Thursday, May 4, 2017

Biến động tiểu hạn năm Đinh Dậu 2017Biến động tiểu hạn năm Đinh Dậu 2017


Năm Đinh Dậu được ghép bởi thiên can Đinh và địa chi Dậu. Xét với Địa Chi ta có được bố cục của hai nhóm sao Tuế Hổ Phù nằm tại Tị Dậu Sửu và Tang Hư Khách Mã tại Hợi Mão Mùi. Với sao Thái Tuế nằm tại cung Dậu và luôn được bộ Phượng Khốc tam hợp. Tại tuổi Dậu sao Thiên Mã cư tại cung Hợi và ta có cách Mã cư Hợi cùng đường không hay. Thực chất do tại vị trí này sao Thiên Mã hay bộ Tang Mã Khách không thể gặp bộ Phượng Khốc nên phần tính chất thể hiện khi gặp khó khăn không có tính cao ngạo của Phượng Các và sự gan góc của Thiên Khốc. Bộ Phượng Khốc được đánh giá hay bằng các câu phú khi nhắc tới các cách phối hợp như cách Quyền Khốc, Kình Phượng, Tứ Linh. Vì vậy khi tiểu hạn đến cung độ Hợi Mão Mùi gặp bộ Tang Hư Khách khó thành cách cục hay và thường gặp vất vả khi trải qua hạn này. Tất nhiên là hợp với các cách cục dụng Sát khi qua đây dễ được bạo phát và nếu các Chính Tinh ưa sự thắng lợi, phát triển lại gặp trắc trở. Thiên can Đinh quan trọng nhất là phần Tứ Hóa theo thứ tự Nguyệt Đồng Cơ Cự. Thái Âm hóa Lộc hợp với sao này khiến tiền kiếm được là tiền ngầm, lợi ích âm thầm là cần thiết để trở thành to lớn. Với một số trường hợp đặc biết có thể cách cục Tài cách công khai nhưng vẫn hay nhưng khó thành cách hơn. Bộ Âm Lương luôn đi với Cơ Đồng hoặc Thái Dương. Nếu đủ nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương ta được tam hóa Khoa Quyền Lộc tốt đẹp dụng được Sát Tinh khiến cách cục Văn cách trở thành Quyền Sát hoặc mang tính Quyền Uy. Bộ Tam Hóa có thể giải được hầu hết cách cục xấu trừ bộ Không Kiếp đi với Sát Kỵ tác họa. Việc có Tam Hóa khiến các Sát Tinh thay vì tính sát trở thành quyết tâm, ý chí cần thiết để thành công. Tuy nhiên khi đầy đủ nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương thì đối cung tam hợp chiếu có cách Cự Nhật với Cự Môn hóa thành Kỵ nổi tiếng với cách Cự Kỵ bất hảo cư Mệnh cư tại tam hợp cung Phúc Phối Di. Bản thân cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương có Tam Hóa khi đi qua hạn Cự Kỵ dễ gặp thành công vang dội hay tai tiếng phụ thuộc vào phá cách của Cự Kỵ và đặc biệt tính cát hóa của cung Mệnh.


Với cách Cự Cơ Đồng hay Âm Dương Lương đều là cách cục không đầy đủ và có phần khuyết điểm so với cách trên. Với bộ Cự Cơ Đồng ta được Khoa Quyền Kỵ cũng là cách khá hay, cá biệt có thể tốt hơn nhờ Hóa Kỵ trở nên tốt đẹp. Với trường hợp Âm Dương Lương trừ cách Thái Âm cư Hợi hay Dương Lương cư tại Mão, VCD có Dương Mão, Âm Hợi chiếu. Ta chủ được Thái Âm hóa Lộc. Sau bố cục của Tứ Hóa tới các cách cục quan trọng an theo Thiên Can gồm cách Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn và Thanh Phi Phục. Từ Lộc Tồn cư tại Ngọ ta có trục Lộc Phi tại Tí Ngọ và Song Hao cư Mão Dậu. Với tuổi Đinh Dậu ta có được vị trí của Đào Hồng Hỉ Cô Quả. Vì vậy nhóm sao an theo Địa Chi đầy đủ. Với bộ Tuế Hổ Phù cư Tị Dậu Sửu có Phượng Khốc cũng là cách cục thành công. Ở bố cục tại đây có thể hình thành cách Minh Lộc Ám Lôc khi sao Thái Âm tức bộ Âm Dương cư tại cung Mùi. Hoặc nếu có Thiên Cơ cư tại Mùi ta được cách Khoa Minh Lộc Ám. Hai cách cục trên rất có giá trị khi luận đoán. Vị trí sao Tử Vi cư Ngọ là nơi tốt đẹp của Tử Vi được cách Tử Vi có Lộc Tướng Ấn và Đào Hoa. Cách Đào Ấn tăng sức cát hóa cho Tử Vi. Nhìn chung tại cung Dần Ngọ Tuất được cách Lộc Tướng Ấn có Đào Hoa tốt đẹp. Cung Thân Tí Thìn vị trí cung Thìn có Long cư Long vị cũng là cách hay chủ được danh tiếng, hai cung còn lại bình thường. Cung độ Tị Dậu Sửu có cách Đà Hao ngộ Khôi Phượng Khốc và Tuế Hổ Phù. Cung độ Hợi Mão Mùi có cách Kình Hao Việt ngộ Tang Mã Khách. Ở đây bố cục 12 cung không thiên lệch và bộ văn tinh Cơ Nguyệt Đồng Lương được tam hóa nên tùy thuộc phần lớn vào Không Kiếp Kỵ Hình để kết luận.

3 comments:

Minh Minh said...

Năm nay e nhập hạn Thất Sát ngộ Kình Đại Kỵ Kiếp chưa đc nửa năm đã thấy việc tranh đoạt chức phó phòng khốc liệt quá.

Phan Thành said...

Có phải khi xem các sao thì vị trí bộ Phượng Khốc, Khôi Việt và Tứ Hóa rất quan trọng để đánh giá mức độ nổi danh k bác, nếu thế thì còn cách cục nào thể hiện sự tốt đẹp nữa k ạ.

Trịnh Công said...

Nửa năm qua nhà mình gặp nhiều chuyện buồn vì phải chịu hai cái tang. Hạn của mình tại mão có Tang môn gặp Tang môn của năm nay và có cả Kỵ của sao Cự Môn cư mùi gặp hai lần kỵ cách cục trở nên rất xấu nên tai họa tang tóc đến triền miên, mong cuối nâm mọi người đều được bình an.