Thursday, January 5, 2017

Hóa Kỵ và động lực của phát triểnHóa Kỵ và động lực của sự phát triểnTrong Tứ Hóa của Tử Vi, chưa xét tới sự riêng biệt về việc đắc thụ khí của mỗi người mà chỉ xét tương quan trên các lá số thì Hóa Kỵ là hóa khí đối nghịch với cả bộ ba Khoa Quyền Lộc, và Hóa Kỵ với sức mạnh như vậy thương được xếp loại vào hung sát tinh. Bộ Tứ Hóa mô tả sự phát triển và suy thoái về các mặt quan trọng của con người dựa vào Chính Tinh hay Phụ Tinh Xương Khúc Tả Hữu. Hóa Khoa với sự hiểu biết rộng mang tính học thức, có tính khoa trương, bằng cấp, là dấu hiệu của sự tốt đẹp, thuận lợi. Hóa Quyền là gốc của quyền lực, sự nghiêm nghị, nghị lực. Hóa Lộc là gốc của tài lộc, sự phát triển tươi tốt của vật. Và Hóa Kỵ là trở ngại, nghi kỵ, ghen ghét, tối tăm và cản trở. Tuy vậy, Hóa Kỵ là gốc của sự sống và phát triển, là bước khởi đầu của Khoa Quyền Lộc. Trong bài viết này đề cập chủ yếu tới hóa Kỵ. Trong quá trình sống và phát triển thì tất cả mọi sự thành công đều xuất phát từ khó khăn và thất bại. Nếu không có sự trở ngại thì sự phát triển và tiến bộ sẽ không xuất hiện. Trong tự nhiên, nếu tính cạnh tranh giữa các loài không cao sẽ dẫn đến xu thế chững lại. Trong cuộc sống, kẻ sống sung sướng về cả tinh thần và vật chất khó lòng trở nên xuất chúng về một mặt nào đó nếu không trải qua đau khổ. Như việc bạn sống trong cuộc sống thua thiệt với bạn bè trang lứa sẽ là sự cố gắng thoát khỏi khó khăn và phát triển tới mức cao hơn. Tính cạnh tranh của Hóa Kỵ là yếu tố quan trọng của thành công. Tuy nhiên Hóa Kỵ là con dao có hai lưỡi rõ ràng. Hóa Kỵ khi xấu tượng là sự cản trở không thể vượt qua, là do nghi kỵ mà gây mất lòng tin của người khác, là sự ghen ghét mà khiến bản thân bị ghét, là việc làm tối tăm gây nguy hiểm cho cả người và mình.


Mệnh có Hóa Kỵ tính tình hay lo nghĩ, đặc biệt các sao như Cự Môn hoặc Thiên Cơ, đây là khuyết điểm lớn của Hóa Kỵ. Chính vì vậy, mệnh tạo thường cảm giác rằng bản thân phải chịu nhiều khổ cực, lao tâm hơn người khác và lâu dài gây ra một số bệnh nặng. Hóa Kỵ khi hợp lý là sự trách móc bản thân để tiến bộ hơn, là sự suy nghĩ cặn kẽ thấu đáo mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Hóa Kỵ rất cần được hợp cách để biến hung thành cát, và sự thành công hơn rất nhiều so với cát tinh vì lực cát hóa lớn. Thông thường các cách Tứ Hóa đặc biệt hay và thành công hơn bộ Tam Hóa. Hung Tinh khi hợp cách phát danh và tài rất nhanh chóng do tích lũy khí và tham vọng để thực hiện mục tiêu. Hóa Kỵ cũng là ngôi sao chủ Kỳ Tài, Kỳ Lạ. Đặc tính đặc biệt của Kỵ là sự khác biệt với lẽ thường, trong kinh doanh có thể là cách đi ngược xu thế chung để thu lại nguồn lợi.

0 comments: