Tuesday, July 25, 2017

Sao Cự Môn và đại hạn Sát Phá Tham
Sao Cự Môn và đại hạn Sát Phá ThamSao Cự Môn thuộc ngũ hành Thủy, hóa khí là Ám Tinh chủ luôn có tâm trạng mang tính Âm, khi đi với Thái Dương thì Âm Dương đầy đủ nhưng khí Ám không mất đi, khiến cách cục Cự Nhật trừ trường Thái Dương đồng độ với Cự Môn là tốt đẹp còn lại các cách cục khác, đặc biệt là khi Dương nhập vị trí tối tăm, khiến cách cục Cự Nhật trở thành cách cục thị phi và chữ Ám của Cự Môn rất lớn. Cự Nhật là cách cục chủ bản thân luôn có một sự bất mãn, nếu Sát Tinh hóa vi Quyền thì Cự Môn tính Ám trở thành Quyền Ẩn, tức Quyền Ngầm có tác động rất tốt giảm thị phi cho cách Cự Nhật và Cự Môn khi tính Ám đắc dụng thì Cự trở thành kẻ tài năng và luôn cảm thấy bất mãn với cuộc đời. Cự Môn khi đi với Cơ Đồng trái lại hình thành cách Cự Cơ Đồng tính xung đột trong cách cục khá lớn, tuy nhiên nếu mệnh là sao Cự Môn thì được hưởng lợi vì đây là cách cục chủ tính Ám thường hóa thành chữ Quyền do Cự Môn trở thành ngôi sao đứng đầu, lãnh đạo nhóm Cơ Đồng trong cách cục này. Cự Môn rất giỏi trong việc sử dụng ngôn ngữ để khích động hay cổ vũ làm theo ngôi sao này. Đây là ngôi sao thành do cái miệng và bại cũng do cái miệng mà ra. Cự Môn tùy các trường hợp đồng cung với các Chính Tinh mà phối hợp ý nghĩa khác nhau. Trong đó xung đột lớn nhất là cách Cự Đồng cư Sửu Mùi. Cách thứ hai mà Cự Môn có thể đồng độ là Cự Cơ Mão Dậu, cách cục này hay hơn khi có Phá Quân nhị hợp với Thiên Cơ và bản thân Cự Môn ngộ Thiên Cơ chủ cơ hội và việc nắm bắt được, Cự Môn là ngôi sao chủ phản đối nên cần thiết  một ngôi sao lý luận, chủ đưa ra các câu hỏi, thắc mắc là sao Thiên Cơ để cách cục không bị đẩy cao về căng thẳng và khi đó Cự Môn dễ mang lấy thị phi mà cách Cự Cơ thường được luận theo ý tốt. Trường hợp thứ ba sao Cự Môn có thể đồng cung là cách Cự Nhật cư Dần Thân. Với cách cũ này ngôi sao Cự Môn được hưởng lợi lớn từ Thái Dương, cách cục này có dương tính lớn. Cự Môn và Thái Dương đều là hai sao táo bạo. Các trường hợp có Cự Môn đồng cung với một chính tinh đặc biệt là đồng cư với sao Thiên Cơ khi đó Phá Quân ở ngay tại vị trí cung Nhị Hợp hạn tới ngôi sao này mang ý nghĩa có phần khác. Sao Cự Môn ở cách Cự Nhật, Cự Đồng và Cự Cơ khi tới đại hạn Sát Phá Tham tính chất khác so với Cự Môn đơn thủ ở điểm sự tác động của cách cục Sát Phá Tham tới mệnh tạo khiến mệnh tạo chịu tác động lớn hơn. Như cách Cự Nhật hạn tới Sát Phá Tham luận theo cả hai sao phối hợp là cách Khởi tạo, Khởi phát. Cách cục này có tính bạo phát, Cự Nhật trong trường hợp này ngộ Phá Quân khá hay vì ở cung độ Cự Nhật đầy đủ nhóm sao, ý nghĩa của nhóm này luôn xung chiếu với Cơ Nguyệt Đồng Lương và chủ có khuynh hướng đứng đầu, tại ngay bản cung thì cung độ của Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm tạo thành cách Tử Sát, Liêm Phá, Vũ Tham. Mệnh tạo có thể đi tới cung độ Tử Sát hoặc cung độ Vũ Tham. Khi tới cung độ Tử Sát cả ba sao đứng đầu đều giao hội tại đây, thế của sao Tử Vi không lớn do Tử Vũ Liêm đi với Sát Phá Tham và Phá Quân đi với Liêm Trinh khiến Cự Nhật đắc cách làm chủ cách cục này, bằng cách phản đối và luôn tương trợ với Phá Quân nên đại hạn này tốt cho việc đề xuất thay đổi, thành lập hay mở rộng trong trường hợp Cự Nhật kinh thương. Trong trường hợp theo khuynh hướng công danh, quan lộc thì cách này dựa trên sự rối ren mà thành một phe. Trường hợp kế đến là việc Cự Cơ cư Mão Dậu tới đại hạn Sát Phá Tham. Có thể đi qua hạn Tham Lang hoặc đại hạn Thất Sát.

Ở đây cách cục Sát Phá Tham đầy đủ và cách cục Cự Nhật khuyết thiếu khi Cự Môn giao hội với Cơ Đồng. Cách cục này mang ý nghĩa ban đầu là mâu thuẫn của bộ Cự Cơ Đồng, khi nhập đại hạn Sát Phá Tham cái mâu thuẫn, xung đột đẩy mạnh hơn. Cự Môn tính lãnh đạo lớn do gặp bộ Cơ Đồng hiền hòa, trong trường hợp này do Cự có tài ăn nói và phản bác tranh luận tìm ra cái sai sót để sửa chữa. Cự Môn đưa ra bất mãn khi một hành động khởi lên, phản đối và tạo nên một ý kiến mới, thường là hướng đi khác, vị trí đứng đầu trong cách cục này do tính chất đột phá mang lại. Khi đáo hạn cung độ Sát Phá Tham thì Cự Môn khi đi với Thất Sát dễ thành thất vọng, lại có Thiên Cơ chủ suy nghĩ rất kỵ gặp Hỏa Linh, nếu có thì Cự Môn trở nên phù động mà gây ra quyết định sai lầm. Nhìn chung cách cục Cự Cơ Đồng tới đại hạn Sát Phá Tham dễ gây nên khủng hoảng cho Cự, đặc biệt với cách Cự Cơ mão dậu khi Thiên Cơ đi với Cự Môn không dụng được sát tinh, tính cát hóa yếu. Với Cự Môn đồng độ với Thiên Đồng hình thành cách Cự Đồng cư Sửu Mùi, cách cục này và Sát Phá Tham đều ở nơi hãm vì Tử Vi đầy đủ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và cách vị trí Vũ Tướng và Liêm Phủ đồng cư tăng tính chất ổn định cho nhóm sao này khiến Cự Phá không gây ra tác động lớn cho cách cục.Như việc làm hoàn chỉnh không có lỗi khiến Cự Môn không thể chỉ ra lỗi và Phá Quân không thể tìm ra những sai lầm để phá. Tử Phủ Vũ Tướng Liêm trong tinh hệ Tử Vi tí ngọ, đặc biệt là Tử Vi cư Ngọ rất hoàn chỉnh, tùy vào bàng tinh quyết định mức độ mà ở vị trí đứng đầu tổ chức lớn hay nhỏ, đi liền với tổ chức đó,  lớn nhất là triều đình thời xưa và nhà nước ngày nay thì Cự Môn và Phá Quân cũng tương đương với vị trí như vậy. Nhiều người nhìn mệnh có cách Phá Quân cư Dần Thân hay Cự Đồng cư Sửu Mùi cách cục xấu luận lá số tầm thường là sai với bản chất. Cách Cự Đồng này tuy đứng ở vị trí thấp trong khi Tử Vi ở vị trí cao nhưng rất dễ gây ra phản vi kỳ cách khi chế hóa được Sát Tinh hóa Quyền. Cung hạn từ mệnh Cự Môn tới đại hạn của sao Phá Quân có thể phân biệt rõ rệt hai cách cục là Cự Môn đơn thủ và Cự Môn có chính tinh đồng độ. Với cách Cự Môn đơn thủ thì phân làm hai cách cục đi với Thái Dương thành bộ Cự Nhật và đi với Đồng Cơ thành bộ Cự Cơ Đồng. Sao Cự Môn đơn thủ khi luận đại hạn tới cung độ Sát Phá Tham cần lưu ý việc tính chất của Cự Môn độc toạ hoàn toàn không chịu tác động của chính tinh đồng cung nên ở đây luận theo tính chất cơ bản. Trường hợp Cự Môn đơn thủ đi tới hạn Sát Phá Tham khả năng hoạch phát lớn, khả năng chế hóa Sát Tinh lớn, đặc biệt khi Cự gặp Không Kiếp. Cự Môn thủ mệnh tới đại hạn Sát Phá Tham là đại hạn quan trọng cần lưu tâm khi luận đoán mệnh. Đặc biệt cần nắm rõ bố cục của tinh hệ Cự Môn tác động gồm Cự Nhật, Cơ Nguyệt Đồng Lương. Tinh hệ Tử Vi gồm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Tinh hệ của Phá Quân. Cự gặp Phá là đồng minh, là khai sáng một ý tưởng mới, tính chuyển động tăng nên thích hợp với Cự Cơ Đồng hơn bộ Cự Nhật. Nếu trong trường hợp Cự gặp Phá có Lộc Tồn là trường hợp không hay, cần trọng giữa chữ Giữ và Buông.

3 comments:

Vu Tri said...

Tôi mệnh có sao Cự Môn tại Hợi gặp Không Kiếp đại hạn đến bộ Sát Phá Tham tiền chẳng thấy đâu chỉ thấy thua lỗ liên tiếp, bây giờ thì có đỡ hơn một chút do anh bạn tôi chỉ cho đi buôn chứng khoán nếu không khó mà vực dậy được.

Anonymous said...

cự nhật cư dần tại mệnh bị triệt, đang ở tiểu hạn liêm phá cung tật, có đào hoa thiên không, ko thấy đột phá gì, vẫn chật vật huhu :((

Cự bà bà said...

Cu môn tại hợi đã là một vị trí đẹp dễ nổi danh xa xứ, tại hợi thì âm dươnh cũng sáng. Mình thì buồn hơn Cự môn đất tỵ :( âm dương lạc loài tăm tối