Sunday, May 20, 2018

Hỏa Tinh luận mệnh cách giao hộiLưu ý khi Hỏa Tinh nhập mệnh khác với tam hợp chiếu ở tính chất tác động thường trực, ý nghĩa bố cục cũng khác nhau.  Hỏa Tinh thuộc một trong Lục Sát Tinh, được luận ở tính dương hỏa, chủ nóng nảy, nhiệt huyết và sát phạt. Hỏa Tinh có tính chất dương hỏa khi xét tính chất cơ bản, khi giao hội biến hóa do phối hợp với Chính Tinh hay bàng tinh. Tính chất của Hỏa Tinh nhập mệnh không phải là bố cục tốt, nhập cung độ Tài Bạch hay Quan Lộc tốt hơn khi tại mệnh cung. Hỏa Tinh hợp bố cục Sát cách đắc dụng, bất hợp với cách cục ổn định. Hỏa Tinh và Linh Tinh là hai sát tinh có tính chất trái nghịch, xét ngũ hành dương hỏa và âm kim. Linh Tinh thâm trầm, Hỏa Tinh thường bộc phát. Mệnh cách thành tựu khi khí hình gốc thấp cần thiết thành cách với hai sao này. Hỏa Tinh giao hội với Chính Tinh phân khuynh hướng Tài Cách và Quan Cách mang ý nghĩa dụng khác nhau. Đứng đầu đồng độ với Tham Lang hình thành cách cục tham muốn giàu có. Tuy nhiên Tham Hỏa đồng độ chưa được luận là cách cục phát phú. Bố cục này cần đắc vòng Lộc Tồn bất luận cách cục đều là mệnh phát phú. Thêm Kỵ Khốc là mệnh quý khí, bất kể khí hình gốc thấp tạo thành tựu rất lớn, nếu có thêm Sinh Vượng hay Tam Hóa ắt phú gia địch quốc. Rất nhiều mệnh cách thành tựu Bạch thủ hưng gia do bố cục này, đặc biệt cách cục Tham Hỏa Kỵ Khốc Mã có Hình Ấn là cách cục đặc biệt phát phú và quý. Hỏa Kỵ tối hỉ Lộc Tồn, đặc biệt khi Hỏa Tinh hội họp Sát cách cần Lộc Tồn bởi trong vòng Lộc Tồn có sap Tướng Quân rất quan trọng. Khiến Hỏa Kỵ không hình thành cách bị trừ bỏ do khí sát. Tồn Tướng Ấn mang lợi ích riêng của Tham có Đồng nhị hợp khi thực hiện Sát do đó không bị Sát phản hóa tác họa. Trong bố cục Tham Hỏa Kỵ Khốc ngộ Lộc Tướng Ấn hình thành rất nhiều cách cục tốt đẹp, chế hóa Sát cách. Thứ nhất bởi lợi ích nhóm trong tranh đoạt. Thứ bởi tham muốn phát phú, sức nỗ lực định hướng tham vọng. Bố cục này cũng mang ý nghĩa được quý trọng, nghĩa khí đặc biệt khi có thêm Thiên Hình thành cách Binh Hình Tướng Ấn. Do Sát cách được hóa nên khí hình gốc bất luận là cách cục thượng cách. Tuy nhiên ở cách cục này vẫn tang hung hiểm, do Sát cách mang tính hai mặt. Trong trường hợp Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham luận khác, bố cục này cần cát hóa bởi Tam Hóa và Tả Hữu với cát tinh mới có thể thành tựu. Nghiệm lý cách cục Tham Hỏa Kỵ theo Quan Cách và Tài Cách đều có thể thành tựu, thăng trầm đột biến, khi phản hóa tuyệt khí nhập vận suy nếu mệnh cách không đắc vòng Trường Sinh thì vong mạng. Nếu theo Tài Cách hóa Quyền bất triệt để nên không nguy hiểm tới bản mệnh. Thứ tới Tham Hỏa gia Sát nếu không có vòng Lộc Tồn cần Khoa Tả Hữu, Phượng Khốc hay Xương Khúc có thể thành tựu. Tính chất Tham Lang nhị hợp với Thiên Đồng là tính chất rất quan trọng do Cơ Nguyệt Đồng Lương có Tình, Tham Lang trong Sát Phá Tham có tham vọng, cũng hàm chứa Sát cách lớn. Hỏa Tinh khi giao hội với Kình Dương rất cẩn trọng, khi đó không gặp vòng Lộc Tồn. Trong các nhóm sao an theo Thiên Can chính gồm Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn và Thanh Phi Phục. Bố cục Hỏa Kình không mấy hay, cần hóa dương cách của bố cục này, đặc biệt nếu có Kình Hình Kỵ là bố cục mang ý nghĩa tạo tai họa do tính tham của bản thân, cần Khoa hay Xương Khúc tại đây. Thường các sách luận Hỏa Tinh đắc địa từ Dần cung tới Ngọ cung. Tuy nhiên việc đắc này không quan trọng bằng việc giao hội của Hỏa Tinh với Chính Tinh hay các Bàng Tinh khác. Chỉ xét phối hợp cách của sao này đã rất phức tạp, các vị trí đứng đắc địa không tác động lớn tới ý nghĩa cách cục. 
Hỏa Tinh có tính chất quyết đoán, tính tham vọng và thực hiện ý định. Một mệnh cách tốt của tử vi không hẳn phải thiện, kẻ gian hay ác cũng có một ký tưởng của bản thân, cuộc đời. Do đó mệnh thành tựu không xét ở tính chất này mà ở kết quả sự nghiệp. Trong bối cảnh xấu thời loạn, nhất tướng công thành vạn cốt khô. có nhiều trận chiến mang tính vô nhân, sát hại dân thường vì mục đích đe dọa, trấn áp hay thực hiện kế sách, do chiến loạn là Sát nên khi luận với cách cục đặc biệt bố cục Lục Sát luận về tính hợp và bất hợp. Cách cục Hỏa Kỵ là cách cục mạng của Hỏa Tinh, mang tính sát phạt nhưng thành tựu được do chủ động, tiến không thoái. Trong tử vi Hóa Kỵ là hóa khí trợ tinh tác họa lớn nhất khi phối hợp Sát tinh mang ý nghĩa âm ám, sát phạt, xung đột. Tuy nhiên Hóa Kỵ cũng chính là hóa khí tạo nên đột phá phát triển theo hướng mới sau xung đột, bế tắc. Nếu không có bế tắc thì không có hanh thông, bĩ thái là nguyên lý của Dịch cũng là nguyên tắc của vạn vật. Nhìn nhận đúng cách cục Hỏa Kỵ thì không bỏ qua nhiều mệnh cách bạo phát đại phú. Nhìn nhận sai về Tam Hóa, Khôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc vô tình nhiều mệnh tầm thường trở thành quý cách. Tất cả các thành tựu đều qua thăng trầm. Thăng trầm biến đổi là lẽ công bằng, tất cả đều phải chịu tác động. Với Sát cách, vạn kẻ phải tai họa thì được một mệnh đắc cách chế hóa được Sát cách. Với các bố cục cát tinh, vạn kẻ được an ổn, tuy nhiên kẻ thành tựu thường không nhiều. Tất cả các Chính Tinh, Cát Tinh hay Sát Tinh đều là sao. Thường do quy luật sinh diệt nên đa phần người luận nhìn cái ổn định   tốt hơn thăng trầm thịnh suy. Mệnh có Hỏa Tinh hay trong bố cục tam hợp mệnh thì nội tâm thường khó ổn định, Các Sát cách đều định chế hóa bởi lý tưởng xây dựng của bản thân, tức mục đích. Tham muốn lợi ích nhỏ mang tính tranh đoạt vì tư lợi, hưởng thụ, là khí hình thấp. Lý tưởng về đường lối lớn, quan điểm của bản thân đúng với lối đi. Vạn vật khởi tạo, chuyển biến đều nguyên do. Vì lợi ích của Nhật nên biến đất nước thành đế quốc, xâm lược tài nguyên các quốc gia khác. Gây nên thảm sát Nam Kinh. Phát xít Đức do Hitle thảm sát 6 triệu người Do Thái đều xuất phát từ các nguyên do. Trong đó có khoảng 1 triệu trẻ em cũng bị sát hại. Kẻ trong cuộc thường do những lợi ích bên trong khó nhìn thấu hơn bên ngoài đánh giá. Hỏa Tinh thường nhầm lẫn do tính chất nóng nảy, chủ quan. 

2 comments:

Thành Dương said...

"Không có bế tắc thì không có hanh thông" câu này đã chứa đựng lý của Dịch học và vạn vật. Hay quá ạ.

Vũ phá said...

Thầy ơi cho con hỏi các bài viết tử vi thuộc phái đông a phải không ạ?. Con đã nghiên cứu tử vi cũng được 8 năm tình cờ có duyên được một người khá nổi tiếng trong diễn đàn tử vi giới thiệu tới trang. Cách luận tử vi đông a thực khác với cách của con học tự nghiên cứu không đủ để so một phần nào. Ắt để luận tử vi đã trải qua rất nhiều thế hệ truyền lại phải không thầy?. Với Sát cách con cũng chưa từng được truyền đạt với cách cục Hỏa Tinh tối hỉ Lộc Tồn, hoặc cách Hỏa Kỵ Khốc hôm nay nghiệm lại các lá số mà bản thân đã có dịp luận cho người khác mới thực kính phục của kinh nghiệm luận tính chất Hỏa Tinh trong bài viết này. Con đã gửi thư tới thầy rất mong muốn được thầy nhận học trò để con có dịp nghiên cứu thêm về tử vi đông a, mong được thầy hồi âm ạ. Kính thầy.