Sunday, July 16, 2017

Sao Thiên Cơ với cách cục tâm linh
Sao Thiên Cơ với cách cục tâm linhSao Thiên Cơ thuộc nhóm sao Cơ Đồng, bộ Cơ Đồng và bộ Âm Lương thuộc nhóm sao Cơ Nguyệt Đồng Lương là nhóm sao thuộc chính tinh liên quan nhiều nhất tới tâm linh. Ngoài đời thực ta cũng hay thấy các hiện tượng lên đồng, nhập hồn, nhập cốt. Những hiện tượng này thực chất chưa luận vội ở tính chính xác, hay cơ sở. Ta thấy từ việc tâm linh rất dễ bị coi là tâm thần. Ở đây do sao Thiên Cơ luôn đi với Thiên Đồng, trong trường hợp tạo thành nhóm sao Cơ Nguyệt  Đồng Lương thì hay tin vào chuyện lương thiện và quả báo, trong khi nếu đi với Cự Môn hình thành nhóm Cự Cơ Đồng thì ta lại có việc thị phi, gặp chuyện đồn thổi vì Cự Môn luôn có ý nghĩa là lời nói, cái miệng đời. Trong cách cục Cơ Đồng thì sao Thiên Đồng hay liên quan tới chữ Phúc, cũng là sao chủ phúc hậu, từ thiện nên dễ thấy chữ Phúc thường đi với chuyện tâm linh. Tam hợp với Thiên Đồng là sao Thiên Cơ cũng đóng vai trò quan trọng vì sao Thiên Cơ có ý nghĩa là suy nghĩ, tư tưởng thường thiên về tư duy, khác với lý tưởng của sao Tử Vi mang tính trách nhiệm thường không thay đổi, thuộc hành Thổ có tính ổn định trong khi sao Thiên Cơ mang ý nghĩa về suy nghĩ luôn luôn động, tính động của Thiên Cơ càng lớn hơn khi bên cạnh nhị hợp luôn có ngôi sao Phá Quân. Cách cục mệnh có Thiên Cơ hoá làm Thiện tinh vì thực chất sao này dùng đầu óc nên việc làm có phần mang tính tri thức, có suy nghĩ khác với việc bất chất hậu quả như Sát Phá Tham. Cái nguy hiểm dẫn đến đa phần chuyện luận giải sai về sao Thiên Cơ trong khi nhìn cách cục rất tốt đẹp gia Tam Hoá, Lục Cát tuy nhiên khác xa với thực tế của ngôi sao này là ở tính chất động của Thiên Cơ gắn liền với sự linh hoạt hoặc phù động. Đối với Thiên Đồng có khả năng phòng ngự mạnh với Sát Tinh gồm Kình Đà Hoả Linh Không Kiếp Hình Kỵ, tuy nhiên sao Thiên Cơ rất dễ bị phá cách, đặc biệt bởi Hoá Kỵ. Nhiều nhà khoa học nghiên cứu nổi tiếng thường lập dị, liẻn quan tới một số hành động trong đời thường, tuy nhiên rất khó để tìm ra người đứng đầu có khuynh hướng như vậy. Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học nhiều phần có mệnh tạo là Thiên Cơ, ở đây cách cục xấu của Thiên Cơ liên quan tới việc đầu óc không được bình thường. Người viết nghiệm lý nhiều lá số có mệnh Thiên Cơ thấy khuynh hướng của Thiên Cơ rõ nét khi phá cách là về vấn đề tư tưởng không bình thường, đặc biệt là trong trường hợp gặp với sao Hoá Kỵ, hay tác động mạnh hơn khi chính bản thân sao hoá Kỵ ở thiên can Mậu, kế đến là việc gặp với Không Kiếp. Sao Thiên Cơ thủ mệnh có Thiên Đồng tam hợp, tức Thiên Đồng ở vị trí cung cấp thông tin bên ngoài vào khiến tính cách của mệnh Thiên Cơ thay đổi, lưu ý là trường hợp cung độ tam hợp khác bản cung ở việc một bên chính bản thân có tính chất vốn có của chính tinh, một bên khi tam hợp mang tính chất của sao này tác động tới chính tinh bản cung khiến tính cách thay đổi. Việc quan trọng trong bài viết này là sao Thiên Cơ rất có mối quan hệ với tính tâm linh,  nếu mệnh tạo của đương số có cách cục Cơ Kỵ đi với sao Linh Tinh hoặc Cô Quả thì khả năng việc tin tưởng với các chuyện khó tin là có thể. Cách Cơ Kỵ đi với các sao tăng tính quan trọng thì tính chất này càng rõ rệt. Người viết có nghiệm lý một số trường hợp đương số khẳng định mình bị vong nhập trong một khoảng thời gian trước khi hồi phúc và phải ở bệnh viện tâm thần để điều trị. Có người có học vấn cao, có người trung lưu bình thường. Sao Thiên Cơ gặp Hoả Tinh hay Linh Tinh trong trường hợp đồng cung đều là phá cách nặng. Cho dù thuộc cách Thiên Cơ Tí Ngọ hay Cự Cơ Mão Dậu khi gặp bộ Hoả Linh tại mệnh cung đều có khuynh hướng mang dấu hiệu tâm trí không bình thường, đặc biệt nếu gia thêm Sát Kỵ tình trạng này càng nặng nề thêm. Nếu như các sao Sát Phá Tham ngộ Hoả Hao thành cách cục Sát Phá Hoả Hao khủng khiến Kỵ Hình có khuynh hướng do tính Sát vượng mà gây thương tích cho kẻ khác thì cách cục Cơ Hoả Kỵ Hình do vấn đề về tâm thần mà gây ra những chuyện động trời trong khi khí Sát không nặng. Tuy nhiên việc phân biệt mức độ xấu của Thiên Cơ có thể gây ra tai hoạ của kẻ có suy nghĩ khác thường thành công và người có vấn đề về tâm thần là khác nhau. Sao Thiên Cơ khi đi với bộ Âm Lương hình thành cách Cơ Âm cư Dần Thân và Cơ Lương cư Thìn Tuất. Quan trọng là sao Thiên Lương thiên về sự may mắn, lương tâm và khi Thiên Cơ đồng độ với Thiên Lương gặp Không Vong lại mang ý nghĩa theo hướng tăng đạo.  Nếu không gặp Không Vong cách cục này mang ý nghĩa phú gia địch quốc, bàn bạc việc binh, thuộc tham mưu cách. Sao Thiên Cơ do đặc tính suy nghĩ, mưu trí linh hoạt nên giỏi việc nhìn ra lợi ích, đi với Thiên Lương may mắn, có tính bộc lộ, cách cục này lộ ra tài năng của sao Thiên Cơ kết hợp với may mắn mà tạo thành sự nghiệp. Sao Thiên Lương mang ý nghĩa gặp may nhiều khi tới khó tin, cũng vì vậy với cách Cơ Lương thì mệnh tạo cũng có khuynh hướng về tâm linh, khi gặp Không Vong tức chữ mất xuất hiện, bộ Không Vong tác động mạnh tới tính cách của Cơ Lương khiến cách cục này trở thành vi tăng đạo, đặc biệt sao Thiên Lương ngộ Không tăng chữ bất ngờ gặp may khi tới hiểm nguy do tính chất bất thường của Không Vong. Cách cục này có phần tương tự như cách Tử Tham ngộ Không Vong tức Tuần, Triệt, Thiên Không tức lòng ham muốn đã mất, hoặc ham muốn rất lớn. Tử Vi có tính lý tưởng, Tham Lang có tính ham muốn, tham vọng. Với Tham Lang là ham muốn, Thiên Cơ là lợi ích gần với nhau. Tuy nhiên sao Thiên Lương là thiện tính, lương thiện của con người. Sao Tử Vi là trách nhiệm xây dựng, gánh vác lý tưởng. Chữ Không trong môn Tử Vi mang tính chất huyền bí vì có ý nghĩa là bất ngờ, nhiều khi ta nghĩ những điều có thật là việc không thể. Cách Thiên Cơ gặp Không Vong, đặc biệt là Nhị Không hay Tam Không có tính chất liên quan tới tâm linh.

0 comments: