ẩn của Thái Âm, tuy nhiên lại táo bạo, tính toán suy nghĩ sâu sắc. Mệnh Thân đồng độ với Âm Quyền chính Quyền do Sát hóa một phần tác động khiến Đào Hoa tăng cường tính chủ động tạo tác, xử lý các công việc. Thực tế với cách cục Âm Dương Lương hiền hòa rất khó đắc dụng để khởi phát sự nghiệp nếu không gặp Âm Dương tại vị trí cường vượng hội Sát Kỵ được chế hóa. Cuộc sống của nhân mệnh khi hội Sát Kỵ sẽ gặp một phần đánh đổi là bất ổn định, Âm Dương Lương khi ôn hòa là ngày tháng vui vẻ, khi hội Không Kiếp là sự tính toán, Không Kiếp có lợi với Âm Dương thành cách. Tuy khuyết điểm tác hóa chủ nội tâm thường phù động, khó có được tâm lý ổn định, tuy nhiên bố cục này sẽ giúp cách cục trở nên cường vượng, cát hóa liên tục với mục tiêu khai phá của Không Kiếp khiến mệnh cách giữ vững với mục tiêu và khuynh hướng. Trong nhiều giai đoạn sẽ có biến động mạnh thăng trầm, chủ yếu sẽ tác họa ở mặt bệnh tật và tai kiếp do sai lầm khi nghe theo bởi tổ hợp Linh Xương Đà Vũ thành cách. Tinh hệ Tử Phủ đồng độ cư Thân là tinh hệ có tính ổn trọng cao, do nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham đều cường vượng, tại đây hai bố cục đều thành cách, tuy nhiên Linh Xương Đà Vũ tại nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm làm thế cục biến động có lợi cho Sát Phá Tham. Trong chính mệnh số của nữ mệnh, lý tưởng và sự gách vác sẽ gặp một bước ngoặt khiến thay đổi tư tưởng rất lớn, do nghe theo, tin theo. Tuy nhiên đây là sự thay đổi mang tính hung họa khi không gặp Quyền tinh cát hóa trở nên tinh tường. 

Một bố cục Không Kiếp được Tả Hữu trợ lực hội Khoa Quyền sẽ không đủ để sự phát triển đạt bền vững và lý tưởng, mục đích nữ mệnh hướng tới trách nhiệm được giữ vững, đây là cách cục trong nội tâm ưa sự thay đổi, do sự tích lũy của Lộc Tồn. Do vậy, cách cục của nữ mệnh cần rất lưu ý cần luôn thay đổi tư tưởng, dụng đa nghi của Không Kiếp để tránh ở thế nguy hiểm tạo ra. Cách cục của Âm Dương Không Kiếp khi có Lộc Tướng Ấn, đặc biệt tại Tồn Đào, nhân mệnh trong cuộc đời sẽ gặp những kỷ niệm, dấu ấn của mối quan hệ tạo ra đột biến khi Không Kiếp đắc cách, và tác họa tạo tai kiếp khi Không Kiếp phá cách. Tức khi nữ mệnh gặp khó khăn do tính chu kỳ mạnh của bố cục này, các mối quan hệ sẽ biến hóa thành hung họa lớn do Lộc đảo. Mệnh nữ cần luôn đề phòng tác động hoạch phá của Không Kiếp Tồn, do tính chất của Lộc Tồn chủ tích lũy, phát triển, khi Lộc đảo tai kiếp rất nhanh tạo xuống. Âm Dương Không Kiếp mang lại sự nhay bén, khả năng đảm nhiệm và quyết đoán, linh hoạt với công việc, dẫn hóa bởi tham muốn, tham vọng do Địa Kiếp. Thực tế rất nhiều lá số luận mệnh cách Âm Dương cường vượng hội Không Kiếp có Tam Hóa Tả Hữu trợ tinh giao hội thành tựu nên sự nghiệp nghiệp. Tuy nhiên đa phần sẽ gặp biến động mạnh ngay sau giai đoạn thành tựu lớn, là một bước ngoặc trong cuộc đời khi Không Kiếp Tồn mang ý nghĩa sự việc diễn ra bất ngờ không thể quan phòng. Không Kiếp khi đồng độ có tính sáng tạo, đi nghịch với khuynh hướng chung để theo đuổi mục tiêu. Không Kiếp mang ý nghĩa bất thường, trong trường hợp này là chữ bất thường mang ý nghĩa tốt do một phần hoàn cảnh và đa phần chính tư tưởng, suy nghĩ đổi mới mang lại. Bản cung Mệnh là bản tính của đương số, tam hợp cung là những phản ứng khi hoàn cảnh mang lại. Trong thế Âm Dương Lương mang ý nghĩa ngày tháng an ổn, tính chất khi hội Không Kiếp Đào Tồn biến hóa mang ý nghĩa bất ổn, biến động, do hội Khoa Quyền Tả Hữu nên biến động trở nên có lợi. 
Cung an Thân là hành động, trái với tính chất tác động của Mệnh là bản tính, luôn tồn tại trong tiềm thức, cung an Thân là ý thức, suy nghĩ phát khởi để lựa chọn, phản ứng trước các hoàn cảnh. Mệnh Thân đồng độ tại Mệnh cách tức trong bản tính và ý thức hành động đều chịu tác động cùng một bố cục là Thái Âm trong nhóm Âm Dương Lương. Thái Âm cư cung an Thân mang ý nghĩa kín đáo, âm thầm. Tính chất của Thái Âm trách nghịch với Thái Dương. Trong tam hợp chiếu có Thái Dương cực vượng là những mặt bản thân muốn lộ ra, công khai. Thái Dương có hai cách cục, một trong bố cục Cự Nhật do tính ám của Cự Môn tác hóa, bố cục thứ hai là cách Nhật Nguyệt Lương, với bố cục Nguyệt Lương tính âm của Thái Âm tác dụng. Trong hai trường hợp, Thái Dương khi công khai, dương lên luôn có vấn đề che giấu, bí mật. Rất nhiều bí mật quan trọng như kinh doanh, bí mật về kế hoạch phát triển, thăng tiến công danh, quan hệ. Do vậy, Thái Âm tại bản cung có Khoa Quyền không gặp Triệt, Hổ tại đây là tốt. Rất lưu ý khi nhị hợp với Thái Âm gặp Vũ Khúc cư Thìn phá cách nặng nề. Vũ Khúc là năng lực giải quyết vấn đề, thế nhị hợp của Thái Âm và Vũ Khúc có chứa tính âm ám lớn, Vũ Khúc chủ linh hoạt, cơ biến tuy nhiên mang Sát tính, chủ độc đoán, táo bạo. Khi gặp phá cách bởi Linh Xương Đà Vũ đồng cư tại cung Tật Ách mang ý nghĩa   xúi giục, mang hàm ý bên ngoài chủ động tạo tai họa cho bản thân, dẫn tới Thái Âm gặp sai lầm. Với tổ hợp rất biến động tại mệnh cách và toàn cục. Nữ mệnh dụng cách lấy sự ổn trọng lâu dài làm gốc. Khi Lộc Tồn vẫn tụ, cách cục sẽ phát triển khi Không Kiếp Tồn đang ở thế tích lũy, chủ động. Thường trong xã hội thời nay, rất nhiều người học tử vi qua sách vở không nắm rõ định cách các bố cục. Dẫn tới câu phú "Nhan Hồi yểu chiết do hữu Kiếp Không Hồng Đào Đà Linh thủ mệnh". Lại cách Lộc Tồn thường người học tử vi thời nay thường luận tối kỵ hội Không Kiếp, do man thư lưu truyền, hoặc không nắm rõ bản chất của các cách cục. Hoặc cách cục "Cự phùng Tồn tú, cát xứ tàng hung" đều là các cách cục mang tính tích lũy hình thành tổ hợp Sát vượng. Khi luận cách cục nếu thành cách có tính đột phá rất lớn. 

Cách cục Không Kiếp kích động liên tục bởi Thiên Việt tại Sửu cung hội Đào Triệt tăng tính biến động, phát sinh, Cô Quả khiến bố cục thêm chuyên nhất. Cặp Cô Quả là cặp sao có các tính chất rất đặc biệt trong tử vi, khi giao hội có thể khiến một số cách cục thành cách. Tài cung hình thành Tài cách, Mệnh cung rất mạnh, đường Quan Lộc theo chính trị sẽ khó có thể thành tựu lớn. Nữ mệnh theo khuynh hướng thương nghiệp là phù hợp. Thực tế lá số tử vi này không có nhiều khuyết điểm, vấn đề cần lưu ý do hai tổ hợp Âm Dương Lương và Vũ Linh Xương Đà hình thành hai tổ hợp cung trọng điểm là bố cục mang tính quyết định tới độ số. Hai tổ hợp đều tàng ẩn tai họa do Sát cách cực vượng được chế hóa tạo nên. Tuy nhiên cách cục này thuộc thế Lưỡng Sát câu tranh, bố cục Âm Dương Lương hội Khoa Quyền Việt Không Kiếp Tả Hữu Tồn Đào rất dễ phát họa khi Lưu Việt kích động bố cục tại Mệnh cách. Cách cục Không Kiếp là bố cục luôn phải đánh đổi, đặc biệt tại cách Tồn Không Kiếp là được và mất. Với nữ mệnh, chế ngự Không Kiếp là mệnh nữ cường, trong tổ hợp này có cách cục khi rơi vào thế khó khăn, bế tắc sẽ thường quyết định có tính mạo hiểm, khó có thể nhượng bộ, Không tính hình thành, lại hội Cô Quả tức càng về sau có khuynh hướng ưa độc tĩnh, mệnh nữ may mắn khi Thái Âm thủ mệnh có thể hóa tính chất cao ngạo, không quen bị kẻ khác đè nén trở nên nhu nguyễn hơn. Bố cục Âm Dương Tả Hữu Không Kiếp có thể theo hai con đường lưỡng đạo để phát triển sẽ dụng được tính chất của Địa Kiếp khi nhập miếu. Bố cục này may mắn không nhập tại cung Mệnh, nếu không ắt cuộc đời thăng trầm biến động vô cùng, khi tại tam hợp chiếu, tính chất của Không Kiếp tác hóa đa phần gắn với Thái Dương, nữ mệnh thường không áp suy nghĩ của bản thân theo nguyên tắc, gắn với tính Không của Thiên Không Không Vong. Điểm mạnh của bố cục khi Không Kiếp Tả Hữu tam hợp chiếu là nhân mệnh có thể dung hòa cả chữ chính và bất chính, bố cục này một phần tương tự như cách Minh Lộc Ám Lộc tức một Lộc tại bản cung và một Lộc tại thế ám hợp tức nhị hợp, luận tốt đẹp hơn cách Lưỡng Lộc. 

Trong bố cục Cự Cơ Đồng luôn tàng ẩn tính chất xung đột, mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Trong trường hợp này, nữ mệnh gặp cách cục cường vượng, có tính chất táo bạo, ưa trái truyền thống và suy nghĩ chung, tính sáng tạo, khai sáng mạnh, chịu hưởng lớn của Việt Không Kiếp, lại hội Cô Quả trong thế Âm Dương Cô Quả. Bố cục Phối cung gặp cách cục Cơ Kỵ Binh thực tế là cách cục bình hòa không xấu tuy nhiên cũng không cát hóa tới cách Cự Đồng trở nên giảm xung đột. Lá số nữ mệnh rất cẩn trọng khi kinh thương, hợp tác đầu tư. Một chữ Vũ Linh Xương Đà Tuế đồng độ ngay bản cung Thìn trong thế ám hợp với Mệnh là cách cục mang tính nguy hại lớn. Mệnh cách lại thuộc cách cục Không Kiếp Đào Việt tự tạo tác tai họa với bản thân, có tính chất khi ở thế khó sẽ rất liều lĩnh dẫn tới hoạch phát như câu phú " Không Kiếp Tị Hợi miếu vì, hoạch phát hoạch phá tựa thì sấm ran". Hành vận trong giai đoạn 3 đại vận từ vận Thiên Cơ đều thuận lợi, bố cục Tài cách đắc cách, trong hành vận Thái Dương sẽ gặp biến cố lớn về bệnh tật, sau đó phá tán rất lớn cần lưu ý. Lá số này là một trong số ít mệnh nữ có thể chế hóa Không Kiếp thành tựu, để nắm lệnh cách cục Không Kiếp, trong tất cả trường hợp đều cần dụng tính Không tưởng của Thiên Không Không Vong và sự quyết tâm, tham vọng của Địa Kiếp. Do tính chất có phần trái nghịch giữa Không và Kiếp, một sao chủ mất, đánh đổi, một sao chủ tham vọng đạt được ẩn chứa tai họa. Cách cục này nên khai sáng một triết lý hoặc sách vở nghiên cứu kinh nghiệm của bản thân, hướng tới tham muốn về vấn đề này, lý tưởng xây dựng rất lớn, có tính Không tưởng về lĩnh vực bản thân hướng tới, tức Văn cách làm gốc, Tài cách trợ dụng. Khi đó sẽ giảm tính hoạch phá của cách cục và phát triển vững chắc hơn. 


1 comments:

Quang Mạnh said...

Đọc bài luận do tác giả bình giải chứa những kiến thức học thuật về bố cục từ mệnh số thực tế rất thú vị. Tôi thường đọc Lộc Tồn với Không Kiếp có Đào Hồng mang ý nghĩa rất xấu cũng không nắm rõ được trường hợp nào là tốt. Bản thân tôi cũng là cách số này, tuy cũng có địa vị cao trong xã hội nhưng cuộc sống có thể gói gọn lại là sự thăng trầm. Môn Tử vi thực rất ứng nghiệm.