Thursday, October 20, 2016

Luận các tổ hợp đặc biệt trên lá số

Luận các tổ hợp đặc biệt trên lá số Tử ViKhi luận giải Tử Vi, người xem lá số thường mắc phải định kiến về Mệnh Tài Quan mà không xem xét tương quan của Mệnh với 12 cung và sự tốt xấu, mạnh yếu của các cung còn lại. Như việc lấy Mệnh Tài Quan làm gốc để luận lá số thành bại, phân thượng trung hạ cách là việc chẳng đúng lẽ của Tử Vi. Một số biết lấy thêm cung an Thân và cung Phúc Đức làm trọng đã tiến bộ hơn nhưng vẫn còn sai sót. Cái lý của Tử Vi là tất cả toàn bộ 12 cung mang những đặc điểm tính cách vốn có của con người, chờ đại hạn hoặc tiểu hạn đến để bộc lộ ra. Cái bản tính chưa bộc lộ ra mang tính ẩn, và Mệnh Tài Quan là thứ bộc lộ ra trước tiên và ảnh hưởng mạnh hơn vì ở tuổi nhỏ khi mới hình thành cá tính. Từ đây ta quan trọng về thế đứng của cả 14 chính tinh ban đầu khi sắp xếp tinh hệ, sau khi an vòng Tử Vi và Thiên Phủ cho thấy sự giao hội của các chính tinh. Tinh hệ Tử Vi cư Ngọ là tinh hệ hoàn thiện, là một trong những tinh hệ tốt nhất vì bộ Âm Dương rất sáng, Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hợp cách. Khi đó, Mệnh ở tùy từng vị trí mà xét sự tốt xấu, nỗ lực của bản thân. Như tinh hệ này thì Mệnh an tại vị trí Sát Phá Tham hay Cự Đồng sơ bộ vẫn bất luận xấu, vì các cung còn lại sẽ được các nhóm sao tốt. Giải thích cho việc có người nhờ cha mẹ mà giàu, nhờ anh chị, bạn bè mà có quyền chức, có kẻ lại nhờ nhả cửa. Quan trọng khi vận hạn tới các cung tốt thì phải luận là tốt vì Hạn chính là thực tại. Mệnh Tài Quan chính là sự nỗ lực mang tính bản thân, thường các sao chủ quý nhập Mệnh chính bản thân là quý nhân của người khác, các sao tam hóa, các cát tinh khác đều mang ý nghĩa như vậy. Trong đa số các phép xem số toán mệnh đều nhấn mạnh tính nỗ lực của Hậu Thiên rất lớn. Trong Tử Vi cũng không ngoài cách đó. Ở thời phong kiến, con vua lại làm vua không phải là đều có lá số Mệnh phú quý, nhưng kẻ có Mệnh phú quý thì ắt khó có thể nghèo hèn. Trên lá số Tử Vi, các cung tập hợp nhiều cát tinh hợp cách với chính tinh và tổ hợp tọa thủ là các cung tốt. Tùy tính chất các Chính Tinh và Bàng Tinh tại đây mà luận tính cách ẩn tốt hoặc xấu. Vì vậy các cung thuộc Đệ Tam Nhân luận khó trúng vì lý do vậy. Như bất luận thuộc cung, sao Thiên Lương cư Mão là cách Dương Lương gia Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc bất kiến Không Kiếp Hỏa Linh đều luận đương số là Mệnh có sự may mắn. Khi gặp may mắn sẽ phát rất lớn, bất kể Mệnh tại các vị trí khác nhau. Tuy vậy, nếu Mệnh lại thuộc Thất Sát, gia Hình Kỵ đồng cung Thân là cách chết yểu, vì cung Thân tối kỵ Thất Sát, cung Mệnh quan trọng hơn cung Thiên Lương. Vì vậy, thuộc cách dù may mắn vẫn phải chết khi đáo hạn xấu. Việc phân biệt rõ ràng các Chính Tinh được bàng tinh gia hội hợp cách hay bất hợp, mức độ tốt xấu cho biết đến sự thành công của đương số. Đặc biệt, các cách có hung tinh như Không Kiếp và Kỵ Hình cần xem kỹ về các chính tinh đi với các sao này. 12 cung các đại hạn và tiểu hạn đều phải trải qua các tam họp hoặc chính bản cung. Như chỉ cần xem các bàng tinh và chính tinh đi với Kình Đà. Nếu Đà La tốt tức được Tứ Linh Khoa Quyền Lộc Xương Khúc thì trong các sự việc, nhường nhìn một thì lợi mười, trong kinh doanh không tập trung mà mở rộng bao phủ, trong chiến đấu không nên tấn công mà phòng thủ. Với Kình Dương tốt ta luận ngược lại. Không cần phải ở cung Mệnh Tài Quan Thân vẫn luận như vậy, tuy nhiên cần phân biệt với từng hạn có tụ tập các hung tinh hay các sao phá cách ở mức độ lớn để biết trọng khinh. Nếu Đà La ở một cung tốt nhưng Mệnh Hạn đều báo hiệu cái chết thì Đà La buộc phải xuống quan tài. Đây là một yếu tố để giảm họa khi tới hạn xấu, nếu Tổ Hợp thuộc Mệnh Hạn tác động mạnh khiến tính chất của hạn từ Ẩn về Hiện tác động xấu rõ, khi đương số ngăn tính chất xấu hung tinh và dụng Đà La thì giảm tác động của hạn xấu. Vì vậy một lá số tử vi nhưng cùng tới hạn xấu một chết một họa nặng.


Các tổ hợp sao đặc biệt cần chú ý ở các cung khi luận giải tử vi, tránh trường hợp coi thường dẫn đến luận đoán thiếu chính xác. Các sao chủ tăng tính quan trọng hoặc nghiêm trọng như Tuần, Đại Hao, Hồng Loan, Khôi Việt, Quốc Ấn, Thái Tuế, Khoa nếu hội họp tại tam hợp cần xét tốt xấu. Nếu ở vị trí xấu là Mệnh không hay vì cách cục cao thấp chủ các sao tăng tính quan trọng có được hợp cách với Chính Tinh. Như Cự Môn ở tất cả vị trí trên lá số được Khôi Tuần Đại Khoa Quyền Ấn là Cự Môn rất tốt, từ tính chất của Cự Môn suy ra các tính tốt đẹp cỉa Mệnh. Lưu ý các sao tăng tính quan trọng ở tất cả vị trí cần hợp cách hoặc không bị hung sát tinh hội họp tránh trường hợp Mệnh tốt, Đại Hạn chỉ khá xấu nhưng Tiểu Hạn nhập cung Trọng Điểm gia Không Kiếp Kỵ Hình phải mạng vong, những lá số này không thể luận có Số Mệnh tốt. Các sao tăng tính quan trọng được cát hóa, các cung còn lại xấu tốt không ở mức quá khiến Mệnh lao đao, vi vậy Tổ Hợp Trọng Điểm quan trọng trong một lá số. Các cung chứa các tai họa bởi tụ tập hung sát tinh hoặc không hợp cách cũng luận nhiw trên. Trong Tử Vi, cung Hạn rất quan trọng trong việc luận đoán vì đây là hiện tại, là những thứ đang trải qua, phối hợp với Mệnh cho kết quả sẽ tương đối chính xác về sự việc diễn ra tại hạn. Như Mệnh có Triệt, Đại hạn gặp Tam Không, tiểu hạn có Tử Vi hoặc Nhật Nguyệt là xấu, có thể dẫn tới nguy hiểm. Cần kết hợp Mệnh và Đại Hạn như Đại Hạn với Tiểu Hạn để luận đoán. Mệnh là tính cách thường trực, Đại Hạn là tính cách bộc lộ và Tiểu Hạn bộc lộ do thay đổi ngắn hạn. Chỉ đơn giản như vậy nhưng để tìm ra những kinh nghiệm nếu không có sách vở từ thời trước rất khó khăn. 

2 comments:

Nhã Uyên said...

Lá số ông anh họ của cháu rất tốt lại bị tai nạn giao thông trong khi mệnh tài quan rất đẹp và đang thành công trong sự nghiệp lại phải từ biệt cuộc đời, đúng là đời vô thường không thể biết trước điều gì thưa bác. Lá số của cháu lại xấu không biết có sống được đến trung thọ để có cháu bế không nữa đây ạ.

Unknown said...

Lá số tử vi quan trọng cả 12 cung, cả lá số đây chỉ là chữ Số trong từ Số Mệnh đầy đủ, chưa nói tới việc chỉ xét cung Mệnh Tài Quan mà không coi trọng 9 cung còn lại thì là sai lầm.