Monday, June 4, 2018

Khí vận quốc gia với bản mệnh


Nước ta là quốc gia đã trải qua nhiều giai đoạn chiến tranh, hình thành sâu trong tính cách của xã hội và tính cách chung của con người. Ở thời trước là giai đoạn khó khăn, trong khí vận của quốc gia, giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam thường rất nhiều người lính thu cất giữ được vàng bạc và tiền tài, nếu luận cách cục với Phú cách ứng hợp mệnh đại phú. Tuy nhiên đa phần khi trong chiến dịch ở Tây Nam xong thì không còn cơ hội để lấy vì đã hi sinh, vì vậy nên thường có câu vàng kỵ với súng đạn. Xét trong bối cảnh với mệnh cách thì tài sản vàng bạc không còn giá trị như tính chất vốn có ở thời bình, trong cảnh sinh tử thì mới rõ tính mạng là giá trị lớn nhất. Khi thời bình đôi có người đánh đổi mạng sống, tự do để lấy tiền bạc, tranh đoạt phạm pháp. Nếu nhìn rõ mệnh lý khi sinh trưởng thời loạn thế, ở vận khí này tất cả bố cục đều biến động theo lý sinh diệt, tồn vong. Hai chữ Tồn và Vong. Ba vòng Lộc Tồn, Trường Sinh, Thái Tuế. Ba sao Không Vong. Bản thân mỗi mệnh tạo thường nhầm việc chính mỗi bản mệnh nắm giữ số phận của bản thân. Do đó luận lấy lá số tử vi của đương số làm trung tâm, nghiệm không đúng thực lý. Thực tế đôi khi ngay cả một quốc gia cũng bị một số quốc gia lớn khác tác động gây biến động mạnh, thông tin các nước nhỏ bị quốc gia lớn xâm phạm và lợi ích nhóm thấy rất nhỏ. Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Thuộc địa trải khắp Đông Á, ở nước ta nạn đói gây ra đại kiếp chết rất nhiều mạng người. Thu nhỏ lại chính là mối quan hệ của mỗi người cũng vậy. Nguyên tắc kẻ mạnh là kẻ định đoạt, kể cả định đoạt được phải trái, chính tà . 


Ở phần giai đoạn bài viết hiện tại người viết luận sâu về bố cục ứng hợp thời vận và khí hình. Trước luận mệnh có Tham ngộ Hỏa Tang Kỵ Khốc có Hình Ấn là mệnh cách cục rất mạnh phát phú quý theo khuynh hướng chính trị, hình thành cách cục hoạch phát, các bố cục phù hợp thành tựu thời vận khi vận nước như vậy. Với hiện nay chữ Tham Lang yếu thế trước chữ Liêm Trinh. Có mệnh Tham được luận đã hóa Hình Tù. Tuy nhiên bố cục vậy vẫn là mệnh quý, đa phần thành tựu lớn. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham thường thay phiên thay đổi theo thời vận. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm mạnh bởi đường lối xây dựng, phát triển của Tử Vi đi liền với Liêm Trinh tức hình tinh có tính chất minh bạch, công khai, liêm khiết. Khi có Phủ Tướng chủ tình cảm, tương trợ thì cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm được quần chúng, hoàn chỉnh hơn Sát Phá Tham là phần dục vọng, tham muốn lợi ích riêng, cũng Sát Phá Tham biến động thăng trầm lớn. Có mệnh cách phát triển nhanh chóng nhưng gặp biến cố về tai nạn, sức khỏe, do tác động của bố cục Sát. Tới quốc gia cũng chịu tác động của các bố cục tác hóa, do quốc gia là hình ảnh đại diện của con người. Tất cả mọi người đều có mệnh lý. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm thường trường tồn bởi ổn định. Sát Phá Tham mạnh bởi thay đổi ứng biến liên tục. Hai cách cục này có tính chất khác nhau. Giữ vững được đường lối Tử Vi bởi Liêm Phủ và Vũ Tướng phối hợp. Do đó Tử Vi cư Ngọ là cách cục đứng đầu vì hai chính tinh phối hợp thành cách. Liêm Phủ là soi xét quản lý và minh bạch. Thiên Phủ là kho, Liêm Trinh là soi sáng, dò xét bí mật của Thiên Phủ. Vũ Khúc là sao chủ hành động, Thiên Tướng chủ tương trợ, tình cảm. Vũ Khúc trợ lực Thiên Tướng. Do đó bố cục này luận hoàn chỉnh trong nội cách, dù toàn cục tức toàn bộ các bố cục Chính Tinh trên lá số vẫn có khuyết điểm. Một quốc gia từ thời trươc tới hiện tại ứng cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh. Quốc gia hùng mạnh vấn do đó vẫn phải chịu tác động thời vận thịnh suy. Luôn gặp Phá Quân và Cự Môn tức ngoại xâm và nội xâm. Người rõ về lịch sử quá khứ hay hiện tại về quốc gia thì rõ không nằm ngoài các cách cục ý nghĩa vậy. Vạn vật đều biến đổi, luôn phải thay đổi hay thích nghi để tồn tại. Lý chế hóa Sát cách của Tử Vi Đông A không nằm ngoài điêm cốt yếu vậy. Khi luận vào các tổ hợp mới phân hóa thành các bố cục riêng rẽ. Luận tử vi nếu không rõ lý trên, hướng tới một lá số tử vi là một tờ giấy, bất động thì thường luận khuynh hướng gọt chân cho vừa giày. Đây là điều bản thân mỗi người luận đều khó thay đổi, đa phần đều ưa định ra một cách luận chỉ nhìn vào lá số ra được cuộc đời mỗi người, cà mặt sinh tử. Điều nay cũng như việc ta luận rằng mỗi người đều được sinh ra ở quá khứ và luận dự đoán đều phải bệnh tật, sau đó dẫn tới tuyệt khí. Dự đoán như vậy khi luận lá số tử vi tính không ứng hợp khí hình là vậy. Thực tế nếu không ứng hợp khí hình thì lá số tử vi chỉ là một tờ giấy, mô tả được các nét hạn chế của cuộc đời như trên. Khi luận như vậy. Thứ nhất, không luận được vận tuyệt mạng, vận sinh tử. Thứ hai không luận được vận hoạch phát, mức hoạch phát. Thứ ba không luận được vận suy bại, mức suy bại. Vì luận bố cục Sát không luận được tác họa hay dụng được Sát. Nếu Sát cách luận sai thì không nắm được tử vi. Chỉ luận được bố cục Chính Tinh, tính chất bố cục Chính Tinh là tính chất khởi điểm của bản tính, tuy nhiên tính cách thay đổi qua phát triển, ngay cả bản tính cũng biến đổi qua thời gian, chính là tính hạn chế khi luận lá số tử vi không có khí hình gốc và biến động tại khí hình vận. 
Người viết khi thời đầu nghiên cứu tử vi, thầy truyền dạy, thường nghiệm lý xét bố cục mệnh tạo yểu mệnh do thủy tai. Do bố cục này thường khác với bố cục tai nạn, cũng có thể lấy được nhiều mệnh cách hơn việc luận về lá số mệnh tai họa bởi sét đánh. Với mệnh cách tai họa bởi bom đạn rất nhiều cách cục tạo thành, cũng ứng hợp do thời loạn định cách không xác định, chỉ xét bởi Sát cách vượng tác họa. Mệnh cách thủy tai đã ứng nghiệm thường gây bởi Cự Môn, mang tính bất ngờ bởi Không Kiếp hay Cự Kỵ. Câu phú " Cự Kỵ nên tránh đò sông, Binh Hình Việt Hỏa mắc vòng binh đao" ứng nghiệm với cách cục mệnh vận trùng phùng bố cục Sát có cách cục này. Tuy nhiên khi luận bởi các lá số xuất hiện cách cục trên, có mệnh cách bố cục vậy, rất xấu, hay gặp cách cục trên đa phần các lá số không gặp tai kiếp thủy tai mà biến hóa theo các cách cục rất khác nhau. Có kẻ gặp thi phi lớn, có kẻ gây ra thị phi lớn, có thể bệnh nan y. Tuy nhiên đều là cách cục gây họa. Trừ trường hợp có Khốc tại vị trí này hình thành cách cục Cự Kỵ Khốc giao hội Sát cách là cách cục tạo nên danh lợi thành tựu lớn. Cũng có bố cục có Khốc gặp tai họa. Đây là cách luận theo ngọn biến hóa rất nhiều bố cục. Người viết nghiệm lý rất nhiều bố cục khác nhau, các cách cục tính chất riền rẽ, các cách cục giao hội trợ tinh và cát tinh như vậy. Sau này rõ bởi gốc rễ xuất phát sức ứng chế hóa khí hình của mệnh tạo, sự giao hội biến hóa của Ngũ Hành, hữu tình và vô tình. Nếu có người luận mệnh tạo có bao nhiêu nhà hiện tại, hay sinh trai gái, hoặc các tính chất khác như vậy đừng vội tin, dù có thể đúng một số phần, các môn toán mệnh để dụng luận mệnh là ý nghĩa then chốt, thứ đến là luận vậy thí như ngày mai địa kiếp toàn thiên hạ diệt như chiến tranh toàn cầu thì há chẳng số mệnh tốt xấu sai hết chăng. 
Lý của vạn vật vẫn kẻ mạnh thì hình thành Quyền cách. Các phân định Sát cách tử vi đông a luận rất rõ bởi khí hình dẫn hóa cách cục ứng bên ngoài thực tế. Trường hợp bất dụng, Sát cách hiển lộ, mẻnh không chế hóa, không thể định đoạt được Sát cách. Khi nhập vận trùng phùng, sinh tai kiếp. Như trường hợp gặp duyên kiếp mâu thuẫn, tác họa thêm gây thương tích, thậm chí vong mạnh hay sát mạng người khác. Trường hợp chế hóa khí hình vượng, với Sát cách hướng tới lý tưởng lớn, mang tính tham vọng. Khi nhập vận Sát trùng phùng, thành tựu hoạch phát, đột biến. Với tai kiếp hóa thành Quyền cách, với Không Kiếp thành đột phá thành tựu. Dụng Sát cách khác nhau như vậy. Cũng như một điển tích tử vi gồm hai lá số giống nhau, một người làm vua khai thiên lập quốc. Một người làm nghề nuôi ong. Chữ Phúc Đức mồ mả phát thực tế tượng của khí hình vượng tới cực vượng. Kẻ không rõ thường nghĩ là thực, mồ mả phát hay không phát mà thành mệnh quý. 

0 comments: