Monday, July 15, 2019

Thiên Mã luận tổng quátThiên Mã là sao an theo vòng Tướng Tinh. Vị trí của Thiên Mã được khởi là vị trí của Tuế Dịch. Từ vị trí an Tướng Tinh theo cục tới hai cung theo chiều thuận tức ở cung độ chứa Tuế Dịch. Thiên Mã ứng vị trí Tuế Dịch, tính chất chuyển động, nhập Mệnh cung bất luận vị trí đều đa năng, mẫn tiệp. Thiên Mã thuộc vòng Tướng Tinh an theo ngũ hành cục tam hợp, tương tự Đào Hoa, Kiếp Sát, Hoa Cái, trong tử vi đều an cố định tại bốn cung độ trên thiên bàn. Với Hoa Cái an tại Thìn Tuất Sửu Mùi. Đào Hoa, an tại Tí Ngọ Mão Dậu. Kiếp Sát và Thiên Mã an tại Dần Thân Tị Hợi. Do vòng Thái Tuế an theo Địa Chi, Thiên Mã luôn giao hội với nhóm Tang Hư Khách, không giao hội Tuế Hổ Phù hình thành nhóm Tang Hư Mã. Thực tế khi nghiên cứu tử vi cơ bản tính chất này không mấy cần thiết, do vậy tiền nhân chỉ xét vị trí của Thiên Mã theo các Địa Chi của năm sinh để an tinh đẩu này. Ba vòng gồm vòng Trường Sinh, vòng Lộc Tồn và vòng Thái Tuế là ba vòng rất quan trọng cơ bản trong tử vi. Thiên Mã khi đồng độ với Tang Môn, Thiên Hư, Điếu Khách mang ý nghĩa khác nhau. Tại hai vị trí Tị Hợi, Thiên Mã rơi vào thế lạc hãm do không hội Phượng Khốc, tại vị trí Dần Thân, tức khi Tướng Tinh khởi tại Tí và Ngọ cho 6 địa chi, thuộc thủy cục là Thân Tí Thìn và hỏa cục là Dần Ngọ Tuất, Thiên Mã hay Tang Hư Mã hội Phượng Khốc thành cách cục Mã Khốc Khách đắc cách. Tang Hư Mã có Phượng Khốc mang ý nghĩa được chúng tôn, tức được ủng hộ. Mặc dù cách cục Tuế Hổ Phủ chủ lập trường, sự thực, quan điểm rõ ràng. Tuy nhiên đắc lệnh phần lớn do Phượng Khốc. Tứ Linh thành cách Cái Hổ Phượng Long hình thành khi Tuế Hổ Phủ giao hội Phượng Khốc. Mã Khốc Khách hình thành khi Tang Hư Mã giao hội nhóm sao này. Người nghiên cứu tử vi đã lâu, bất luận mệnh cách, xét Can Chi năm sinh, khi nhìn vào Thiên Can của năm sinh sẽ an được vòng Lộc Tồn gồm bốn nhóm sao Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn và Thanh Phi Phục. 
Cặp quý tinh Khôi Việt Quý Nhân. Khi xét Địa Chi của năm sinh sẽ an được Tuế Hổ Phù, Phượng Khốc, Tang Hư Mã, Đào Hoa, Kiếp Sát. Thiên Mã nhập mệnh thường phú luận gắn với các tổ hợp Tài cách như Lộc Mã giao trì, Lộc Mã bội Ấn, Mã ngộ Trường Sinh, Mã Khốc Khách. Các cách cục do tính biến động của Thiên Mã khiến Tài động, khi Thiên Mã cư Tài thường phát sinh việc luân chuyển về tài lộc, khi tốt là tích lũy tức Lộc Tồn ngộ Thiên Mã, hoặc sinh ra tiền như Hóa Lộc ngộ Thiên Mã, kém hơn là cách buôn bán kinh thương, cần phải bỏ ra đầu tư để thu lợi nhuận là Song Hao ngộ Mã. Thiên Mã được đánh giá tốt hơn khi gặp Phượng Khốc, thực tế khi rõ tính chất cơ bản của tổ hợp tinh đẩu để định cách cục không gặp sai lầm. Việc hiểu rõ Thiên Mã cư Dần và Thân là vị trí đắc địa có thể khiến khi luận tổ hợp giao hội các tinh đẩu khác sai lầm khi không rõ tính chất chủ định của Thiên Mã đắc địa tại đây do giao hội nhóm Phượng Khốc hình thành Mã Khốc Khách tức bố cục chủ nhanh nhạy, quyết đoán thay đổi, nội cách cũng hình thành bố cục Tang Hư Phượng là trước khó sau thành, tiếng nói được ủng hộ, thực tế cách cục này có phần tương đồng với bố cục Tả Phủ đồng cung nhất hô bách nặc. Việc sau khác là Thiên Phủ trong bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm là một tổ chức, tượng đứng đầu, quản lý, Tả Phụ là người trợ giúp, có thể là cấp dưới, đối tác. Với Tang Hư Khách hội Phượng Khốc, bố cục mang ý nghĩa việc nhạy bén thay đổi của Thiên Mã trước khó khăn, Phượng Các chủ được ngưỡng mộ, tức Tang Hư Mã vượt qua khó khăn, do Mã Khốc Khách chủ vượt. Trong cách cục này, Thiên Hư thường chủ hư giả, tức mối quan hệ xã giao rất dễ phá cách, khi có Phượng Khốc tăng tính Quyền ấn cho bố cục. Thiên Mã luôn ở thế nghịch cảnh, tức trái với vị trí của Thái Tuế theo chiều thuận, là niên địa chi tại chính cung độ an trên thiên bàn. Thiên Hư đối xung với Thái Tuế, tính chất có trái biệt. 

Tuy nhiên thường khi luận đối cung, người luận tử vi thường lấy tính chất trái nghịch của tinh đẩu xét đoán về tính chất của sao còn lại. Như Thái Tuế và Thiên Hư, Bạch Hổ và Tang Môn, Quan Phù hoặc Long Trì và Điếu Khách. Trong vòng Lộc Tồn gồm Lộc Tồn và Phi Liêm, Thanh Long và Bệnh Phù, Tướng Quân và Phục Binh. Thực tế cung độ thiên bàn là thập nhị cung. Vòng Lộc Tồn chính là vòng Trường Sinh theo Thiên Can. Tính chất từ Thai tới Tuyệt không xét đối cung. Bên ngoài cung xung chiếu cũng vậy, thực tế trên thiên bàn do ngũ hành tại đối cung, như Tí xung Ngọ, Dần xung Thân, Thìn xung Tuất. Tại vòng Trường Sinh là vòng tròn kế tiếp luân hồi của thiên địa, khí Tuyệt tới Thai, thực tế bất xung chiếu dù tính chất đối nghịch mà nối tiếp kế cung theo vòng Trường Sinh. Lộc Tồn tại vị trí Lâm Quan, Phi Liêm tại vị trí Tuyệt. Thực tế do đó tính chất có phần sai biệt đối xung, Lâm Quan là giai đoạn tích lũy để phát triển tới Đế Vượng, khí thịnh. Tuyệt là giai đoạn cuối cùng của vòng Trường Sinh, khí phân tán. Tuy nhiên tính chất không hoàn toàn nghịch với nhau. Khi luận cung xung chiếu tức Mệnh và Thiên Di cũng vậy, xét nội ngoại nếu luận đối phương và bản thân mệnh cách sẽ dễ định cách sai lầm khi luận giải. Thiên Mã có thể đồng độ với Tang Môn, Thiên Hư và Điếu Khách. Trong đó cách Mã Tang chủ vượt qua nghịch cảnh, nghị lực, có tính cách thâm trầm của Tang Môn và linh hoạt thay đổi phù hợp hoàn cảnh của Thiên Mã. Với cách Mã Hư chủ mang tính phù động, trong trường hợp này không gặp khó khăn từ Tang Môn, mệnh cách có khả năng ứng biến linh hoạt, tuy nhiên nếu không gặp Phượng Khốc hoặc trợ tinh cát hóa thường khó có thể tạo quyền lực lớn. Cách cục Thiên Mã đồng độ với Điếu Khách có tính xã giao lớn, bố cục này phù hợp nhóm Âm Dương Lương hoặc Sát Phá. 
Nam mệnh cách gặp Thiên Mã tại mệnh nếu theo Quan cách không hay bằng Tài cung hoặc Quan Lộc cung, do mệnh cách đa phần nên ổn trọng để tích lũy phát triển. Thiên Mã là bàng tinh mạnh, có tính chất tác động lớn tới bố cục. Đặc biệt cách Mã Hình Khốc tức đầy đủ bố cục Mã Khốc Khách nếu có Kình Dương hội là mệnh võ nghiệp cách. Nếu hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc đích thị Tài cách cường vượng. Thiên Mã ngoài nhập Mệnh, khi lưu vận tới gặp sao này tính chất hiển lộ. Một lá số nam mệnh gặp bố cục khá đặc biệt, tại hành vận Tướng Không Kiếp có Mã Tuyệt cư Hợi địa, hội Lộc Tồn trong thế Hình Ấn. Mệnh cách Tử Tham lưu nhập đại vận, tại tiểu vận đồng cư Hợi cung bạo phát lớn, hoạch phát như lôi, chỉ một tiểu vận trong đại vận thứ ba đã phát đại phú, lưu Lộc Mã gặp Lộc Mã cố định, có Không Kiếp dẫn hóa sức hoạch phát rất lớn như câu " Hung tinh đắc địa phát dã như lôi". Mệnh tạo tuổi đời rất trẻ tuy nhiên đã có tài sản tới hàng chục tỉ đồng, kinh thương đắc Tài cách, Thiên Mã ngộ Tử Tuyệt xứ tại đây rất quan trọng để định cách cùng tắc biến. Tuy nhiên sau giai đoạn trên mệnh tạo theo khuynh hướng kinh thương về nhà đất có tổn hại một phần về tài sản, thực tế Tử Tham khó có thể chế hóa hoàn toàn cách cục Tướng Không Kiếp cư Hợi địa. Thiên Mã thường đóng vai trò dẫn tới đột biến trong các bố cục về Tài cách, do Tài động nên hoạch phát, đặc biệt khi có Sát Kỵ được trợ tinh cát hóa thành tựu đột biến rất nhanh, phá tán cũng rất nhanh khi lưu tới hành vận này cần lưu ý. 2 comments:

Đức anh said...

Bài viết của bác rất sâu sắc ạ. Cháu tự nghiệm lý bản thân quả thực cuộc sống của Hình Mã Tuyệt cư Hợi rất khó khăn bôn ba, ít khi được người khác khích lệ động viên khi không có Phượng Các, nhiều lúc cảm thấy thật tuyệt vọng thưa bác

Hữu Phúc said...

Con thấy Tang Mã Khách và Phượng Các khi trong bố cục Âm Dương Lương hội Hình Diêu Không Kiếp có Kình Dương hoặc Đà La thường phụ mẫu khó có thể vẹn toàn. Khi con có xem một vài lá số trên một số diễn đàn về tử vi thấy rất đúng thưa bác.