Friday, July 28, 2017

Sao Phá QuânSao Phá Quân


Sao Phá Quân thuộc ngũ hành Thủy thuộc nhóm Sát Phá Tham. Phá Quân là chủ tinh đứng đầu nhóm sao này, tính chất cơ bản là khả năng tìm kiếm sâu về bản chất của vấn đề. Tuy nhiên khác với sự tìm kiếm của sao Cự Môn là chủ tinh nhóm Cự Nhật mang ý nghĩa của sự bất mãn mà tìm ra sâu sự thật bên trong công việc. Phá Quân là sao chủ tìm hiểu sâu về vấn đề theo khuynh hướng phá bỏ cái cũ, hay cách cục này đều mang lại khả năng lãnh đạo do hiểu biết về vấn đề và được tín nhiệm của hai sao này. Tuy nhiên xét về mặt khuyết điểm thì hai sao Cự Môn và Phá Quân đều mang khuyết điểm lớn hơn sao Tử Vi khi Cự Môn dễ chiêu lấy thị phi và bị xấu bởi chữ tai tiếng vì phản bội, tâm bất an vì Cự Môn hóa ra lo lắng do tính Ám. Với sao Phá Quân đứng đầu nhóm Sát Phá Tham thì khuyết điểm nặng do cách cục Sát Phá Tham mang tính sát phạt lớn. Phá Quân tính cương, chủ động hay ưa việc khám phá và trực tiếp công khai cái sai lầm của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Với Phá Quân thủ mệnh quan trọng ở tính chất Chính hay Tà có liên hệ mật thiết tới thành bại của sao này. Vì sao Phá Quân bản thân đã đặt vào tình trạng luôn chứa chữ Sát, tính nguy hiểm cao hơn các cách cục khác đặc biệt khi bất hợp cách. Sao Phá Quân là hung tinh nên hoàn toàn có thể chế hóa Sát Tinh hóa thành Quyền lực. Một hình ảnh dễ thấy là cảnh sát công an có thể sử dụng tội phạm để phá án hay điều tra, luôn tiếp xúc với nguy hiểm là một mô tả của sao Phá Quân. Và Phá Quân cần thiết phải hợp cách và mang ý nghĩa Chính nếu không dễ bị phản cách cục hóa  bại cách. Cách cục này không phải mang ý nghĩa là Thiện mà chỉ cần thiết được sự ủng hộ quần chúng, nhưng nếu Phá Quân quan trọng sử dụng Sát Tinh nếu không cẩn thận gặp đại hạn xấu dẫn tới như cách cục ở bên cạnh hổ dữ, cận kề với nguy hiểm tuy nhiên tính chất bạo phát trở nên lớn hơn cách cục còn lại của Phá Quân. Sao Phá Quân có một biểu hiện của tính chất phá cách là chữ bất nghĩa, ở đây chính là biểu hiện của chữ gian tà. Do tính chất bản mệnh biến đổi theo chiều hướng này thường không có suy nghĩ tư tưởng lớn, thay vì khám phá về những sai lầm của sao Tử Vi để tạo ra một hướng đi tốt đẹp hơn thì Phá Quân cách cục này bị tác động lớn theo hướng tham muốn vật chất của Tham Lang và hành vi của Thất Sát và ý nghĩa của Phá Quân bây giờ là khám phá ra những sơ hở của người khác để trộm cắp, tức chủ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà tham, không có được những phẩm chất xây dựng của Phá Quân đắc cách nên khó có được ủng hộ quần chúng dẫn tới cách cục phá cách hoàn toàn.
 Với cách cục này đa phần do môi trường sinh ra đã gặp phải hoàn cảnh bần cùng, nghèo sinh hèn và phần do cách cục của bản cung dẫn tới tai họa cướp của, giết người mà bản thân phải chịu họa sát thân. Hay việc tranh giành, gây thương tích. Với Phá Quân dạng này để hướng cách cục dụng Phá Quân thành tựu, tránh tai họa cần thiết phải thay đổi tính chất của sao Tham Lang và chuyển hướng Phá Quân thành chữ Quyền. Phá Quân phân rõ thành trường hợp cách cục Sát Phá Tham   đơn thủ đủ bộ và cách cục Sát Phá Tham giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm. Với cách cục Sát Phá Tham đầy đủ sao Phá Quân hoàn toàn có tính chất cơ bản và đứng đầu nhóm sao này. Sát Phá Tham này đặc điểm quan trọng để thành cách cần sự trợ giúp của trung tinh và các sao chủ tình cảm để hình thành cách cục hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, chủ yếu do phù hợp với đạo đức mà khiến sao Tử Vi đế tinh phải chịu thua trước Phá Quân. Đặc biệt khi Sát Phá Tham độc tọa quan trọng việc tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ở vị trí tốt xấu. Nếu nhóm sao này ở các vị trí xấu thì Phá Quân dễ được lệnh. Đặc biệt trong trường hợp Phá Quân cư Tí Ngọ có Tham Lang và Thất Sát ở vị trí hay. Nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ở tinh hệ này cũng tốt đẹp đây là cách cục hay vì ở vị trí xung chiếu là xung đột giữa Tử Phủ Vũ Tướng Liêm nhưng đại hạn tới là hợp cách. Trường hợp Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm khiến tính Sát gia tăng do đây là cách cục mâu thuẫn tranh giành, ở cách cục này mệnh Phá Quân tăng tính bạo phát, cũng tăng tính phản kháng lại Tử Vũ Liêm. Mệnh tạo có Phá Quân ở cách cục này nên theo hướng biến động thất thường để dụng khả năng của Phá Quân nhìn sâu vào vấn đề. Tuy xung đột nhưng cũng là cách cũ tốt cho việc nghiên cứu về các lĩnh vực, thíc hợp cho khoa học biến tính chất của Thất Sát thành văn cách giảm tính Sát của toàn bộ cách cục.

1 comments:

Trần Quân said...

Ad cho mình hỏi là sao Phá Quân gặp Lộc Tồn là xấu hay tốt và nếu ở bản cung khác gì với tam hợp vậy. Tks.