Tuesday, February 26, 2019

Nhất tướng công thành vạn cốt khôTrong cách cục Vũ Phá tất cả đều gặp phải cách phá tán tài sản một lần trong đời. Sự thất bại của cách cục do Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham hoặc thế Cự Môn giao hội với Thiên Đồng đều có xuất phát từ căn bế tắc của cách cục. Hai cách cục Cự Cơ Đồng và Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham là hai cách cục tạo thành tựu lớn nhất trong tử vi với các thế cục. Tuy nhiên tại hai tổ hợp này dẫn tới phá cách của đa phần mệnh tạo. Suy tưởng về một bài báo về tổng thống Hoa Kỳ tức Abrams Lincoln có phần mô tả được dấu ấn của tổ hợp Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Sau đây là một phần mô tả về biến động cuộc đời của ông. 
22 tuổi - Lincoln bắt đầu tự kinh doanh một cửa hàng tạp hóa nhỏ cùng bạn, nhưng thất bại không lâu sau đó.
23 tuổi - Ông nếm trải thất bại đầu tiên trong sự nghiệp chính trị khi tham gia tranh cử vào nghị viện bang Illinois.
24 tuổi - Thất bại lần nữa trong kinh doanh. Ông đã phải trả món nợ do thất bại này trong 17 năm tiếp theo.
25 tuổi - Tiếp tục chạy đua vào chức nghị sĩ bang và thành công. 
29 tuổi - Thất bại khi tham gia bầu cử thống đốc bang. 
31 tuổi - Thất bại khi tham gia bầu cử thống đốc bang lần 2.
34 tuổi - Thất bại bầu cử nghị sĩ quốc hội. 
37 tuổi - Trúng cử nghị sĩ quốc hội. 
39 tuổi - Thất bại khi tranh cử nghị sĩ quốc hội khoá tiếp theo. 
46 tuổi - Thất bại khi tranh cử vào thượng nghị viện. 
47 tuổi - Thất bại khi tranh cử phó Tổng thống. 
49 tuổi - Thất bại trong cuộc bầu cử thượng nghị viện lần 2
51 tuổi - Trúng cử tổng thống Mỹ trong giai đoạn nước Mỹ chia cắt. Cuối cùng bị ám sát năm 56 tuổi. Cách cục của Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham theo khuynh hướng chính trị và kinh thương đều gặp khó khăn biến động mạnh, nhiều lần trong cuộc đời. Trong cách cục này về gia đình và cuộc sống thường gặp biến động thay đổi.  Trong cách cục Vũ Phá đồng độ, bất kể mệnh cách cát hóa mạng bởi Sát tinh được chế ngự hoặc giao hội Khoa Quyền Lộc Tả Hữu Xương Khúc nếu theo khuynh hướng Tài cách ắt có một lần phá sản và thăng trầm vô độ khi nghiệm lý các cách cục của tổ hợp này. Bố cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham được đánh giá là cách cục dễ mang họa trong tử vi khi hình thành các cách cục Tử Phá, Tử Tham, Liêm Phá, Vũ Phá, Vũ Sát. Một số cách cục độ số tốt hơn như Tử Sát, Liêm Sát. Điểm chủ yếu do tính biến động, bất ổn rất lớn trong nội cách, nếu bất dụng Văn cách hướng tới học vấn, lại hướng tới kinh thương hay quan lộc tính chất tác động rõ rệt. Trong vạn Thất Sát phá cách chỉ gặp một Thất Sát thành cách. Cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham dễ gặp thất bại, tuy nhiên cũng hình thành cách cục Sát tinh phản quý là cách cục hoạch phát thứ hai, sau Không cách trong tử vi. Bố cục này lấy khuynh hướng tích lũy, thể động khởi sinh liên tục phá thế Tử Tuyệt bế tắc. Mỗi lần khởi thành ứng sự hoạch phát, thành bại đều tương ứng tích lũy khí hình cường vượng. Nếu mệnh cách bỏ cuộc ứng với tan rã cách cục. Người viết có nhớ  rõ khoảng 3-4 lá số Vũ Phá từng luận đắc cách trong rất nhiều bố cục. Cách cục phân định cao thấp, có kẻ đắc dụng thành tựu bạo phát lớn bất khả luận định, đa phần tới giai đoạn phá tán thường bỏ cuộc. Cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham khó đắc cách, đặc biệt khi giao hội Tồn Tướng Ấn tạo thành tổ hợp cung trọng điểm, khiến bố cục tạo thành hai khuynh hướng cực đoan rất rõ nét. Một mệnh cách Vũ Phá cư Hợi hội Tồn Tang trong thế cục Tang Hư Mã giao hội tăng mạnh tính bế tắc biến động của bố cục. 
Tuy nhiên tại đây tạo nên thế động cho cách cục, Lộc Mã giao trì cách, thất bại phá tán 3 lần, thuở nhỏ phụ mẫu mất sớm do chiến loạn, tới vận trung niên đắc Tham Hỏa tương ngộ khí hình vững chắc, phát đại phú, nổi danh lớn. Mệnh tạo trong giai đoạn bế tắc, nội tâm loạn động, hướng tới nghiên cứu huyền học toán mệnh, thấy rõ vận tắc kỵ phúc họa. Tử Vi Đông A dụng trợ cách lấy thế tiến bất lui, tuy vậy vẫn thất bại phá sản lần thứ 3. Dụng số do Phá Quân làm khởi tạo, là tinh đẩu đứng đầu về khai phá trong ba chính tinh Tử Vi, Cự Môn, Phá Quân. Trong cách cục Lộc Mã giao trì có Phá Quân ngộ Lộc Tồn thành cách cát dã tàng hung, nơi tốt đẹp luôn có hung họa ẩn tàng. Tiền nhân luận chế hóa lấy thế cục khai phá làm trọng. Tức trong khai phá, nhìn cơ hội, không nhìn vấn đề. Cái thấy, hướng tới trong sự việc, kinh thương là khuynh hướng khai phá, chỉ chú trọng trong suy tính là cơ hội, tránh việc nhìn vào các vấn đề khó khăn để giải quyết. Áp lực trong giai đoạn vận hành Tử Tham ngộ Hỏa tham vọng rất lớn, trợ lực mạnh, trong vận này thành lập doanh nghiệp mới, thành tựu lớn. Thăng trầm hiện rõ. Trong đa phần mệnh cách Vũ Phá khi gặp tai kiếp phá tán, thường gặp khuynh hướng suy tính về giải quyết khó khăn ở thế cục bị động, Sát cách tác họa do ở thế nguy khốn có thể tạo kích phát. Tuy nhiên cổ nhân luận ở thời phong kiến xét cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm thuộc cách kế thừa sự nghiệp, tập ấm tốt đẹp hơn việc Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Cuộc đời mỗi nhân mệnh đều ở hai phần sinh, tuyệt. Việc ở thế bị động khi gặp thế bĩ cục, bế tắc dẫn tới từ bỏ, như đêm trước cách mạng là đêm khó khăn nhất. Ở thế cục của quốc gia nhỏ, gặp quốc gia lớn xâm lược khi chiến loạn ở Việt Nam rất rõ nét ở chữ thời cơ hay cơ hội. Tính vận động là thành biểu của chữ Sinh. Trong thế cục loạn, nếu vận động ở thế nội tâm bất loạn, tức chờ thời phá bỏ thế bĩ tắc. 
Khởi dụng của tư tưởng trong thế cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham ở tính phục vụ, nếu hướng tới Tài cách, khi phá sản dẫn tới tuyệt vọng, loạn động. Nếu hướng tới lý tưởng, mang chữ chính nghĩa khiến tư tưởng ổn trọng ứng với chữ thành. Thế cục trên tương ứng với Cự Cơ Đồng. Khi tan rã, phá tán do Cự Môn xung đột Cơ Đồng tức xung đột lợi ích, xung đột trong nội tâm do quan điểm trái nghịch. Cự Môn khi ứng hóa tượng nội phản, nội loạn. Trong cách cục Cự Cơ Đồng hàm chứa khó khăn lớn, thế cục bế tắc do loạn. Trong luận định bố cục, chữ Loạn là khởi của suy tuyệt. Dụng cách " Nhìn vào cơ hội, không nhìn vào vấn đề" là khởi chuyên nhất trong tư tưởng về lý tưởng ban đầu. Nếu bất định thọ yểu, tức không gặp vấn đề về tai kiếp yểu mệnh, tai họa bệnh tật lớn. Mệnh tạo ở khởi sinh tại nơi thấp nhất của xã hội có thể trở thành quý hiển bất kể mệnh cách thiên lệch. Thường nghe tới bí mật, bí quyết của thành công. Là ứng hóa phù hợp từng cách cục. Trong một giai đoạn ngắn, thời cuộc có thể khiến mệnh tạo đứng đầu một quốc gia. Có thể khiến một kẻ đứng đầu trở thành phá bại. Trong cách cục loạn động của Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham, trong vận động bất loạn, khó khăn chỉ hướng tiến, là gốc của thành tựu. Trăm mệnh Vũ Phá chỉ một vài mệnh đắc cách dụng hóa được Sát cục do Sát Phá tạo. Cũng như việc " Nhất tướng công thành vạn cốt khô". Vạn Thất Sát bỏ mạng ứng thế tử tuyệt của chữ Thất tức mất và Sát tức vong. Chỉ gặp một Thất Sát đứng đầu có tư tưởng khác biệt. Gọi là dụng hóa Sát cách, có tính trái nghịch với thông thường. Một Thất Sát không sợ hãi, chỉ khuynh hướng vận động, chớp cơ hội khác hoàn toàn việc Thất Sát hướng tới tránh họa, khuynh hướng bị động với tác động của bên ngoài. Một ở thế Sinh do thời. Một tại thế Tuyệt do thời. Dụng trợ cách của Tử Vi Đông A không là việc dự đoán về cát hung do tính tự điều chỉnh của bản mệnh khó đạt được tính chính xác sau khi định tổ hợp. Trợ cách có bố cục là việc liều lĩnh, táo bạo chấp nhận rủi ro thất bại để phát triển lớn về sau. Nhân mệnh là toàn cuộc đời. Cách cục là bản tính thay đổi qua từng vận. 


0 comments: