Wednesday, July 10, 2019

mệnh lý toán mệnh và số phậnTrong xã hội từ lịch sử tới nay luôn tồn tại các giai cấp, phân công chức trách, nhiệm vụ để tồn tại một quốc gia, một thể chế hoặc một tổ chức. Người gánh vác, có trách nhiệm to lớn là Tử Vi. Tử Vi là chính tinh đứng đầu vòng sao Tử Vi, được luận là đế tinh, là tên của môn toán mệnh này. Tử Vi cư 12 cung đều mô tả một phần bản thể mệnh cách. Nhân mệnh bình thường luôn hướng tới sự nghiệp, địa vị, tài lộc, tật ách, gia đình. Tuy nhiên thường nhân mệnh hữu khuyết vô thập toàn, lấy khởi phát từ tham vọng, tham muốn phân định ra các định cách cục độ số khác nhau, cũng chính tư tưởng tạo nên thành tựu và thất bại. Cặp đại sát tinh trong tử vi là Không Kiếp để đắc cách là đánh đổi, hoạch phát một mặt ắt mất mát ở mặt khác. Các thành tựu lớn đều được đánh đổi rất lớn bằng nỗ lực, quyết định ở những thời cơ, nhạy bén và táo bạo. Là những bước ngoặt cuộc đời. Các môn huyền học đều lấy dịch lý ứng hợp làm gốc luận, do đó sẽ có sai biệt trong từng trường hợp riêng rẽ đặc biệt khi khí hình biến động lớn. Các môn huyền học đều mang tính dự đoán, tuy nhiên đã được xác thực qua nghìn năm xuyên suốt. Thực tế ngoài cuộc sống, bản thân mỗi nhân mệnh đều thường hay đưa các dự đoán về diễn biến do có quy luật hoặc thông tin ban đầu. Một dự đoán trong quá khứ khiến bản thân lưu nhớ trong quân ngũ. Cách đây khoảng 30 năm. Trong một đơn vị sư đoàn chủ lực thuộc quân đội. Lúc đó nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng, đang giữ chức vụ sư đoàn trưởng khi kiểm tra huấn luyện của sư đoàn đi qua một anh trung đội trưởng đang huấn luyện chiến sĩ và nói rằng tướng ở đây, sau này anh ta sẽ là một vị tướng. Thực tế hiện tại đã thành sự thực. Các môn nhân tướng học, lý số, toán mệnh đều dựa vào quy luật của biến động đúc rút từ giai đoạn dài lịch sử chứng nghiệm. Như nhìn khí sắc của một người để xét bệnh tật tai ách, thọ yểu sắp tới. Nhìn vào mệnh lý để xét toàn bộ nhân mệnh cuộc đời theo dự đoán. Nếu anh trung úy kia gặp tai kiếp thương vong trong khi thực hiện nhiệm vụ ắt khó có thể dự đoán thành sự thực, toán mệnh cũng có sai khác, tuy nhiên mệnh lý huyền học là thể bao trùm tổng quan về cuộc đời, tính dự đoán rộng hơn về khuynh hướng sự nghiệp, khi Mệnh Thân Vận tới cửa tuyệt, ắt khó có thể thoát nạn. 

Mệnh cách thành tựu có bố cục đặc biệt, tức cách cục sai khác do tổ hợp phối hợp Chính Tinh và Bàng Tinh thành thế đứng có tính cát hóa rất lớn, phối hợp hành vận phù hợp nếu mệnh quý ắt thành tựu. Cách luận định cách của Tử Vi về nhân mệnh bất sai khác, tuy nhiên trong mỗi thời đại xã hội biến chuyển về tất cả các tầng lớp, khuynh hướng, hành pháp dẫn tới kết quả tính chất của bố cục ứng hợp bên ngoài có sai khác. Giai đoạn hiện nay mạng xã hội kết nối rất phát triển. Có những người có thể đổi đời do nổi tiếng trên cộng đồng mạng, hoặc chữ đổi đời cũng thường hay nhắc đến khi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện tướng. Đổi đời là vận hoạch phát. Thực tế trong vạn người có năng lực chỉ một vài người có thể hoạch phát hiển lộ tài năng. Ở kết nối cộng đồng càng nhận ra rõ sự thay đổi này. Sự bứt phá là khác biệt, với còn lại, tính chất của các tổ hợp tác hóa tạo kết quả được nhìn thấy rõ hơn khi mạng xã hội rộng mở. Các ngành nghề được mở rộng rất lớn, tính chất đào thải hoặc hoạch phát trong thời gian ngắn hơn, thay đổi liên tục nếu không ắt sẽ không thể đứng vững. Một vị lãnh đạo của một doanh nghiệp về vận tải lớn trong giai đoạn năm 2011 thường chia sẻ về chuyện kinh thương và được mất, sống còn tới gần như phá sản vì nợ vay trên số vốn đã rất lớn, xuất phát từ người lính, buộc đưa ra quyết định lớn cắt giảm chi tiêu và các chi nhánh, sa thải nhiều bộ phận, xác định kỷ luật, trong giai đoạn hiện nay đã có phần phục hồi và phát triển trở lại. Vạn vật biến dịch dời đổi liên tục, tác động thay đổi của thời vận khiến kẻ có niềm tin và tham vọng luôn chờ thời để thành tựu. Rất nhiều người chủ doanh nghiệp lớn, chỉ một nước sơ suất dẫn tới việc phá tán một cơ đồ gây dựng. Xây rất lâu tuy nhiên phá sẽ nhanh. Do tính chất của phá tán, khai phá của Sát Tinh, xây dựng là Tử Vi. Sát tinh luôn hàm chứa Sát tính đặc biệt Không Kiếp " Hoạch phát hoạch phá tựa thì sấm ran". Thường người khi đầu tư muốn đặt cược tất cả từ số ban đầu rất nhỏ, qua mỗi lần thành công theo lũy tiến tạo được tài sản lớn. Tuy nhiên khi tâm tưởng ở giai đoạn tương ứng tài sản lớn thường đầu tư rất lớn so với ban đầu, ít người trong giai đoạn này chỉ lấy một khoản rất nhỏ bằng số vốn ban đầu để đầu tư sinh lợi. Khi thành tựu kế tiếp là một nấc thang tiếp theo trên đoạn đường rất dài, tuy nhiên khi thất bại tại một giai đoạn là phá tán gần như tất cả công sức. Đó là khởi phát và duy trì tham vọng, tham muốn từ bản tính. Người nhận rõ và có thể chế ngự được tính chất này là kẻ mệnh phú. 


Trong khởi phát tham muốn cũng bất sai khác, vật được chóng nhàm chán, vật chưa sở hữu được ắt sinh vọng tưởng không ngừng. Tham cầu về trường tồn, tham cầu về thụ hưởng. Tham vọng không ngừng là Hỏa Tham, để Hỏa Tham tương ngộ đắc cách là cách luận rất phức tạp, nếu luận sơ lược như phú ắt sẽ sai lầm, có rất nhiều nhân mệnh được cách Hỏa Tham đồng độ, tuy nhiên thành tựu đắc cách là bố cục khác nhau, nếu có Vũ Tham ở thế đồng độ có bất lợi, trường hợp hay nhất là bố cục Tham cư Thìn ngộ Hỏa Tinh đồng độ có Vũ Khúc xung nếu chỉ xét thế đứng Chính Tinh là cách cục đắc cách của Tham Hỏa đồng độ. Vũ Khúc rất cần thiết với Tham Lang, do Sát Phá Tham cách chủ tìm kiếm, khám phá cơ hội và hành động theo mục đích của Tham Lang, tuy nhiên Vũ Khúc là tinh đẩu đứng đầu nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm về giải quyết công việc, tìm phương án, giải pháp thực hiện. Tham Lang có Vũ Khúc bên ngoài tức chủ khi ra ngoài gặp thời cơ và cách giải quyết. Tại giao hội bố cục bàng tinh, các nhóm sao an theo Thiên Can và Địa Chi tạo thành các cách cục mang ý nghĩa riêng biệt. Đây là cách cục phát phú do kinh thương rất hay gặp trong tử vi. Nhân mệnh vô thường, người viết đã luận có lẽ đã hơn ngàn nhân mệnh, phú quý thọ yểu, thiện ác quý tiện đều gặp, từng cuộc đời khởi điểm là một thai khí, thai sinh, trưởng thành, tới bệnh lão và tử không nằm ngoài quy luật của tạo hóa, trong tư tưởng bản tính nguyên phát, hay cát hung toán mệnh đều khởi từ quy luật tuần hoàn của thiên địa. Trong mỗi nhân tâm người đều có tồn tại tâm thiện, bất thiện, không có kẻ thập toàn, tuy nhiên lại có người hạ căn, hạ trí, sai biệt khác nhau. Trong tất cả các bố cục định cách thiên bàn, mỗi lá số gồm bốn tổ hợp tại các tam hợp Tị Dậu Sửu, Thân Tí Thìn, Hợi Mão Mùi, Dần Ngọ Tuất, miễn nhân mệnh không gặp bệnh tật nan y, tai kiếp nặng nề, việc phân định các tổ hợp đều sinh ra thời vận. Tức mỗi nhân mệnh đều có ít nhất một giai đoạn hoạch phát, thời cơ mang lại. Thay đổi hoàn cảnh thực tại rất khó khăn do sự tác động của nhiều mặt dẫn tới tính ưa ổn định của mỗi mệnh tạo, lực kích phát thường tới do đè nén, bế tắc, tham vọng mỗi nguyên nhân mang ý nghĩa về bố cục khác nhau. Nhiều đương số tuổi đời còn trẻ có hỏi người viết về định hướng cuộc đời, mất phương hướng và kế hoạch để thành tựu trong sự nghiệp. Thường cuộc đời nam mệnh khi thai sinh tới trưởng thành lấy công danh làm mục tiêu quan trọng nhất, tuy nhiên hoàn cảnh và vị thế cản trở lớn việc táo bạo, quyết tâm để thành tựu. 


Tùy vào bản tính để định hướng sai biệt khác nhau. Mệnh Thiên Phủ đắc cách tính chất cẩn trọng rất lớn, tuy nhiên thường thiếu khả năng chớp thời cơ. Mệnh Tử Vi đắc cách thường có năng lực, khả năng gánh vác tuy nhiên thường thiếu tính cơ mưu tính toán lợi ích riêng rẽ. Phá Quân đắc cách khả năng nhìn nhận, suy xét vấn đề tốt, khai phá mấu chốt, tuy nhiên thường tư tưởng phù động. Cách đây hơn 7 năm người viết có luận một lá số về mệnh cách Thất Sát ngộ Kỵ Hình Hổ hội Kiếp Tuần là mệnh rất phức tạp. Thường phú luận " Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng Nhan Uyên". Cách cục " Thất Sát lưu niên Bạch Hổ tai ương". Với bố cục Thất Sát hội Kỵ Hình Hổ có Kiếp Tuần là mệnh cách không mấy hay. Đương số từng một lần gặp tai nạn giao thông rất nặng tuy nhiên chưa tới tuyệt mạng, nam mệnh cách đường học bất thuận, tới tuổi nhập ngũ, do bố cục Thất Sát ngộ Kỵ Hình Hổ tính tất cương, ưa bày tỏ, bộc trực ra bên ngoài. Mệnh tạo trong quân ngũ thường vi phạm kỷ luật, ứng số Thất Sát ngộ Kỵ Hình. Sau đó nam mệnh rời xa xứ, buôn bán đồ gỗ, hạn Cự Cơ phát dã như lôi, hoạch phát đại phú, tài sản rất lớn có phần vào thời cơ và táo bạo lách luật. Thực tế Kỵ Hình là cách cục thường vượt quá quy định, kỷ luật, trong nhiều trường hợp là pháp luật. Tuy nhiên tại đây Thiên Hình được hóa thành Quyền, tính kỷ luật, nguyên tắc rõ ràng. Quân đội là một môi trường hoàn cảnh xã hội, do tính chất thay đổi nhân cách, biến hóa khi ứng hợp khí hình rất lớn. Có thể chế hóa được Thiên Hình thành Quyền. Môi trường tốt có thể phần hóa bản tính thành ứng hợp phẩm chất tốt. Nếu nhân mệnh Thất Sát Kỵ Hình Hổ không nhập ngũ ắt giai đoạn thiếu thời ắt gặp tai kiếp lớn. Mệnh cách Thất Sát ngộ Kiếp Kỵ Hình thường gặp tai họa thương tích do tính chất của Sát cục, khi đại tiểu vận trùng phùng Sát Kỵ tượng là tuyệt mệnh, rất nhiều Thất Sát như vậy. Thất Sát khi hóa âm quyền, tính chất tinh anh hiển lộ, nhạy bén chờ thời và kỷ luật là đặc tính quan trọng. Với một số sách tử vi thường phân miếu, vượng, bình, hãm địa của chính tinh. Cũng phân các bàng tinh cần gặp, hoặc kỵ gặp chung cho các trường hợp thường gây nhầm lẫn tới người nghiên cứu. Cũng Thất Sát hội Kỵ Hình Tuần Kiếp Hổ ắt người mới luận thường đánh giá cách cục tối hung, tuy nhiên các trường hợp mệnh cách thành tựu lại đạt thành tựu rất lớn thường không thể tự nghiệm lý nguyên cớ. Do khi định cách phối hợp không rõ tính chất giao hội của toàn cục dẫn tới sai lầm, cũng chưa rõ việc xét khí hóa của Sát Kỵ tức khả năng chế hóa bố cục Sát của mệnh cách. Chỉ Thiên Hình hoặc cách Kỵ Hình luận đã rất sai khác. Thực tế trong giai đoạn phong kiến, có kẻ lách luật, quan thương cấu kết là quý khí, chế hóa Sát cách thành tựu. Kẻ chịu tù tội do phạm pháp, hoặc kẻ bị giết nhầm, oan sai, bị trừ bỏ do thù oán cũng là Kỵ Hình. Kẻ đắc cách bất phân thiện lương, bất nghĩa đều thành tựu lớn, phá cách ắt chịu họa tai kiếp. Sở vốn mệnh số vậy, khi về sau tử vi lưu truyền bên ngoài, chịu ảnh hưởng của xã hội rộng rãi mới định ra quân tử, tiểu nhân, thiện ác để xét bố cục cát hung thành bại theo khuynh hướng này thực tuy mang ý nghĩa tốt nhưng khiếm khuyết sai lầm tới người nghiên cứu. Đồng Lương cách, phú luận " Thiên Đồng ngộ Không Kiếp bất cát, Cự Môn phùng Đà Kỵ tối hung". Lưu ý đây là câu phú xét tùy trường hợp. Thiên Đồng trong cách cục Đồng Lương cư Dần Thân ngộ Không Kiếp đồng độ thường luận thăng trầm, Đồng ngộ Không thành phá cách. Tuy nhiên bố cục Đồng Lương ngộ Không Kiếp tại đây là quý cách trong tử vi. Với cách Đồng Kiếp chủ đan tâm tất ám, mưu tính sâu sắc. Thiên Lương giỏi việc thông tin bên ngoài để che giấu việc bên trong, cách Đồng Lương ngộ Không Kiếp tại đây có một phần tính chất giống Thiên Phủ, tuy nhiên Đồng Lương tại đây hàm ý khó có thể mang tính lương thiện, đặc biệt nếu giao hội thêm Mã Khốc Khách hoặc Tang Hư Mã. Xét về thành tựu chế hóa Sát, đây là cách cục chế ngự Không Kiếp rất mạnh. 

0 comments: