Thursday, October 19, 2017

Thiên Phủ tinh yếu luận mệnh


Mệnh cách có sao Thiên Phủ thường được đánh giá cao trong các Chính Tinh của tử vi. Thiên Phủ là chính tính có tính chất tốt đẹp trong tử vi ở tất cả 12 cung độ. Tuy nhiên tùy các bố cục giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm hay đơn thủ mà tính chất khác nhau. Mệnh tạo có sao Thiên Phủ khó đắc cách, tự tài năng mà đa phần mang tính chất đứng đầu dụng khả năng của người khác để phục vụ cho lý tưởng của sao Tử Vi trong nhóm Tử Vũ Liêm hay mang tính tương trợ, giúp đỡ trong nhóm Phủ Tướng đơn thủ. Bố cục Phủ Tướng đặc biệt nhấn mạnh ở tính ổn định, nhóm sao này hoàn toàn không hóa khí và có thể chế hóa được đa phần các Sát Tinh duy chỉ Không Vong tối kỵ. Mệnh có sao Thiên Phủ thì thường ôn hòa, dễ gây được tình cảm của người khác, có phần như nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương. Tuy nhiên do Phủ Tướng bất hóa nên khó biến đổi theo chiều hướng cực đoan. Sao Thiên Phủ rất đặc trưng ở khả năng dụng tình cảm, nếu mệnh tốt thì là người có tình nghĩa, tâm tính tốt và cuộc sống có phần ổn định, ít biến động. Vì vậy Thiên Phủ thường được luận là sao có tinh thần tốt, nếu giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm ổn định cách cục, Phủ Tướng mang ý nghĩa sự phục vụ theo một lý tưởng. Thiên Phủ do mạnh tính chất tương trợ, tình cảm đặc biệt là sử dụng lời nói, ngôn ngữ nên cách cục Phủ Tường tối hỉ ngộ Tả Hữu.


Khi Tả Phụ đồng độ với Thiên Phủ và Hữu Bật đồng độ với Thiên Tướng là cách cục tốt đẹp của nhóm sao này. Thiên Phủ chứa Văn Cách, không nên gặp Sát Kỵ mà hỉ được Lộc Tồn tăng tính ổn định. Với nhóm Phủ Tướng đơn thủ hay đầy đủ nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất cần được vòng Lộc Tồn, đặc biệt ở vị trí Lộc Tồn và Quốc Ấn. Ở xã hội thời trước hay hiện tại cũng có thể phân quyền ở văn cách hay võ cách. Ngành liên quan tới quân sự hay công an, tòa án, hình pháp, thanh tra,... thuộc võ cách ứng với mệnh cách theo chiều hướng này. Mệnh tạo có sao Thiên Phủ đắc cách thủ mệnh đa phần được thừa hưởng tập ấm, đặc biệt là cách Thiên Phủ ngộ Lộc Tồn tính chất thừa hưởng, kế nghiệp từ tổ tiên càng lớn và có giá trị. Thiên Phủ gây dựng sự nghiệp đa phần nhờ các mối quan hệ và trợ lực, giúp đỡ lẫn nhau để thành tựu, vì vậy tính chất quản lý từ nhân lực hay tài sản đều thuộc cách cục này. Sao Thiên Phủ cũng là sao chủ che giấu, chủ cái kho như các sách tử vi thường luận. Sao này thuộc khả năng tương trơ, quan hệ tình cảm nên khi đắc cách cần các sao chủ linh hoạt như nhóm Thanh Phi Phục. Thiên Phủ có hai khuynh hướng ổn định hay bất ổn định. Với cách cục ổn định rất cần có Lộc Ấn Bệnh. Với cách cục bất ổn định, cần thiết gặp Thanh Long tránh sai lầm khi phát ngôn, sử dụng phủ dụ bằng lời nói, tình cảm.


Nhóm sao đặc trưng Thiên Can tác động rất mạnh tới mệnh Thiên Phủ vì nhóm Phủ Tướng không hóa nên bốn nhóm chính gồm Kình Hao, Đà Hao, Lộc Ấn Bệnh, Phi Thanh Phục mang đặc trưng riêng khi giao hội. Phủ Tướng có Kình Hao thuộc cách cục bất ổn, với bố cục này dễ bất lợi về tình cảm, ảnh hưởng tới khả năng của Thiên Phủ ở mặt công danh. Thiên Phủ chủ ổn định, có tính tích trữ ngộ Hao thì dễ mâu thuẫn, khiến mệnh tạo khó tích lũy. Phủ Tướng có Kình Hao khi tốt là sự trợ giúp chủ động, cách Tướng Kình, đặc biệt là Đại Kình Tường khi đắc cách mang ý nghĩa hay chủ sự bảo vệ cho lẽ phải, tương trợ giúp đỡ cho kẻ yếu. Thiên Tướng thể hiện mạnh võ cách và nhóm Phủ Tường có khuynh hướng bất ổn định, vì vậy thường theo chiều hướng thay đổi, chủ động bên trong tuy nhiên ảnh hưởng tới tính chất khéo léo bên ngoài của Thiên Phủ khiến mệnh tạo dễ mâu thuẫn ngay chính nội tâm. Trường hợp này cần thiết có Hóa Khí tức Tam Hóa, Tả Hữu giao hội với Phủ Tướng để giảm xung đột của cách cục, hoặc giao hội với Từ Vũ Liêm hình thành đầy đủ nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm theo kinh thương hay quan cách đều hợp . Với cách Đà Hao ngộ Thiên Phủ có phần tốt đẹp hơn do Đà Hao chủ tính Ám hợp với tính chất của Thiên Phủ. Bố cục của Thiên Phủ ngộ Đà Hao có tính thay đổi tuy nhiên Đà La tăng tính chất bao phủ của sao này.


Thiên Phủ chủ khôn khéo, nhường nhịn thiệt hơn nên cách cục không gặp nhiều mâu thuẫn như ngộ Kình Hao. Ở đây tránh cách cục Đà Tuế khiến Thiên Phủ trở nên nói dông dài, do đây cách cục này mang ý nghĩa phơi bày các quan điểm, lập trường ra bên ngoài, tuy nhiên Đà La ngộ Thiên Phủ ưa lòng vòng, không như sao Kình Dương mang tính chủ động, ngắn gọn nên cách Phủ Đà Tuế đặc biệt khi không được giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm tức " Phủ phùng Đà Tuế Tị cung, cuồng ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày". Ở đây có Quyền luận khác, gặp Linh Quyền luận tốt đẹp, nếu đủ Linh Kỵ Quyền biến thành quyền cách. Khi luận cần lưu ý biến hóa tính chất khi tạo thành các tổ hợp hay giao hội với các bàng tinh khác. Thiên Phủ nhập mệnh cần gặp Khôi Việt tăng tính chất của cách cục, với Thiên Phủ ý nghĩa vị trí Chính Tinh khi giao hội như cách Vũ Phủ, Liêm Phủ, Tử Phủ tức giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm rất quan trọng, thứ đến là vận hành của mệnh tạo thuận ở đại vận hay gặp khó khăn. Kỵ gặp Triệt và Thiên Không, kế đến là Tuần. Trong đó cách Phủ Triệt mang nhiều ý nghĩa xấu, do Thiên Phủ chủ ẩn chứa, cũng chủ lời nói, che dấu, kho tàng, ở cơ thể là phủ tạng ngộ Triệt Lộ tính Kim khiến bố cục theo chiều hướng xấu. Ở đây nếu có Thanh Long hay Tả Phụ hoặc tổ hợp sao mang tính linh hoạt thì không luận xấu. Mệnh Thiên Phủ khó đắc cách, khi luận tránh đề cao thái quá các bố cục của sau này.

8 comments:

Nhat Anh said...

Cháu có mệnh Thiên Phủ cư Hợi gặp thêm Không Kiếp Kỵ Hình thì quá xấu số không thọ đúng k bác?. Với thiên can thì cháu gặp bộ Thanh Phi Phục như bác luận thì thường tới lúc nguy cấp cháu xử trí bằng lời nói khá linh hoạt vậy xét thực tế chắc có phần giảm họa đúng k ạ.

Trần Anh said...

Phần luận tính cách sao Thiên phủ rất hay và chính xác, cảm ơn bác chủ nhà vì đã chia sẻ kiến thức tử vi đẩu số.

Unknown said...

Bai viet that hay.

Unknown said...

Toi co menh than Thien tuong cung khiep khong( sinh 16/10/1971 gio ty) . Co phai la menh yeu hay cuoi cung chi la con so khong tren doi nay. Xin duoc chi bao.

Luận Giải Tử Vi said...

Với Thiên Tướng nhập mệnh ngộ Không Kiếp nếu bất kiến cách cục Sát Kỵ bất hợp là cách cục bình thường, khi giao hội Kình Hao và Đà Hao mang ý nghĩa tốt. Mệnh cách Tướng Không Kiếp người viết luận có lá số thành tựu hoạch phát rất lớn do hữu chế hóa bởi Hữu Kình Tướng nhập mệnh tới vận ứng hợp. Nếu cách Tướng Không Kiếp cư Tị Hợi nhập vòng Trường Sinh hợp cách là mệnh quý.

Unknown said...

Da . Cam on tac gia

Unknown said...

Toi muon dc giup do. Toi muon dc giai la so tu vi cua minh , Toi phai lam sao ?

Unknown said...

Nếu nữ mệnh không gặp vấn đề ở phần Nguyên Tắc Luận Giải ở mục Bình Giải Lá Số có thể đăng ký luận lá số tử vi theo Tử Vi Đông A.