Thursday, July 4, 2019

Vật đổi sao dời và ý niệm kích phátTrong thời điểm cách đây khoảng 30 năm, xã hội hiện tại nhìn chung ở mức lạc hậu do kết thúc chiến tranh và thể chế của giai đoạn này. Mức sống của người dân đa phần nghèo khổ, nông nghiệp được coi trọng trước khi mở cửa thương nghiệp về sau tạo nên thời thế xã hội biến động mạnh trong vài năm đã trở nên phát triển hơn, tạo thêm các ngành dịch vụ, ngành sản xuất khác ra đời. Mỗi thời điểm lớn lại thay đổi trật tự xã hội. Khi kẻ nhanh nhạy, táo bạo trong giai đoạn này chỉ một thời gian ngắn có thể tạo nên tài sản rất lớn. Thời điểm giao hội của kinh thương ra nước ngoài, người viết có luận cho nhiều lá số ứng hợp bố cục xuất ngoại kinh thương do Vũ Tham, Vũ Phá, Thất Sát hội Lộc Tướng Ấn, đặc biệt nếu ứng cách Lộc Mã giao trì, thêm Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc thường tay cự phú hoạch phát trong giai đoạn thời gian rất ngắn, có kẻ đắc cách Tham Hỏa hội Kỵ Hình buôn bán phi pháp, phát tài trở nên giàu có lớn, có người theo khuynh hướng buôn bán đồ điện tử cũ tới các địa phương. Tang Hư Mã trong thế Lộc Mã giao trì tạo ra các cơ hội khi di chuyển tới các nơi khác nhau, cơ hội do ưa lưu động, suy nghĩ, thực tế ý nghĩa cơ bản của bố cục Lộc Mã giao trì là mua thấp bán cao, khiến Tài cách dòng vốn được lưu chuyển. Về sau lâu dài sau giai đoạn thời cơ phát triển đột phá do thời vận, nhân mệnh luận bố cục Vũ Phá thường gặp tai họa khủng hoảng tài chính khi đầu tư tiếp tục ra các cơ hội mới, do tính chất đặc biệt của Vũ Phá cách thăng trầm, có kẻ phá sản, người thua lỗ lớn về sau. "Vũ Khúc Phá Quân đồng ư Tài Bạch, tài đáo thủ nhi thành công". Cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham thành nhiều cách cục được đánh giá không mấy hay như Liêm Tham Tị Hợi khúc toàn cố quy, Vũ Khúc Thất Sát ư Mão địa, mộc yểm lôi kinh. Cách cục Tử Tham, Tử Sát cũng mang ý nghĩa có thể thành tựu trong thời xã hội biến loạn, đổi mới. Tuy nhiên trong giai đoạn bình ổn thường khó có thể dụng cách. 


Trong thế vật cực tất phản là thế thái bĩ luân chuyển, thế thịnh suy của vạn vật. Tuy nhiên tiền nhân đã dụng bố cục ứng hợp chế hóa từ dịch lý tránh thế vật cực tất phản của bố cục. Phàm xét sức biến động của bố cục cần lấy khởi từ quy luật khởi nguyên biến hóa, sinh vượng suy tuyệt là thế tất yếu. Khi định cách cục thành tựu, bố cục cực vượng ắt dẫn tới suy về sau. Việc hưởng thụ hay giải đãi khi đạt tới một kết quả nhất định là thường gặp ở nhân mệnh. Trong tử vi, thế Lưỡng Lộc hình thành có đặc điểm tốt do luôn hướng tới tích lũy lợi ích, tài sản. Xét ngoài thực tế, nếu một tổ chức hay một quốc gia tới giai đoạn được nhận định là cực vượng, kế tiếp ắt là giai đoạn chững lại và suy. Trong vòng trường sinh, biến chuyển từ Sinh Vượng Suy Tuyệt lại khởi sinh. Cực vượng là quá trình tuy phát triển mạnh là hỉ, lại tồn tại mặt khuyết điểm là giai đoạn khởi đầu của suy tuyệt. Kinh dịch là Vô Tự Thiên Kinh. Quẻ Địa Thiên Thái, Càn dưới, Khôn trên. Khí dương giáng xuống, khí âm bốc lên tượng giao hòa. Trong hào lục, Thượng lục luận "Thành phục vu hoàng, vật dụng sư, tự ấp cáo mệnh, trinh lận". Là giai đoạn cực thịnh, thành đổ xuống hào tức thái cục bĩ lai, thành thế bế tắc. Quẻ Thiên Địa Bĩ, Càn trên, Khôn dưới. Nghịch quẻ Thái, chủ giai đoạn suy tuyệt. Tới lúc Tuyệt là khởi của Sinh. Trong hào lục, luận "Khuynh bĩ, tiên bĩ, hậu hỉ". Tức phá được thế Tuyệt, đánh đổ được thế bế tắc. Thường luận định nhân mệnh, nếu cách cục Sát Kỵ tác họa không gặp tai kiếp vong mạng thì có thể xoay chuyển tình thế do chu kỳ vận hành của thiện địa hay xã hội hiện đại là vũ trụ. Thế cục định Sát của tử vi luận số, phần xét thế cùng tắc biến không do mệnh ở nơi vượng mà luận thành cách cục tốt đẹp. Cách cục hoạch phát ở đây thành cách do khuyết thiếu khiến thế phát triển không ở nơi cực thịnh, luôn khuyết thiếu nên không hoàn chỉnh, dẫn tới khí hóa đương tiến không chững lại và thoái lui. Thường khí hóa của Sát cách gặp thế bế tắc khó khăn do cách cục tính chất tác động khiến mệnh cách hoạch phá trong giai đoạn này. Cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham hoặc thế Cự Nhật giao hội Cơ Nguyệt Đồng Lương thành cách Cự Cơ Đồng mang ý nghĩa biến động do khó khăn xung đột. Nhân mệnh có thời, nếu kẻ gặp may mắn, thế vượng của nhân mệnh tác động ở trong giai đoạn trẻ tới khi lão niên, phân là mệnh quý. Thực tế quy luật vượng suy bất sai kiến, nhân mệnh may mắn khi tài danh ở thế vượng lưu truyền, tuy nhiên thân thể luôn chịu tác động trong vòng nhân mệnh bách niên. Cách cục khuynh hướng khuyết thiếu là có Việt không có Khôi, có Đào Hồng không có Cô Quả, cách cục của Tham Xương, Cự Đà, Lưỡng Khúc, Tả Phủ, Tướng Bật, Dương Kình. Trong giai đoạn về trước, tiền nhân đã suy diễn về bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân xét tính chất ôn hòa, ứng với văn lại, trợ giúp, tham mưu cho người đứng đầu tuy nhiên thường tính chất đứng đầu, Quan cách không thực vượng, thành tựu lớn. Trong thời gian hiện nay, các cơ hội thời cơ tới từ thời vận biến chuyển của xã hội, tuy nhiên thường mệnh cách khó có thể dự đoán tổng thể thời thế trước khi xảy ra, lại thường tiếc nuối khi xét về quá khứ. Cũng thường khó tích lũy tài sản lại thường tiêu hao. Trong bốn nhóm sao an theo Thiên Can gồm Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục. Chỉ nhóm sao Lộc Tướng Ấn có tính chất tích lũy, ba nhóm sao còn lại đều mang tính tiêu hao. Tuy nhiên khi luận xét cát hung, Tài động có thể cát khi bỏ ra ít, thu vào nhiều. Thời gian khiến vạn vật từ nhỏ tới lớn, từ vận tự thân tới vận thiên hạ thay đổi. Do tính thay đổi tương tục không dời, cơ hội hay nguy cơ cũng biến động không ngừng. Với mệnh Vũ Phá, khi thành tựu đột biến cũng là giai đoạn dễ bại cục phá tán. Theo thời vận, từ thể chế chính trị thay đổi, từ tham muốn, định hướng của xã hội thay đổi. Các cách cục dần biến hóa ứng hợp theo các khuynh hướng này. Khi tiền bạc sử dụng không bằng tiền giấy hay ngân lượng, thay bằng tiền ảo trong ngân hàng tức các kho chứa lớn của nhà nước hay tư nhân. 

Khi giao tiếp xã hội trở nên rút ngắn lớn, với lượng lớn ở trên mạng kết nối vạn vật, kinh thương dần biến hiện ứng hợp trên khuynh hướng nền tảng này và có thể tạo được lợi nhuận rất lớn so với buôn bán truyền thống. Tuy nhiên có thể nhân mệnh do ứng hợp sẽ khó tiếp cận với vấn đề này, cũng như tại giai đoạn 30 năm về trước với những hướng đi đột phá của nhân mệnh. Các văn hóa cũng tiếp cận thay đổi căn bản về toàn xã hội tri kiến, dân cư không ở làng xã chuyển lên các đô thị khiến mối quan hệ quần cư từ nhiều thế hệ biến chuyển thành mối quan hệ xã giao rộng. Sự tự do định cư tại các quốc gia khác và sự liên kết giao thương, đi lại qua phương tiện di chuyển thực thay đổi hoàn toàn xã hội. Trong các giai đoạn xã hội thay đổi, khi người nghiên cứu huyền học mệnh lý, nhìn giữa hai hệ tư tưởng sai biệt, sự ứng hợp của các cách cục biến hóa tuân theo quy luật dịch lý, thay đổi về ý nghĩa hiện thực. Cũng như xã hội tư tưởng trong giai đoạn trước khi hòa bình, hay giai đoạn khi tư tưởng về Nho giáo phát triển mạnh, tạo nên sự dời đổi về tham muốn vật dục hoặc công danh, lý tưởng sống, tiêu chuẩn đạo đức. Trong cách kinh thương buôn bán, đứng đầu về thế hợp hóa linh hoạt là Vũ Tham do tính chất hợp hóa linh động rất tốt đẹp thế lũng đoạn của Vũ Khúc táo bạo, có thể có khuynh hướng bạo lực và Tham Lang lập kế hoạch, tham vọng lớn. Trong hoàn cảnh là Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham tức thời cuộc rối ren, khuynh hướng có phần mạo hiểm. Tuy nhiên Vũ Tham tuy bạch thủ hưng gia, tức tay trắng lấy được sự nghiệp hưng vượng nhưng tính chất phối hợp Vũ Tham không chặt chẽ, tuy Tham Lang linh hoạt nhưng tính chất kín kẽ, cẩn trọng và tích lũy không mạnh như Thiên Phủ. Cách cục đứng đầu về Tài Cách là bố cục Vũ Phủ đồng độ, khi đắc cách giao hội Tài tinh sức thành tựu hiển hiện. Tuy nhiên Vũ Phủ không có sức hoạch phát đột phá, nếu khởi nhân mệnh tự lập ắt giai đoạn trung niên mới có thể tích lũy lớn khi cách cục trung bình. Trong tất cả thời, kinh thương bản chất là trao đổi, lưu động về tài sản, có tính chất bỏ giá trị ra và thu lại. Từ tri kiến tới hàng hóa vật chất. Tính lưu chuyển này là khởi nguyên của Tài cách. 

Nếu cách cục tạo thành cách tích lũy, lưu vận hoạch phát tới ắt phát phú. Điểm quan trọng khi định cách cục là sự biến hóa của nội cách, khi kinh sách khai thông tri kiến, tuy nhiên để dụng cần thời gian rất dài tự suy xét, thực nghiệm về biến hóa của cách cục ứng hợp. Nếu trong giai đoạn khai phá kế tiếp, xã hội lại tạo những biến động mạnh, có tính thay đổi toàn cục diện như về kinh tế hoặc chính trị, các cách cục theo thời vận lại khởi tạo, nhân mệnh định được khí hình vượng chế ngự bố cục Sát lại kế thừa thế hệ trước như một vòng kế tiếp. Một lá số Vũ Sát cách đây đã nhiều năm trong giai đoạn khủng hoảng phá sản có nhân duyên với người viết. Trong giai đoạn bế tắc, nhân mệnh lâm cảnh suy bại do đầu tư làm chủ về vận tải biển gặp khó khăn. Tuy nhiên bố cục hữu Liêm Tham Kỵ Lộc Xương Linh hội Hình Đà Hổ Khốc. Với bố cục tính chất chịu tác động lớn của Đà Kỵ Hình Khốc, tính chất táo bạo tham vọng rất lớn, tuy nhiên gặp Tam Ám gây rối loạn thêm bố cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Thất Sát mệnh hội Kỵ Hình đã luận hung với câu phú thường gặp " Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng Nhan Uyên". Cách cục Kỵ Hình Khốc Đà dẫn hóa tại đây hàm chứa cách âm ám, Vũ Sát khủng hoảng khi lưu tới hành vận Liêm Tham khúc toàn cố quy.  Trong hành vận Liêm Tham gốc khởi bởi tham vọng rất lớn của Tham Lang với thế xung đột của Liêm Tham ngay chính bản cung hình thành cách hình tù, gặp dò xét từ bên ngoài, âm ám do cách cục này có tính tranh đoạt, cạnh tranh từ bên ngoài. Trong cách cục nguy khốn bởi hai thế xung đột do Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham trong tinh hệ Tử Phá. Thứ tới bố cục Diêu Đà Kỵ tác động rất mạnh tới tính chất của Vũ Sát thành cách loạn động, Sát cách tác họa lớn tại nội cách cục. Tuy nhiên khi đã tác hóa dẫn động bởi tính khủng hoảng tạo do hành vận tới. Tại cách cục này ngầm ám hợp cách cục cát hóa lớn từ thế bế tắc do Tham Xương Hình Khốc Kỵ khiến tham vọng giữ vững, thế vượng bất tuyệt, lại táo bạo, thâm trầm, Sát cách đã tác hóa, nhân mệnh tuy phẩm chất tốt tuy nhiên tư tưởng lâm vào thế bế tắc, rối loạn ở thế bị động. Thực tế sau khi cách cục này tác hóa, nhân mệnh lấy dụng gốc là thể âm ám nhìn nhận toàn cục, nếu tư tưởng khôi phục tính ổn trọng nhìn nhận lại, thực tế trong chữ Sát ẩn tàng chữ cực Quý do thế cuộc của Âm Dương tuần hoàn, là nơi thời vận khởi phát trong hung hiểm. Sau khi đã tác hóa, trong dịch lý ứng thế vật cực tắc phản, tuy nhiên ở giai đoạn thăng trầm biến loạn. Như sự phát triển cát hóa của bố cục trợ tinh ôn hòa là sự phát triển độ dốc thấp. Với sự tác hóa của Sát cách, sự phát triển là thế thăng trầm biên độ rất lớn. Khi xuống tới đáy tức khí hóa tác động tới cực, tắc phản. Trong giai đoạn đáy thường nhân mệnh sẽ loạn động, ở thế bị động rối loạn ắt tuyệt vọng, khí hình tán loạn, cách cục phá cách. Đây là điểm cốt tủy bố cục Vũ Sát, Vũ Phá hay Liêm Tham thường luận khúc toàn cố quy, tức cả đời thấy khó khăn trắc trở. Nhân mệnh Vũ Sát tham vọng cương quyết không suy, do thế Tham Xương Kỵ Khốc là cách phấn cốt toái thi, tức quyết tâm làm bằng được, trong tiểu vận Đồng Lương trong thế Cơ Nguyệt Đồng Lương gặp mối quan hệ khai phá theo cách âm ám bạo phát lớn, hoạch phát đại phú. Trong một giai đoạn ngắn, mệnh tạo thăng trầm ở hai thế cực của bố cục, thấy tính biến loạn của vạn vật không nằm ngoài dịch lý. Vật đổi sao dời trong từng khoảnh khắc, nhân quả tuần hoàn, trong tuyệt hữu sinh. Đời người cũng vậy. 

0 comments: