Thursday, January 12, 2017

Tổng luận sao Thái Âm ( Phần 1 )
Tổng luận về sao Thái Âm tại cung Địa BànThái Âm là một chính tinh thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương. Đây là ngôi sao trong bộ Âm Dương, Thái Âm luôn tam hợp với Thiên Lương tạo thành bộ Âm Lương chủ việc âm thầm làm việc thiện. Trong xã hội, việc thiện lương trong sáng thường không khoa trương, nếu khoa trương, công khai thì thường mang mục đích riêng. Với cách Dương Lương là công khai may mắn, từ thiện cách dễ được mọi người quý mến, tất nhiên do đã có Thái Âm tam hợp Thiên Lương. Vì vậy thực chất bộ Dương Lương là bộ Âm Dương Lương. Thái Âm thủ Mệnh hợp cách là cần thiết. Vì Âm Dương trong Tử Vi chính là các sao chỉ tinh thần của đương số. Xét cho cùng người có bộ Âm Dương sáng thủ Mệnh thuộc cách tràn đầy tinh thần cho mọi công việc. Trường hợp Âm Dương đồng cung Sửu Mùi hay lạc hãm ám chỉ thường mang tâm trạng không tốt. Tuy nhiên cần xét thêm các bàng tinh để đi vào chi tiết. Thái Âm luôn có Thiên Lương tam hợp nên thường nhận được may mắn từ ngôi sao này. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương tốt đẹp là được hưởng phúc từ trẻ đến già, được may mắn hơn người, thừa hưởng gia sản cha mẹ, được người khác giúp. Nhưng cũng chính do vậy cần Sát Tinh xâm phạm Mệnh tạo để tránh cảnh hưởng thụ mà không có ý chí phấn đấu. Nếu được Hóa Kỵ gia thêm cát thành thượng cách. Thái Âm chủ vê thuộc tính Âm trong hai nửa Âm Dương, là sự âm nhu, thuộc về tính chất âm thầm. Thái Âm ở trên các cung địa bàn là việc cần chú ý đầu tiên, phân theo độ sáng tối tại cung Dần đến Ngọ lạc hãm, từ Thân đến Tý là đắc địa. Chỉ xét đến việc các vị trí trên cung địa bàn, Thái Âm tại vị trí đắc ý tức các tính chất biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp, như việc âm thầm hưởng phúc, khả năng tính toán âm mưu,... tại các vị trí hãm cho biết Thái Âm gặp khó khăn, thể hiện các đặc tính cơ bản theo chiều hướng xấu như làm việc phạm pháp dễ bị bắt, bị ám hại, tai họa ẩn tàng.Vị trí còn lại của Thái Âm tại cung Sửu Mùi khi Âm Dương đồng độ. Tại cung Sửu sao Thái Âm vẫn bình hòa sắp tàn, Thái Dương chuẩn bị sáng. tại cung Mùi ngược lại. Như vậy, chia rõ các vị trí tốt xấu cho biết thông tin đầu tiên về Thái Âm, tức các nét phác họa ban đầu của một bức tranh, đây là nền móng để bắt đầu thực hiện vẽ. Tiếp theo là các vị trí với tác động với các chính tinh khác cho ta bắt đầu vẽ chi tiết hơn, tất nhiên là việc này cần dựa trên phác họa ban đầu và bị ảnh hưởng rất lớn. Thái Âm giao hội với Thái Dương tạo thành bộ Âm Dương Lương. Thái Âm giao hội với Cơ Đồng Lương tbuộc bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương có thể đầy đủ hoặc không. Tính chất cơ bản của Thái Âm được bổ sung thêm bởi các chính tinh ngang vị hình thành một cách cục. Các thế tam hợp, lục hội, nhị hợp, giáp hình thành. Thái Âm gặp các phụ tinh hoàn thành ý nghĩa của tổ hợp. Như cách Thái Âm cư Hợi là tốt đẹp, thuộc cách Âm Dương Lương gia Hóa Kỵ là tổ hợp tài năng kỳ lạ, cũng chủ hưởng may mắn lớn. Cũng với Thái Âm tại vị trí Tị, thuộc bộ Âm Dương Lương nhưng gia Hóa Kỵ có ý nghĩa khác, chủ gặp khó khăn âm thầm tồn tại, Thái Âm thuộc tính âm ngộ Hóa Kỵ thành cách âm ám. Nếu Thái Âm thuộc bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Như cách Thái Âm tại Tí là cách Cơ Âm nhập miếu ngộ Hóa Kỵ là cách suy tính mới lạ, Thiên Cơ ngộ Thái Âm tại Tí thuộc Cơ Nguyệt Đồng Lương tạo nên ý nghĩa khác với Âm Dương Lương. Với cách Cơ Âm là thời cơ theo tháng, phối hợp với Đồng Lương có âm tính, không như cách Âm Dương Lương có dương tính và âm tính. Thiên Lương ngộ Thiên Đồng khác với ngộ Thái Dương. Tùy theo phân loại theo quy luật trên luận đoán ban đầu với chính tinh Thái Âm. Việc Thái Âm tạo thành tổ hợp với các bàng tinh và luận đoán khi giao hội cần hiểu rõ tính chất của các bàng tinh với từng chính tinh. Cũng như giai đoạn cần công sức nhất và quyết định giá trị khi vẽ một bức tranh là tô màu và chỉnh sửa.

0 comments: