Sunday, May 28, 2017

Nữ mệnh lá số Vũ Sát cư Mão ( phần 1)


Nữ mệnh lá số Vũ Sát cư Mão (phần 1)

Lá số Tử Vi: nữ sinh ngày 12/8 năm Mậu Ngọ.Vũ Khúc và Thất Sát đồng cư Mão Dậu Thuộc bố cục của cách Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm. Hai nhóm sao này khi giao hội tạo ra mâu thuẫn xung đột vì vậy mệnh tạo nếu có cách cục này thường gặp phải khó khăn trắc trở trong lối suy nghĩ về cuộc sống đa phần đúng với các trường hợp. Có thể nói là cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất mãn, khó có được sự thanh bình trong nội tâm mà thăng trầm bất ổn là đặc trưng của cách cục. Tất nhiên cách cục này tuy không được đánh giá cao vì khuyết điểm và khó tạo lập thành tổ hợp sao mang ý nghĩa hay, tuy nhiên vẫn phân chia thành thượng trung và hạ cách, khi giao hội với các bàng tinh đặc biệt là sât tinh. Mệnh có ngũ hành thuộc hành Hỏa tính chất nội tâm của bản thể là chính tinh đồng với ngũ hành ở trong mệnh, do không có nên lấy Liêm Trinh để xét. Đây gọi là cá tính ẩn có giá trị nhưng bản chất để luận là tại cung mệnh tức bộ Vũ Sát và phối hợp của bộ sao này. Cách cục Vũ Sát thuộc cách Khúc Toàn Cố Quy tức cuộc đời thấy toàn khó khăn, đặc biệt nhiều khi bản chất sự việc đơn giản nhưng lại nhìn theo chiều hướng bi quan, khó khăn nhiều nhưng thành công rực rỡ là bù đắp cho cách cục này, hầu hết mang tính hoạch phát trong thời gian ngắn. Thất Sát đi cùng Vũ Khúc giỏi chịu được gian truân mà không lùi bước, vì vậy khi xấu là càng ngày càng lún sâu vào khó khăn này tới khó khăn khác mà không thoái lui để đến mức chữ Thất nặng hơn chữ Sát tức ta nhận lấy phần thua thiệt, mất đi. Thất Sát thường phải chịu đánh đổi nhiều thứ để lấy được thành công, trong nhiều trường hợp đổi nhiều mà được ít, gọi là phí công sức cũng hay gặp ở trường hợp Vũ Sát.


 Mệnh Thân ở thế đồng cung với bộ Vũ Sát có ý nghĩa là hành động đi liền với tính cách, tư tưởng hợp nhất và mang tính đột phá, cũng mang ý nghĩa ương ngạnh. Vũ Khúc là sao chủ ngắn, có tính cương, Thất Sát là sao chủ mất hoặc đoạt cúng tính cương. Vì vậy hai sao này gặp nhau hóa thành chữ Cô. Vũ Khúc là sao có tính quyền biến có thể bổ sung khiến Thất Sát trở nên linh hoạt và chữ Linh Hoạt này khá quan trọng với Vũ Sát muốn thành công. Cách Vũ Sát thường không gắn bó lâu dài với việc nào. Tinh hệ Vũ Sát cư Mão Dậu thì cung Tài Quan tam hợp hỗ trợ có Liêm Tham tị hợi và Tử Phá sửu mùi. Mệnh sinh vào can chi Mậu Ngọ tức can trọng chữ Mậu gắn với Tứ Hóa được Khoa Lộc và có bộ Thanh Phi Phục. Trong bộ sao Thanh Phi Phục thì sao Thanh Long là tốt đẹp nhất, chủ sự thịnh vượng. Tuy nhiên bản chất cách cục này không nên gặp bộ Thanh Phi Phục tăng tính xung đột. Vũ Sát có Thanh Long đặc biệt thêm Khoa thì chữ Thanh Danh, Danh Dự luôn nằm sẵn trong đầu vào bất kỳ trường hợp nào. Mệnh coi trọng thanh danh và ở đây cũng dễ là cách gặp họa về thanh danh khi nhập hạn xấu. Với tuổi Mậu, xét tứ hóa theo thứ tự Tham Nguyệt Bật Cơ. Mệnh có Hữu Bật hóa thành Khoa hình thành bộ Vũ Sát gặp Phụ Bật, tam hợp gia hội Hỏa xung chiếu có Linh, cách cục này nếu nam giới rất tốt, tuy nhiên bất lợi cho nữ đặc biệt với Địa Chi là Ngọ ta có Tuế Hư tại hai cung Ngọ Tý ứng với Tuế Hổ Phù và Tang Hư Khách ở tam hợp Dần Ngọ Tuất và Thân Tý Thìn. Ở cung độ của Mệnh Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu gặp Đào Hồng Sát và Cô Quả. Vũ Sát gặp Thanh Phi Phục có Đào Hồng Tả Hữu Khoa Lộc kiến Hỏa Khôi dễ biến mọi thứ thành tro vì sự bồng bột. Bộ Sát Phá Tham không ưa gặp Đào Hồng đặc biệt là Đào Sát vì hình thành cách Lưỡng Sát tăng tính chất này và đây cũng là cách cục đánh mất tuổi trẻ của bản thân, là cách chuỗi ngày vui chơi quên ngày tháng, tất nhiên là bản thân đương số có gia giảm do được Hóa Khoa. Nếu không có được Khoa tại bản mệnh là cách trai gái chơi bời phóng túng.

2 comments:

Huyền Như said...

Trong tam hợp mệnh có bộ Việt Hóa chắc chị này nóng tính lắm bác nhỉ??. Mệnh còn là Vũ Sât chắc tính như đàn ông phải k ạ

Unknown said...

Do ở tam hợp nên tính chất của Hỏa Tinh không mạnh như ở Mệnh, tuy nhiên đúng Vũ Sát có Hỏa thì khá nóng tính, có Đào Hồng đôi khi ở đây là sự nhiệt huyết, rực rỡ.