Wednesday, January 18, 2017

Tổng luận sao Thái Âm phần 3Thái Âm ở các cung trên địa bàn phần III

Thái Âm bị bộ Không Kiếp tác động rất mạnh tới tính chất của sao. Thiên Không và Địa Kiếp là hai đại sát tinh của Tử Vi với tính phủ định và tai họa kiếp nạn. Tuy nhiên, nếu chỉ có Thiên Không ở vị trí tam hợp, đồng cung hay xung chiếu với Thái Âm là cách tốt đẹp. Tuy vậy, nếu chỉ cần nhìn thấy sao Địa Kiếp tính chất thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng xấu. Bộ Không Kiếp khiến Thiên Lương mất giá trị, Thái Âm trở nên ẩn tàng tai họa, kiếp nạn tùy thuộc vào hung sát tinh và các sao bất hợp cách tụ họp. Nếu chỉ có Không Kiếp vẫn là cách không tốt, tuy nhiên gia cát hoặc Tam Hóa vẫn thành công đánh bại khó khăn. Thái Âm gặp Triệt và Tuần chỉ nên ở trường hợp vị trí hãm địa cần Không tú thay đổi bản chất sao. Nếu Thái Âm tại vị trí hãm có Triệt thành cách triệt để sử dụng may mắn của Thiên Lương, cũng khiến bộ Âm Lương thêm tính Kim cứng và sắc bén  dễ thành công vì Triệt thuộc Kim. Nếu ngộ Tuần là cách Lương Tuần hoặc Âm Tuần là may mắn lớn, cách này dùng tốt cho cả Thái Âm tại vị trí miếu nhưng cũng có nhược điểm là Thái Âm đã có tính âm nhu, ẩn nay lại thêm Tuần chính là một vòng xoáy khiến Thái Âm đôi khi bị tách biệt khỏi xã hội. Nhật Nguyệt nếu ngộ Nhị Không vẫn là cách hay, lưu ý trường hợp có Thiên Không tránh gặp Địa Kiếp, hoặc cách Không Tuần không xấu những cũng không tốt đẹp. Nếu gặp Tam Không nguy hiểm về các mặt, lao đao trong công việc, quan trọng là mặt tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bộ Tam Không bất hợp với Nhật Nguyệt, chủ chuyển thành Vong. Tuy nhiên vẫn có những phản cách trở thành quý. Thái Âm hợp với bộ Phi Phục Thanh, khi đồng cung với Thanh Long hình thành cách sử dụng lời nói bình thiên hạ, Thanh Long hợp với Thái Âm tăng theo tính mưu trí, nếu Thái Âm đồng cung với Phục Binh hình thành cách Âm Binh, nếu có thêm Thiên Hình rất hay, hình thành bộ Binh Hình Tướng Ấn rất hợp cho Thái Âm, khiến Âm hóa thành Quyền lực, giải được khuyết điểm âm tính của sao này.


Thái Âm luôn đứng trước Thiên Phủ một cung và Thiên Phủ nhị hợp với Thái Dương. Vì vậy, những thứ Thái Âm che giấu nằm ở vị trí của Thiên Phủ, và Thái Dương là cái để Thiên Phủ đưa ra nhằm che giấu trước Thất Sát. Vì vậy, ngôi sao Thái Âm có tính Phú, đặc biệt trong trường hợp Thiên Phủ nhập miếu, nếu Thiên Phủ xấu tức ngôi sao này đang che đậy điều xấu không cho bên ngoài thấy. Trong trường hợp Thái Âm ngộ Hao Kình Đà, khi đó Thiên Phủ ngộ trục Tồn Phi tức đang có sự tranh đấu của Thái Âm để tránh lộ các bí mật của Phủ. Nhìn chung, bộ Âm Dương ở vị trí chiếu Mệnh hay hơn thủ mệnh nếu Âm lạc hãm không sáng, trong trường hợp VCD được Âm chiếu là cách hay. Nếu Thái Âm nhập miếu thủ mệnh hay hơn chiếu Mệnh. Thái Âm biểu tượng là nữ giới, chủ người đàn bà nên nếu trường hợp gặp các sao như Kình, Hổ, Kiếp Sát,....mang tính cực đoan với phải nữ, tức nam mệnh phải chịu dưới nữ quyền, phụ nữ lấn át chồng, làm việc phải nhờ cậy đến phụ nữ, khiến Thiên Lương mất đi tính hiền lương. Thái Âm là ngôi sao đặc biệt ưa gặp bộ Tang Hư Khách, nếu ngộ Tang Môn là cách đa mưu túc trí, nữ mệnh nếu gia thêm sát kỵ thường gặp cảnh buồn phiền nhưng nam mệnh tốt, ngộ Thiên Hư hợp cách vì Thái Âm tượng là trăng, cũng chủ sự nghe nếu có Thiên Hư thường được nghe những lời xu nịnh, hư dối nhưng manh tính nhẹ nhàng, êm dịu của Âm nên Mệnh tăng thêm giá trị, ít nhất cũng có nhiều lợi khiến người khác cần đến. Nếu gặp Điếu Khách là cách Âm Khách của được ngưỡng mộ, nếu có thêm Phượng Các càng hay. Bộ Khôi Việt khiến Âm Dương trở nên cao quý hơn, hai sao này tăng giá trị cho hầu hết các chính tinh. Bản thân Khôi Việt là văn tinh hợp với Thái Âm, Thiên Việt hợp với Thiên Lương hình thành cách phát may mắn.

0 comments: