Sunday, January 15, 2017

Tổng luận sao Thái Âm ( Phần 2 )

Sao Thái Âm tại 12 cung phần II


Sao Thái Âm và Thái Dương đa phần giao hội với bàng tinh có tính chất giống nhau vì thuộc bộ Âm Dương. Bộ Âm Dương quan trọng đầu tiên xét tới Kình Đà. Các sao Kình Dương và Đà La tức bộ Hao Kình và Hao Đà có ảnh hưởng xấu tới cách Âm Dương. Bộ Kình Đà có tính cương và nhu, bộ Song Hao gặp Âm Dương là cách xấu, chủ li tán hình thành đủ bộ nhân li tài tán.
" Nhật Nguyệt bất hỉ Kình Đà nhân li tài tán".
Với bộ Cự Nhật hoàn chỉnh hỉ được gặp Kình Dương, nếu Song Hao của Kình ở vị trí Tứ Chính càng tốt. Cự Môn và Thái Dương khi giao hội hình thành cách dương lên, cách mở cửa, khai trương khi có Kình, hợp với cả việc kinh doanh và sự nghiệp chính trị. Nhưng với Thái Âm tức bộ Âm Lương kỵ gặp cả Kình Dương và Đà La. Thái Âm chủ tai, chủ sự nghe gặp Đà La là cách nghe theo, thiếu chính kiến, gặp Kình Dương là cách chống đối, tranh giành cách bất hợp với Thiên Lương. Vì vậy, thực sự hợp với Kình Đà để cách Cự Nhật gọi là hay khi có Cự Môn. Chỉ với Thái Dương và Thái Âm, đặc biệt là bộ Âm Dương Lương thường xung khắc người khác, tinh thần bất an. Thái Âm là ngôi sao rất hợp với Lộc, đặc biệt khi có Lộc Tồn tránh được bộ Kình Đà, với bộ Tồn Ấn Bệnh là bộ sao rất hay, chỉ duy Bệnh Phù làm xấu bộ sao này, Thiên Lương gặp Bệnh Phù là cách hay chủ có năng khiếu và ưa thích nghiên cứu khám chữa bệnh. Thái Âm ngộ Lộc Tồn chủ sự tích lũy, may mắn trong tiền bạc, các sao Lộc cần thiết với Ám Tinh, nếu là cách Minh Lộc thường không hay, để kiếm được tiền bạc đa phần cần lợi nhuận cao phải có những mưu kế, vì tiền là giá trị chênh lệch, thực tế ngoài xã hội người giàu thường che giấu của cải, Lộc cần phải có kho và cần chôn cất. Vì vậy, Thái Âm rất cần có Lộc để chuyển hóa đươc sát tinh theo hướng hoạch phát tài lộc. Xét trường hợp với Hóa Lộc là cách làm ra tiền bạc, Lộc Tồn có thể từ việc may mắn thừa kế gia sản cha ông, từ tích lũy của bản thân. Hóa Lộc tùy theo chính tinh mà biết được nguồn tiền làm ra. Nđú Thiên Lương hóa thành Lộc đa phần xuất phát từ việc công khai, sự may mắn, từ bản tính lương tâm, từ cho vay lấy lợi,... Nếu xuất phát từ Thái Âm là cách âm thầm kiếm được tiền của, rất cần thiết trong kinh doanh hay việc xin cho, những bí mật kinh doanh, cách kiếm tiền cần ít người biết lợi nhuận càng lớn. Thái Âm hóa thành Lộc là cách phú ông tốt hơn Thái Dương hóa thành Lộc.


Thái Âm chủ nữ giới, chủ âm linh. Thái Âm tượng là người mẹ hiền. Thái Dương là ngày và Thái Âm là tháng. Thái Âm là sự nghe và Thái Dương là cái thấy. Bộ Âm Dương chủ ngày tháng cần có bộ sao nghệ thuật hoặc các sao có tính chất tĩnh khiến cuộc sống trở nên hạnh phúc, đây là điều quan trọng trong khi luận giải. Bộ Xương Khúc cần thiết gặp Thái Âm. Đây là cách lắng nghe lời khuyên hay việc thưởng thức đi theo con đường nghệ thuật. Bộ Xương Khúc khiến công việc trở nên nhẹ nhàng và thiên tính nghệ thuật. Việc văn nghệ và văn hóa cần thiết trong mọi tầng lớp, mọi hội nghị, tổ chức. Khi thuần thục một việc đến mức tinh tế, nghệ thuật thì thành công dễ đến với chúng ta. Vì vậy, Xương Khúc và Tả Hữu đêu là những sao mang tới thành công, đây là hai cặp sao có thể hóa khí khi không là chính tinh. Thái Âm ngộ Xương Khúc chủ tự mình thành công, nếu gặp Tả Hữu là được sự trợ giúp, hoặc có chân tay thân cận. Cách Âm ngộ Xương Khúc là các thưởng thức ở tinh thần. Như việc làm việc, nếu có Xương Khúc ngộ Âm Dương thì dù làm việc tối ngày vẫn cảm thấy vui vẻ, nhiệt huyết. Nhưng thay vào đó là bộ Hỏa Linh chỉ là sự căng thẳng với đầu óc. Vì vậy, Hỏa Linh rất kỵ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Thiên Cơ và Thiên Lương ngộ Hỏa Linh là những cách không hay. Thái Âm ngộ Linh Tinh là âm linh, ngộ Hỏa Tinh là tính cách tâm trạng nóng giận thất thường, tự tạo khổ cho bản thân. Tuy vậy, cần xét thêm các bộ sao giao hội với Hỏa Linh. Nếu có Lộc lại là cách hay khiến Hỏa Linh thành cách chớp thời cơ ngầm, cần thiết nhiệt huyết và sự chú tâm của Hỏa Linh trong việc kiếm tiền. Bản thân Lộc cũng mang ý nghĩa của thịnh vượng và phát triển.

0 comments: