Wednesday, October 4, 2023

Yếu tố cơ bản của mệnh lý và luận định số cơ bản

Sát cách có khả năng cát hóa lớn hơn Cát Tinh. Bố cục Sát Kỵ có tính chất biến hóa cực đoan và khả năng tác động rất mạnh tới lá số cùng trợ tinh, gây biến đổi hoàn toàn tổ hợp.

. quan niệm cho rằng mệnh quý hay thượng cách là mệnh hội họp Cát Tinh và tránh được Sát Kỵ là sai lầm: đúng là trước đây cháu toàn xem theo hướng này, cứ chính tinh miếu vượng và tránh được Sát Kỵ là mệnh tốt hơn tất cả, từ bây giờ cháu sẽ thay đổi quan điểm này lại.

. Trong các giai đoạn biến đổi xã hội, tức hệ tư tưởng chung tác động tới toàn bộ nhân mệnh do vận thiên hạ sẽ ảnh hưởng lớn tới vận số của nhân mệnh. Khi định cách cục Sát luận của Đông A phái lấy khởi từ sự biến hóa này, là thời vận khiến Sát cục chế ngự thành hoạch phát. Tuy theo thiên hướng và khả năng của mệnh cách sẽ có chế hóa Sát cách khác nhau.

 

 Rất nhiều và đa phần lá số đứng vị thế đầu xã hội có các cách cục Sát cách hợp hóa thành cách. Cũng như thứ khiến các quốc gia thuần phục khi xung đột, hoặc sợ hãi là răn đe về hạt nhân, răn đe quân sự, không phải là những điều tốt đẹp, cao cả trong tinh thần. Trong tự nhiên cũng vậy, dã thú hay các loại có độc tính như rắn, rết sẽ ở vị thế an toàn bản thân cao hơn những vật thuần như trâu bò, thỏ, nai. Đây là điều người viết thí dụ không mang tính suy xét quá sâu về nội hàm. Thời hiện đại, vẫn có những việc vì lợi ích một quốc gia lớn sẽ thu nguồn tài nguyên của quốc gia khác bằng việc thuộc địa hóa, hoặc có những thời điểm phát xít hóa và tất nhiên là có thiệt hại nhiều về sinh mạng. Và nghiễm nhiên sao Tử Vi là đế tinh, bởi Tử Vi là đường lối, chính nghĩa, hệ tư tưởng. Với Đức Quốc Xã, người Do Thái thường bị coi là thông minh và muốn thống trị, thao túng thế giới. Và nguyên nhân dẫn tới hơn 10 triệu người tuyệt mệnh bởi một quyết định bởi hệ tư tưởng Tử Vi như chính nghĩa tạo bởi hệ thống đứng đầu Hitler. Bởi vậy Sát tinh tức bạo lực, vũ lực, hay quyền sát là thứ cần thiết để đứng vị trí cao trong xã hội. 


Vòng Trường Sinh:

. Luận tử vi tức xét định do tính chất của bản tính dẫn tới số mệnh, khi thời vận hình thành là giai đoạn phát triển, khi bế tắc phát sinh là giai đoạn suy. Vượng suy dịch chuyển thay đổi liên tục nối tiếp như một vòng tròn. Là vòng Trường Sinh. Cháu vẫn chưa thể hình dung rõ lắm về vòng vượng suy dịch chuyển thay đổi này, hy vọng thầy có thể giảng kỹ thêm và cho ví dụ ah.


Thường nghe thấy vòng luân hồi. Hình tròn không có điểm đầu và cuối. Vòng tròn trường sinh là vòng tròn mô tả cơ bản của tất cả vạn vật. Sinh trụ hoại diệt, sinh lão bệnh tử, sinh ly tử biệt. Chữ đầu tiên và kết thúc có thể xét theo chu kỳ. Thí như ngoài hạn 10 năm tức đại hạn, ta có tiểu hạn chỉ 1 năm. Ta còn có nguyệt hạn theo tháng và nhật hạn theo ngày. Biết kết cục của mọi nhân mệnh là chết đi. Những các kết cục nhỏ là chết một giai đoạn, nhỏ hơn là chết đi cái xác nhỏ để lấy chỗ cho xác lớn. Nhìn rộng ra, sự chết đi của tế bào và phân chia ở thời gian ngắn, tạo nên sự phát triển mới lớn hơn gọi là trưởng thành. Trong cái chết nhỏ tạo nên sự phát triển mới. Chúng ta rụng răng sữa để thay răng vĩnh viễn. Và trong những thứ cần thay đổi, tự nhiên vẫn giữ được thứ gọi là ký ức. Và sự tiến hóa khiến rất tự nhiên ký ức luôn giữ lại, tất cả vạn vật sẽ có lưu trữ. Thí như hình ảnh của ngôi sao đã tận diệt từ lâu vẫn được nhìn thấy trên bầu trời. Cũng điều vậy, tiền nhân suy xét những hành động của bản thân nhân mệnh đều được tạo hóa ghi lại, nằm trong hải tạng thức, nơi đồng nguyên với vũ trụ. Và sự luân hồi chuyển tiếp không dựa vào thân xác thịt, lưu lại bởi những chủng tử nghiệp duyên, liên quan qua lại như những sợi dây nối để làm nhân phát triển tiếp ở kiếp kế tiếp trong chu kỳ vạn vật. 


Mệnh & Thân:

. Mệnh là bản tính, thể tính ban đầu của nhân mệnh, có tính chất bản năng, tác động khi ngay giai đoạn ban đầu cuộc đời khi nhận thức, ý thức chưa rõ.

. Cung an Thân tác động khi có ý thức, tức không mang tính bản năng, do suy nghĩ tư tưởng tác động, tính chất không thường trực như Mệnh cách. Cung an Thân tác động mạnh khi hình thành nhận thức phân biệt, tức bản thể. Cung an Thân biến đổi nhận định tư tưởng của Mệnh cách. Ví dụ: Mệnh Cự Cơ, Thân Thiên Lương.

. Mệnh ở thể tĩnh, Thân ở thể động tức tác động từ thay đổi biến động của dòng tư tưởng. Cung an Thân còn mang ý nghĩa là thân thể.

. Trong thế bị động, Mệnh cách tức bản tính phản ứng rõ. Trong thế chủ động khi suy nghĩ, cung an Thân tác động phối hợp Mệnh.

. Mệnh khởi phát, cung an Thân dẫn hóa tới kết quả. Do đó mệnh cách tác động trong mọi giai đoạn. Cung an Thân tác động khi có suy nghĩ tư tưởng.

. Khi trưởng thành Mệnh Thân thường phối hợp cùng tác hóa. Do đó mệnh Mệnh Thân đồng độ luận tính chất khác cung an Thân tại Tài Bạch, Quan Lộc, Phúc Đức, Phu Thê hoặc Thiên Di. Đây là điểm rất quan trọng cơ bản khi luận tử vi.

 

Khi không có sự suy nghĩ của nhận thức, động vật linh trưởng vẫn có thể hoạt động sống, săn bắt dựa trên phản ứng vô thức có mục tiêu là sinh tồn, những chủng tử từ nguyên thủy vẫn hoạt hành trong chính bản thân của nhân mệnh. Trong quá trình vận động, xử lý, phản ứng với hoàn cảnh sống, có thể thí dụ về vận hành của máy tính để sát với đời sống, hiểu như những phần cần cho hệ thống máy tính, ứng dụng luôn chạy ngầm là Mệnh, ứng dụng cần thiết cài thêm để sử dụng hoàn chỉnh theo đúng khả năng của máy tính là Thân. Hoặc khi xét tới rộng hơn là trường hợp toàn bộ máy tính. Mệnh có thể hiểu như những thứ dữ liệu và tập ứng dụng được lưu trữ trên hệ thống đám mây, còn Thân là những phần cứng tạo nên chiếc máy tính. Bởi vậy tại sao cổ nhân luận Thân chuyên chở Mệnh ?, Thân là thân thể ?. Bởi khi không có Thân là phần cứng, Mệnh không mất đi, vẫn nằm trong hệ thống đám mây, cho tới khi có máy tính khác mở ra. Thí như Thân hư, tức chiếc máy tính này hư, thì Mệnh cần một chiếc khác để truyền tải, sử dụng. Việc nhập xác được mô tả không chỉ một khu vực nhỏ, địa phương nhỏ trong thế giới rộng lớn mà cả toàn cầu đều ghi chép từ sử sách cổ tới hiện tại về hiện tượng này. Ngay khi chiếc máy tính chuyên chở những dữ liệu này, hệ ứng dụng này như trên một số điện thoại apple cá nhân hóa, hư hỏng phá hủy hoàn toàn ( như cơ thể chúng ta đối mặt với sự chết), bắt buộc một chiếc máy khác có thể kém hơn, hoặc tốt hơn về chất lượng nếu truy cập được mã khóa đó trên hệ thống đám mây, sẽ nhận diện đúng chủ nhân của dòng dữ liệu ( hồn, mệnh ) này, mà cũng không phải là chính người đó hoàn toàn vì những ứng dụng, dữ liệu trên khi được hiển thị trên máy khác sẽ có thể thí như hình ảnh mờ đi, do cấu hình chất lượng thấp hơn, hoặc chạy tốt hơn do cấu hình cao. Thì toàn bộ Mệnh Thân ( ứng với hệ thống cá nhân từ ứng dụng dữ liệu tức Mệnh, và phần bên ngoài cơ học của chiếc máy cũ Thân) đã không còn tồn tại. Và thứ mới hay hệ thống cá nhân thích nghi với chiếc máy mới sẽ hình thành, việc sử dụng thêm và biến đổi kế tiếp trong thời gian tiếp theo sẽ là phối hợp giữa Mệnh và Thân mới. Và mô tả toàn bộ các ứng dụng chính là toàn bộ tính cách của con người. Điều này khi đọc sẽ có một số phần tương đối khó hiểu. Vấn đề này người viết muốn xét tới để dễ hiểu hơn, không hoàn toàn liên quan tới học thuật về vi tính, máy tính, chỉ hiểu sơ lược về nguyên tắc vận hành của máy tính khi kết nối toàn cầu để nhìn bóng chỉ trăng và người đọc có thể bỏ qua giúp người viết về vấn đề hiểu biết kỹ thuật công nghệ số. 

Điều người nghiên cứu tử vi phải biết, vạn vật thông linh kết nối như những hệ thống mạng máy tính, tức giả sử nhân duyên quả nghiệp kết nối vạn vật như việc tất cả mọi người đều phải sử dụng máy tính dữ liệu chung, như những hệ thống liên kết các ngôi sao, hoặc như những liên kết liên phân tử. Đặc tính liên kết, kết nối này đã là đặc điểm cốt yếu chung của vạn vật. Vì vậy điều nằm ở gốc của ý thức không phải là bộ não, mặc dù bộ não như chính là chiếc vi xử lý quan trọng nhất của máy. Điều quan trọng là các cá thể người đều nằm trong hệ thống liên quan tới nhau và nghiệp lực và nhân quả. Trong hệ sinh thái máy tính chính là hệ thống dữ liệu đám mây. Thứ gọi là ý thức, bản thể để luân hồi, quay vòng Trường Sinh mới có thể hiểu nôm na chính là hệ thống cá nhân hóa về ứng dụng và dữ liệu được lưu trên hệ thống đám mây chung như 1 một thứ bám là Tâm, hay phần Thức. Và người khống chế được vòng Nhân Quả chính như người tuy vẫn nằm trong hệ thống mạng nhưng đã xóa hết bản thể cá nhân. Điều ngưởi viết nói đến không phải là máy tính hay mạng, là việc vận hành của con người trong xã hội. Có rất nhiều thí dụ để sử dụng tuy nhiên tác giả suy nghĩ mô tả dễ hiểu có thể dùng vấn đề trên. Trong tạng hải a lại da thức chính là tạng chủng tử thức chứa nghiệp quả của từng nhân mệnh. Điều này được triết học phương Đông trong các đạo Phật, Ấn suy xét rất sâu sắc. Và Phật giáo rất hiển nhiên với những vị đức hạnh không nói dối như giới cấm quan trọng không phủ định việc khi chứng được quả vị trong thiền định sẽ nhìn thấy hay khai mở được những điều nổi bật ghi nhớ trong nhiều kiếp sống trước.  

1 comments:

Huynh Anh said...

Bài viết rất dễ hiểu nhưng tối cần thiết cho những ai cần nghiên cứu bộ môn này. Thời nay người mới nghiên cứu xem các bố cục nhưng ko định đoán được bố cục căn bản, dẫn tới nhận định sai rất nhiều. Với huyền học, việc nhận định sai lầm mà có người nghe theo ắt hoạ cho cả hai. Do vậy kẻ hậu thế cần rất cẩn trọng. Nhận định sai của người xem giống như ứng dụng giải thuật toán sai trong đám mây dữ liệu, sẽ ảnh hưởng cả chuỗi liên kết. Cám ơn chú rất nhiều vì những đóng góp ko mệt mỏi giữ lại sự tinh tuý và cốt lõi của Tử vi Đông A.