Bình Giải Lá Số
Bình Giải Lá Số Tử ViTử vi đẩu số là môn toán mệnh dụng Tứ Trụ để luận mệnh cách. Vạn vật khởi sinh do duyên đều có quy luật toán mệnh cách gọi là ứng hợp. Thái Ất, Lục Nhâm, Độn Giáp là diễn dịch của khởi nguyên với biến hóa. Quy luật vạn vật bởi Sinh và Diệt là lẽ biến hóa tự nhiên không có ngoại lệ. Mệnh lý cũng vậy, khởi sinh thời chịu tác động của lý Âm Dương và Ngũ Hành hình thành bản tính. Tử vi trước không phổ biến ra ngoài. Thời sau lưu truyền trong nhân thế tuy nhiên gặp các kiến giải sai lầm của người nghiên cứu, xuất hiện các man thư, cách an sao khác nhau, thêm việc mê tín cúng bái sao giải hạn. Tử vi chính thư dần diệt, người nghiên cứu không nghiệm lý, học không tinh mà ưa lý lẽ, thêm bớt cách cục trở nên rối loạn an tới gần 130 sao tiện giải thích hai chiều, cũng biến động xã hội khiến tử vi dần xếp chung với mê tín.


Các bố cục giao hội thành cách bất luận được cốt yếu, phân biệt cách nên không luận đúng số, ưa việc sáng tạo thêm các phương pháp luận mà gốc rễ còn chẳng bền. Phân thượng, trung, hạ cách,... thực chất do bản tính và khí hình phối hợp cách. Việc sai cơ bản thường gặp là luận mệnh tốt là số tốt. Người viết đã ghi chép lại từ các kinh nghiệm luận các lá số bằng các bài viết, những trường cụ thể và quan trọng. Cần nắm một số nguyên tắc riêng ở dưới khi luận tử vi. Nơi dạy học môn Tử Vi mở ra khắp nơi của diễn đàn Lý Số hay các trang Tử Vi, rất nhiều trên mạng,.... có mặt tốt và xấu, cần phân biệt người nghiên cứu tử vi. Với người có tài thực có thể dụng để tạo nguồn lợi ích, tuy nhiên cần thực tâm rõ khi luận hay truyền đạt tử vi tới người khác. Do toán mệnh thuộc cách " Nhất yểu, nhị bần, tam vô tự". Với lẽ nhân quả người luận nghiệm lý đều thấy, biết rõ. Nhiều nơi nghiên cứu tử vi còn dựa trên phú giải các trường hợp cách riêng để luận, hay ý nghĩa tổ hợp sai, tới cách an các sao mỗi bên còn mâu thuẫn. Thí như với Dòng khí Tứ Hóa khi luận nhiều lá số tử vi, đều có thể nghiệm lý hoàn toàn với từng Thiên Can bởi Lộc Quyền Khoa Kỵ. Tuy nhiên các lớp dạy tử vi an một nơi khác nhau, thì ắt có kẻ an sai, kẻ an đúng. Huống chuyện muốn nắm cốt yếu luận mệnh tử vi, ngay cặp trợ tinh quan trọng Khôi Việt cũng khác và đặc biệt bộ Không Kiếp, Hỏa Linh cũng vậy. Thường xem số phán sai lầm nhiều nơi, đặc biệt là khi luận cách cục loạn do không rõ định cách tác động và biến hóa các cách cục. Việc lan truyền vậy làm mất đi tính xác thực của Tử Vi khiến môn Tử Vi trở thành mê tín. Quan trọng cốt tủy của toán mệnh là nghiệm lý qua lá số thực tế. Người nghiên cứu tử vi cần rõ vậy. Nguyên lý Tử Vi đã thực lý cần chú ý tránh các trường hợp sau. Khi luận giải tử vi cần thiết đủ những nguyên tắc sau để tránh sai sót ảnh hưởng :


1. Nguyên tắc luận giải lá số.  1. Xác định rõ ràng các vị trí địa lý, nơi đã sinh sống. Liên quan tới khí hóa ngũ hành khác nhau, bẩm sinh chịu khí hóa khác nhau. Ảnh hưởng tính chất của bố cục chính tinh ứng hợp bên ngoài thực tế, thay đổi khí hình gốc. Như việc ở nơi phát triển dân trí cao khí hóa khác với nơi dân trí thấp. Ở đây không nằm ngoài khí hình của đương số. Như việc ở quốc gia có chiến tranh ứng hợp cách cục Sát thành võ cách. Nếu quốc gia kinh tế hóa Sát thành tài cách. 2. Việc ở quốc gia, văn hóa hình thành nhân cách, thời thế tạo thành tựu ứng mệnh cách. Như mệnh Cự Môn thời nay đắc cách là mệnh quý. Trong thời phong kiến mệnh Tử Vi là đế cách. Vận con thua vận cha, vận cha thua vận làng, vận làng thua vận nước. Vào thời chiến tranh thì cách cục phát võ sẽ nắm lệnh. Cổ nhân luận, lắm kẻ thời bình thuộc dạng đầu trộm đuôi cướp, khi chiến loạn phát võ cách, xuất tướng nhập tướng, nắm binh quyền lưu thế danh. Thời nay, khi thời bình, Sát Tinh biến hóa ứng hợp tác động ở bệnh tật nan y. Cũng như với cách Mã Linh Không Kiếp Tuyệt giao hội Sát Kỵ trùng phùng Mệnh Thân xấu dễ là cách cục tai nạn giao thông khi ở nước ta do ứng hợp cách. Nếu quốc gia khác mang ý nghĩa khác. Tuy nhiên đều mang ý nghĩa cách cục gặp tai kiếp tới tính mạng.


 3. Các trường hợp thân thể phát triển không bình thường do bẩm sinh, hoặc do khởi phát thời điểm bất kỳ trong quá khứ, tùy theo mức độ nếu nặng ảnh hưởng tới phát triển bình thường và quan hệ xã hội. Ở đây thay đổi khí hình trong Tử Vi Đông A, việc luận tùy mức độ mà tính luận cần dụng Khán hạn năm quá khứ để xét việc chế hóa Sát Tinh và dụng hướng đi của cách cục.
 4. Trường hợp nội tâm,hoàn cảnh thay đổi mạnh. Như việc những người theo lý tưởng tôn giáo hoặc bị một lí tưởng mạnh mẽ cách ly xã hội, không có sự giao tiếp bên ngoài khiến toàn bộ cách cục biến hóa về nội tâm. Đây là mệnh cách đặc biệt, khó định cách. Có thể luận mệnh, tuy nhiên thường luận đa phần ở tổng quan vận số. Như một mệnh tạo, bản thân nhập vận phá cách hình tù, phạm pháp. Vào tù lao thì bố cục vận bất luận như số thường. Khi hoàn cảnh thay đổi khiến khí hình vận thay đổi, phối hợp nội cách trên lá số.
5. Trường hợp nam dưới 22 tuổi và nữ dưới 18 tuổi vô luận.  Trang nhà Luantuvi.vn được người viết đăng tải các bài viết thuộc Tử Vi Đông A ở mức độ cơ bản ở mục Kiến Thức Chung và Bài Viết Quan Trọng cho người mới nghiên cứu và có đề cập thêm một số phần mức độ chuyên sâu khi luận giải tổ hợp, xét bố cục cung trọng điểm, khí hình của Sát cách, trợ cách của tử vi. Khi nắm bắt rõ những bài viết này thì người nghiên cứu có thể phần tự luận giải lá số cho mình, tuy nhiên lưu ý trường hợp chưa hiểu rõ các bố cục nghiệm lý dẫn tới sai lầm, đặc biệt khi xét về Sát cách, phối hợp cách cục chế hóa Sát hay tổ hợp sao. Trợ cách trong Tử Vi Đông A dụng biến hóa ngũ hành Sát cục do xung khắc hợp hóa hữu tình mà nắm thời cơ dụng Sát cách thành tựu. Phân các trường hợp Sát tính và vận khí ứng hợp khí hình bên ngoài nhập tuyệt cách quyết định khó tránh khỏi đại nạn. Luận một lá số tử vi là luận một cuộc đời, một số người mới nghiên cứu nếu luận xét từng cung độ để định số là việc sai lầm cơ bản. Như việc nhìn Tài Bạch cung phối hợp Mệnh Thân để luận phát phú tuy đúng hướng nhưng là khuyết thiếu. Như một mệnh cách mệnh tạo phá cách lưu vận tới Lưỡng Lộc Kiếp Kỵ có Thiên Tướng từ kẻ ăn xin phát tài lớn ở quốc gia qua hai cung vận kế tuy có phần suy vẫn là một trong kẻ đứng đầu về tài sản ở địa phương . Nếu mệnh Vũ Phá đồng độ dẫu được Khoa Quyền Lộc Xương Khúc Tả Hữu đắc Sát cách vẫn không tránh khỏi gặp lần phá bại. Căn nguyên không tại cung độ, là do khí hình giao hóa phối hợp cát hỉ tắc kỵ để luận, luận tử vi như dòng tư tưởng không ngắt đoạn. Tử Vi Đông A luận lá số tổ hợp xét như một dòng tư tưởng lưu chuyển biến đổi qua mỗi vận, chịu tác động biến đổi, do biến đổi ứng hợp mà thành bại. Lý cổ nhân xưa không đổi. Trước tử vi thịnh, đồng đạo còn đông đủ, khi thời trẻ chưa đầy trăm chữ của lão sư đã luận gần một đời của người viết. Lý của Tử Vi Đông A là thực lý, do thực lý để nghiệm sai biệt do thành tố thời vận tác động. Tinh đẩu cũng biến đổi như vậy. Do lấy thực thể bên ngoài để hóa hiện dự đoán đời thực.  Việc Bình Giải Lá Số nếu không gặp vấn đề ở phần Nguyên Tắc Luận Giải ở trên, đương số có thể đăng ký luận lá số tử vi có đóng góp phí tài trợ để hội quán duy trì, phát triển theo phần dưới đây. 
2. Đăng ký với cấu trúc:


1.Họ và tên: 

2.Giới Tính: 

3.Email: 

4.Tứ Trụ : Giờ - Ngày - Tháng - Năm. 

5.Vị Trí Địa Lý (Các nơi ở quá khứ và hiện tại ): 

6.Nghề Nghiệp: 

7. Gia đình : nghề nghiệp Phụ Mẫu.


3. Gửi thông tin về địa chỉ :

Hộp thư gmail : tuviluan7@gmail.com